IPTPP2/443-921/14-4/JS | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT dla dostawy soków i napojów sprzedawanych „na wynos” oraz ustalenie czy sprzedaż soków i napojów na targach „na kubki” stanowi dostawę towarów czy świadczenie usług.
IPTPP2/443-921/14-4/JSinterpretacja indywidualna
 1. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
 2. dostawa towarów
 3. napoje
 4. stawka preferencyjna
 5. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2014 r. (data wpływu 19 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 marca 2015 r. (data wpływu 6 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy soków i napojów sprzedawanych „na wynos” oraz ustalenia czy sprzedaż soków i napojów na targach „na kubki” stanowi dostawę towarów czy świadczenie usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy soków i napojów sprzedawanych „na wynos” oraz ustalenia czy sprzedaż soków i napojów na targach „na kubki” stanowi dostawę towarów czy świadczenie usług.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 marca 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz kwestie związane z reprezentacją.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą polegającą głównie na wytwarzaniu:

 • naturalnych soków owocowych (wyciskanych ze świeżych owoców),
 • napojów (w których udział masowy soków owocowych jest przeważający).

Wytwarzanie soków i napojów (wyciskanie, tłoczenie, robienie wywarów/naparów, pakowanie do pojemników bag in box 3 bądź 5 litrów) odbywa się w miejscu prowadzenia działalności.

Szczegółowy skład soków, napojów wraz z numerem PKWiU przedstawiono poniżej:

 • sok o składzie: 100% winogron – PKWiU 10.32.12.0,
 • sok o składzie: 100% pomarańczy – PKWiU 10.32.12.0,
 • napój o składzie: jabłko 95%, natka pietruszki 5% – PKWiU 11.07.19.0,
 • napój o składzie: jabłko 77,9%, pomarańcza 17%, burak 5%, świeży imbir 0,1% – PKWiU 11.07.19.0,
 • napój o składzie: jabłko 79,9%, ananas 20%, kurkuma 0,1% – PKWiU 11.07.19.0,
 • napój o składzie: jabłko 63%, zielona herbata 20%, pomarańcza 17% – PKWiU 11.07.19.0,
 • napój o składzie: jabłko 60%, yerba mate 20%, brzoskwinia 20% – PKWiU 11.07.19.0,
 • napój o składzie: jabłko 60%, trawa cytrynowa 37%, trawa pszeniczna 3% – PKWiU 11.07.19.0.

Dostawę ww. soków oraz napojów Spółdzielnia opodatkowuje stawką VAT 5%. Sprzedaż ww. soków i napojów odbywa się w różny sposób:

 1. Sprzedaż w lokalu wraz z usługą gastronomiczną.

W tym samym lokalu, w którym są wytwarzane soki i napoje Spółdzielnia prowadzi pijalnię soków i świadczy usługi gastronomiczne. Soki, napoje oraz różnego rodzaju produkty spożywcze przygotowywane są bezpośrednio przed spożyciem. Są one spożywane przez klientów pijalni przy stolikach, prowadzona jest obsługa kelnerska. Soki i napoje podawane są w naczyniach szklanych (wielorazowego użytku), lokal gastronomiczny wyposażony jest w toaletę dla klientów, wieszaki na okrycia wierzchnie. Sprzedaż soków o numerze PKWiU 10.32.12.0 wraz z usługą gastronomiczną Spółdzielnia opodatkowuje stawką VAT 8%. Natomiast soki i napoje zawierające napar z kawy lub herbaty wraz z usługą gastronomiczną Spółdzielnia opodatkowuje stawką VAT 23% z uwagi na zawartość naparu z herbaty.

 1. Sprzedaż w lokalu „na wynos”.

Soki i napoje zapakowane w opakowania typu bag in box (3- bądź 5-litrowe), wytworzone w lokalu wcześniej, sprzedawane są klientom „na wynos”. Produkty nie są spożywane na miejscu, a klienci po zakupie wychodzą z lokalu nie korzystając z zaplecza gastronomicznego jakie oferuje Spółdzielnia. Soki i napoje sprzedawane „na wynos” Spółdzielnia traktuje jako dostawę i opodatkowuje soki, napoje stawką VAT 5%.

 1. Sprzedaż na targach „na kubki”.

Spółdzielnia sprzedaje również soki oraz napoje poza lokalem gastronomicznym na tymczasowych stoiskach organizowanych przy okazji targów wystawienniczych promujących zdrową żywność. Soki i napoje sprzedawane na targach przygotowywane są wcześniej w lokalu gastronomicznym, gdzie pakowane są w opakowania zbiorcze typu bag in box (3 bądź 5 litrów). Na targach natomiast sprzedawane są „na kubki”, w jednorazowych, plastikowych naczyniach i przeznaczone są do konsumpcji „na wynos”. Soki i napoje przelewane są z opakowań zbiorczych do jednorazowych kubków i następnie sprzedawane. Przy stoisku sprzedażowym nie jest zorganizowana przez sprzedawcę ani obsługa kelnerska ani żadne zaplecze dla klientów typu stoliki, szatnia czy toaleta. Sprzedaż soków i napojów w sposób opisany wyżej Spółdzielnia traktuje jako dostawę i opodatkowuje je stawką VAT 5%.

Wytwarzanie oraz sprzedaż soków nie odbywa się na skalę przemysłową. Spółdzielnia jest czynnym podatnikiem VAT.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 1. klasyfikacji statystycznej soków i napojów, opisanych we wniosku ORD-IN, dokonano na podstawie obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 r. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.);
 2. napoje sprzedawane „na wynos”, objęte zakresem pytania nr 1 wniosku ORD-IN, są bezalkoholowymi, niegazowanymi napojami, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego;
 3. sprzedaż przedmiotowych soków i napojów na targach „na kubki” nie wiąże się z dodatkowymi usługami wspomagającymi, charakterystycznymi dla usług restauracyjnych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Spółdzielnia stosuje właściwą stawkę VAT (5%) dla dostawy soków, napojów sprzedawanych „na wynos”, opisanych w punkcie 2 stanu faktycznego...
 2. Czy sprzedaż soków, napojów na targach „na kubki” opisana w stanie faktycznym punkt 3 stanowi dostawę towarów czy świadczenie usług...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Sprzedaż poszczególnych soków, napojów „na wynos” należy uznać za dostawę towarów i opodatkować zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług, tj. wg stawki 5%.

Zgodnie z załącznikiem 10 do ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowane stawką 5% są:

 • ex 11.07.19.0 „Pozostałe napoje bezalkoholowe” – wyłącznie niegazowane napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
 • ex 10.3 „Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane” – wyłącznie soki z owoców i warzyw (PKWiU 10.32).

Sprzedawane napoje są niegazowane i w swym składzie zawierają w większości sok owocowy (ponad 60%).

Ad. 2

Sprzedaż soków i napojów podczas targów „na kubki” stanowi dostawę towarów.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Zaś przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Świadczeniem usługi jest więc każde świadczenie niebędące dostawą towarów.

Podczas sprzedaży soków i napojów na targach „na kubki” Spółdzielnia nie świadczy na rzecz kupujących żadnych dodatkowych usług: nie zapewnia warunków do spożywania produktów na miejscu, nie organizuje w tym celu żadnego zaplecza (typu stoliki, szatnia, toaleta), nie wydaje towarów w naczyniach zwrotnych w zastawie stołowej. Po dokonaniu zakupu klient odbiera towar i odchodzi od stoiska. Jest to więc typowa dostawa towarów, bowiem z chwilą dokonania transakcji sprzedający jedynie przenosi na kupującego prawo własności soków i napojów, a tym samym prawo do rozporządzania nimi jak właściciel.

Podobnie sprawę rozstrzyga Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej opisując w orzeczeniu warunki do uznania sprzedaży posiłków za usługę gastronomiczną. Mianowicie w sprawie Faaborg-Gelting Linien A/S przeciwko Finanzamt Flensburg (C-231/94), TSUE wskazał, że dostawa gotowych posiłków do bezpośredniego spożycia jest rezultatem szeregu usług, przy czym do dyspozycji klienta pozostaje infrastruktura, w tym jadalnia z pomieszczeniami sąsiadującymi (szatnia itp.), umeblowanie i zastawa stołowa, jak również personel restauracji. W ocenie ETS wszystkie te elementy, wraz z dostarczeniem posiłków i napojów, należy – w świetle wspólnotowych, zharmonizowanych regulacji VAT – klasyfikować jako świadczenie usług. Zdaniem ETS transakcje w restauracjach charakteryzuje cały zespół cech i czynności, przy czym dostawa posiłku jest jedynie częścią usługi, choć stanowi w nich dominujący element. W związku z tym, Trybunał również w tym wyroku podkreślił, że w sytuacji, w której mamy do czynienia z transakcją składającą się z wielu elementów, należy w pierwszej kolejności uwzględnić wszelkie okoliczności przeprowadzenia danej transakcji. W wyroku w sprawach połączonych C 497/09, C 499/09, C 501/09 i C 502/09 z dnia 10 marca 2011 r. ETS wskazał, że przy sprzedaży towaru zawsze towarzyszy minimalny zakres świadczonych usług, takich jak umieszczenie towaru na półkach sklepowych czy wystawienie rachunku, w związku z czym tylko usługi odrębne od usług nierozerwalnie związanych ze sprzedażą towarów można brać pod uwagę w celu określenia udziału świadczenia usług w świadczeniu złożonym, obejmującym również dostawę towarów (wyrok z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie C 491/03 Hermann, Zb. Orz. s. 1 2025, pkt 22). W ww. wyroku w sprawie Faaborg Gelting Linien Trybunał orzekł, że działalność restauracyjną charakteryzuje szereg elementów i czynności, wśród których dostawa żywności jest tylko jedną ze składowych i gdzie zdecydowanie przeważają usługi. Świadczenie takie należy zatem uznać za świadczenie usług, o którym mowa w art. 6 ust. 1 szóstej dyrektywy. Odwrotnie jest natomiast, gdy transakcja dotyczy artykułów żywnościowych na wynos i nie wiąże się ze świadczeniem usług służących organizacji konsumpcji na miejscu w odpowiednich warunkach (punkt 64 powołanego wyroku).

Podsumowując, TSUE orzekł m.in.: „że art. 5 i 6 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej dyrektywą Rady 92/111/EWG z dnia 14 grudnia 1992 r., należy interpretować w ten sposób, że sprzedaż świeżo przygotowanych dań i artykułów żywnościowych do spożycia na miejscu na stoiskach lub w pojazdach gastronomicznych, lub we foyer kin stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 5 tej dyrektywy, jeżeli z oceny jakościowej całości transakcji wynika, że elementy świadczenia usług poprzedzające dostawę artykułów żywnościowych i towarzyszące jej nie mają charakteru przeważającego”.

W omawianej sprawie, sprzedaży soków i napojów na stoisku podczas targów „na kubki” nie towarzyszy żadna dodatkowa usługa służąca organizacji konsumpcji, sprzedaży towarzyszy jedynie minimalny zakres świadczonych usług, takich jak nalanie do kubka z opakowania zbiorczego i wystawienie rachunku. W związku z tym sprzedaż tę należy uznać za dostawę towarów, a nie za usługę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, pod pojęciem towarów należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie natomiast do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak w świetle przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie natomiast z art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Ponadto, w myśl art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%:

 • pod pozycją 26 tego załącznika wymieniono – sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem ex 10.3 – „Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%”;
 • pod pozycją 52 ww. załącznika, wymieniono – sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem ex 11.07.19.0 – „Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje:
  1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
  2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi”.

Jednocześnie w objaśnieniach do ww. załącznika wskazano, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Oznacza to, że jeżeli dany towar (lub usługa) wymieniony w załączniku nr 3, na podstawie innych regulacji podlega opodatkowaniu niższą stawką podatku VAT lub zwolnieniu – zastosowanie ma ta niższa stawka podatku lub zwolnienie od podatku.

Natomiast w załączniku nr 10 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5% wymienione zostały:

 • w pozycji 19 – PKWiU ex 10.3 –„Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane – wyłącznie:
  1. ziemniaki zamrożone (PKWiU 10.31.11.0),
  2. soki z owoców i warzyw (PKWiU 10.32),
  3. warzywa zamrożone (PKWiU 10.39.11.0),
  4. owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nie, z wyłączeniem orzechów (ex 10.39.21.0)”;
 • w pozycji 31 – PKWiU ex 11.07.19.0 – „Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje:
  1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
  2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju”.

W objaśnieniu do tego załącznika zaznaczono, że symbol „ex” dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania. Z kolei w punkcie 2 objaśnień do ww. załącznika wskazano, że wykaz ten nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawką 0%.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Spółdzielnia, będąca czynnym podatnikiem VAT, prowadzi działalność gospodarczą polegającą głównie na wytwarzaniu naturalnych soków owocowych (wyciskanych ze świeżych owoców), napojów (w których udział masowy soków owocowych jest przeważający). Wytwarzanie soków i napojów (wyciskanie, tłoczenie, robienie wywarów/naparów, pakowanie do pojemników bag in box 3 bądź 5 litrów) odbywa się w miejscu prowadzenia działalności. Szczegółowy skład soków, napojów wraz z numerem PKWiU przedstawiono poniżej:

 • sok o składzie: 100% winogron – PKWiU 10.32.12.0,
 • sok o składzie: 100% pomarańczy – PKWiU 10.32.12.0,
 • napój o składzie: jabłko 95%, natka pietruszki 5% – PKWiU 11.07.19.0,
 • napój o składzie: jabłko 77,9%, pomarańcza 17%, burak 5%, świeży imbir 0,1% – PKWiU 11.07.19.0,
 • napój o składzie: jabłko 79,9%, ananas 20%, kurkuma 0,1% – PKWiU 11.07.19.0,
 • napój o składzie: jabłko 63%, zielona herbata 20%, pomarańcza 17% – PKWiU 11.07.19.0,
 • napój o składzie: jabłko 60%, yerba mate 20%, brzoskwinia 20% – PKWiU 11.07.19.0,
 • napój o składzie: jabłko 60%, trawa cytrynowa 37%, trawa pszeniczna 3% – PKWiU 11.07.19.0.

Klasyfikacji statystycznej soków i napojów dokonano na podstawie obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 r. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Sprzedaż ww. soków i napojów odbywa się w różny sposób:

 • Sprzedaż w lokalu „na wynos”. Soki i napoje zapakowane w opakowania typu bag in box (3- bądź 5-litrowe), wytworzone w lokalu wcześniej, sprzedawane są klientom „na wynos”. Produkty nie są spożywane na miejscu, a klienci po zakupie wychodzą z lokalu nie korzystając z zaplecza gastronomicznego jakie oferuje Spółdzielnia. Soki i napoje sprzedawane „na wynos” Spółdzielnia traktuje jako dostawę i opodatkowuje soki, napoje stawką VAT 5%.
 • Sprzedaż na targach „na kubki”. Spółdzielnia sprzedaje również soki oraz napoje poza lokalem gastronomicznym na tymczasowych stoiskach organizowanych przy okazji targów wystawienniczych promujących zdrową żywność. Soki i napoje sprzedawane na targach przygotowywane są wcześniej w lokalu gastronomicznym, gdzie pakowane są w opakowania zbiorcze typu bag in box (3 bądź 5 litrów). Na targach natomiast sprzedawane są „na kubki”, w jednorazowych, plastikowych naczyniach i przeznaczone są do konsumpcji „na wynos”. Soki i napoje przelewane są z opakowań zbiorczych do jednorazowych kubków i następnie sprzedawane. Przy stoisku sprzedażowym nie jest zorganizowana przez sprzedawcę ani obsługa kelnerska ani żadne zaplecze dla klientów typu stoliki, szatnia czy toaleta. Sprzedaż soków i napojów w sposób opisany wyżej Spółdzielnia traktuje jako dostawę i opodatkowuje je stawką VAT 5%.

Wytwarzanie oraz sprzedaż soków nie odbywa się na skalę przemysłową.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że napoje sprzedawane „na wynos” są bezalkoholowymi, niegazowanymi napojami, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego. Sprzedaż przedmiotowych soków i napojów na targach „na kubki” nie wiąże się z dodatkowymi usługami wspomagającymi, charakterystycznymi dla usług restauracyjnych.

Ad. 1.

W odniesieniu do kwestii stawki podatku VAT dla dostawy soków, napojów sprzedawanych „na wynos” należy podkreślić, że najistotniejszym elementem jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis stanu faktycznego należy stwierdzić, że skoro – jak wskazał Wnioskodawca – przedmiotowe soki i napoje sprzedawane „na wynos” są sklasyfikowane przez Zainteresowanego odpowiednio do grupowania PKWiU 10.32.12.0 oraz 11.07.19.0, to dostawa tych towarów podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 5%, na mocy art. 41 ust. 2a ustawy, odpowiednio w związku z poz. 19 i 31 załącznika nr 10 do ustawy.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, z którego wynika, że sprzedaż poszczególnych soków, napojów „na wynos” należy opodatkować zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług, tj. wg stawki 5%, należało uznać za prawidłowe.

Ad. 2

W odniesieniu do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących ustalenia czy sprzedaż soków i napojów na targach „na kubki” stanowi dostawę towarów czy świadczenie usług należy w pierwszej kolejności wskazać, że ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji legalnej usług restauracyjnych/gastronomicznych czy też usług związanych z wyżywieniem. Definicję usług restauracyjnych i cateringowych zawiera natomiast rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.3.2011, str. 1), dalej: rozporządzenie wykonawcze Rady, którego przepisy wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (art. 65 rozporządzenia wykonawczego Rady).

I tak, w myśl art. 6 ust. 1 ww. rozporządzenia wykonawczego Rady usługi restauracyjne i cateringowe oznaczają usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie. Dostarczanie żywności lub napojów lub żywności i napojów stanowi jedynie element większej całości, w której muszą przeważać usługi. Usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, podczas gdy usługi cateringowe polegają na świadczeniu takich usług poza lokalem usługodawcy. Stosownie natomiast do ust. 2 art. 6 rozporządzenia wykonawczego Rady za usługi cateringowe i restauracyjne w rozumieniu ust. 1 nie uznaje się dostawy gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo dostawy gotowej lub niegotowej żywności i napojów, wraz z ich transportem lub bez niego, ale bez żadnych innych usług wspomagających.

W orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w sprawie Faaborg-Gelting Linien A/S przeciwko Finanzamt Flensburg (C-231/94), TSUE wskazał, że dostawa gotowych posiłków do bezpośredniego spożycia jest rezultatem szeregu usług, przy czym do dyspozycji klienta pozostaje infrastruktura, w tym jadalnia z pomieszczeniami sąsiadującymi. Transakcje w restauracjach charakteryzuje cały zespół cech i czynności, przy czym dostawa posiłku jest jedynie częścią usługi, choć stanowi w nich dominujący element. W związku z tym, Trybunał również w tym wyroku podkreślił, że w sytuacji, w której mamy do czynienia z transakcją składającą się z wielu elementów, należy w pierwszej kolejności uwzględnić wszelkie okoliczności przeprowadzenia danej transakcji. W pkt 14 ww. wyroku w sprawie C-231/94 Trybunał orzekł, że działalność restauracyjną charakteryzuje szereg elementów i czynności, wśród których dostawa żywności jest tylko jedną ze składowych i gdzie zdecydowanie przeważają usługi. Świadczenie takie należy zatem uznać za świadczenie usług, o którym mowa w art. 6 ust. 1 szóstej dyrektywy. Odwrotnie jest natomiast, gdy transakcja dotyczy artykułów żywnościowych na wynos i nie wiąże się ze świadczeniem usług służących organizacji konsumpcji na miejscu w odpowiednich warunkach (punkt 64 powołanego wyroku).

Dodatkowo w punkcie 63 wyroku w sprawach połączonych C-497/09, C-499/09, C-501/09 i C-502/09 z dnia 10 marca 2011 r., TSUE wskazał, że przy sprzedaży towaru zawsze towarzyszy minimalny zakres świadczonych usług, takich jak umieszczenie towaru na półkach sklepowych czy wystawienie rachunku, w związku z czym tylko usługi odrębne od usług nierozerwalnie związanych ze sprzedażą towarów można brać pod uwagę w celu określenia udziału świadczenia usług w świadczeniu złożonym, obejmującym również dostawę towarów (wyrok z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie C-491/03 Hermann).

Podsumowując, TSUE orzekł m.in.: „że art. 5 i 6 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej dyrektywą Rady 92/111/EWG z dnia 14 grudnia 1992 r., należy interpretować w ten sposób, że sprzedaż świeżo przygotowanych dań i artykułów żywnościowych do spożycia na miejscu na stoiskach lub w pojazdach gastronomicznych, lub we foyer kin stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 5 tej dyrektywy, jeżeli z oceny jakościowej całości transakcji wynika, że elementy świadczenia usług poprzedzające dostawę artykułów żywnościowych i towarzyszące jej nie mają charakteru przeważającego”.

Z okoliczności sprawy wynika, że sprzedaż przedmiotowych soków i napojów na targach „na kubki” nie wiąże się z dodatkowymi usługami wspomagającymi, charakterystycznymi dla usług restauracyjnych. Zatem biorąc pod uwagę charakter opisanych przez Wnioskodawcę we wniosku czynności, należy stwierdzić, że w przypadku, gdy sprzedaży soków i napojów na targach „na kubki” faktycznie nie towarzyszą żadne inne usługi, którym można przypisać charakter dominujący (tj. usługi charakteryzujące działalność restauracyjną, które kwalifikują się do grupowania 56 PKWiU), czynności te należy uznać za dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego sprzedaż soków i napojów podczas targów „na kubki” stanowi dostawę towarów, należał uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tutejszy Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.