Nieplanowy odpis amortyzacyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieplanowy odpis amortyzacyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieplanowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych

Fragment:

(...) w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto, lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 tej ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Jednakże nie oznacza to, że odpisy amortyzacyjne stanowiące i niestanowiące kosztu uzyskania przychodów w rachunku podatkowym są tożsame z odpisami amortyzacyjnymi dokonanymi w rachunku bilansowym. W świetle powyższego, skoro dokonany dla celów bilansowych nieplanowy odpis amortyzacyjny nie jest odpisem amortyzacyjnym w rozumieniu art. 16a – 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to w myśl wskazanego art. 15 ust. 6 tej ustawy odpis taki nie może stanowić kosztu uzyskania przychodów. Stanowisko spółki w tej kwestii jest zatem prawidłowe. Weryfikacji natomiast wymaga stanowisko spółki, że „...w miesiącu zakończenia fizycznej likwidacji lub zbycia takiego środka trwałego, jego niepokrytą odpisami amortyzacyjnymi (...)