IBPP1/443-394/14/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie sprzedaży majątku spółki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. organu 18 kwietnia 2014 r., uzupełnionym pismem z 14 lipca 2014 r. (data wpływu 16 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży majątku spółki – jest:

 • prawidłowe, odnośnie stwierdzenia, że do zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu tj. działek nr 1931/1 i 1944/1 zbudowanych budynkami i budowlami będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku VAT,
 • prawidłowe, odnośnie stwierdzenia, że do zbycia prawa własności działek nr 1930 i 1944/2 zbudowanych budynkami i budowlami będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku VAT,
 • prawidłowe, odnośnie stwierdzenia, że zbycie maszyn, urządzeń i pozostałego wyposażenia ruchomego będzie podlegało opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2014 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży majątku spółki.

Wniosek został uzupełniony pismem z 14 lipca 2014 r. (data wpływu 16 lipca 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-394/14/ES z 8 lipca 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka powstała w 2007 r. zgodnie z aktem notarialnym umowy Spółki z 4 czerwca 2007 r.

Jedyny wspólnik Spółki K. SA objął 100% udziałów o łącznej wartości (...)zł w zamian za wkład niepieniężny (aport) stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa (zcp) w rozumieniu art. 55(1 ) K.c. Aktywa będące przedmiotem aportu zostały szczegółowo opisane i wymienione w załączniku do umowy Spółki.

Składały się na nie:

NIERUCHOMOŚCI:

 1. prawo wieczystego użytkowania gruntu oznaczonego działką nr 1931/1 o pow. 1,1160 ha -zabudowaną zabytkowym pałacem,
 2. prawo wieczystego użytkowania gruntu oznaczonego działką nr 1944/1 o pow. 0,6135 ha - zabudowaną garażem,
 3. prawo własności do gruntu oznaczonego działką nr 1930 o pow. 0,5974 ha - zabudowaną zabytkową oficyną i kaplicą,
 4. prawo własności do gruntu oznaczonego działką nr 1944/2 o pow. 1,2614 ha - zabudowaną asfaltowym kortem tenisowym.

INWESTYCJE ROZPOCZĘTE:

 1. dokumentacja projektowa,
 2. koncepcja projektowa,
 3. mapa dla celów projektowych.

BUDOWLE:

sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, studnia głębinowa, sieć zewnętrzna w kanale ciepłowniczym, ujęcie wody podziemnej - studnia, kanał ciepłowniczy, instal. rozdzielcza co., osłona śmietnika, boisko do kometki, ogrodzenie terenu rekreacyjnego, ogrodzenie ośrodka, drogi i place, droga dojazdowa do terenu ośrodka, umocnienie brzegu rzek.

INNE ŚRODKI TRWAŁE - RUCHOMOŚCI:

agregat prądotwórczy z szafą sterowniczą, kocioł gazowy co., agregat sprężarkowy ASG-16, podgrzewacz wody typ WCW-600, kuchnia elektryczna typ KE-41B, naczynie wzbiorcze typ 200N, stacja uzdatniania wody.

WYPOSAŻENIE - ruchomości:

Odkurzacz, lodówki, telewizory, wieże radiowe, lustra, stoły, stołki, krzesła, łóżka, szafy, biurka, wieszaki, fotele, wersalki, sofy, ławy, taborety itp., urządzenia kuchni (tj. noże, tasaki, krajalnice, garnki), prasowalnice, kołdry, poduszki, pościele itp.

Ww. aport stanowił czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT na mocy ówczesnych przepisów ustawy o podatku VAT tj. art. 6. Aktywa będące przedmiotem aportu tj. budynki, budowle i rzeczy ruchome K. SA - wykorzystywała od 1988 roku do czerwca 2007 r. na potrzeby własnej działalności socjalnej.

Z informacji uzyskanych od K. SA przy nabyciu lub wytworzeniu nieruchomości tj. budynków i budowli S.A. nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z uwagi na to, iż cały kompleks został przez SA oddany do użytku w 1988 r. (w którym to roku nie istniało opodatkowanie podatkiem VAT). Natomiast przy nabywaniu rzeczy ruchomych (wyposażenie i inne środki trwałe - ruchomości) na pewno od części z nich S.A. podatek VAT mogła odliczać.

Ponadto z informacji otrzymanych od K. SA wynika, iż SA w okresie od 1993 r. do 4 czerwca 2007 r. nie poniosła wydatków na ulepszenie przedmiotowych budynków i budowli, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiłyby co najmniej 30% ich wartości początkowej.

Z dniem utworzenia Spółki i otrzymania przedmiotowego aportu tj. od 4 czerwca 2007 r. Spółka weszła w posiadanie składników majątku będących przedmiotem aportu. Zostały one oddane do użytku i ujęte w Ewidencji Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych w miesiącu VII 2007 r. Spółka przy ich użyciu prowadziła działalność gospodarczą, której przedmiotem były usługi hotelowo-gastronomiczne. Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT od 18 lipca 2007 r.
Od momentu oddania do użytku tj. od VII 2007 r. do 31 października 2010 r. nieruchomości były wykorzystywane przez Spółkę na potrzeby prowadzonej działalności hotelowo-gastronomicznej - opodatkowanej podatkiem VAT - zgodnie z ich przeznaczeniem i przystosowaniem w następujący sposób:

 1. budynek pałacu - był wykorzystywany jako hotel i restauracja oraz bar i kawiarnia,
 2. garaż - służył do garażowania samochodu służbowego spółki,
 3. asfaltowy kort tenisowy czy też boisko do kometki służyły gościom hotelowym do rekreacji.

Natomiast oficyna - z uwagi na bardzo zły stan techniczny nie została dopuszczona do użytku przez służby budowlane w związku z powyższym nie była użytkowana.

Ponadto Wnioskodawca informuje, że na budynki i budowle Spółka nigdy nie poniosła wydatków dotyczących ich ulepszenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, które stanowiłyby co najmniej 30% ich wartości początkowej. Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2009 r. Sąd Rejonowy ogłosił upadłość Spółki obejmującą likwidację majątku oraz wyznaczył Syndyka masy upadłości.

Do 31 grudnia 2010 r. Syndyk prowadził (kontynuował) działalność gospodarczą w zakresie hotelarsko-gastronomicznym.

Od stycznia 2012 r. Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej nie zatrudnia żadnych pracowników.

Dnia 1 kwietnia 2014 r. odbył się kolejny przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego, w skład którego wchodzą następujące aktywa wniesione do Spółki aportem przez K. SA:

1.NIERUCHOMOŚCI:

 1. prawo wieczystego użytkowania gruntu oznaczonego działką nr 1931/1 o pow. 1,1160 ha - zabudowaną zabytkowym pałacem,
 2. prawo wieczystego użytkowania gruntu oznaczonego działką nr 1944/1 o pow. 0,6135 ha - zabudowaną garażem,
 3. prawo własności do gruntu oznaczonego działką nr 1930 o pow. 0,5974 ha - zabudowaną zabytkową oficyną i kaplicą,
 4. prawo własności do gruntu oznaczonego działką nr 1944/2 o pow. 1,2614 ha - zabudowaną asfaltowym kortem tenisowym.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste K (...), K1 (...). Nadmienia się, że w wypisie z rejestru gruntów oraz na mapie ewidencyjnej dot. działki nr 1944/2 nie widnieje asfaltowy kort tenisowy, który faktycznie się na niej znajduje.

2.BUDOWLE:

sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, studnia głębinowa, sieć zewnętrzna w kanale ciepłowniczym, ujęcie wody podziemnej - studnia, kanał ciepłowniczy, instalacja rozdzielcza co., osłona śmietnika, boisko do kometki, ogrodzenie terenu rekreacyjnego, ogrodzenie ośrodka, drogi i place, droga dojazdowa do terenu ośrodka, umocnienie brzegu rzek.

3.INNE ŚRODKI TRWALE oraz WYPOSAŻENIE :

lodówka do zabudowy producent: G, telewizor producent: C., lustro, stolik pod telewizor, krzesło dostawne, komoda z zabudową na lodówkę, biurko z szufladami, bagażnik, szafa garderobiana, fotel jednoosobowy, wieszak ścienny, stolik okolicznościowy, łóżko jednoosobowe z materacem, stolik nocny, lampka nocna, radio producent: V., deska naścienna, leżak drewniany, lodówka do zabudowy producent: G., telewizor producent: C., lustro, stolik pod telewizor, krzesło dostawne, komoda z zabudową na lodówkę, biurko z szufladami, bagażnik, szafa garderobiana, fotel jednoosobowy, wieszak ścienny, stolik okolicznościowy, łóżko jednoosobowe z materacem, stolik nocny, lampka nocna, radio producent: V., deska naścienna, leżak drewniany, stół do ping-ponga, ława okolicznościowa, fotel "S", wersalka, krzesło tapicerowane (metalowe), szafa z nadstawką, tapczan, szafka nocna, lodówka producent: P., lampka nocna, telewizor cz.-b. producent. I, radio producent: V., krzesło tapicerowane, stolik, lodówka producent: P., stolik, krzesło tapicerowane (metalowe), szafka nocna, tapczan, telewizor cz.-b. producent: U., radio producent: V., lampka nocna, szafa z nadstawką, szafa z nadstawką, lodówka producent: P., tapczan, szafka nocna, krzesło tapicerowane, stolik, telewizor producent: T., radio producent: V., lampka nocna, szafa z nadstawką, lodówka producent: P., tapczan, stolik, krzesło tapicerowane, szafka nocna, szafka pod telewizor, telewizor cz.-b. producent: U., radio producent: V., lampka nocna, lodówka producent: P., telewizor producent: S., biurko z szufladami, lustro, krzesło dostawne, szafa garderobiana, stolik okolicznościowy, stolik pod telewizor, bagażnik, wieszak ścienny, łóżko jednoosobowe z materacem, szafka nocna, radio producent: V., lampka nocna, lodówka producent: P., szafa z nadstawką, tapczan, stolik, krzesło tapicerowane, szafka nocna, telewizor cz.-b. producent: U., szafa z nadstawką, lodówka producent: P., tapczan, stolik, krzesło tapicerowane, szafka nocna, radio producent: V., lampka nocna, szafa z nadstawką, lodówka producent: P., tapczan, szafka nocna, stolik, krzesło tapicerowane, telewizor cz.-b. producent: U., lampka nocna, szafa z nadstawką, lodówka producent: P., tapczan, szafka nocna, stolik, krzesło tapicerowane (metalowe), radio producent: V., lampka nocna, szafa z nadstawką, lodówka producent: P., tapczan, szafka nocna, stolik, krzesło tapicerowane (metalowe), lampka nocna, radio producent: V., telewizor cz.-b. producent: U., szafa z nadstawką, lodówka producent: P., tapczan, szafka nocna, stolik, krzesło tapicerowane (metalowe), radio producent: V., lampka nocna, szafa z nadstawką, lodówka producent: P., tapczan, szafka nocna, stolik, krzesło tapicerowane (metalowe), telewizor cz.-b. producent: U. Model: V., radio producent: V., lampka nocna, szafa z nadstawką, lodówka producent: P., tapczan, szafka nocna, stolik, krzesło tapicerowane, telewizor C., radio producent: V., lampka nocna, szafa z nadstawką, lodówka producent: P., tapczan, szafka nocna, telewizor cz.-b. producent: U. Model: V., radio producent: V., lampka nocna, wersalka, fotel, ława, szafka pod telewizor, fotel, krzesło tapicerowane, wersalka, ława, leżak drewniany, krzesło tapicerowane, ława drewniana (ławka), stół drewniany, wazon mały, szafka 2-drzwiowa drewniana, mikrofalówka D., czajnik bezprzewodowy E., podgrzewacz gazowy 2-palnikowy, kuchnia gazowa, kuchnia elektryczna producent: P., patelnia elektryczna, patelnia elektryczna, stół metalowy, taboret kuchenny, krzesło tapicerowane, szafka 2-drzwiowa drewniana, stół metalowy, stolik mały, krajalnica Z., maszynka do mielenia P., robot kuchenny Z., waga zegarowa, lodówka, wanna mała, tasak, kloc drewniany, wanna mała, szafa 2-drzwiowa drewniana, regał metalowy 4-półkowy, wyparzacz, stolik met.-drew., podgrzewacz elektryczny Z, zlewozmywak 3-komorowy, stół met.-drew, konwią na mleko 20L, wózek na posiłki, telefon A., stolik drewniany, fotel skórzany (popielaty), szafa metalowa 2-drzwiowa, fotel tapicerowany, ława drewniana, szafa 2-drzwiowa z nadstawką, szafka nocna, szafa 2-drzwiowa metalowa, kanapa, leżak drewniany, deska do prasowania, szafka mała 2-drzwiowa, regał metalowy 4-półkowy, ławka drewniana, odkurzacz Z., fotel tapicerowany, ława, wieszak metalowy na ubrania, wieszak mały na ubrania, taboret barowy, regał szklany 4-półkowy, prasownica elektr., deska do prasowania, żelazko, szafa 2-drzwiowa z nadstawką, szafa 2-drzwiowa, kosz wiklinowy, szafka 2-drzwiowa, stolik drewniany, opryskiwacz ręczny K. poj. 4L, biurko, telewizor cz.-b. "I", wazon mały, lampka biurkowa, telefon "T", szafka na klucze, tablica + stojak, fotek obrotowy (uszkodzony), telewizor "S" z uchwytem, miniwieża "S", dekoder cyfrowy "P”, taboret barowy, stół drewniany, ława drewniana mała, wazon mały, lada bufetowa 2-częściowa, kanapa skórzana (popielata), krzesło tapicerowane, stół do ping-ponga "T", ława drewniana, pianino, rolbar "O" + urządzenie chłodzące, ławka drewniana, pralka automatyczna "L", szafa 2-drzwiowa metalowa, drabina rozkładana drewniana, szafa 2-drzwiowa z nadstawką, krzesło tapicerowane, fotel obrotowy tapicerowany, kanapa tapicerowana, stolik drewniany, szafka 2-drzwiowa, biurko, telewizor "D", wieszak na ubrania, urządzenie wielofunkcyjne "H", szafka kontener, fax "P", telefon bezprzewodowy "A", zestaw komputerowy (monitor "A"), ogrzewacz olejowy, radio producent: V., telefon komórkowy "N", telefon komórkowy "S", lodówka, szafa 2-drzwiowa z nadstawką, stolik drewniany, krzesło drewniane tapicerowane, kanapa, szafka 2-drzwiowa wisząca, lodówka, regał met.-drew. 5-półkowy, szafka pod zlewozmywak, piec gazowy "B", podgrzewacz wody, naczynie ciśnieniowe, ława drewniana, szafa chłodnicza "B", zamrażarka "B" 400L, lodówka "P", rzutnik "N", lada chłodnicza, ołtarz, stół liturgiczny, ławka, krzesło drewniane, podstawka pod mszał, kielich, taca, regał metalowy, szafa metalowa, odśnieżarka spalinowa "S", tapczan, kanapa, piec akumulacyjny, kajak plastikowy, obieraczka elektryczna do ziemniaków, sprężarka "R", stacja uzdatniania wody, zbiornik H, zbiornik, waga szalkowa, waga dziesiętna, szafa metalowa, podgrzewacz wody "B", kosiarka spalinowa do trawy z napędem, kosa spalinowa do trawy, agregat prądotwórczy z szafą sterowniczą, waga zegarowa 15KG, szafa metalowa, rolbar "O" + urządzenie chłodzące, wiertarka ręczna, parasol "O", ławka, stolik, ławka parkowa, sofa rozkładana, sofa rozkładana, chlorator, deska naścienna.

W wyniku przetargu został wyłoniony oferent - zainteresowany kupnem ww. aktywów. W momencie sprzedaży wszystkie działki są zabudowane budynkami i budowlami jak w opisie w pkt 1.

Ponadto Wnioskodawca informuje, że:

 1. zabytkowy pałac został wybudowany w 1843 r. - oddany do użytku w 1988 r. - przez K.SA,
 2. budynek garażowy - wybudowany w 1988 r. - oddany do użytku w 1988 r. - przez K.SA,
 3. asfaltowy kort do tenisa - wybudowany w 1988 r. - oddany do użytku w 1988 r. - przez K.SA,
 4. zabytkowa kaplica i oficyna - wybudowane w 1891 r. - oficyna z uwagi na bardzo zły stan techniczny i budowlany - nieużytkowa.

Budowle wymienione w pkt 2 zostały wybudowane przez K.SA, do 1988 r. i w tym też roku oddane przez K.SA, do użytku. Natomiast w 2007 r. zostały oddane do użytku przez Wnioskodawcę. Ponadto inwestycje rozpoczęte, takie jak: dokumentacja projektowa, koncepcja projektowa i mapa dla celów projektowych nie będą przedmiotem sprzedaży ponieważ nie zezwalają na to prawa autorskie wykonawców tej dokumentacji.

Wszystkie składniki majątkowe będące przedmiotem sprzedaży jak wspomniano wcześniej stanowiły przedmiot aportu do Spółki. Zarówno prawa wieczystego użytkowania gruntów jak i prawo własności gruntów oraz budynki i budowle posadowione na tych gruntach, trwale z nimi związane nie były objęte podatkiem VAT, w związku z tym nie nastąpiło obniżenie podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez Spółkę w momencie ich nabycia. Ponadto Spółka w całym okresie posiadania wymienionych aktywów trwałych (do dnia dzisiejszego) nie poniosła żadnych kosztów ulepszenia ani nakładów podwyższających wartość przedmiotowych środków trwałych. Żadne z przedmiotowych składników majątku Spółki nie były przedmiotem umów najmu.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że przedmiotem dostawy nie będzie przedsiębiorstwo rozumiane zgodnie z przepisem art. 551 ustawy Kodeks cywilny, z uwagi na fakt, iż już od kilku lat Spółka nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, nie zatrudnia pracowników, nie ma zawartych umów handlowych (za wyjątkiem umowy o dostawę energii elektrycznej), a składniki majątku Spółki nie są i nie były przedmiotem najmu, dzierżawy ani umów o podobnym charakterze. Ponadto przedmiotem zbycia nie będą wierzytelności Spółki oraz księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności.

Przedmiotem dostawy nie będzie również zorganizowana część przedsiębiorstwa definiowana w art. 2 pkt 27e Ustawy o podatku od towarów i usług.

W ocenie Spółki - nastąpi dostawa poszczególnych składników majątkowych (ruchomych i nieruchomych).

Poniżej Wnioskodawca przedstawił wykaz działek wraz ze znajdującymi się na nich budowlami, mającymi być przedmiotem dostawy:

Działka numer 1930:

 • Ogrodzenie terenu ośrodka.

Działka numer 1931/1:

 • Sieć wodociągowa do studni głębinowej,
 • Osłona śmietnika,
 • Kanalizacja deszczowa,
 • Sieć zewnętrzna w kanale ciepłowniczym,
 • Kanał ciepłowniczy,
 • Instalacja rozdzielcza CO,
 • Drogi i place,
 • Ujęcie wody podziemnej – studnia.

Działka numer 1944/1:

 • Drogi i place,
 • Droga dojazdowa do terenu rekreacyjnego,

Działka numer 1944/2:

 • Studnia głębinowa wiercona,
 • Ogrodzenie terenu rekreacyjnego,
 • Boisko do kometki siatkowej – asfaltowany,
 • Boisko do tenisa – asfaltowany,
 • Umocnienie rzek.

Asfaltowy kort tenisowy spełnia definicję budowli, zgodnie bowiem z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (art. 3 pkt 3) - „przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, wiadukty, estakady, tunele, (...), budowle sportowe, (...)”.

Według Spółki kort tenisowy klasyfikuje się wg PKOB do klasy 2411- tj. boiska i budowle sportowe. Jest on trwale związany z gruntem.

Kaplica oraz oficyna stanowią dwa odrębne, zupełnie ze sobą nie połączone budynki.

Żaden ze składników majątku Spółki nie był przedmiotem umów najmu, umów dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

W związku z przedstawionym stanem faktycznym i planowaną sprzedażą Spółka ma wątpliwości jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż majątku wniesionego do Spółki aportem, tj.

1.Czy do zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów działek:

 1. nr 1931/1 - zabudowanej zabytkowym pałacem
 2. nr 1944/1 - zabudowanej budynkiem garażowym (trwale związanym z gruntem)

będzie stosowało się zwolnienie z podatku VAT...

2.Czy zbycie prawa własności gruntów działek:

 1. nr 1944/2 - zabudowanej asfaltowym kortem tenisowym - będzie korzystało ze zwolnienia z podatku VAT bez względu na to, że budowla ta nie jest widoczna w wypisie z rejestru gruntów dla tej działki...
 2. nr 1930 - zabudowanej zabytkową oficyną i kaplicą - będzie również zwolnione z podatku VAT pomimo, że budynek oficyny nie był nigdy używany przez Spółkę z powodu złego stanu technicznego...

3.Czy zbycie pozostałych wymienionych we wniosku (w Załączniku do wniosku 1/3 G.) budowli posadowionych na przedmiotowych działkach i służących do prowadzonej przez Spółkę działalności będą również objęte zwolnieniem z podatku VAT...

4.Czy zbycie maszyn, urządzeń i innego wyposażenia ruchomego będzie opodatkowane podatkiem VAT według stawki podstawowej, tj. 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno do zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów działek nr 1931/1 i 1944/1 zabudowanych pałacem i garażem oraz do zbycia prawa własności działek nr 1944/2 oraz 1930 zabudowanych odpowiednio asfaltowym kortem tenisowym oraz zabytkową kaplicą i oficyną a także zbycie posadowionych na tych działkach budowli będzie stosowało się zwolnienie z podatku VAT.

Zgodnie bowiem z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale związanych z gruntem (albo ich części) z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to - zdaniem Spółki, że przy zbyciu prawa wieczystego użytkowania gruntu lub też zbyciu prawa własności do gruntów - zabudowanych -opodatkowanie podatkiem VAT powinno być takie jak posadowionych na tym gruncie budynków czy budowli.

Natomiast na podstawie art. 43 ust. 10a ustawy o podatku VAT zwolnieniu podlega dostawa budynków, budowli lub ich części jeżeli:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponieważ Spółka spełnia te warunki, dlatego też przedmiotowa sprzedaż, zdaniem Spółki będzie zwolniona z podatku VAT.

Odnośnie pytania czwartego dot. zbycia maszyn, urządzeń i pozostałego wyposażenia ruchomego Spółka uważa, iż z uwagi na zmianę przepisów art. 43 ust. 1 pkt 2 z dniem 1 stycznia 2014 r. - sprzedaż ww. składników majątku będzie podlegała opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe,

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na ścisłe powiązanie tematyki poruszanej we wniosku, tut. organ postanowił ująć kwestie dotyczące opodatkowania dostawy wszystkich nieruchomości oraz ruchomości w jednej interpretacji.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami – w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez sprzedaż w myśl art. 2 pkt 22 ww. ustawy - rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Wszelkie zaś odstępstwa od tej zasady poprzez zastosowanie obniżonej stawki lub zwolnienie z opodatkowania, należy uznać za wyjątek w stosowaniu ww. przepisu.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

Art. 43 ust. 1 pkt 10 powołanej ustawy stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Według art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, ilekroć w jej przepisach mowa jest o pierwszym zasiedleniu – rozumie się przez to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m. in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy powinno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę – bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy) czy nabywcy.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a tej ustawy zwalnia się dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Treść art. 43 ust. 7a powyższej ustawy wskazuje, że warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) korzysta ze zwolnienia od podatku.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1316 ze zm.) przez obiekt budowlany rozumie się konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonaną z materiałów budowlanych i elementów składowych będącą wynikiem prac budowlanych. Budynki natomiast to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

W myśl art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o:

1.obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

 1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 3. obiekt małej architektury;

2.budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

3.budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

3a.obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Zatem jeśli dana budowla w rozumieniu Prawa budowlanego nie została sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych jako budynek, mieści się w sekcji „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”.

W PKOB obiekty budowlane grupowane są w dwóch sekcjach: „Budynki” i „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”. Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w PKOB obiektami inżynierii lądowej i wodnej są wszystkie obiekty budowlane nie klasyfikowane jako budynki.

Z opisu sprawy wynika, że przedmiotem dostawy nie będzie przedsiębiorstwo rozumiane zgodnie z przepisem art. 551 ustawy Kodeks cywilny, nie będzie również zorganizowana część przedsiębiorstwa definiowana w art. 2 pkt 27e Ustawy o podatku od towarów i usług.

Przedmiotem dostawy będą natomiast poszczególne składniki majątkowe (nieruchomości oraz ruchomości).

W celu ustalenia czy dostawa budynków oraz budowli, o których mowa we wniosku może korzystać ze zwolnienia, koniecznym jest zbadanie przesłanek określonych przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Aby zatem dostawa przedmiotowych budynków i budowli mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tych budynków nie może upłynąć okres krótszy niż 2 lata.

Ażeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub ulepszony obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, leasing. Zarówno sprzedaż, jak i najem, dzierżawa, leasing są bowiem czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie także moment oddania budynku (budowli) do użytkowania pierwszemu nabywcy czy najemcy.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, który jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT od 18 lipca 2007 r., zamierza sprzedać:

 • prawo użytkowania wieczystego działki nr 1931/1 zabudowanej budynkiem zabytkowego pałacu oraz budowlami: siecią wodociągową do studni głębinowej, osłoną śmietnika, kanalizacją deszczową, siecią zewnętrzną w kanale ciepłowniczym, kanałem ciepłowniczym, instalacją rozdzielczą c.o., drogami i placami, ujęciem wody podziemnej – studnią. Zabytkowy pałac został wybudowany w 1843 r. i oddany do użytku w 1988 r. przez K.SA.
 • prawo użytkowania wieczystego działki nr 1944/1 zabudowanej budynkiem garażu oraz budowlami: drogami i placami oraz drogą dojazdową do terenu rekreacyjnego. Budynek garażowy został wybudowany i oddany do użytku w 1988 r. przez K.SA.

Budowle na obu działkach zostały wybudowane przez K.SA. do 1988 r. Wszystkie budynki i budowle są trwale z gruntem związane i wykorzystywane były przez K.SA. do własnej działalności. W okresie od 1993 r. do 4 czerwca 2007 r. K.SA. nie ponosiły wydatków na ulepszenie przedmiotowych budynków i budowli, które stanowiłyby co najmniej 30% ich wartości początkowej. W dniu 4 czerwca 2007 r. przedmiotowe budynki i budowle zostały wniesione aportem do Spółki jako zorganizowana część przedsiębiorstwa. Aport ten stanowił czynność niepodlegajacą opodatkowaniu podatkiem VAT, zatem Wnioskodawca nie obniżył podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Na budynki i budowle Spółka nigdy nie poniosła wydatków dotyczących ich ulepszenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, które stanowiłyby co najmniej 30% ich wartości początkowej. Żaden ze składników majątku Spółki nie był przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Odnosząc powołane przepisy prawa do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że czynnością spełniającą definicję pierwszego zasiedlenia budynków i budowli znajdujących się na działkach nr 1931/1 i 1944/1 będzie ich zbycie przez Wnioskodawcę.

Z uwagi na powyższe, do przedmiotowej dostawy dokonywanej w ramach pierwszego zasiedlenia nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku VAT określone w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta dokonana zostanie w ramach pierwszego zasiedlenia.

Przy braku zatem możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dostawy budynków i budowli znajdujących się na działkach nr 1931/1 i 1944/1 na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT należy dokonać analizy możliwości zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że przy nabyciu budynków i budowli znajdujących się na działkach nr 1931/1 i 1944/1 ani Wnioskodawcy ani K.SA. nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponadto ani Wnioskodawca ani K.SA. nie ponosili wydatków na ulepszenie budynków i budowli posadowionych na ww. działkach, które stanowiłyby co najmniej 30% ich wartości początkowej, tym samym zbycie przedmiotowych budynków i budowli przez Wnioskodawcę będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, ponieważ Wnioskodawca spełni łącznie przesłanki wymienione w lit. a i b tego przepisu.

Tym samym, również dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu tj. działek nr 1931/1 i 1944/1, na których te budynki i budowle są posadowione korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT w związku z art. 29a ust. 8 tej ustawy.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, że do zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu tj. działek nr 1931/1 i 1944/1 zbudowanych budynkami i budowlami będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku VAT, należało uznać za prawidłowe.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że bez znaczenia dla rozstrzygnięcia pozostaje kwestia, że asfaltowy kort tenisowy nie jest widoczny w wypisie z rejestru gruntów dla działki 1944/2, o ile jak wskazał Wnioskodawca, spełnia on definicję budowli w rozumieniu PKOB.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że oprócz będących w użytkowaniu wieczystym zabudowanych działek nr 1931/1 i 1944/1 Wnioskodawca również zamierza sprzedać będące własnością Wnioskodawcy:

 • działkę nr 1930 zabudowaną zabytkową oficyną i kaplicą wybudowanymi w 1891 r. oraz budowlą w postaci ogrodzenia terenu ośrodka. Kaplica oraz oficyna stanowią dwa odrębne, zupełnie ze sobą nie połączone budynki. oficyna z uwagi na bardzo zły stan techniczny i budowlany – nieużytkowa,
 • działkę nr 1944/2 zabudowaną budowlami: asfaltowym kortem tenisowym, studnią głębinową wierconą, ogrodzeniem terenu rekreacyjnego, boiskiem do kometki siatkowej – asfaltowanym, umocnieniem rzek. Asfaltowy kort tenisowy został wybudowany i oddany do użytku w 1988 r. przez K.SA.

Budowle na obu działkach zostały wybudowane przez K.SA. do 1988 r. Wszystkie Budynki i budowle są trwale z gruntem związane i wykorzystywane były przez K.SA. do własnej działalności. W okresie od 1993 r. do 4 czerwca 2007 r. K.SA. nie ponosiły wydatków na ulepszenie przedmiotowych budynków i budowli, które stanowiłyby co najmniej 30% ich wartości początkowej. W dniu 4 czerwca 2007 r. przedmiotowe budynki i budowle zostały wniesione aportem do Spółki jako zorganizowana część przedsiębiorstwa. Aport ten stanowił czynność niepodlegajacą opodatkowaniu podatkiem VAT, zatem Wnioskodawca nie obniżył podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Na budynki i budowle Spółka nigdy nie poniosła wydatków dotyczących ich ulepszenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, które stanowiłyby co najmniej 30% ich wartości początkowej. Żaden ze składników majątku Spółki nie był przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Odnosząc powołane przepisy prawa do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że czynnością spełniającą definicję pierwszego zasiedlenia budynków i budowli znajdujących się na działkach nr 1930 i 1944/2 będzie ich zbycie przez Wnioskodawcę.

Z uwagi na powyższe, do przedmiotowej dostawy dokonywanej w ramach pierwszego zasiedlenia nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku VAT określone w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta dokonana zostanie w ramach pierwszego zasiedlenia.

Przy braku zatem możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dostawy budynków i budowli znajdujących się na działkach nr 1930 i 1944/2 na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT należy dokonać analizy możliwości zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 • w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że przy nabyciu budynków i budowli znajdujących się na działkach nr 1930 i 1944/2 ani Wnioskodawcy ani K.SA. nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponadto ani Wnioskodawca ani K.SA. nie ponosili wydatków na ulepszenie budynków i budowli posadowionych na ww. działkach, które stanowiłyby co najmniej 30% ich wartości początkowej, tym samym zbycie przedmiotowych budynków i budowli przez Wnioskodawcę będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, ponieważ Wnioskodawca spełni łącznie przesłanki wymienione w lit. a i b tego przepisu.

Tym samym, również dostawa gruntu tj. działek nr 1930 i 1944/2, na których te budynki i budowle są posadowione korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT w związku z art. 29a ust. 8 tej ustawy.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, że do zbycia prawa własności działek nr 1930 i 1944/2 zbudowanych budynkami i budowlami będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku VAT, należało uznać za prawidłowe.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż bez znaczenia dla rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie pozostaje kwestia, że budynek oficyny znajdujący się na działce nr 1930 nie był nigdy używany przez Wnioskodawcę.

Przedmiotem zapytania jest również kwestia opodatkowania podatkiem VAT dostawy ruchomości tj. maszyn, urządzeń oraz pozostałego wyposażenia ruchomego, wymienionych we wniosku.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że wszystkie przedmiotowe ruchomości Wnioskodawca nabył poprzez ich aport w dniu 4 sierpnia 2007 r. Przy nabyciu tych ruchomości Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku, ponieważ aport stanowił czynność niepodlegajacą opodatkowaniu podatkiem VAT. Przy użyciu wszystkich składników majątkowych będących przedmiotem aportu Wnioskodawca prowadził działalność hotelowo-gastronomiczną, opodatkowaną podatkiem VAT.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na podstawie wprowadzonej w art. 43 ust. 1 pkt 2 regulacji zwolnienie przysługuje w razie łącznego spełnienia dwóch warunków. Po pierwsze - towary mają być wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku. Oznacza to, że towary powinny być zakupione z przeznaczeniem do wykorzystania ich przy wykonywaniu czynności, które są zwolnione z podatku, i faktycznie powinny być używane przy takiej działalności.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wykorzystywał rzeczy ruchome, o których mowa we wniosku do wykonywania czynności opodatkowanych, zatem zastosowanie tego zwolnienia nie będzie możliwe.

W związku z powyższym dostawa tych ruchomości podlegać będzie opodatkowaniu według 23% stawki podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, iż zbycie maszyn, urządzeń i pozostałego wyposażenia ruchomego będzie podlegało opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy jednak zaznaczyć, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.