Nasiona | Interpretacje podatkowe

Nasiona | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nasiona. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stawka podatku VAT na nasiona
Fragment:
(...) wyrobów. Mając zatem na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy wskazać należy, iż towary sprzedawane przez Wnioskodawcę sklasyfikowane odpowiednio pod symbolem PKWiU 01.19 mieszczą się zarówno w poz. 1 załącznika nr 3 do ustawy, jak i w poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy, jako nieobjęte stawką podatku w wysokości 5%. Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz wskazany we wniosku symbol PKWiU należy stwierdzić, że sprzedawane torebki z nasionami, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 01.19 od dnia 1 stycznia 2011 r. podlega opodatkowaniu preferencyjną 8% stawką podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, w związku z poz. 1 załącznika nr 3 do ustawy. Reasumując, Wnioskodawca ma prawo do zastosowania od dnia 1 stycznia 2011r. obniżonej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8 % przy dostawie w/w produktu. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie należało uznać za nieprawidłowe. (...)
2011
14
gru

Istota:
Opodatkowanie nasion kwiatów.
Fragment:
(...) od 1 stycznia 2011 r. z preferencyjnej, tj. 5% stawki podatku VAT, gdyż na podstawie pkt 8 zostały one wyłączone z poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy. Dostawa ww. nasion kwiatów opodatkowana jest natomiast 8% stawką podatku na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy, w związku z poz. 1 załącznika nr 3 do ustawy. Reasumując, w oparciu o przestawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny, należy stwierdzić, iż od dnia 1 stycznia 2011 r. nasiona kwiatów sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 01.19.22.0, winny być opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, zgodnie z art. 146a pkt 2 w powiązaniu z poz. 1 załącznika nr 3 do tej ustawy. Podkreślić należy, że analiza prawidłowości klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zgodnie z którym minister (...)
2011
1
paź

Istota:
W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, Spółka zamierza rozpocząć handel hurtowy nasionami lnu objętymi klasyfikacją statystyczną PKWiU 01.11.91.W przedmiotowej sprawie nasiona lnu mieszczą się zgodnie z załącznikiem w grupie ex 01.11. Zatem, jeśli jego dostawa nie odbywa się dla celów wymienionych w punkcie 5 wyłączenia, tj. dla przemysłu perfumeryjnego i farmacji oraz do wyrobu środków owadobójczych, grzybobójczych, to jego sprzedaż podlega opodatkowaniu wg 3% stawki VAT.
Fragment:
(...) grzybobójczych itp.”. Powyższe wyłączenie dotyczy więc tylko roślin stosowanych w przemyśle perfumeryjnym, farmacji, do wyrobu środków owadobójczych, grzybobójczych. Nie dotyczy pozostałych wyrobów: nasion buraków cukrowych, nasion roślin pastewnych; materiałów roślinnych pozostałych. W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, Spółka zamierza rozpocząć handel hurtowy nasionami lnu objętymi klasyfikacją statystyczną PKWiU 01.11.91. W przedmiotowej sprawie nasiona lnu mieszczą się zgodnie z załącznikiem w grupie ex 01.11. Zatem, jeśli jego dostawa nie odbywa się dla celów wymienionych w punkcie 5 wyłączenia, tj. dla przemysłu perfumeryjnego i farmacji oraz do wyrobu środków owadobójczych, grzybobójczych, to jego sprzedaż podlega opodatkowaniu wg 3% stawki VAT. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do (...)
2011
1
sie
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Nasiona
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.