ITPB2/4511-239/16/ENB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy wydatki na adaptację i wyposażenie łazienki odpowiednio do potrzeb i ograniczeń ruchowych Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej poprzez złożenie korekty PIT-37 i PIT/O za rok 2014?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2016 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 3 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od 2005 r. Wnioskodawczyni ma problemy z poruszaniem się. W wyniku zwichnięcia stawu kolanowego lewego doszło do złamania główki kości strzałkowej, zerwania więzadła krzyżowego przedniego oraz całkowitego przerwania nerwu strzałkowego. Rekonstrukcja więzadła krzyżowego została dokonana w 2006 r. W tym samym roku dokonane zostały przeszczepy kablowe nerwów w celu przywrócenia ciągłości przerwanego nerwu strzałkowego. W przypadku nerwu strzałkowego do dnia dzisiejszego nie nastąpiła jego regeneracja co skutkuje opadającą stopą. Stabilność stawu kolanowego nie jest pełna, czasami kolano jest niestabilne. Konsekwencją powyższych uszkodzeń jest m.in. obniżona ruchomość w stawach: skokowym i kolanowym lewym oraz zmiany przeciążeniowo - zwyrodnieniowe w kręgosłupie, stawach biodrowych, kolanowych i skokowych. Opadająca stopa wymaga zaopatrzenia m.in. w obuwie ortopedyczne i stanowi znaczny problem w sprawnym poruszaniu się. Problemem jest każda nierówność podłoża, jego nachylenie czy schody bez poręczy. Chód Wnioskodawczyni i równowaga jest w znacznym stopniu zaburzona.

W roku 2007 Wnioskodawczyni zaczęła chorować onkologicznie - rak piersi lewej. Przeszła kolejno 2 operacje, 4 cykle chemioterapii, radioterapię i 5 letnią hormonoterapię.

W roku 2014 doszło do licznych przerzutów. Zdiagnozowana została także zmiana nowotworowa uciskająca rdzeń kręgowy -zlokalizowana w kanale kręgowym na poziomie Th 2. Powodowało to wielkie dolegliwości bólowe, zaburzenia czucia na przedniej powierzchni ud i brzucha. Operacja neurochirurgiczna została przeprowadzona w trybie pilnym w kwietniu 2014 r. Operacja nie była radykalna, nie doszło do usunięcia guza, tylko do jego odbarczenia.

Dolegliwości bólowe występują do dnia dzisiejszego w czasie wykonywania codziennych czynności i wymagają częstego odpoczywania w pozycji leżącej. Na przełomie sierpnia i września 2015 Wnioskodawczyni poddana została także zabiegowi cyber-knife w związku z guzem w kanale kręgowym.

W związku z nawrotem choroby nowotworowej od lipca do grudnia 2014 r. przeszła 9 cykli chemioterapii. W listopadzie 2014 r. wszczepiono Wnioskodawczyni w okolicy podobojczykowej prawej port naczyniowy. Od stycznia 2015 r. Wnioskodawczyni jest w trakcie hormonoterapii. Skutkiem leczenia onkologicznego jest uczucie zmęczenia, znużenia, braku energii. Jako skutek uboczny hormonoterapii pojawiły się bóle stawowe i sztywność mięśni.

Od roku 2007 r. Wnioskodawczyni posiada orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Niepełnosprawność datowana jest od października 2005 r. Stopień niepełnosprawności, jej przyczyny oraz okres ważności orzeczeń przedstawiają się następująco:

 • stopień lekki; przyczyny: 10-N, 05-R; październik 2005 - 30 czerwiec 2010,
 • stopień umiarkowany: przyczyny 11-I,10-N, 05-R; 21 czerwiec 2010 - 31 sierpień 2012,
 • stopień lekki; przyczyny: 10-N, 05-R; 1 wrzesień 2012 - na stałe,
 • stopień umiarkowany; przyczyny: 11-I, 10-N. 05-R; 11 czerwiec 2015 - 31 lipiec 2017.

Ponadto Wnioskodawczyni posiada orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z dnia 22 września 2014 r. o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji do 30 września 2016 r.

W związku z pogarszającym się stanem zdrowia Wnioskodawczyni podjęła decyzję o sprzedaży dotychczasowego mieszkania i zakupie nowego. Blok, w którym jest zlokalizowane mieszkanie, w którym obecnie zamieszkuje wyposażony jest w windę. W mieszkaniu nie ma progów, co ułatwia w dużym stopniu codzienne funkcjonowanie. Nowe mieszkanie zostało przekazane w stanie deweloperskim.

W celu ułatwienia wykonywania codziennych czynności higienicznych Wnioskodawczyni dokonała adaptacji i wyposażenia łazienki stosownie do potrzeb i ograniczeń ruchowych. Łazienka została wyposażona m.in. w kabinę prysznicową i płytki brodzik z powłoką antypoślizgową. Wykonana adaptacja zmniejszyła również ryzyko wystąpienia kolejnych urazów. W związku z tym, że mieszka sama to łazienka jest użytkowana wyłącznie przez Wnioskodawczynię. W związku z powyższym poniosła wydatki m.in. na zakup:

 1. ścianki bocznej RAYA 120 cm KERMI profil srebrny połysk, szkło transparentne/KermiClean i drzwi wahadłowych 1-skrzydłowych RAYA 90 cm lewe KERMI profil srebrny połysk, szkło transparentne/KermiClean stanowiących kabinę prysznicową – 2.663,07 zł,
 2. brodzika Space Minerał Prostokąt 90x120 biały Sanplast z powłoką Pro-Safe o głębokości 1,5 cm – 1.464 zł,
 3. FLEXX.BOXX KLUDI - 272,08 zł,
 4. baterii wannowo-natryskowej podt. zewn. KLUDI ZENTA chrom – 487,03 zł,
 5. głowicy natryskowej A-QAi DN 15 Kludi DN 15 fi 245 mm chrom - 422,30 zł,
 6. przyłącza kątowego z uchwytem ściennym KLUDI Chrom – 61,72 zł,
 7. słuchawki natryskowej KLUDI ZENTA 2S chrom – 103,62 zł,
 8. węża natryskowego KLUDI SUPARAFLEX SILVER – 66,74 zł,
 9. ramienia sufitowego natrysku do głowicy 15 cm - 147,38 zł.

Wydatki związane z adaptacją i wyposażeniem łazienki (udokumentowane fakturą), odpowiadające potrzebom wynikającym z niepełnosprawności Wnioskodawczyni poniosła w październiku 2014 r.

Ww. wydatki Wnioskodawczyni pokryła ze środków własnych i nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Stare mieszkanie Wnioskodawczyni sprzedała w czerwcu 2014 r. W nowym mieszkaniu mieszka od grudnia 2014 r. Podpisanie aktu notarialnego miało miejsce w maju 2015 r.

Do tej pory Wnioskodawczyni nie korzystała z odliczeń wynikających z tytułu adaptacji i wyposażenia mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wymienione powyżej wydatki (wskazane w punktach od 1 do 9) na adaptację i wyposażenie łazienki odpowiednio do potrzeb i ograniczeń ruchowych Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej poprzez złożenie korekty PIT-37 i PIT/O za rok 2014...

Zdaniem Wnioskodawczyni, będzie mogła odliczyć wydatki wskazane w punktach od 1 do 9, gdyż związane są one z adaptacją i wyposażeniem mieszkania stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności a zatem stanowią wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Wydatki te zostały poniesione w październiku 2014 r. - więc odliczenie od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej powinno zostać dokonane poprzez złożenie korekty zeznania PIT-37 i PIT/O za rok 2014. W momencie powstania omawianych wydatków Wnioskodawczyni posiadała orzeczenie Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności o niepełnosprawności w stopniu lekkim z przyczyn ruchowych (05-R) i neurologicznych (10-N). Ponadto w związku z pogorszeniem stanu zdrowia posiada orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z dnia 22 września 2014 r. o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji do 30 września 2016 r. Powyższe orzeczenie skutkowało przyznaniem renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Omawiane wydatki Wnioskodawczyni pokryła z własnych środków i nie zostały one sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków NFZ, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ani nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie. Przeprowadzka do nowego mieszkania miała miejsce w grudniu 2014 r. i od tego czasu Wnioskodawczyni w nim mieszka. Podpisanie aktu notarialnego miało miejsce w maju 2015 r. Ponadto Wnioskodawczyni posiada następujące dokumenty: umowę nr 03/2013 o budowę lokalu-mieszkania wraz z pomieszczeniem przynależnym z dnia 2 września 2013 r., aneks nr 1/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. do ww. umowy. W przedmiotowym aneksie zawarta została informacja, że przedstawienie zamawiającemu przedmiotu umowy do odbioru nastąpi do 19 grudnia 2014 r. W dniu 30 października 2014 r. sporządzony został protokół odbioru technicznego oraz przekazania lokalu, który pozwolił na prowadzenie prac adaptacyjnych oraz prac związanych z zagospodarowaniem, bez prawa zamieszkania i zameldowania w lokalu. W dniu 15 grudnia 2014 r. sporządzony został protokół przekazania dokumentów i kluczy w zakresie przekazanego lokalu. Od tego dnia tj. 15 grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni zamieszkuje w tym lokalu przy ul. O. Pod ww. adresem zameldowana jest od dnia 27 stycznia 2015 r. Podpisanie aktu notarialnego dotyczącego omawianego lokalu mieszkalnego miało miejsce w dniu 14 maja 2015 r. Wykonana adaptacja i wyposażenie ułatwiła Wnioskodawczyni jako osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w mieszkaniu. Adaptacja ma charakter indywidualny i wynika jedynie z potrzeb Wnioskodawczyni i ograniczeń związanych z charakterem niepełnosprawności. Ponadto Wnioskodawczyni zaznaczyła, że poniesione koszty nie mają wpływu na podniesienie komfortu życia, a wpływają tylko na ułatwienie życia i wykonywanie podstawowych czynności higienicznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r. podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem zawiera art. 26 ust. 7a ww. ustawy, zaś zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały w ust. 7b - 7g tego artykułu.

Przepis art. 26 ust. 7a pkt 1) ww. ustawy stanowi, że za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Wydatki, o których mowa w ust. 7a, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie (art. 26 ust. 7b ustawy).

Stosownie do treści art. 26 ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

 1. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
 2. decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną albo
 3. orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Na podstawie art. 26 ust. 7f ww. ustawy, ilekroć w przepisach ust. 7a jest mowa o osobach zaliczonych do:

 1. I grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
  1. całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo
  2. znaczny stopień niepełnosprawności;
 2. II grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
  1. całkowitą niezdolność do pracy albo
  2. umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 26 ust. 7g ww. ustawy, odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, może być dokonane również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Stosownie do art. 26 ust. 7 pkt 4 ww. ustawy, wysokość wydatków na cele określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7c, ustala się na podstawie:

 1. dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy - w przypadku darowizny pieniężnej;
 2. dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu - w przypadku darowizny innej niż pieniężna lub innej niż określona w ust. 1 pkt 9 lit. c;
 3. zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę;
 4. dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty - w przypadkach innych niż wymienione w pkt 1-3.

Wydatki na cele określone w ust. 1 podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie (art. 26 ust. 13a ustawy).

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że od 2005 r. Wnioskodawczyni ma problemy z poruszaniem się. W wyniku zwichnięcia stawu kolanowego lewego doszło do złamania główki kości strzałkowej, zerwania więzadła krzyżowego przedniego oraz całkowitego przerwania nerwu strzałkowego. W przypadku nerwu strzałkowego do dnia dzisiejszego nie nastąpiła jego regeneracja co skutkuje opadającą stopą. Stabilność stawu kolanowego nie jest pełna, czasami kolano jest niestabilne. Konsekwencją powyższych uszkodzeń jest m.in. obniżona ruchomość w stawach: skokowym i kolanowym lewym oraz zmiany przeciążeniowo - zwyrodnieniowe w kręgosłupie, stawach biodrowych, kolanowych i skokowych. Opadająca stopa wymaga zaopatrzenia m.in. w obuwie ortopedyczne i stanowi znaczny problem w sprawnym poruszaniu się. Problemem jest każda nierówność podłoża, jego nachylenie czy schody bez poręczy. Chód Wnioskodawczyni i równowaga jest w znacznym stopniu zaburzona.

W roku 2007 Wnioskodawczyni zaczęła chorować onkologicznie - rak piersi lewej. Przeszła kolejno 2 operacje, 4 cykle chemioterapii, radioterapię i 5 letnią hormonoterapię.

W roku 2014 doszło do licznych przerzutów. Zdiagnozowana została także zmiana nowotworowa uciskająca rdzeń kręgowy -zlokalizowana w kanale kręgowym na poziomie Th 2. Powodowało to wielkie dolegliwości bólowe, zaburzenia czucia na przedniej powierzchni ud i brzucha. Operacja neurochirurgiczna została przeprowadzona w trybie pilnym w kwietniu 2014 r. Operacja nie była radykalna, nie doszło do usunięcia guza, tylko do jego odbarczenia.

Dolegliwości bólowe występują do dnia dzisiejszego w czasie wykonywania codziennych czynności i wymagają częstego odpoczywania w pozycji leżącej. Na przełomie sierpnia i września 2015 r. Wnioskodawczyni poddana została także zabiegowi cyber-knife w związku z guzem w kanale kręgowym.

W związku z nawrotem choroby nowotworowej od lipca do grudnia 2014 r. przeszła 9 cykli chemioterapii. W listopadzie 2014 r. wszczepiono Wnioskodawczyni w okolicy podobojczykowej prawej port naczyniowy. Od stycznia 2015 r. Wnioskodawczyni jest w trakcie hormonoterapii. Skutkiem leczenia onkologicznego jest uczucie zmęczenia, znużenia, braku energii. Jako skutek uboczny hormonoterapii pojawiły się bóle stawowe i sztywność mięśni.

Od roku 2007 Wnioskodawczyni posiada orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Niepełnosprawność datowana jest od października 2005 r. Stopień niepełnosprawności, jej przyczyny oraz okres ważności orzeczeń przedstawiają się następująco:

 • stopień lekki; przyczyny: 10-N, 05-R; październik 2005 - 30 czerwiec 2010,
 • stopień umiarkowany: przyczyny 11-I,10-N, 05-R; 21 czerwiec 2010 - 31 sierpień 2012,
 • stopień lekki; przyczyny: 10-N, 05-R; 1 wrzesień 2012 - na stałe,
 • stopień umiarkowany; przyczyny: 11-I, 10-N, 05-R; 11 czerwiec 2015 - 31 lipiec 2017.

Ponadto Wnioskodawczyni posiada orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z dnia 22 września 2014 r. o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji do 30 września 2016 r.

W związku z pogarszającym się stanem zdrowia Wnioskodawczyni podjęła decyzję o sprzedaży dotychczasowego mieszkania i zakupie nowego. Blok, w którym jest zlokalizowane mieszkanie, w którym obecnie zamieszkuje wyposażony jest w windę. W mieszkaniu nie ma progów, co ułatwia w dużym stopniu codzienne funkcjonowanie. Nowe mieszkanie zostało przekazane w stanie deweloperskim.

W celu ułatwienia wykonywania codziennych czynności higienicznych Wnioskodawczyni dokonała stosownej adaptacji i wyposażenia łazienki stosownie do potrzeb i ograniczeń ruchowych. Łazienka została wyposażona m.in. w kabinę prysznicową i płytki brodzik z powłoką antypoślizgową. Wykonana adaptacja zmniejszyła również ryzyko wystąpienia kolejnych urazów. W związku z tym, że mieszka sama to łazienka jest użytkowana wyłącznie przez Wnioskodawczynię. W związku z powyższym poniosła wydatki m.in. na zakup:

 1. ścianki bocznej RAYA 120 cm KERMI profil srebrny połysk, szkło transparentne/KermiClean i drzwi wahadłowych 1-skrzydłowych RAYA 90 cm lewe KERMI profil srebrny połysk, szkło transparentne/KermiClean stanowiących kabinę prysznicową – 2.663,07 zł,
 2. brodzika Space Minerał Prostokąt 90x120 biały Sanplast z powłoką Pro-Safe o głębokości 1,5 cm – 1.464 zł,
 3. FLEXX.BOXX KLUDI - 272,08 zł,
 4. baterii wannowo-natryskowej podt. zewn. KLUDI ZENTA chrom – 487,03 zł,
 5. głowicy natryskowej A-QAi DN 15 Kludi DN 15 fi 245 mm chrom - 422,30 zł,
 6. przyłącza kątowego z uchwytem ściennym KLUDI Chrom - 61.72 zł,
 7. słuchawki natryskowej KLUDI ZENTA 2S chrom - 103.62 zł,
 8. węża natryskowego KLUDI SUPARAFLEX SILVER - 66,74 zł,
 9. ramienia sufitowego natrysku do głowicy 15 cm - 147,38 zł.

Wydatki związane z adaptacją i wyposażeniem łazienki (udokumentowane fakturą), odpowiadające potrzebom wynikającym z niepełnosprawności Wnioskodawczyni poniosła w październiku 2014 r.

Ww. wydatki Wnioskodawczyni pokryła ze środków własnych i nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Rozpatrując czy wydatki poniesione na zakup kabiny prysznicowej i płytkiego brodzika z powłoką antypoślizgową - wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem wymienionym we wniosku - mieszczą się w pojęciu wydatków na adaptację i wyposażenie mieszkania lub budynku mieszkalnego stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności należy ustalić znaczenie użytych w przepisie pojęć „adaptacja” i „wyposażenie”.

Zgodnie z językowym znaczeniem terminu „adaptacja” to „przystosowanie do innego użytku, przerobienie dla nadania innego charakteru, np. w budownictwie przeróbka budynku” (Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1994). Natomiast „wyposażenie” to „urządzenia potrzebne do prawidłowego funkcjonowania czegoś”.

Adaptacją lokalu/ budynku mieszkalnego jest zatem przeróbka, mająca mu nadać inny charakter, przystosować do innego użytku, natomiast wyposażenie lokalu/budynku - to przydanie mu rzeczowych elementów zwiększających jego walory użytkowe. Zatem adaptacja i wyposażenie lokalu (budynku) mieszkalnego musi ułatwiać osobie niepełnosprawnej egzystowanie w tym lokalu (budynku), biorąc pod uwagę rodzaj niepełnosprawności. Stąd też w przypadku każdego niepełnosprawnego, wydatki na adaptację i wyposażenie lokalu (budynku) mieszkalnego mogą być inne, gdyż powinny odzwierciedlać potrzeby wynikające z niepełnosprawności.

Dokonując wykładni zawartego w art. 26 ust. 7a pkt 1 ww. ustawy pojęcia adaptacji i wyposażenia mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności wskazać należy, iż w doktrynie zwraca się uwagę, że przez adaptację i wyposażenie, o których mowa w powyższym przepisie, należy rozumieć takie przystosowanie mieszkania (budynku), które umożliwia lub ułatwia życie w nim osobie niepełnosprawnej.

Dokonanie adaptacji mieszkania/budynku do innych potrzeb i jego wyposażenie w nowe elementy rzeczowe ma - dla uznania wydatków poniesionych na nie za wydatki na cele rehabilitacyjne - znaczenie o tyle, o ile u podstaw takiej adaptacji lub wyposażenia leżą potrzeby wynikające z niepełnosprawności podatnika lub osoby pozostającej na jego utrzymaniu.

Biorąc zatem pod uwagę okoliczności przedstawione przez Wnioskodawczynię, uznać należy iż sfinansowanie wyposażenia łazienki, tj. zakup kabiny prysznicowej i płytkiego brodzika z powłoką antypoślizgową - wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem wymienionym we wniosku, można zaliczyć do wydatków na cele rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile faktycznie – jak to wynika z treści wniosku są to wydatki na adaptację i wyposażenie odpowiadające potrzebom wynikającym z niepełnosprawności Wnioskodawczyni, które zapewniają możliwość samodzielnego i bezpiecznego korzystania z łazienki.

Reasumując – przy spełnieniu warunków wynikających z art. 26 ust. 7b i 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wydatki poniesione na zakup kabiny prysznicowej i płytkiego brodzika z powłoką antypoślizgową - wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem wymienionym we wniosku stanowią wydatki na cele rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej w roku ich poniesienia.

Na podstawie art. 81 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji (art. 81 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

W świetle powyższego Wnioskodawczyni może dokonać korekty rozliczenia podatkowego za 2014 r. uwzględniając w nim wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkania odpowiadające potrzebom wynikającym z niepełnosprawności.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń