Nierząd | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nierząd. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
8
maj

Istota:

Czy środki pieniężne na pokrycie wydatków Wnioskodawczyni na zakup nieruchomości mogą podlegać opodatkowaniu jako nieujawnione źródła przychodu stawką 75%, jeżeli zostały uzyskane z uprawiania nierządu?

Fragment:

(...) nierządu... Postanowieniem z dnia 17 marca 2014 r. nr IBPB II/1/4153-1/14/BD organ interpretacyjny utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie prawomocnym wyrokiem z 10 września 2014 r. sygn. akt I SA/Kr 1009/14 uchylił zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Ministra Finansów z 3 stycznia 2014 r. znak: IBPB II/1/415-924/13/ASz stwierdzając, że skarga zasługiwała na uwzględnienie. Sąd wskazał, że Skarżąca zaskarżyła jedynie odmowę udzielenia odpowiedzi na pytanie 1 zawarte we wniosku, tj. „ Czy środki pieniężne na pokrycie wydatków Wnioskodawcy na zakup nieruchomości mogą podlegać opodatkowaniu jako nieujawnione źródła przychodu stawką 75%, jeżeli zostały uzyskane z uprawiania nierządu... ”. W ocenie Sądu treść pytania w żaden sposób nie odwołuje się do konieczności oceny czy Skarżąca faktycznie uzyskała dochody z nierządu. Zdaniem Sądu, Skarżąca pytała czy dochody z nierządu będą traktowane jako dochody „ wolne od opodatkowania ” w rozumieniu art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tej sytuacji, zdaniem Sądu, nie było żadnych prawnych (...)