ITPP1/443-461/12/14-S/BS | Interpretacja indywidualna

Stawki podatku obowiązujące dla sprzedaży z automatów.
ITPP1/443-461/12/14-S/BSinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. napoje
 3. stawka
 4. stawka preferencyjna
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. sygn. akt I FSK 1250/13 (data wpływu wyroku 13 października 2014 r.) – stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 6 kwietnia 2012 r. (data wpływu 16 kwietnia 2012 r.) uzupełnionym w dniu 16 lipca 2012 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej dla sprzedaży z automatów herbaty oraz napojów, w skład których wchodzi kawa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2012 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 16 lipca 2012 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej dla sprzedaży z automatów herbaty oraz napojów, w skład których wchodzi kawa.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży ciepłych napojów z wykorzystaniem automatów vendingowych (samosprzedających). Automat sprzedający dostarcza napoje w odpowiednich kubkach, automatycznie mieszając składniki z wodą. Klient obsługuje automat wrzucając odpowiednią kwotę i wybierając napój. Brak jest tu jakichkolwiek dodatkowych usług wspomagających sprzedaż (np. kelnerskich), zatem – jak wskazano – nie może być mowy o usłudze gastronomicznej czy też cateringowej. Wybór napojów jest szeroki, oferta zawiera następujące produkty:

 1. Kawa z mlekiem” lub „Espresso z mlekiem” – napój przygotowywany poprzez rozpuszczenie:
   -
  1. 1,8 g kawy rozpuszczalnej (PKWiU 15.86.12-30.00 lub 15.86.11-50.00) - 18,37% napoju,-
  2. 8 g mleka w proszku (PKWiU 10.89.19.0) - 81,63% napoju.
 2. Kawa z mlekiem” lub „Espresso z mlekiem” – napój przygotowywany poprzez zaparzenie:
   -
  1. 8 g kawy mielonej (PKWiU 15.86.11-50.00) - 44,50% napoju, -
  2. 10 g mleka w proszku (PKWiU 10.89.19.0) - 55,50% napoju.
 3. Kawa Cappuccino” lub „Kawa Latte” – napój przygotowywany poprzez rozpuszczenie:
   -
  1. 1,8 g kawy rozpuszczalnej (PKWiU 15.86.12-30.00 lub 15.86.11-50.00) - 11,39% napoju, -
  2. 14 g mleka w proszku (PKWiU 10.89.19.0) - 88,61% napoju.
 4. Kawa Cappuccino” lub „Kawa Latte” – napój przygotowywany poprzez zaparzenie:
   -
  1. 8 g kawy mielonej (PKWiU 15.86.11-50.00) - 36,36% napoju, -
  2. 14 g mleka w proszku (PKWiU 10.89.19.0) - 63,64% napoju.
 5. Cappuccino czekoladowe” – napój przygotowywany poprzez rozpuszczenie:
   -
  1. 1,8 g kawy rozpuszczalnej (PKWiU 15.86.12-30.00 lub 15.86.11-50.00) - 10,72% napoju, -
  2. 10 g mleka w proszku (PKWiU 10.89.19.0) - 59,52% napoju, -
  3. 5 g czekolady w proszku (PKWiU 10.89.19.0) - 29,76% napoju.
 6. Cappuccino czekoladowe” – napój przygotowywany poprzez zaparzenie:
   -
  1. 8 g kawy mielonej (PKWiU 15.86.11-50.00) - 34,78% napoju, -
  2. 10 g mleka w proszku (PKWiU 10.89.19.0) - 43,47% napoju, -
  3. 5 g czekolady w proszku (PKWiU 10.89.19.0) - 21,74% napoju.
 7. Czekolada” – napój przygotowywany poprzez rozpuszczenie 25 g czekolady w proszku (PKWiU 10.89.19.0) - 100% napoju.
 8. Czekolada z mlekiem” – napój przygotowywany poprzez rozpuszczenie:
   -
  1. 20 g czekolady w proszku (PKWiU 10.89.19.0) - 71,43% napoju, -
  2. 8 g mleka w proszku (PKWiU 10.89.19.0) - 28,57% napoju.
 9. Zupa pieczarkowa”, „Zupa pomidorowa”, „Barszcz” – napój przygotowywany poprzez rozpuszczenie 15 g zupy w proszku (PKWiU 10.89.11.0) - 100% napoju.
 10. Herbata” – napój przygotowywany poprzez rozpuszczenie 12 g napoju herbacianego w proszku (PKWiU 10.89.19.0) - 100% napoju.
 11. Herbata E.” – napój przygotowywany poprzez rozpuszczenie 12 g napoju herbacianego w proszku (PKWiU 10.83.14.0) - 100% napoju.
 12. P. czekoladowy” – napój przygotowywany poprzez rozpuszczenie 20 g napoju mlecznego w proszku (PKWiU 10.82.22.0) - 100% napoju.

W uzupełnieniu wniosku podał Pan symbole PKWiU oferowanych napojów (a nie ich poszczególnych składników):

 1. Kawa z mlekiem” lub „Espresso z mlekiem” – PKWiU 11.07.19.0,
 2. Kawa z mlekiem” lub „Espresso z mlekiem” – PKWiU 11.07.19.0,
 3. Kawa Cappuccino” lub „Kawa Latte” – PKWiU 11.07.19.0,
 4. Kawa Cappuccino” lub „Kawa Latte” – PKWiU 11.07.19.0,
 5. Cappuccino czekoladowe” – PKWiU 11.07.19.0,
 6. Cappuccino czekoladowe” – PKWiU 11.07.19.0,
 7. Czekolada” – PKWiU 10.89.19.0,
 8. Czekolada z mlekiem” – PKWiU 11.07.19.0,
 9. Zupa pieczarkowa”, „Zupa pomidorowa”, „Barszcz” – PKWiU 10.89.11.0,
 10. Herbata” – PKWiU 10.89.19.0,
 11. Herbata E.” – PKWiU 10.83.14.0,
 12. P. czekoladowy” – PKWiU 10.82.22.0.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaka stawka VAT jest właściwa przy sprzedaży poszczególnych, wyżej wymienionych, towarów...

We własnym stanowisku wskazał Pan, iż w związku z działalnością, polegającą na sprzedaży ciepłych napojów z wykorzystaniem automatów vendingowych, nie może do tej sprzedaży stosować stawek i wyłączeń dotyczących usług związanych z wyżywieniem (załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów). Zarówno TSUE, jak i krajowe sądy administracyjne wielokrotnie wypowiadały się w kwestii świadczenia usług gastronomicznych i jest już jednolita linia orzecznictwa, która wskazuje, iż usługa wykonywana jest wtedy, gdy oprócz dostawy towaru świadczone są też usługi dodatkowe, np. obsługa kelnerska, zapewnienie infrastruktury (stoliki, krzesła). W Pana przypadku dochodzi do dostawy towaru. Zatem wyłączenie sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami) z preferencji w opodatkowaniu podatkiem VAT nie znajduje tu zastosowania. A nawet gdyby, to należy się zastanowić, co rozumie się przez pojęcie kawa, czy herbata. Według Pana napój, który w przeważającej części składa się z mleka, nie jest kawą (choć tak jest nazywany), lecz napojem mlecznym z dodatkiem kawy i tak należy go opodatkować. Zatem nawet, gdyby prowadził Pan działalność gastronomiczną, to sprzedając napoje z dużą zawartością mleka, nie powinien Pan opodatkowywać ich stawką VAT w wysokości 23%, lecz 8% lub nawet 5%, jeśli napój byłby kupowany na wynos. Natomiast biorąc pod uwagę, iż Pańska działalność polega w gruncie rzeczy na dostawie towarów, to stanowisko w sprawie opodatkowania podatkiem VAT sprzedawanych napojów oprzeć należy na przepisach dotyczących dostawy towarów, a nie świadczenia usług. Zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług, podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23%, natomiast ust. 2 stanowi, iż dla towarów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka wynosi 8%. W art. 41 ust. 2a określono, iż dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, stawka wynosi 5%.

W załączniku nr 10 do ustawy, w poz. 31 są wymienione „Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje (...) zawierające tłuszcz mlekowy”. Do takich napojów, w Pana opinii, można zaliczyć napoje: „Kawa z mlekiem”, „Espresso z mlekiem”, „Kawa Cappuccino”, „Kawa Latte”, „Cappuccino czekoladowe” i „Czekoladę z mlekiem”, a zatem właściwą dla nich stawką VAT jest stawka 5%. Napoje te składają się w większości z mleka w proszku, które zawiera tłuszcz mlekowy, zatem korzystają one z obniżonej stawki VAT.

W załączniku nr 3 do ustawy w poz. 44 wymienione są „Zupy i buliony oraz przetwory z nich”. Zatem wymienione napoje („Zupa pieczarkowa”, „Zupa pomidorowa”, „Barszcz”) opodatkowane są stawką VAT 8%, gdyż w całości składają się z zup w proszku. W poz. 48 załącznika nr 3 do ustawy wyszczególnione są natomiast „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane...” o symbolu PKWiU 10.89.19.0, z których w całości przygotowywane są napoje „Czekolada” i „Herbata”, a skoro 100% składników jest opodatkowanych stawką 8%, zatem napoje te też są opodatkowany tą samą stawką. Natomiast napoje „Herbata E.” oraz „P. czekoladowy”, jako napoje, które w całości przygotowywane są ze składników opodatkowanych stawką podstawową, są opodatkowane stawką VAT w wysokości 23%. Końcowo wskazał Pan, że podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej wydanej 23 marca 2011 r. (IPPP1/443-418/11-2/AW) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 10 czerwca 2011 r. (ILPP1/443-546/11-2/MK), choć w tym drugim przypadku interpretacja dotyczyła podatnika, zajmującego się sprzedażą usług gastronomicznych.

W interpretacji indywidualnej z dnia 24 lipca 2014 r. znak ITPP1/443-461/12/TS oceniono stanowisko Wnioskodawcy we wskazanym zakresie jako nieprawidłowe.

Nie zgadzając się z treścią wydanej interpretacji, po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, złożył Pan skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, oddalając skargę na powyższą interpretację podzielił stanowisko organu podatkowego, który uznał, że oferowane przez Skarżącego w automatach vendingowych napoje zawierające herbatę i kawę, nie korzystają z obniżonej stawki podatkowej, a zatem podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatkową w wysokości 23%. Zdaniem sądu I instancji organ prawidłowo wskazał, że z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 8% podlegają jedynie substytuty kawy: ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy - wyłącznie cykoria palona, pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty (zgodnie z pozycją 40 załącznika nr 3 do ustawy o VAT).

Kwestionując stanowisko Sądu I instancji, złożył Pan w dniu 20 maja 2013 r. skargę kasacyjną, w której zaskarżył Pan wyrok w całości, zarzucając naruszenie prawa materialnego tj. art. 41 ust. 2a, w związku z poz. 31 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, art. 41 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 146 pkt 2, w związku z pozycją 48 załącznika nr 3 ustawy o VAT, oraz naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 141 § 4 P.p.s.a.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 29 sierpnia 2014 r. sygn. akt. I FSK 1250/13, stwierdził, że w omawianym przypadku zarzut naruszenia przepisów prawa materialnego ma charakter pierwszoplanowy, gdyż odnosi się do zasad, jakie legły u podstaw zaskarżonego wyroku. Sporna wykładnia przepisów prawa materialnego w pierwszej kolejności dotyczyła zakwestionowania stanowiska sądu I instancji, a wcześniej organu interpretującego, w zakresie opodatkowania dostawy napojów sporządzanych przez automat vendingowy (samosprzedający), w skład których wchodzi:

 1. kawa mielona lub rozpuszczalna, na bazie mleka (wg klasyfikacji podanej przez Skarżącego - PKWiU 11.07.19.0)
 2. rozpuszczalny proszek herbaciany (wg klasyfikacji podanej przez Skarżącego -PKWiU 10.89.19.0).

Zdaniem Skarżącego w pierwszym przypadku zastosowanie znajdzie stawka 5% na podstawie poz. 31 załącznika nr 10 do ustawy o VAT w zw. z art. 41 ust. 2a ustawy o VAT. Natomiast w drugim przypadku - stawka 8% na podstawie poz. 48 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, w zw. z art. 41 ust. 2 i art. 146 pkt 2 ustawy o VAT.

Zdaniem sądu I instancji i organu interpretującego - w obu przypadkach właściwa jest stawka 23%.

Załącznik nr 10 stanowi wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%. W dacie wydania przedmiotowej interpretacji oraz zaskarżonego wyroku WSA w Szczecinie, poz. 31 (PKWiU ex 11.07.19.0) w pkt 2 wskazywała na „pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje: zawierające tłuszcz mlekowy”.

Natomiast załącznik nr 3 stanowi wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%. Na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy o VAT stawka ta wynosi 8%. W załączniku nr 3 pod pozycją 48 (PKWiU ex 10.89.19.0) wymieniono „pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%”.

Odwoływanie się przez ustawę o VAT do symboli polskiej klasyfikacji statystycznej budziło kontrowersje, ponieważ VAT jest podatkiem zharmonizowanym, co nakazuje uwzględniać obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa unijnego. Ustawodawca unijny umożliwił państwom członkowskim zastosowanie obniżonej stawki podatku w odniesieniu do pewnych produktów, precyzując jedynie ich kategorie oraz minimalną stawkę podatku, jaka powinna być zastosowana (art. 98 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej; Dz.U.UE.L.06.347). Oznacza to, że ustawodawca krajowy może obniżyć stawkę podatku tylko dla wybranych towarów wymienionych w załączniku nr III do tej dyrektywy (por. wyroki NSA z 3 lutego 2011 r. sygn. akt I FSK 201/10 oraz z 8 sierpnia 2012 r. sygn. akt I FSK 1642/11; http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Nowelizacja ustawy o VAT od 1 stycznia 2011 r., dokonana ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476), generalnie spowodowała odejście od identyfikowania towarów i usług za pomocą polskich klasyfikacji statystycznych, jednak na podstawie art. 5a ustawy o VAT klasyfikacje te należy stosować, jeżeli dla towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przepisy ustawy o VAT dotyczące obniżonych stawek podatku, jednoznacznie odwołują się do symboli przypisanych towarom i usługom w PKWiU. Minister Finansów nie mógł zatem zignorować podanej przez Skarżącego klasyfikacji statystycznej towarów opisanych we wniosku o wydanie interpretacji. Co do zasady bowiem, klasyfikacja statystyczna jest elementem stanu faktycznego podanego przez wnioskodawcę i nie powinna być weryfikowana w postępowaniu interpretacyjnym.

W ocenie organu i sądu I instancji z opodatkowania preferencyjną stawką powinny być wyłączone napoje zawierające herbatę i kawę. Stawce 8% podlegają bowiem jedynie substytuty kawy: ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy - wyłącznie cykoria palona, pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty (zgodnie z pozycją 40 załącznika nr 3 do ustawy o VAT).

Pogląd ten jednak nie jest adekwatny do stanu faktycznego podanego przez Skarżącego i odpowiadającego mu wówczas stanu prawnego. Zdaniem Skarżącego serwowane przez niego napoje objęte przedmiotem skargi kasacyjnej, nie były w istocie ani kawą, ani herbatą, lecz odpowiednio napojem mlecznym (tj. napojem bezalkoholowym zawierającym tłuszcz mlekowy) i napojem herbacianym, który nie zawierał w swoim składzie herbaty naturalnej, lecz sztuczne esencje zapachowe, przez co należało go zakwalifikować do pozostałych różnych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%.

Dokonując interpretacji, organ oparł się wyłącznie na nazwach tych towarów, nie wyjaśnił natomiast dlaczego przedmiotowe napoje uważa za kawę z dodatkiem mleka, nie zaś mleko z dodatkiem kawy, czy jako herbatę, a nie napój uzyskany w wyniku rozpuszczenia proszku zawierającego sztuczne esencje zapachowe - jak twierdzi Skarżący. Zarówno organ, jak i sąd I instancji, w istocie zakwestionowali klasyfikację statystyczną towarów wskazaną przez Skarżącego, kierując się przy tym wyłącznie intuicją. Należy podkreślić jednocześnie, że w stanie prawnym obowiązującym w dniu wydania przedmiotowej interpretacji, ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie dawały podstawy do wyłączenia z towarów opodatkowanych niższą stawką, napojów bezalkoholowych zawierających tłuszcz mlekowy, w których jako dodatek zastosowano niewielką ilość kawy lub herbaty. Ówczesne przepisy nie określały bowiem procentowego udziału kawy naturalnej i herbaty w przygotowanym napoju - co przyznał zarówno organ interpretujący, jak i WSA w Szczecinie.

W projekcie zmian do ustawy o VAT, dokonanych ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 35) wskazano, że "Projekt zawiera również zmiany związane z racjonalizacją stosowania stawek obniżonych, które nie wynikają bezpośrednio z konieczności dostosowania się do prawa unijnego. Są to propozycje polegające na racjonalizacji stosowania stawki obniżonej poprzez doprecyzowanie, że każdy napój z wywarem kawy lub herbaty powinien być opodatkowany tak jak kawa czy herbata, gdyż nie kupuje się np. kawy latte dla mleka, ale dla tego specyficznego rodzaju kawy, podanego w odpowiednich proporcjach z dodatkami w postaci mleka" (druk sejmowy 805).

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, wprowadzenie nowej wersji pkt 2 poz. 31 załącznika nr 10 do ustawy o VAT o treści: „zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju” – nie można uznać za zmianę interpretacyjną (uściślającą), która nie stanowi nowej jakości normatywnej – jak przyjął sąd I instancji. Jest to bowiem ewidentne ograniczenie zakresu przedmiotowego towarów opodatkowanych niższą stawką.

Zarówno w interpretacji Ministra Finansów, jak i w zaskarżonym wyroku, w istocie zatem posłużono się kryterium, jakie dopiero zostało wprowadzone powołaną wyżej nowelizacją ustawy, która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r., a więc po wydaniu obu tych orzeczeń. Wcześniej jednak ustawodawca nie zadbał o precyzyjne sformułowanie zakresu towarów objętych obniżoną stawką podatku od towarów i usług, odwołując się przy tym do klasyfikacji statystycznych. Przyjąć zatem należy, iż zaakceptował sytuację, że w celu określenia, czy dana usługa lub towar korzysta ze stawki obniżonej, podatnicy będą posługiwać się właśnie klasyfikacją statystyczną. Opisując stan faktyczny we wniosku o wydanie interpretacji, Skarżący wyjaśnił, że sprzedawane przez Niego napoje składające się m.in. z mleka i kawy, zostały zaklasyfikowane jako „pozostałe napoje bezalkoholowe” z grupowania 11.07.19.0 PKWiU z 2008 r., które uściśla załącznik nr 10 w poz. 31 w pkt 2 jako „pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje: zawierające tłuszcz mlekowy”. Kawa natomiast, zasadniczo kwalifikowana jest do grupowania PKWiU z 2008 r. 10.83.11 (kawa palona i bezkofeinowa). Są to zatem kategorie odrębne. Analogicznie herbata przygotowana z proszku herbacianego zaliczona do PKWiU 10.89.19.0 (pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane), nie jest tożsama z herbatami: zieloną (niefermentowaną), czarną (fermentowaną) oraz częściowo fermentowaną (PKWiU 10.83.13), czy też ekstraktami, esencjami, koncentratami i preparatami z herbaty (PKWiU 10.83.14).

Za trafne natomiast należy uznać stanowisko sądu I instancji, że Minister Finansów w swojej interpretacji nieprawidłowo przywołał przepis § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego, w którym przewidziano, że stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. W poz. 7 załącznika nr 1 pkt III do tego rozporządzenia wymieniono bowiem usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży kawy i herbaty, który to przepis nie mógł mieć zastosowania w sprawie, skoro Skarżący we wniosku wyraźnie wskazał, że jego działalność obejmuje dostawę towarów, a nie świadczenie usług związanych z wyżywieniem – z czyni zgodził się organ interpretujący.

W tej sytuacji NSA za zasadne uznał zarzuty skargi kasacyjnej dotyczące naruszenia wymienionych przepisów prawa materialnego.

W dniu 13 października 2014 r. wpłynął do tutejszego organu wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 sierpnia 2014 r. sygn. akt I FSK 1250/13.

W wyniku ponownej analizy przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, w związku z art. 153 ww. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stanowiącym, że ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia – biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w powoływanym wyżej wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 sierpnia 2014 r. sygn. akt I FSK 1250/13 – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym Skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.