Nawozy zwierzęce | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nawozy zwierzęce. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Czy w przypadku dokonywania dostawy kory sosnowej dekoracyjnej oraz kory sosnowej mielonej do zastosowań ogrodniczych na terytorium kraju, Wnioskodawczyni powinna w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 maja 2008 r. stosować stawkę 7% VAT? PKWiU 24.15.60-00.90 „Nawozy zwierzęce lub roślinne pozostałe, osobno nie wymienione”.

Fragment:

(...) wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. I tak, w załączniku nr 3 do ustawy, będącego wykazem towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%, wskazano w poz. 59, sklasyfikowane pod symbolem Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 24.15.60 – „Nawozy zwierzęce lub roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Wobec powyższego, należy stwierdzić, że dostawa wyrobu przedstawionego we wniosku zaklasyfikowanego do grupowania PKWiU 24.15.60-00.90 „Nawozy zwierzęce lub roślinne pozostałe, osobno nie wymienione”, podlega od dnia 1 maja 2008 r. opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 7%, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 59 załącznika nr 3 do ustawy. Podkreślić jednak należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawczynię we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy prowadząc dystrybucję produktu o nazwie EM-1 (efektywne mikroorganizmy) o symbolu PKWiU 24.15.60.00.90, może stosować stawkę podatku VAT- 3% przy sprzedaży tego produktu do oczyszczania ścieków?

Fragment:

(...) dostawy towarów i eksportu towarów. Podatnik w stosunku do dostarczanego przez siebie towaru posługuje się numerem klasyfikacji PKWiU 24.15.60.00.90. Tutejszy organ podatkowy nie ma uprawnień do przyporządkowania symboli PKWiU, ale opiera się jedynie na klasyfikowaniu podanym przez Wnioskodawcę. Na tej podstawie należy stwierdzić, iż przedmiotowy produkt - pod warunkiem że wskazana przez Podatnika klasyfikacja jest prawidłowa - mieści się w grupowaniu PKWiU 24.15.60 "Nawozy zwierzęce lub roślinne, gdzie indziej nie sklasyfikowane" wymienionym w załączniku nr 6 do ustawy, jednak nie w pozycji 57 jak stwierdza w swoim piśmie Podatnik, lecz w pozycji 55. Wysokość stawki w tym przypadku nie jest uzależniona od dalszego przeznaczenia danego towaru. Zatem zarówno dostawa tego produktu o przeznaczeniu "ulepszacz gleby", jak i dostawa jako "produktu utylizacyjnego" jest opodatkowana według tej samej stawki tj. 3% na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy o PTU. (...)