Nieruchomość odstąpiona bezpłatnie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieruchomość odstąpiona bezpłatnie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Odnośnie sposobu określenia podstawy opodatkowania w przypadku świadczeń wynikających z udostępnienia nieruchomości do nieodpłatnego korzystania innym podmiotom gospodarczym

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku STRONY z dnia 13.06.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, odnośnie sposobu określenia podstawy opodatkowania w przypadku świadczeń wynikających z udostępnienia nieruchomości do nieodpłatnego korzystania innym podmiotom gospodarczym, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny. postanawia: uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona gospodaruje nieruchomościami, w stosunku do których wykonuje prawo własności i inne prawa rzeczowe w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa. Strona gospodaruje mieniem w (...)