Nauka | Interpretacje podatkowe

Nauka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nauka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług
Fragment:
Wnioskodawca ma do zatrudnienia osobę, która przez 15 lat była nauczycielem tańca (przedszkola prywatne, państwowe, szkoły podstawowe, domy kultury) ma wykształcenie pedagogiczne i wieloletnią naukę i praktykę w tej dziedzinie. W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwości czy świadczone usługi w zakresie nauki tańca zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 85.52.Z (Pozaszkolne formy edukacji artystycznej) będą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Odnosząc treść przytoczonych przepisów do opisu sprawy wskazać należy, że w odniesieniu do usług świadczonych przez Wnioskodawcę w zakresie nauki tańca nie znajdzie zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, gdyż Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty, nie jest też uczelnią ani innym podmiotem wymienionym w tym przepisie. W przedmiotowej sprawie nie wystąpią również przesłanki do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, ponieważ świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie stanowią usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Ponadto, z uwagi na fakt, że usługi nauki tańca będzie wykonywać w imieniu Wnioskodawcy zatrudniona osoba, która przez 15 lat była nauczycielem tańca (przedszkola prywatne, państwowe, szkoły podstawowe, domy kultury) ma wykształcenie pedagogiczne i wieloletnią naukę i praktykę w tej dziedzinie, to w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy.
2015
18
gru

Istota:
Czy usługi szkoleniowe w postaci nauczania języka obcego w formie tzw. „Cyber Teacher Coach” i „Cyber Teacher Live” spełniają na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku od towarów i usług definicję nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w punktach 26, 27 i 29, czy też spełniają definicję usług elektronicznych zawartą w art. 7 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. i są opodatkowane stawką VAT 23% ?
Fragment:
Nie jest również uczelnią ani jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk oraz jednostką badawczo-rozwojową w zakresie kształcenia na poziomie wyższym, dzięki czemu Spółka korzystałaby ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Spółka w ramach swojej działalności gospodarczej wprowadza do sprzedaży nową usługę nauczania języków obcych za pomocą metody tzw. „ Cyber Teacher Coach ” lub „ Cyber Teacher Live ”. Usługi te będą wykonywane za pośrednictwem Internetu na platformie e-learningowej w taki sposób, że odbiorców nauki szkoli się, łącząc następujące formy kształcenia: usługa „ Cyber Teacher Coach ” - jest dostępna dla odbiorcy nauki 24 godziny na dobę w okresie 3, 6, 9 lub 12 miesięcy. Uczeń w każdym momencie nauki, tj. samodzielnego szkolenia przy wykorzystaniu materiałów znajdujących się na platformie e-learningowej może on-line rozmawiać, zadawać pytania lektorowi/nauczycielowi wskazanemu w platformie e-learningowej. Może więc korzystać zarówno z samodzielnej nauki, jak i łączyć ją z bezpośrednią nauką z udziałem nauczyciela. usługa „ Cyber Teacher Live ” - funkcjonuje podobnie jak usługa „ Cyber Teacher Coach ”.
2013
10
maj

Istota:
Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT usług prowadzenia nauki pływania świadczonych na rzecz szkoły, rady rodziców, klubu sportowego.
Fragment:
W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca odnośnie obowiązującej nauki pływania klas 3 wskazał, iż ma podpisaną umowę na prowadzenie obowiązkowej nauki pływania klas „ 3 ” z Szkołą Podstawową oraz Radą Rodziców. W jednym miesiącu za obowiązkowe zajęcia nauki pływania płaci Szkoła z Budżetu Gminy a w drugim płaci Rada Rodziców z wpłat pojedynczych rodziców. Szkoła zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej realizuje program nauki pływania wynikający z programu nauczania. Zajęcia które prowadzi Zainteresowany nie są formą zajęć pozalekcyjnych nieobowiązkowych. Zajęcia te są obowiązkowe wynikające z programu nauczania. Program nauczania określa także uprawnienia osoby prowadzącej. Oprócz posiadania dyplomu nauczyciela z przygotowaniem pedagogicznym osoba, która naucza musi posiadać minimum uprawnienia instruktora pływania. Wnioskodawca posiada uprawnienia instruktora pływania oraz trenera pływania. Zainteresowany jest na co dzień nauczycielem mianowanym. Jednocześnie świadczy usługi związane z nauką pływania tylko w tej sprawie dla Szkoły i Rady Rodziców. Wnioskodawca nie jest organizatorem pełnej nauki tzn. nie wynajmuje pływalni, nie organizuje przejazdu autokarem. Wnioskodawca jest tylko zatrudniony jako nauczyciel do tych grup, czyli wykonuje On czynności związane z nauką pływania prywatnie na własny rachunek.
2013
4
sty

Istota:
Czy usługi związane z udostępnianiem basenu uczniom szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy, w celu prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, których przedmiotem jest nauka pływania, zwolnione są od podatku od towarów i usług?Czy świadczone przez Ośrodek usługi nauki pływania zwolnione są od podatku od towarów i usług?
Fragment:
W ramach prowadzonej działalności świadczy także usługi nauki pływania. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów zatrudnionych w Ośrodku. Zajęcia te finansowane są przez osoby korzystające z nauki pływania i mieszczą się w grupowaniu 93.11.10.0. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy usługi związane z udostępnianiem basenu uczniom szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy, w celu prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, których przedmiotem jest nauka pływania, zwolnione są od podatku od towarów i usług... Czy świadczone przez Ośrodek usługi nauki pływania zwolnione są od podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, ponownie wskazującego, że jest komunalną osobą prawną, gdzie Gmina posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym, a przedmiotem działalności, zgodnie z aktem założycielskim, jest m. in. działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93), zarówno usługi związane z udostępnianiem basenu uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, w celu prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, których przedmiotem jest nauka pływania, jak i świadczone przez Ośrodek usługi nauki pływania, zwolnione są od podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.
2012
18
maj

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku nauki pływania.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 25 lutego 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 15 kwietnia i 2 maja 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług nauki pływania. W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniach, przedstawiono następujący stan faktyczny. Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową gminy, prowadzącą działalność w dziedzinie kultury fizycznej, w szczególności w zakresie sportu i rekreacji. Działalność ta nie ma na celu systematycznego dążenia do osiągania zysków. Wszelkie zyski, które powstaną, przeznaczone są na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług. Jednym ze, statutowych zadań Ośrodka jest koordynacja, organizacja i prowadzenie zajęć w zakresie nauk pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Świadczone usługi mają charakter odpłatny i prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów i trenerów, posiadających stosowne uprawnienia, zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Ww. usługi nie są wykonywane na rzecz jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych. Zajęcia prowadzone są z jedną osobą lub w grupach 2-3 osobowych. Zajęcia obejmują naukę pływania od podstaw i doskonalenie pływania dzieci i dorosłych. Nie dotyczą szkoleń ratowniczych. Zgodnie z opinią Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ww. usługi zakwalifikowane zostały do grupowania (PKWiU z 2004 r.) 92.62.13-00 - usługi związane ze sportem pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.
2011
1
paź

Istota:
Miejsce świadczenia i opodatkowania usług konferencji naukowych.
Fragment:
Pracownicy naukowi wyjeżdżają przede wszystkim w celu poszerzenia posiadanej przez nich wiedzy na dany temat, dowiedzenia się, na bazie informacji przedstawionych przez innych uczestników, jak radzą sobie inni z danym zagadnieniem. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy konferencje zagraniczne, na które wyjeżdżają pracownicy naukowi Instytutu, podlegają - zgodnie z art. 28g ustawy o podatku od towarów i usług - opodatkowaniu podatkiem w miejscu świadczenia usługi, co oznacza, że w Polsce nie jest naliczany podatek od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, konferencje naukowe „ podlegają pod art. 28g ustawy o podatku od towarów i usług ”, ponieważ mają charakter usług podobnych do usług edukacyjnych. Instytut wskazał, iż jest zdania, że skoro aby uczestniczyć w konferencji uczestnik musi zarejestrować się i wnieść opłatę rejestracyjną, to można traktować ją jako bilet wstępu na konferencję. W Jego ocenie, konferencje podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w miejscu świadczenia tej usługi, tj. poza granicami Polski i nie musi naliczać podatku należnego od konferencji zagranicznych.
2011
1
paź

Istota:
Czy świadczenie usług nauki tańca podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.
Fragment:
(...) nauki tańca – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług nauki tańca. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni jest podatnikiem podatku od towarów i usług i rozpoczyna prowadzenie szkoły tańca w celach zarobkowych. Zainteresowana jest instruktorem tańca i prowadzi zajęcia nauki tańca dla par, grup oraz osób indywidualnych, od których pobierana jest opłata. Wnioskodawczyni nie jest organizatorem imprez w zakresie kultury, rozrywki i nie sprzedaje biletów wstępu na takie imprezy. Prowadzenie nauki tańca – jak wskazuje Zainteresowana – zostało przez GUS sklasyfikowane grupowaniu PKWiU pod symbolem 85.52.Z, co według klucza powiązań (PKWiU 2008 – PKWiU 2004) odpowiada symbolowi PKWiU 92.34.12 „ usługi związane z działalnością sal baletowych, dyskotek i instruktorów tańca ”. Ponadto prowadzona działalność będzie też polegać na współpracy ze szkołami, przedszkolami, uczelniami i organizowaniu lekcji tańca w ww. instytucjach w ramach lekcji wychowania fizycznego lub zajęć pozalekcyjnych (PKWiU 85.60 lub 85.52.Z) oraz wystawianiu przedstawień artystycznych (pokazy taneczne na zlecenie firm i osób fizycznych – PKWiU 90.01.Z), co według klucza powiązań (PKWiU 2008 – PKWiU 2004) odpowiada symbolowi 92.31.2.
2011
1
cze

Istota:
Czy świadczenie usług nauki tańca podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.
Fragment:
Zainteresowana jest instruktorem tańca i prowadzi zajęcia nauki tańca dla par, grup oraz osób indywidualnych, od których pobierana jest opłata. Wnioskodawczyni nie jest organizatorem imprez w zakresie kultury, rozrywki i nie sprzedaje biletów wstępu na takie imprezy. Prowadzenie nauki tańca – jak wskazuje Zainteresowana – zostało przez GUS sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU pod symbolem 85.52.Z, co według klucza powiązań (PKWiU 2008 – PKWiU 2004) odpowiada symbolowi PKWiU 92.34.12 „ usługi związane z działalnością sal baletowych, dyskotek i instruktorów tańca ”. Ponadto prowadzona działalność będzie też polegać na współpracy ze szkołami, przedszkolami, uczelniami i organizowaniu lekcji tańca w ww. instytucjach w ramach lekcji wychowania fizycznego lub zajęć pozalekcyjnych (PKWiU 85.60 lub 85.52.Z) oraz wystawianiu przedstawień artystycznych (pokazy taneczne na zlecenie firm i osób fizycznych – PKWiU 90.01.Z), co według klucza powiązań (PKWiU 2008 – PKWiU 2004) odpowiada symbolowi 92.31.2. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku świadczenia usług prowadzenia lekcji tańca w przedszkolach, szkołach i na uczelniach... Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej sprawie zastosowanie będzie miał art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2011
1
cze

Istota:
Czy świadczenie usług nauki tańca podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.
Fragment:
Zainteresowana jest instruktorem tańca i prowadzi zajęcia nauki tańca dla par, grup oraz osób indywidualnych, od których pobierana jest opłata. Wnioskodawczyni nie jest organizatorem imprez w zakresie kultury, rozrywki i nie sprzedaje biletów wstępu na takie imprezy. Prowadzenie nauki tańca – jak wskazuje Zainteresowana – zostało przez GUS sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU pod symbolem 85.52.Z, co według klucza powiązań (PKWiU 2008 – PKWiU 2004) odpowiada symbolowi PKWiU 92.34.12 „ usługi związane z działalnością sal baletowych, dyskotek i instruktorów tańca ”. Ponadto prowadzona działalność będzie też polegać na współpracy ze szkołami, przedszkolami, uczelniami i organizowaniu lekcji tańca w ww. instytucjach w ramach lekcji wychowania fizycznego lub zajęć pozalekcyjnych (PKWiU 85.60 lub 85.52.Z) oraz wystawianiu przedstawień artystycznych (pokazy taneczne na zlecenie firm i osób fizycznych – PKWiU 90.01.Z), co według klucza powiązań (PKWiU 2008 – PKWiU 2004) odpowiada symbolowi 92.31.2. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku świadczenia usługi polegającej na wykonywaniu pokazów tanecznych dla firm oraz osób fizycznych...
2011
1
cze

Istota:
Czy dochód z tytułu odbycia stażu w Belgii na jednym z belgijskich uniwersytetów podlega w Polsce opodatkowaniu.
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, zważono co następuje: Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Przepis ten zgodnie z art. 4a ustawy stosuje się z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Stosownie do art. 20 ust. 1 i 2 polsko-belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jakiekolwiek wynagrodzenia profesorów lub innych członków personelu nauczającego, posiadających miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie, a czasowo przebywających w drugim Umawiającym się Państwie w celu nauczania lub prowadzenia badań naukowych, na uniwersytecie lub w innej oficjalnie uznanej instytucji naukowej, przez okres nieprzekraczający dwóch lat, są opodatkowane tylko w tym pierwszym Państwie. Jednakże powyższych postanowień nie stosuje się do dochodów pochodzących z prac badawczych, jeżeli prace te nie są podejmowane w interesie publicznym, ale głównie w celu osiągnięcia indywidualnej korzyści przez jedną lub więcej określonych osób.
2011
1
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Nauka
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.