Narada | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to narada. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Czy wydatek na zakup artykułów spożywczych zakupionych dla potrzeb sekretariatu w celu poczęstowania dotychczasowych oraz potencjalnych klientów (kontrahentów) oraz zużywane w czasie wewnętrznych narad pracowniczych, mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) firmę. Pojęcie reprezentacji dotyczy kontaktów podatnika w stosunkach z innymi podmiotami i pozostaje w związku z zakresem prowadzonej przez podatnika działalności. Odnosząc powyższe uwarunkowania prawne do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego stwierdzić należy, iż wydatki poniesione na nabycie herbaty, kawy, napojów bezalkoholowych, paluszków, czy słodyczy serwowanych w siedzibie Spółki, w związku z organizacją spotkań z kontrahentami, czy wewnętrznymi naradami pracowniczymi, jeśli nie noszą znamion wystawności, to jako wydatki nie wymienione w tzw. negatywnym katalogu kosztów mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy o pdop. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż prawidłowe zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów uwarunkowane jest wykazaniem jego celowości i związku z przychodem, jak również prawidłowym udokumentowaniem. Trzeba pamiętać, że to na podatniku ciąży obowiązek (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy Spółka ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na zakup towarów i usług związanych z organizacją konferencji na rzecz kontrahentów i ich pracowników, bądź w związku z zakupem całościowej usługi od podmiotu trzeciego, udokumentowanym fakturami VAT?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2010 r. (data wpływu 9 września 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w związku z organizacją konferencji na rzecz kontrahentów i ich pracowników – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 września 2010 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)