Nawozy zwierzęce | Interpretacje podatkowe

Nawozy zwierzęce | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nawozy zwierzęce. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przypadku dokonywania dostawy kory sosnowej dekoracyjnej oraz kory sosnowej mielonej do zastosowań ogrodniczych na terytorium kraju, Wnioskodawczyni powinna w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 maja 2008 r. stosować stawkę 7% VAT? PKWiU 24.15.60-00.90 „Nawozy zwierzęce lub roślinne pozostałe, osobno nie wymienione”.
Fragment:
(...) wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. I tak, w załączniku nr 3 do ustawy, będącego wykazem towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%, wskazano w poz. 59, sklasyfikowane pod symbolem Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 24.15.60 – „Nawozy zwierzęce lub roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Wobec powyższego, należy stwierdzić, że dostawa wyrobu przedstawionego we wniosku zaklasyfikowanego do grupowania PKWiU 24.15.60-00.90 „Nawozy zwierzęce lub roślinne pozostałe, osobno nie wymienione”, podlega od dnia 1 maja 2008 r. opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 7%, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 59 załącznika nr 3 do ustawy. Podkreślić jednak należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawczynię we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy prowadząc dystrybucję produktu o nazwie EM-1 (efektywne mikroorganizmy) o symbolu PKWiU 24.15.60.00.90, może stosować stawkę podatku VAT- 3% przy sprzedaży tego produktu do oczyszczania ścieków?
Fragment:
(...) dostawy towarów i eksportu towarów. Podatnik w stosunku do dostarczanego przez siebie towaru posługuje się numerem klasyfikacji PKWiU 24.15.60.00.90. Tutejszy organ podatkowy nie ma uprawnień do przyporządkowania symboli PKWiU, ale opiera się jedynie na klasyfikowaniu podanym przez Wnioskodawcę. Na tej podstawie należy stwierdzić, iż przedmiotowy produkt - pod warunkiem że wskazana przez Podatnika klasyfikacja jest prawidłowa - mieści się w grupowaniu PKWiU 24.15.60 "Nawozy zwierzęce lub roślinne, gdzie indziej nie sklasyfikowane" wymienionym w załączniku nr 6 do ustawy, jednak nie w pozycji 57 jak stwierdza w swoim piśmie Podatnik, lecz w pozycji 55. Wysokość stawki w tym przypadku nie jest uzależniona od dalszego przeznaczenia danego towaru. Zatem zarówno dostawa tego produktu o przeznaczeniu "ulepszacz gleby", jak i dostawa jako "produktu utylizacyjnego" jest opodatkowana według tej samej stawki tj. 3% na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy o PTU. (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.