ITPP2/443-1122/14/RS | Interpretacja indywidualna

Dostawa nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym podlega zwolnieniu.
ITPP2/443-1122/14/RSinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. komornik
 3. nieruchomości
 4. pierwsze zasiedlenie
 5. podatnik
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 7. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2014 r. (data wpływu 21 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W toku postępowania egzekucyjnego pismem z dnia 1 sierpnia 2013 r. dokonał Pan zajęcia nieruchomości położonej w miejscowości M. przy ul. J. 3, dla której Sąd Rejonowy w miejscowości I. X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w miejscowości M. prowadzi księgę wieczystą. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność dłużnika Pana P.R. zam. w miejscowości M. ul. J. 3. Nieruchomość stanowi działka nr 1337 o powierzchni 0,0270 ha. Działka zabudowana jest budynkiem kamienicy. Kształt działki przypomina trapez położony pomiędzy ul. J. i ul. S. Część frontowa budynku jest usytuowana przy granicy zachodniej stanowiącej fragment wschodniej pierzei ulicy J., natomiast część tylna budynku jest usytuowana przy granicy wschodniej stanowiącej fragment zachodniej pierzei ulicy S. Na teren nieruchomości można dojechać poprzez bramę usytuowaną przy ulicy S. Część niezabudowana jest utwardzona kostką brukową. Teren uzbrojony jest w sieć elektryczną, wodną, gazową, kanalizacyjną i telekomunikacyjną. Budynek mieszkaniowy wielorodzinny – kamienica, częściowo podpiwniczony został wzniesiony w 1894 r., w zabudowie zwartej szeregowej w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek położony przy ulicy J. posiada trzy kondygnacje nadziemne (parter, dwa piętra), natomiast budynek położony przy ulicy S. posiada dwie kondygnacje (parter, piętro) oraz poddasze wykorzystywane na cele gospodarcze - strych. Od strony frontowej, na poziomie parteru oraz w piwnicy mieszczą się trzy lokale usługowe, na wyższych kondygnacjach znajdują się lokale mieszkalne. Wejście do budynku odbywa się od strony tylnej, poprzez bramę wejściową. W części tylnej również mieści się wejście do budynku. Wejście do lokali mieszkalnych odbywa się ze wspólnej klatki schodowej. Wejście do lokali usługowych odbywa się bezpośrednio z ulicy. Budynek posiada następujące instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz ogrzewanie – „piece na paliwo stałe znajdujący się w kotłowni”. W piwnicy ww. budynku znajdują się lokal użytkowy oraz kotłownia, na parterze znajdują się lokale użytkowe, na I i II piętrze znajdują się lokale mieszkalne, a na poddaszu w oficynie jest strych. Ściany opisywanego budynku wykonane są z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej (ściany zewnętrzne piwnic z kamienia łamanego), strop nad piwnicą odcinkowy Kleina, stropy międzykondygnacyjne drewniane, dach konstrukcji drewnianej kryty papą na deskowaniu, kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej, ocynkowanej, schody wewnętrzne drewniane, a do piwnic ceglane, podłogi na podestach do klatek schodowych deskowe, malowane olejno, stolarka okienna drewniana, skrzynkowa, PCV, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, a zewnętrze wapienno-cementowe. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 555,99 m2, w tym mieszkalna 264,00 m2, lokale usługowe na parterze 164,50 m2, lokale usługowe w piwnicy 90,42 m2, „komunikacja” 20,88 m2 i kotłownia 16,19 m2.

Budynek wybudowany pod koniec XIX wieku w technologii tradycyjnej murowanej z przeciętnej jakości materiałów. Gospodarka remontowa nie jest prowadzona w sposób systematyczny. Elewacja zewnętrzna wymaga przeprowadzenia prac remontowych. Lokale, za wyjątkiem jednego lokalu w budynku położonym od ulicy S., są systematycznie remontowane, nie zaobserwowano ponadprzeciętnego zużycia substancji budowlanej. W większości lokali wymieniono stolarkę okienną na PCV oraz pokrycia podłogowe. Tynki ścienne na klatce schodowej wymagają przeprowadzenia prac odświeżających. Stopień zużycia budynku, w ocenie biegłego sądowego-rzeczoznawcy majątkowego, określono na poziomie 30%. Działka jest położona na terenie, dla którego brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, przyjętym uchwałą numer XXXVI/349/2009 Rady Miejskiej z dnia 2 września 2009 r., przedmiotowa działka jest położona na obszarze o funkcji opisanej jako obszar koncentracji ogólno miejskich i mieszkalnictwa.

Lokal nr 1 znajduje się na I piętrze budynku od strony ul. J. Lokal ten składa się z kuchni, salonu, korytarza, łazienki z WC, dwóch pokoi, korytarza. Posadzki w lokalu to deski, płytki, wykładzina PCV, dywanowa, ściany tapetowane, malowane farbą emulsyjną, płytki ceramiczne. Stolarka okienna drewniana, skrzynkowa, z PCV, stolarka drzwiowa drewniana. W salonie znajduje się kominek. Ogrzewanie lokalu - piec na paliwo stałe znajdujący się w kotłowni, grzejniki stalowe, dwupłytowe, żeliwne. W łazience znajdują się dwa piece przepływowe i piece gazowe. W lokalu są następujące instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa, C.W., piec gazowy. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 124,82 m2.

Lokal nr 2 znajduje się na poddaszu budynku od strony ul. J. Składa się z czterech pokoi, kuchni, korytarza i łazienki z WC. Posadzki w opisywanym lokalu to wykładzina dywanowa, panele laminowane, płytki ceramiczne, ściany tapetowane, malowane farbą emulsyjną, płytki ceramiczne, panele PCV, stolarka okienna z PCV, drewniana skrzynkowa. Jeden z pokoi wymaga przeprowadzenia prac remontowych. Ogrzewanie lokalu - piec na paliwo stałe znajdujący się w kotłowni, grzejniki żeliwne. Lokal posiada instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 86,76 m2.

Lokal nr 3 znajduje się na I piętrze budynku od strony ul. S. Składa się z pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z wc i korytarza. Posadzki w opisywanym lokalu to wykładzina dywanowa, panele laminowane, płytki ceramiczne i boazeria z paneli. Stolarka okienna w lokalu PCV, stolarka drzwiowa typowa. Ogrzewanie z pieca na paliwo stałe znajdującego się w kotłowni, grzejniki stalowe, żeberkowe. Lokal posiada instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, C.W., piec elektryczny. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 28,88 m2. Lokal nieużytkowany.

Lokal nr 4 znajduje się na I piętrze budynku od strony ul. S., składa się z pokoju i kuchni. Posadzki w lokalu to deski i wykładzina PCV. Ściany malowane farbami emulsyjnymi, stolarka okienna drewniana skrzynkowa, stolarka drzwiowa drewniana. Ogrzewanie z pieca kaflowego. Lokal posiada instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną oraz gazową. W lokalu widnieją liczne oznaki wilgoci.

Lokal usługowy nr 1, znajdujący się na parterze, części frontowej budynku od strony ul. J., składa się z lokalu handlowego, zaplecza i dwóch WC. Posadzki z płytek gresowych, ściany malowane farbami emulsyjnymi, płytki ceramiczne. Witryna sklepowa z PCV. Lokal posiada instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i alarmową. Ogrzewanie lokalu z pieca na paliwo stałe znajdującego się w kotłowni/grzejniki stalowe. Powierzchnia użytkowa lokalu 67,30 m2.

Lokal usługowy nr 2, znajdujący się na parterze części frontowej budynku od strony ul. J., składa się z lokalu handlowego, zaplecza i WC. Posadzki z płytek gresowych; ściany malowane farbami emulsyjnymi, płytki ceramiczne. Witryna sklepowa z PCV. Lokal posiada instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i alarmową. Ogrzewanie z pieca na paliwo stałe znajdującego się w kotłowni, grzejniki stalowe. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 97,20 m2.

Lokal usługowy nr 3 znajduje się w piwnicy części frontowej budynku od strony ul. J. Składa się z dwóch sali sprzedaży i zaplecza. Posadzki w lokalu z płytek gresowych; ściany malowane farbami emulsyjnymi, płytki ceramiczne. Lokal posiada instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Ogrzewanie lokalu z pieca na paliwo stałe znajdującego się w kotłowni, grzejniki stalowe. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 90,42 m2.

Dwa lokale usługowe są dzierżawione. W toku czynności dłużnik oświadczył, że ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, która nie jest wykonywana od ok. 5 lat, oświadczył że nigdy nie była wykonywana, była jedynie zarejestrowana. Ponadto oświadczył, że nigdzie nie jest zatrudniony, nie jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy i nigdy nie był zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako czynny podatnik VAT. Ponadto oświadczył, że nabył nieruchomość dnia 11 kwietnia 2007 r. za cenę 490.000,00 zł a czynność ta nie była opodatkowana podatkiem od towarów i usług, przy czynności tej nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, nie ponosił wydatków na ulepszenie nieruchomości, wobec czego nie miał prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, albowiem dokonywał jedynie konserwacji i bieżących remontów nieruchomości. Zgodnie z informacją pozyskaną z Urzędu Skarbowego z dnia 30 stycznia 2014 r., dłużnik nie jest i nie był czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w związku z czym nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabywaniu nieruchomości. Ponadto transakcja nabycia ww. nieruchomości nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie mogła być udokumentowana fakturą, z uwagi na fakt, że nieruchomość stanowiła majątek prywatny poprzednich właścicieli a w chwili transakcji nie byli oni podatnikami podatku od towarów i usług, w związku z czym nie mieli prawa do wystawienia faktur VAT. Ponadto zgodnie z opinią prawnopodatkową biegłego sądowego z dnia 29 stycznia 2014 r., nieruchomość nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. l pkt 10 w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z 2004 r. z późn. zm.), albowiem nieruchomość została zakupiona przez dłużnika dnia 11 kwietnia 2007 r. (akt notarialny Rep. Al 832/07). Sprzedaż nieruchomości nie była opodatkowana VAT, stanowiła własność prywatną, przy czym cena zakupu, zgodnie z treścią paragrafu 5 ww. aktu notarialnego, wynosiła 490.000,00 zł, natomiast wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z treścią operatu szacunkowego z dnia 20 grudnia 2013 r. wynosi 857.500 zł, a tym samym wzrost wartości tej nieruchomości wynosi 75%. Zgodnie z informacją pozyskaną z Urzędu Skarbowego, dłużnik nie był i nie jest czynnym podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z czym nawet w wypadku poczynionych nakładów inwestycyjnych na nieruchomości nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego. Tym samym dłużnik zarządza przedmiotową nieruchomością w ramach zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Sprzedaż nieruchomości ma charakter przymusowy i niezależny od woli dłużnika, a ponadto nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Zgodnie z odpowiedzią z ZUS z dnia 15 kwietnia 2014 r., dłużnik nie jest aktualnie zgłoszony do ubezpieczeń z żadnego tytułu.

Zgodnie z odpowiedzią z Urzędu Skarbowego z dnia 30 grudnia 2013 r. dłużnik posiada: odnotowane adresy prowadzenia działalności gospodarczej, adres prowadzenia rachunkowości, adres rejestracyjny, a także posiada niezamknięte powiązania z działalnością gospodarczą, powiązanie od dnia 1 lutego 2010 r. z Przedsiębiorstwo Wielobranżowe (działalność od dnia 15 lipca 2009 r.) - właściciel.

W toku czynności ustalono, że jeden z lokali użytkowych został przez dłużnika wynajęty i zgodnie z okazanym rachunkiem z dnia 30 grudnia 2013 r., numer 27/XII/2013, wystawionym przez dłużnika za czynsz najmu lokalu za 2014 r. na kwotę 24.000 zł, „sprzedawca”, czyli dłużnik, jest podmiotowo zwolniony z podatku VAT, ponadto z treści rachunku wynika naliczenie podatku od towarów i usług. Zgodnie z odpowiedzią z Urzędu Skarbowego z dnia 30 stycznia 2014 r., dłużnik nie jest i nie był czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zgodnie z oświadczeniem dłużnika złożonym do protokołu w dniu 12 marca 2014 r., ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, która nie jest wykonywana od około 5 lat. Ponadto oświadczył, że nie była nigdy wykonywana, nie jest zatrudniony i nie pobiera żadnych świadczeń. Oświadczył w tym samym dniu do protokołu, że trzy lokale mieszkalne są zamieszkane a dwa lokale użytkowe są dzierżawione, a jeden z lokali użytkowych nie jest użytkowany. Dłużnik oświadczył, że lokale mieszkalne nie były nigdy wynajmowane, ani wydzierżawiane, lokale handlowe są wydzierżawiane od 2007 r., za wyjątkiem lokalu w piwnicy, który był wydzierżawiany przez okres kilku miesięcy przed dwoma laty. Oświadczył, że czynność nabycia nieruchomości nie była opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Przy nabyciu tej nieruchomości nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego, nie ponosił wydatków na ulepszenie nieruchomości i dokonywał jedynie konserwacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 • Czy przy sprzedaży w drodze licytacji w postępowaniu egzekucyjnym zajętej nieruchomości położonej w miejscowości M. ul. J. 3, dla której Sąd Rejonowy w miejscowości I. X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w miejscowości M. prowadzi księgę wieczystą, Pan jako płatnik podatku od towarów i usług będzie zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia do Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług...
 • W przypadku odpowiedzi twierdzącej - w jakiej wysokości naliczyć podatek...

Zdaniem Wnioskodawcy, wskazującego w poz. 61 wniosku art. 18 i 43 ustawy o podatku od towarów i usług, przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w drodze licytacji w postępowaniu egzekucyjnym nie powstaje obowiązek naliczenia i odprowadzenia do Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Jak stanowi art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z treści art. 7 ust. 1 powołanej ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami – w myśl art. 2 pkt 6 powołanej ustawy - są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle zapisów art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powyższych przepisów wynika, że warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – musi być zrealizowana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z cytowanego przepisu wynika, że aby nastąpiło pierwsze zasiedlenie, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części, do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu. Oznacza to, że jeżeli podatnik wybuduje obiekt lub zmodernizuje go ponosząc przy tym nakłady na ulepszenie przekraczające 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (po wybudowaniu lub ulepszeniu) zostanie oddany do użytkowania w rozumieniu przepisów budowlanych i wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych, nie jest to równoznaczne z jego zasiedleniem. W takim przypadku oddanie do użytkowania nie nastąpi bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało natomiast miejsce, gdy nowowybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub oddany w dzierżawę, czy najem, gdyż nastąpi wówczas wykonanie czynności podlegającej opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego i powołanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że okoliczności sprawy wskazują, że posiadane przez dłużnika budynki w części, w której są wynajmowane są wykorzystywane w działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a dłużnik wystąpi w charakterze podatnika tego podatku. Planowana dostawa budynków w częściach będących przedmiotem najmu będzie podlegała zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż dojdzie do niej po upływie 2 lat od ich pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, tj. wynajmu. W konsekwencji - uwzględniając zapis art. 29a ust. 8 ustawy - dostawa działki w tej części, na której posadowione są ww. części budynków również będzie zwolniona od podatku.

Natomiast sprzedaż budynków w pozostałej części (niewynajmowanej) jako niezwiązanej z działalnością gospodarczą stanowiącej majątek prywatny dłużnika będzie stanowiła działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie będą miały zastosowania. W efekcie, planowana w drodze postępowania egzekucyjnego, dostawa ww. części budynków wraz z odpowiednim udziałem w gruncie nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W obu przypadkach nie ma Pan zatem obowiązku naliczenia i odprowadzenia podatku.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.