IPTPB2/4511-312/15-4/MP | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości
IPTPB2/4511-312/15-4/MPinterpretacja indywidualna
 1. nabycie
 2. nieruchomości
 3. sprzedaż
 4. wartość udziału
 5. zniesienie współwłasności
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2015 r. (data wpływu 13 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 lipca 2015 r. (data wpływu 29 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 17 lipca 2015 r., Nr IPTPB2/4511-312/15-2/MP, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ww. ustawy, wystąpił do Wnioskodawczyni o usunięcie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 21 lipca 2015 r., zaś w dniu 29 lipca 2015 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 27 lipca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W 2001 r. małżonkowie x (i Wnioskodawczyni), zamieszkali L., ul. L., nabyli udziały w wysokości 10/32 części (co stanowi 31,25%) w nieruchomości położonej w L. ul. x.

W wyniku zniesienia współwłasności postanowieniem Sądu Rejonowego Wydział Cywilny z dnia 28 maja 2012 r. sygn. akt x/11, zostały im przydzielone lokale mieszkalne M-4, M-5, M-6, M-7, M-13 i użytkowe L-2 i L-16, w ramach posiadanych przez nich udziałów, a nawet ich udział w częściach wspólnych zmalał z 31,25% do 25%.

Do zniesienia współwłasności wykonano wycenę samodzielnych lokali na łączną kwotę 2 325 626 zł, z czego na ich udział 10/32 części (31,25%), przypada kwota 726 758 zł 10 gr. Łączna wartość przydzielonych im lokali wynosiła 727 943 zł. Wyżej wymienionym postanowieniem zasądzono minimalną dopłatę w kwocie 1 184 zł 88 gr.

Dnia 4 lutego 2015 r. małżonkowie zbyli lokal L-16 w powyższej nieruchomości, akt notarialny nr x/2015 z dnia 4 lutego 2015 r.

W dniu 23 marca 2015 r. małżonkowie zbyli lokal M-6 i M-7 w powyższej nieruchomości, akt notarialny nr 902/2015 z dnia 23 marca 2015 r.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni informuje, że w dacie nabycia udziałów w nieruchomości położonej w L. przy ul. x, między Wnioskodawczynią a Jej mężem, istniała wspólność majątkowa małżeńska. Udziały w przedmiotowej nieruchomości zostały nabyte do majątku wspólnego.

Udziały w nieruchomości położonej w L. przy ul. x, Wnioskodawczyni nabyła na podstawie umów kupna. Wnioskodawczyni wskazuje:

 • umowa kupna z dnia 21 marca 2001 r., Rep. A nr y/2001 udział w wysokości 6/64 części (9,38%),
 • umowa kupna z dnia 13 lipca 2001 r., Rep. A nr yy/2001 udział w wysokości 1/64 części (1,56%),
 • umowa sprzedaży z dnia 1 sierpnia 2001 r., Rep. A nr x/2001 udział w wysokości 1/64 części (1,56%); deklarację PIT-23 o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości, Wnioskodawczyni złożyła do właściwego Urzędu Skarbowego w dniu 6 listopada 2001 r. oraz uregulowała w tym samym dniu należny zryczałtowany podatek,
 • umowa kupna z dnia 26 października 2001 r., Rep. A nr yyy/2001 udział w wysokości 4/64 części (6,25%).

Postanowienie Sądu Rejonowego Wydział Cywilny z dnia 28 maja 2012 r. sygn. akt x/11, uprawomocniło się w dniu 19 grudnia 2012 r.

Powyższe postanowienie postanawia:

 1. Znieść współwłasność nieruchomości stanowiącej zabudowaną budynkiem o trzech kondygnacjach nadziemnych od frontu ulicy oraz dwoma budynkami parterowymi, działkę gruntu nr 21 o powierzchni 0,0831 ha, położoną w L. przy ul. x, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą nr xx/8, a stanowi ona współwłasność W. K. w 1/8 części A.K., 1/8 części J.C. w 7/32 części A. i E. małżonków W., w 10/32 części na zasadzie wspólności ustawowej P.F. w 1/64 części D.R., w 1/64 części Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta X. w 3/16 części.
 2. W wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości opisanej w pkt 1 ustanowić odrębną własność i :
  1. A. i E. małżonkom W. przyznać na własność, na zasadzie wspólności ustawowej: lokal mieszkalny nr M4 o powierzchni 14,80 m2 składający się z jednego pokoju, położony na pierwszym piętrze wraz ze związanym z nim udziałem w działce nr 21 i częściach wspólnych budynku wynoszącym 1480/74976; lokal mieszkalny nr M5 o powierzchni 32,84 m2 składający się z trzech pokoi, łazienki, położony na pierwszym piętrze wraz ze związanym z nim udziałem w działce nr 21 i częściach wspólnych budynku wynoszącym 3284/74976; lokal mieszkalny nr M6 o powierzchni 35,54 m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni, położony na pierwszym piętrze wraz ze związanym z nim udziałem w działce nr 21 i częściach wspólnych budynku wynoszącym 3554/74976; lokal mieszkalny M7 o powierzchni 11,57 m2, składający się z jednego pokoju, położony na pierwszym piętrze wraz ze związanym z nim udziałem w działce nr 21 i częściach wspólnych wynoszących 1157/74976; lokal mieszkalny M13, składający się z jednego pokoju o powierzchni 12,50 m2 położony na drugim piętrze wraz ze związanym z nim udziałem w działce nr 21 i częściach wspólnych budynku wynoszących 1250/74976; lokal użytkowy L2 o powierzchni 60,47 m2 położony na parterze wraz ze związanym z nim udziałem w działce nr 21 i częściach wspólnych budynku wynoszącym 6047/74976; lokal użytkowy L16 o powierzchni 18,78 m2 położony w budynku parterowym – oficyna wraz ze związanym z nim udziałem w działce nr 21 i częściach wspólnych budynku wynoszącym 1878/74976;
  2. W.K. przyznać na własność lokal użytkowy nr L14 o powierzchni 55,69 m2 składający się z trzech pokoi, dwóch łazienek położony na trzecim piętrze, wraz ze związanym z nim udziałem w działce nr 21 i częściach wspólnych budynku wynoszącym 5569/74976;
  3. A.K. przyznać na własność lokal mieszkalny M10 o powierzchni 16,64 m2 składający się z jednego pokoju, położony na drugim piętrze, wraz ze związanym z nim udziałem w działce nr 21 i częściach wspólnych budynku wynoszącym 1664/74976; lokal mieszkalny nr M11 o powierzchni 35,65 m2 składający się z pokoju, kuchni, łazienki, położony na drugim piętrze wraz ze związanym z nim udziałem w działce nr 21 i częściach wspólnych budynku wynoszącym 3565/74976;
  4. W.K. i A.K. przyznać na własność po 1/2 części lokal użytkowy nr L1 o powierzchni 68,93 m2 położony na parterze, wraz ze związanym z nim udziałem w działce nr 21 i częściach wspólnych budynku wynoszącym 6893/74976;
  5. J. C. przyznać na własność lokal mieszkalny M2 o powierzchni 25,33 m2 składający się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju, położony na pierwszym piętrze wraz ze związanym z nim udziałem w działce M 21 i częściach wspólnych budynku wynoszących 2533/74976; lokal mieszkalny M3 o powierzchni 36,06 m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, położony na pierwszym piętrze wraz ze związanym z nim udziałem w działce nr 24 i częściach wspólnych budynku wynoszących 3606/74976; lokal mieszkalny M9 o powierzchni 23,89 m2 składający się z dwóch pokoi, łazienki, przedpokoju, położony na drugim piętrze wraz ze związanym z nim udziałem w działce nr 21 i częściach wspólnych budynku wynoszących 2389/74976; lokal użytkowy nr L6 o powierzchni 101,120 m2 położony w budynku parterowym prawa oficyna wraz ze związanym z nim udziałem w działce nr 21 i częściach wspólnych budynku wynoszącym 10112/74976;
  6. Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Prezydenta Miasta X przyznać na własność lokal mieszkalny nr M8 o powierzchni 42,00 m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, położony na drugim piętrze wraz ze związanym z tym lokalem udziałem w działce nr 21 i częściach wspólnych budynku wynoszących 4200/74976; lokal mieszkalny nr M12 o powierzchni 37,46 m2 składający się z pokoju, kuchni, łazienki, przedpokoju położony na drugim piętrze wraz ze związanym z nim udziałem w działce nr 21 i częściach wspólnych budynku wynoszącym 3746/74976; lokal użytkowy nr L15 o powierzchni 26,73 m2 składający się z pokoju, kuchni, położony na trzecim piętrze wraz ze związanym z nim udziałem w działce nr 21 i częściach wspólnych budynku wynoszących 2673/74976; lokal użytkowy nr L3 o powierzchni 23,22 m2, położony w budynku parterowym – lewa oficyna wraz ze związanym z nim udziałem w działce nr 21 i częściach wspólnych budynku wynoszących 2322/74976.
 3. Zobowiązać uczestników do wzajemnego wydania sobie przyznanych im lokali mieszkalnych i użytkowych.
 4. Tytułem dopłat zasądzić od A.K. na rzecz W.K. kwotę 32 138 zł 24 gr.
 5. Tytułem dopłaty zasądzić na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta X od A.K. kwotę 15 582 zł 52 gr, od J.C. kwotę 1 652 zł 52 gr, od A. i E. małżonków W. solidarnie kwotę 1 184 zł 88 gr, od P.F. i D.R. po 19 512 zł 10 gr.
 6. Tytułem zwrotu kosztów postępowania zasądzić na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta x od W.K. i A.K. po 802 zł 20 gr, od J. C. kwotę 1403 zł 90 gr, od A. i E. małżonków W. solidarnie kwotę 2005 zł 60 gr, od P. F. i D.R. po 100 zł 20 gr.

Wnioskodawczyni podaje, że w drodze postanowienia Sądu Rejonowego Wydział Cywilny z dnia 28 maja 2012 r., sygn. akt x/11, przyznano Jej udział w nieruchomości położonej w L. przy ul. X w wysokości 9325/74976 (12,44%). Wartość udziału nabytego przez Wnioskodawczynię w przedmiotowej nieruchomości w wyniku zniesienia współwłasności, nie przekracza wartości Jej udziału nabytego w 2001 r.

Sąd Rejonowy Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 28 maja 2012 r., sygn. akt x/11, nie zasądził na rzecz Wnioskodawczyni żadnej dopłaty.

Zbycie udziału w przedmiotowej nieruchomości w dniach 4 lutego 2015 r. i 23 marca 2015 r., nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Zbycia udziału w przedmiotowej nieruchomości w dniach 4 lutego 2015 r. i 23 marca 2015 r., Wnioskodawczyni dokonała w drodze umów sprzedaży o charakterze odpłatnym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Którą datę należy przyjąć za datę nabycia nieruchomości:
  • 2001 r. - kupno udziałów w wysokości 10/32 części w powyższej nieruchomości, czy
  • 2012 r. - data postanowienia o zniesieniu współwłasności...
 2. Czy ma zastosowanie przepis o należnym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od daty zakupu...

Zdaniem Wnioskodawczyni, za datę nabycia powyższej nieruchomości należy przyjąć 2001 r. (datą nabycia udziałów 10/32 części), gdyż w drodze zniesienia współwłasności postanowieniem Sądu Rejonowego Wydział Cywilny z dnia 28 maja 2012 r. sygn. akt x/11, Wnioskodawczyni wraz z mężem nie nabyli nic ponad to, co posiadali wcześniej, a nawet udziały ich zmalały z 31,25% do 25%, a zasądzona dopłata w kwocie 1 184 zł 88 gr jest symboliczna w stosunku do wartości ich udziałów sprzed zniesienia współwłasności. W powyższej sytuacji przepis o należnym podatku dochodowym od zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od daty zakupu nie może więc mieć zastosowania.

Wnioskodawczyni podkreśla, że swoje stanowisko opiera na informacji jaką uzyskała drogą telefoniczną w Krajowej Informacji Podatkowej w Warszawie, gdzie przedstawiła swoją sytuację i taką przedstawiono Jej interpretację.

Natomiast, w uzupełnieniu Wnioskodawczyni dodała, że swoją ocenę prawną stanu faktycznego formułuje na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi, że źródłami przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udział w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i nie zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 1 uważa, że za datę nabycia przedmiotowej nieruchomości należy przyjąć 2001 r. (kupno udziału w wysokości 5/32 części).

Zdaniem Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 2, w świetle wyżej przytoczonego art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, przepis o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od daty nabycia - w sytuacji prawnopodatkowej Wnioskodawczyni nie ma zastosowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment (data) jej nabycia.

Z analizy przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni wraz z mężem w 2001 r., nabyła udziały w nieruchomości położonej w L. przy ul. x, stanowiącej działkę gruntu nr 21 o powierzchni 0,0831 ha zabudowaną budynkiem o trzech kondygnacjach oraz dwoma budynkami parterowymi. Udziały w ww. nieruchomości zostały nabyte do majątku wspólnego małżonków. Udziały w przedmiotowej nieruchomości Wnioskodawczyni nabyła na podstawie umów kupna-sprzedaży, w tym: 6/64 udziału (9,38%) na podstawie umowy kupna z dnia 21 marca 2001 r. (Rep. A nr y/2001) i 4/64 udziału (6,25%) na podstawie umowy kupna z dnia 26 października 2011 r. (Rep. A nr yyy/2001).

Natomiast, udział wynoszący 1/64 części (1,56%), w ww. nieruchomości nabyty przez Wnioskodawczynię na podstawie umowy kupna z dnia 13 lipca 2001 r. (Rep. A nr yy/2001), został sprzedany przez Wnioskodawczynię w dniu 1 sierpnia 2001 r. (akt notarialny Rep. A nr x/2001).

Sąd Rejonowy Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 28 maja 2012 r., sygn. akt x/11, zniósł współwłasność przedmiotowej nieruchomości położonej w L przy ul. X (postanowienie Sądu uprawomocniło się w dniu 19 grudnia 2012 r.). Sąd w wyniku zniesienia współwłasności przedmiotowej nieruchomości, ustanowił m.in. odrębną własność lokali i postanowił Wnioskodawczyni i Jej mężowi przyznać na własność, na zasadzie wspólności ustawowej: lokal mieszkalny nr M4 o powierzchni 14,80 m2 wraz ze związanym z nim udziałem w działce nr 21 i częściach wspólnych budynku wynoszącym 1480/74976; lokal mieszkalny nr M5 o powierzchni 32,84 m2 wraz ze związanym z nim udziałem w działce nr 21 i częściach wspólnych budynku wynoszącym 3284/74976; lokal mieszkalny nr M6 o powierzchni 35,54 m2 wraz ze związanym z nim udziałem w działce nr 21 i częściach wspólnych budynku wynoszącym 3554/74976; lokal mieszkalny M7 o powierzchni 11,57 m2 wraz ze związanym z nim udziałem w działce nr 21 i częściach wspólnych wynoszących 1157/74976; lokal mieszkalny M13 o powierzchni 12,50 m2 wraz ze związanym z nim udziałem w działce nr 21 i częściach wspólnych budynku wynoszących 1250/74976; lokal użytkowy L2 o powierzchni 60,47 m2 wraz ze związanym z nim udziałem w działce nr 21 i częściach wspólnych budynku wynoszącym 6047/74976; lokal użytkowy L16 o powierzchni 18,78 m2 wraz ze związanym z nim udziałem w działce nr 21 i częściach wspólnych budynku wynoszącym 1878/74976. Ponadto, Sąd w wydanym postanowieniu, tytułem dopłaty zasądził na rzecz Skarbu Państwa od Wnioskodawczymi i Jej męża, solidarnie kwotę 1 184 zł 88 gr.

Wnioskodawczyni oświadczyła we wniosku, że wartość udziału nabytego przez Nią w przedmiotowej nieruchomości w wyniku zniesienia współwłasności nie przekracza wartości udziału Wnioskodawczyni nabytego w 2001 r., w drodze umów kupna.

W dniu 4 lutego 2015 r. Wnioskodawczyni (wraz z mężem) zbyła udział w przedmiotowej nieruchomości, tj. lokal L-16 (akt notarialny nr ....). Ponadto, w dniu 23 marca 2015 r. Wnioskodawczyni (wraz z mężem) zbyła udział w przedmiotowej nieruchomości, tj. lokal M-6 i M-7 (akt notarialny nr ....). Umowy odpłatnego zbycia udziału w przedmiotowej nieruchomości nie nastąpiły w wykonywaniu działalności gospodarczej w rozumieniu przepisu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom.

Celem postępowania o zniesienie współwłasności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny jest nowe ukształtowanie prawa własności rzeczy, która stanowi przedmiot współwłasności.

Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy Działu IV Księgi drugiej (art. 196 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego).

Natomiast w myśl art. 210 Kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności.

Przez zniesienie współwłasności rozumie się likwidację łączącego współwłaścicieli stosunku prawnego, która następuje w drodze umowy lub orzeczenia sądu.

Stosownie do art. 211 i art. 212 Kodeksu cywilnego, zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da się podzielić, przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych bądź przez podział cywilny, polegający na sprzedaży rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do wielkości udziałów współwłaścicieli.

Mając zatem na uwadze powyższe stwierdzić należy, że zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy tylko wówczas, jeżeli mieści się w ramach udziału jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbył się bez spłat i dopłat. Natomiast, jeżeli udział danej osoby ulega powiększeniu (nawet bez spłat i dopłat), to traktowany jest w kategorii nabycia, ponieważ w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością), jak i stan jej majątku osobistego. Tak więc co do zasady, zniesienie współwłasności jest formą nowego nabycia wówczas, gdy w wyniku tego zniesienia podatnik otrzymuje nieruchomość, która przekracza udział jaki pierwotnie podatnikowi przysługiwał.

We wniosku Wnioskodawczyni oświadczyła, że wartość udziału w nieruchomości czyli działce gruntu o powierzchni 0,0831 ha zabudowanej budynkiem o trzech kondygnacjach oraz dwoma budynkami parterowymi położonej w L. przy ul. x, otrzymanego przez Wnioskodawczynię w wyniku zniesienia współwłasności - nie przekroczyła wartości udziału jaki przysługiwał Wnioskodawczyni w 2001 r. (poprzez nabycie w drodze umów kupna udziałów w tej nieruchomości. Zatem w tej sytuacji, należy przyjąć że nabycie przez Wnioskodawczynię udziałów w przedmiotowej nieruchomości, które były przedmiotem umów odpłatnego zbycia dokonanych w dniu 4 lutego 2015 r. (tj. lokal L16) i w dniu 23 marca 2015 r. (tj. lokal M6 i M7) - nastąpiło w 2001 r. Pięcioletni termin, wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Termin ten winien być zatem liczony od końca 2001 r., upłynął więc z dniem 31 grudnia 2006 r.

Reasumując należy stwierdzić, że w sytuacji gdy jak wskazano we wniosku, wartość udziału Wnioskodawczyni w nieruchomości położonej w L. przy ul. x stanowiącej działkę gruntu nr 21 o powierzchni 0,0831 ha zabudowanej budynkiem o trzech kondygnacjach oraz dwoma budynkami parterowymi, przyznanego Wnioskodawczyni w wyniku zniesienia współwłasności tej nieruchomości postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 28 maja 2012 r. sygn. akt x/11, faktycznie nie przekracza wartości łącznego udziału Wnioskodawczyni w nieruchomości, jaki Wnioskodawczyni nabyła w drodze umów kupna w 2001 r. – datą nabycia przez Wnioskodawczynię udziału w przedmiotowej nieruchomości jest 2001 r. Zatem, odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię udziałów w ww. nieruchomości dokonane w dniu 4 lutego 2015 r. i w dniu 23 marca 20015 r., nie będzie stanowiło źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ze względu na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w tym przepisie.

Jednocześnie tut. Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem, przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Ponadto należy wskazać, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z treści art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, a więc wywierają skutki prawne w stosunku do tego podmiotu, do którego są skierowane. Zatem, niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawczyni jako osoby występującej z wnioskiem, natomiast nie wywiera skutku prawnego dla współwłaścicieli nieruchomości (w tym małżonka).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.