Nieodpłatne używanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieodpłatne używanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
31
paź

Istota:

Czy pracownicy, w stanie opisanym wcześniej, korzystający z samochodów służbowych w celu dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca świadczenia pracy, i z powrotem uzyskują przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Z kolei za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 updof wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. W świetle powyższych przepisów należy, zdaniem Spółki, stwierdzić, że przekazanie samochodu służbowego pracownikom, którzy w ramach wykonywania obowiązków służbowych odbywają wiele spotkań zarówno w siedzibie, jak i poza siedzibą Spółki (z odbiorcami, dostawcami), opiekują się gośćmi Spółki w ramach obowiązków służbowych, czy też uczestniczą w wielu rozmowach, czy też konferencjach w siedzibie Spółki i dlatego niezbędne jest, aby mieli oni możliwość nieskrępowanego przemieszczania się począwszy od wczesnych godzin porannych, jak również w godzinach popołudniowych do późnowieczornych, wynikające z charakteru pracy na danym stanowisku, nie stanowi przychodu pracowników ze stosunku służbowego, gdyż nie powoduje żadnego przysporzenia majątkowego z tytułu jego użytkowania po stronie pracowników lecz umożliwia jedynie prawidłowe wykonywanie przez nich obowiązków służbowych.

2012
16
paź

Istota:

Czy Pracownicy Spółki będący równocześnie prokurentami, w stanie opisanym powyżej, korzystający z samochodu służbowego w celu dojazdu z miejsca zamieszkania do pracy i z powrotem, uzyskują przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) fizycznych w związku ww. dojazdami. Spółka podaje, że powyższe stanowisko potwierdzają również organy podatkowe w wydanych przez siebie interpretacjach: interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w imieniu Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2011 r. nr ITPB2/415-970/10/ENB, w której organ podatkowy potwierdził, że „(...) realizacja obowiązków służbowych przez pracownika w tym również przejazdy z miejsca zamieszkania pracownika do miejsca wykonywania pracy i z powrotem będące konsekwencją zawarcia umowy cywilnoprawnej przechowania samochodu służbowego, nie mogą generować dla pracownika dodatkowego przychodu ze stosunku pracy”, interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w imieniu Ministra Finansów z dnia 19 maja 2010 r. nr IPPB2/415-168/10-2/AS, w której organ podatkowy potwierdził, iż „(...) przejazdy pracowników samochodem służbowym na trasie pomiędzy wyznaczonym miejscem parkowania, a miejscem, w którym znajduje się siedziba Spółki – o ile nie służą osobistym celom pracowników lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych – nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości nie można uważać za przychód pracowników ze stosunku pracy.

2012
19
cze

Istota:

Czy przejazd pracowników przydzielonymi im samochodami służbowymi w drodze pomiędzy siedzibą Spółki lub innym miejscem wykonywania pracy a miejscami parkowania, które ze względu na dobro Spółki znajdują się w pobliżu miejsca zamieszkania pracowników, z uwzględnieniem charakteru ich pracy i faktu przyjęcia odpowiedzialności za powierzone mienie, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2009 r. IPPB2/415-361/09-4/MK: „Reasumując przydzielenie samochodu służbowego pracownikom i wyznaczenie przez płatnika miejsca garażowania w miejscu zamieszkania tych osób gwarantującym jego bezpieczeństwo, a tym samym stałą gotowość do użytkowania i osiągania przychodu, wynikające z charakteru pracy na danym stanowisku nie stanowi przychodu pracownika ze stosunku pracy o ile samochody te będą wykorzystywane w celach służbowych”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

2012
16
cze

Istota:

Czy pracownik Spółki, korzystający z samochodu służbowego w celu dojazdu z miejsca zamieszkania do pracy i z powrotem, uzyskuje przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Spółka podaje, że powyższe stanowisko potwierdzają również organy podatkowe w wydanych przez siebie interpretacjach: interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w imieniu Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2011 r. nr ITPB2/415-970/10/ENB, w której organ podatkowy potwierdził, że „(...) realizacja obowiązków służbowych przez pracownika w tym również przejazdy z miejsca zamieszkania pracownika do miejsca wykonywania pracy i z powrotem będące konsekwencją zawarcia umowy cywilnoprawnej przechowania samochodu służbowego, nie mogą generować dla pracownika dodatkowego przychodu ze stosunku pracy”, interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w imieniu Ministra Finansów z dnia 19 maja 2010 r. nr IPPB2/415-168/10-2/AS, w której organ podatkowy potwierdził, iż „(...) przejazdy pracowników samochodem służbowym na trasie pomiędzy wyznaczonym miejscem parkowania, a miejscem, w którym znajduje się siedziba Spółki – o ile nie służą osobistym celom pracowników lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych – nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości nie można uważać za przychód pracowników ze stosunku pracy.

2012
16
cze

Istota:

Czy pracownik Spółki, korzystający z samochodu służbowego w celu dojazdu z miejsca zamieszkania do pracy i z powrotem, uzyskuje przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Spółka podaje, że powyższe stanowisko potwierdzają również organy podatkowe w wydanych przez siebie interpretacjach: interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w imieniu Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2011 r. nr ITPB2/415-970/10/ENB, w której organ podatkowy potwierdził, że „(...) realizacja obowiązków służbowych przez pracownika w tym również przejazdy z miejsca zamieszkania pracownika do miejsca wykonywania pracy i z powrotem będące konsekwencją zawarcia umowy cywilnoprawnej przechowania samochodu służbowego, nie mogą generować dla pracownika dodatkowego przychodu ze stosunku pracy”, interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w imieniu Ministra Finansów z dnia 19 maja 2010 r. nr IPPB2/415-168/10-2/AS, w której organ podatkowy potwierdził, iż „(...) przejazdy pracowników samochodem służbowym na trasie pomiędzy wyznaczonym miejscem parkowania, a miejscem, w którym znajduje się siedziba Spółki – o ile nie służą osobistym celom pracowników lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych – nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości nie można uważać za przychód pracowników ze stosunku pracy.

2012
19
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

Powyższe stanowisko potwierdzają również organy podatkowe w wydanych przez siebie interpretacjach: interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w imieniu Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2011 r. nr ITPB2/415-970/10/ENB, w której organ podatkowy potwierdził, że „(...) realizacja obowiązków służbowych przez pracownika w tym również przejazdy z miejsca zamieszkania pracownika do miejsca wykonywania pracy i z powrotem będące konsekwencją zawarcia umowy cywilnoprawnej przechowania samochodu służbowego, nie mogą generować dla pracownika dodatkowego przychodu ze stosunku pracy”, interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w imieniu Ministra Finansów z dnia 19 maja 2010 r. nr IPPB2/415-168/10-2/AS, w której organ podatkowy potwierdził, iż „(...) przejazdy pracowników samochodem służbowym na trasie pomiędzy wyznaczonym miejscem parkowania, a miejscem, w którym znajduje się siedziba Spółki – o ile nie służą osobistym celom pracowników lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych – nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości nie można uważać za przychód pracowników ze stosunku pracy.

2012
19
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

Powyższe stanowisko potwierdzają również organy podatkowe w wydanych przez siebie interpretacjach: interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w imieniu Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2011 r. nr ITPB2/415-970/10/ENB, w której organ podatkowy potwierdził, że „(...) realizacja obowiązków służbowych przez pracownika w tym również przejazdy z miejsca zamieszkania pracownika do miejsca wykonywania pracy i z powrotem będące konsekwencją zawarcia umowy cywilnoprawnej przechowania samochodu służbowego, nie mogą generować dla pracownika dodatkowego przychodu ze stosunku pracy”, interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w imieniu Ministra Finansów z dnia 19 maja 2010 r. nr IPPB2/415-168/10-2/AS, w której organ podatkowy potwierdził, iż „(...) przejazdy pracowników samochodem służbowym na trasie pomiędzy wyznaczonym miejscem parkowania, a miejscem, w którym znajduje się siedziba Spółki – o ile nie służą osobistym celom pracowników lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych – nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości nie można uważać za przychód pracowników ze stosunku pracy.

2011
1
paź

Istota:

Jak prawidłowo ustalić pracownikowi wymienionemu w punkcie 1 przychód z tytułu użytkowania samochodu w przedstawionym stanie faktycznym?

Fragment:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. u. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Spółka oddała do dyspozycji pracownika, dyrektora firmy samochód ciężarowy, który ma służyć zarówno do celów służbowych jak i prywatnych. Została podpisana umowa użyczenia. W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Wartość pieniężną nieodpłatnych świadczeń w przypadku świadczeń polegających na nieodpłatnym korzystaniu z samochodów służbowych - ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2–2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
wrz

Istota:

1. Czy w związku z obowiązującą umową użyczenia w okresie prowadzenia remontu, w sytuacji, gdy Spółka nie pobierała pożytków z tej umowy w rozumieniu przepisów prawa, ma zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy w związku z obowiązującą umową użyczenia w okresie użytkowania przez Spółkę nieruchomości (od października 2010) ma zastosowanie wyłączenie z opodatkowania nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

W konsekwencji, spełnione zostaną przesłanki uznania przedmiotowego świadczenia za nieodpłatne świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – tzn. wartość świadczenia otrzymanego przez Wnioskodawcę, który nie jest spółką użyteczności publicznej, w postaci oddania mu w nieodpłatne używanie nieruchomości, na podstawie umowy użyczenia zawartej z Gminą, stanowi przychód podatkowy na mocy art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, którego wartość należy ustalić na podstawie art. 12 ust. 6 tej ustawy. Na mocy art. 12 ust. 6 omawianej ustawy, wartość nieodpłatnych świadczeń ustala się: jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców, jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu, jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu – w wysokości równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu, w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. Odnosząc powyższe do postawionych przez Spółkę pytań należy stwierdzić, iż: W analizowanym stanie faktycznym w stosunku do Wnioskodawcy znajduje zastosowanie (...)

2011
1
cze

Istota:

1. Czy w świetle przepisu artykułu 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaproponowany przez Spółkę sposób ustalania przychodu pracownika z tytułu nieodpłatnego korzystania, dla potrzeb prywatnych z samochodu służbowego jest prawidłowy?2. Czy w świetle przepisu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług Spółka powinna rozpoznać (naliczyć) VAT należny z tytułu nieodpłatnego świadczenia ?

Fragment:

Konsekwentnie stosownie do obowiązujących przepisów Spółka rozpoznać powinna przychód u swego pracownika, z tytułu wykorzystania samochodu również dla celów prywatnych, o ile tylko w danym okresie rozliczeniowym przekroczony zostaje miesięczny limit kilometrów. Z uwagi na to, że tak jak to zostało już powołane wcześniej, udostępnienie samochodu dla prywatnych potrzeb pracownika jest konsekwencją swoistego rodzaju „odstąpienia” przez Spółkę części zakupionej usługi dla potrzeb ustalenia tego przychodu konieczne jest określenie stopnia wykorzystania przez Spółkę usług zakupionych (związanych z samochodem) dla własnych potrzeb (związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza) oraz stopnia w jakim te usługi zakupione, zostały następnie przekazane, pod tytułem darmym, pracownikom dla ich indywidualnych celów. W opisanym stanie faktycznym Spółka przyjmuje zatem, że dla ustalenia wartości przychodu dla pracownika bezwzględnie konieczne jest najpierw ustalenie, czy w ogóle został przekroczony limit kilometrów, ustalony indywidualnie dla pracownika w towarzyszącym Regulaminowi dokumencie przekazania samochodu (pracownikowi), a następnie określenie współczynnika udziału jazd prywatnych (tj. liczby kilometrów przejechanych przez pracownika ponad ustalony w dokumencie limit) w łącznej wartości przejechanych w danym okresie kilometrów.