Nieumorzona część środka trwałego | Interpretacje podatkowe

Nieumorzona część środka trwałego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieumorzona część środka trwałego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wydatki poniesione przez Spółkę na budowę sieci wodociągowej w części niezamortyzowanej na dzień przekazania jej zainteresowanym samorządom mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów ?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 19.01.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 29.01.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy wydatki poniesione przez Spółkę na budowę sieci wodociągowej w części niezamortyzowanej na dzień przekazania jej zainteresowanym samorządom mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny p o s t a n a w i a nać stanowisko Strony za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie składowania i utylizacji odpadów. Jest właścicielem składowiska odpadów na (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy równowartość niezamortyzowanej części sprzedanego środka trwałego stanowi przychód do opodatkowania w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 12 ust. 1, art. 12 ust. 4, art. 9 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.10.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, dotyczącej nie zaliczania do przychodów do opodatkowania w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych równowartości niezamortyzowanej części sprzedanego środka trwałego, zakupionego wcześniej ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych - postanawia uznać, że stanowisko Spółki jest prawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. W dniu (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy nieumorzona część środka trwałego (przedmiotowej nieruchomości), wyksięgowanego w momencie sprzedaży, będzie stanowić koszt uzyskania przychodu przy ustalaniu podstawy opodatkowania należnego podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
(...) podatku dochodowego od osób prawnych? Natomiast w piśmie z dnia 23.06.2006 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Spółdzielnia podkreśliła, że zwraca się z pytaniem czy różnica pomiędzy wartością początkową, a nie w pełni umorzoną wartością środka trwałego będzie stanowić koszt uzyskania przychodu przy ustalaniu podstawy opodatkowania należnego podatku dochodowego od osób prawnych? Na tle takich okoliczności faktycznych Spółdzielnia formułuje stanowisko, iż nieumorzona część środka trwałego (przedmiotowej nieruchomości), będzie stanowić koszt uzyskania przychodu. Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie stwierdza, że przedstawione stanowisko jest nieprawidłowe. Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie normy prawa podatkowego, zawarte w art. 7 ust. 1, ust. 2 i ust 3 pkt 1 i 3, art. 15 ust. 6 oraz art. 16c pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.