Nasiona | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nasiona. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
14
gru

Istota:

Stawka podatku VAT na nasiona

Fragment:

(...) wyrobów. Mając zatem na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy wskazać należy, iż towary sprzedawane przez Wnioskodawcę sklasyfikowane odpowiednio pod symbolem PKWiU 01.19 mieszczą się zarówno w poz. 1 załącznika nr 3 do ustawy, jak i w poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy, jako nieobjęte stawką podatku w wysokości 5%. Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz wskazany we wniosku symbol PKWiU należy stwierdzić, że sprzedawane torebki z nasionami, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 01.19 od dnia 1 stycznia 2011 r. podlega opodatkowaniu preferencyjną 8% stawką podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, w związku z poz. 1 załącznika nr 3 do ustawy. Reasumując, Wnioskodawca ma prawo do zastosowania od dnia 1 stycznia 2011r. obniżonej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8 % przy dostawie w/w produktu. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie należało uznać za nieprawidłowe. (...)

2011
1
paź

Istota:

Opodatkowanie nasion kwiatów.

Fragment:

(...) od 1 stycznia 2011 r. z preferencyjnej, tj. 5% stawki podatku VAT, gdyż na podstawie pkt 8 zostały one wyłączone z poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy. Dostawa ww. nasion kwiatów opodatkowana jest natomiast 8% stawką podatku na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy, w związku z poz. 1 załącznika nr 3 do ustawy. Reasumując, w oparciu o przestawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny, należy stwierdzić, iż od dnia 1 stycznia 2011 r. nasiona kwiatów sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 01.19.22.0, winny być opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, zgodnie z art. 146a pkt 2 w powiązaniu z poz. 1 załącznika nr 3 do tej ustawy. Podkreślić należy, że analiza prawidłowości klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zgodnie z którym minister (...)

2011
1
sie

Istota:

W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, Spółka zamierza rozpocząć handel hurtowy nasionami lnu objętymi klasyfikacją statystyczną PKWiU 01.11.91.W przedmiotowej sprawie nasiona lnu mieszczą się zgodnie z załącznikiem w grupie ex 01.11. Zatem, jeśli jego dostawa nie odbywa się dla celów wymienionych w punkcie 5 wyłączenia, tj. dla przemysłu perfumeryjnego i farmacji oraz do wyrobu środków owadobójczych, grzybobójczych, to jego sprzedaż podlega opodatkowaniu wg 3% stawki VAT.

Fragment:

(...) grzybobójczych itp.”. Powyższe wyłączenie dotyczy więc tylko roślin stosowanych w przemyśle perfumeryjnym, farmacji, do wyrobu środków owadobójczych, grzybobójczych. Nie dotyczy pozostałych wyrobów: nasion buraków cukrowych, nasion roślin pastewnych; materiałów roślinnych pozostałych. W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, Spółka zamierza rozpocząć handel hurtowy nasionami lnu objętymi klasyfikacją statystyczną PKWiU 01.11.91. W przedmiotowej sprawie nasiona lnu mieszczą się zgodnie z załącznikiem w grupie ex 01.11. Zatem, jeśli jego dostawa nie odbywa się dla celów wymienionych w punkcie 5 wyłączenia, tj. dla przemysłu perfumeryjnego i farmacji oraz do wyrobu środków owadobójczych, grzybobójczych, to jego sprzedaż podlega opodatkowaniu wg 3% stawki VAT. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do (...)