IPPP3/443-1219/14-3/ISZ | Interpretacja indywidualna

VAT - w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży gotowych posiłków i napoi
IPPP3/443-1219/14-3/ISZinterpretacja indywidualna
 1. napoje
 2. podstawa opodatkowania
 3. posiłki
 4. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2014 r. (data wpływu 10 grudnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 29 stycznia 2015 r., (data wpływu 2 lutego 20015 r.), oraz uzupełnionym w dniu 20 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 9 marca 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 13 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży gotowych posiłków i napoi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży gotowych posiłków i napoi.

Wniosek uzupełniony został w dniu 29 stycznia 2015 r., pismem z dnia 29 stycznia 2015 r.(data wpływu 2 lutego 2015 r.) oraz w dniu 20 marca 2015 r., (data wpływu 23 marca 2015 r.) na wezwanie Organu z dnia 9 marca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Spółka jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą między innymi na dostarczaniu do domów i biur potraw oraz napojów. Spółka sama nie wytwarza dostarczanych potraw i napojów - jej działalność polega na tym, że klient zamawia wybrany posiłek, zaś Spółka odbiera z lokalu gastronomicznego potrawę lub napój i dostarcza zamówienie pod wskazany przez klienta adres. Zamówienia są składane przez klientów drogą telefoniczną lub za pomocą sieci Internet.

Całość procedury składania zamówienia składanego telefonicznie przebiega w następujący sposób. Klient chcąc skorzystać z oferty Spółki najpierw wybiera lokal gastronomiczny z którego chciałby zamówić danie bądź napój, następnie wybiera potrawę lub napój, które chce zamówić. Po dokonaniu wyboru, klient kontaktuje się ze Spółką podając swój numer telefonu oraz adres dostawy. W trakcie rozmowy telefonicznej klient składa zamówienie podając numery potraw z menu, po czym operator ze strony Spółki potwierdza złożone zamówienie poprzez odczytanie nazwy dania lub napoju zamówionego przez klienta. Po złożeniu zamówienia operator Spółki podaje całkowitą wartość zamówienia łącznie z kosztem dowozu oraz określa przybliżony czas dostawy. Podobnie wygląda zamawianie dostawy mailowo, przy czym klient informacje odnośnie wybieranego dania lub napoju wpisuje do systemu elektronicznego, a następnie po wysłaniu zamówienia drogą elektroniczną Spółka oddzwania w ciągu 10 minut od złożenia zamówienia celem potwierdzenia zamówienia.

Wybór dań i napojów jest ograniczony ofertami poszczególnych lokali gastronomicznych w ramach ich menu. Przy wyborze towarów i dań klient korzysta bądź z dostępnego bezpłatnie katalogu w wersji papierowej, bądź z jego internetowej wersji dostępnej na stronie internetowej Spółki.

Spółka przyjmuje indywidualne życzenia klientów odnośnie zamówień, ale z uwagi na to, że nie odpowiada za przyrządzanie dań, nie gwarantuje swoim klientom składu potraw i napojów oraz tego, że będą one pozbawione składników alergicznych. Dostarczane przez Spółkę dania i napoje są gotowe - zostały przygotowane przez odpowiednie lokale gastronomiczne i nie wymagają dalszej obróbki w celu ich przygotowania do konsumpcji. Dostarczane przez Spółkę dania i napoje obejmują dania i napoje gotowe (tj. przygotowane uprzednio w restauracji), które są również przez restauracje pakowane w jednorazowe opakowania. Do dostarczanych dań i napojów Spółka załącza jednorazowe plastikowe sztućce oraz jednorazowe serwetki wykonane z papieru. Kurier zatrudniony w Spółce dostarcza zamówienie pod adres wskazany przez klienta podczas składania zamówienia.

Jednocześnie Spółka w ramach wykonywania dostawy dań i napojów nie oferuje dostarczenia żadnych świadczeń umożliwiających konsumpcję takich jak dostarczanie naczyń ani nakryć metalowych czy ceramicznych, ani mebli do złożonego przez klienta zamówienia. Spółka nie prowadzi w ramach działalności gospodarczej lokali gastronomicznych. Nie prowadzi również żadnego lokalu, w którym możliwe byłoby spożycie przez klienta zamówionych produktów. Konsumpcja zamówionego przez klienta towaru jest możliwa zatem jedynie w miejscu dostawy dania lub napoju do klienta, lub w innym miejscu przez klienta wybranym.

Klasyfikacja dostarczanych posiłków i napojów.

W odniesieniu do dostawy dokonywanej w ramach sprzedaży posiłków i napojów na wynos, traktowanej jako dostawa towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 u.p.t.u., Spółka stosuje stawki VAT właściwe dla produktu, będącego przedmiotem sprzedaży. Przyporządkowania właściwych stawek VAT do sprzedawanych posiłków i napojów Spółka dokonuje na podstawie kwalifikacji poszczególnych pozycji asortymentowych do odpowiedniego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. 2008 r. Nr 207 poz. 1293 ze zm.; dalej: Rozporządzenie PKWiU). Dostawy dokonywane przez Spółkę dotyczą gotowych posiłków i dań z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% (PKWiU ex 10.85.1), soków i ekstraktów roślinnych, substancji pektynowych, środków zagęszczających i żelujących - wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane (PKWiU ex 10.89.15.0), pozostałych napojów bezalkoholowych - wyłącznie napojów gazowych: 1) w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, 2) zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju (PKWiU ex 11.07.19.0), a także inne napoje, wcześniej nie wymienione.

W tym stanie faktycznym, Spółka zamierza w ramach dokonywanych dostaw dotyczących gotowych posiłków i dań z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% (PKWiU ex 10.85.1), soków i ekstraktów roślinnych, substancji pektynowych, środków zagęszczających i żelujących - wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane (PKWiU ex 10.89.15.0), pozostałych napojów bezalkoholowych - wyłącznie napojów gazowych: 1) w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, 2) zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju (PKWiU ex 11.07.19.0), dokumentować transakcje sprzedaży tychże produktów i ich dostawy za pomocą jednego dokumentu fiskalnego, w którym transakcje te będą występowały pod jedną pozycją, opodatkowaną stawką VAT w wysokości 5%.

W przedmiotowym stanie faktycznym jednoznacznie bowiem wynika, że usługa polegająca na dostarczaniu posiłków i napojów ma charakter pomocniczy w stosunku do dominującej dostawy. W konsekwencji również dostarczanie do klienta dań i napojów o symbolach PKWiU wskazanych wyżej, winno zostać opodatkowane taką samą, stawką, jaką opodatkowana jest sprzedaż gotowych posiłków i dań określonych w załączniku 10 do u.p.t.u.

W uzupełnieniu wniosku, Spółka wskazała, że w ramach współpracy z lokalami gastronomicznymi zamawia w tymże lokalu gastronomicznym, wybrane przez Klienta pozycje z menu, oraz po wskazanym czasie Wnioskodawca odbiera ww. posiłki z lokalu. Lokal gastronomiczny zobowiązany jest przygotować zamówione posiłki, zapakować je w jednorazowe pojemniki i wydać tak przygotowane posiłki lub napoje Wnioskodawcy.

Wnioskodawca rozlicza się z lokalami gastronomicznymi na podstawie zbiorczych faktur, dokumentujących zamówione, przygotowane i wydane Wnioskodawcy dania lub napoje w danych okresach rozliczeniowych, wystawionych przez poszczególne lokale gastronomiczne na rzecz Wnioskodawcy.

Proces złożenia przez Wnioskodawcę zamówienia następuje po przyjęciu przez Wnioskodawcę zamówienia złożonego przez Klienta konkretnych pozycji z dostępnego menu lokalu gastronomicznego, udostępnionego przez Wnioskodawcę na stronie internetowej, jak również w bezpłatnym katalogu. Wnioskodawca następnie składa zamówienie w lokalu gastronomicznym za pośrednictwem systemu Internet lub telefax potraw lub napojów uprzednio wskazanych przez Klienta.

Wnioskodawca nabywa od lokali gastronomicznych zamówione przez siebie (a uprzednio zamówione przez Klienta Wnioskodawcy) dania lub napoje we własnym imieniu i na własną rzecz a następnie odsprzedaje je Klientom, z uwzględnieniem marży i kosztu dowozu.

Wnioskodawca, w ramach współpracy z lokalami gastronomicznymi poza wynagrodzeniem za dania lub napoje nie wypłaca ani nie otrzymuje od tychże lokali gastronomicznych osobnego wynagrodzenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, dokonywana przez Spółkę sprzedaż gotowych posiłków, dań i napojów wyszczególnionych w załączniku 10 u.p.t.u. w zw. z art. 41 ust. 2a u.p.t.u, w punktach 28, 30 i 31 tegoż załącznika i oznaczonych następującymi symbolami PKWiU: ex 10.85.1; ex 10.89.15.0; ex 11.07.19.0, opodatkowana będzie podatkiem VAT w stawce 5%...
 2. Czy w przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym dokonywana przez Spółkę pomocnicza usługa dostawy gotowych posiłków, dań i napojów wyszczególnionych w załączniku 10 u.p.t.u. w zw. z art. 41 ust. 2a u.p.t.u. w punktach 28, 30 i 31 tegoż załącznika i oznaczonych następującymi symbolami PKWiU: ex 10.85.1; ex 10.89.15.0; ex 11.07.19.0 będzie opodatkowana tak jak dostawa dominująca podatkiem VAT w stawce 5%...

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonywana przez Spółkę sprzedaż gotowych posiłków, dań i napojów wyszczególnionych w załączniku 10 u.p.t.u. w zw. z art. 41 ust. 2a u.p.t.u. wymienionych w punktach 28, 30 i 31 tegoż załącznika i oznaczonych następującymi symbolami PKWiU: ex 10.85.1; ex 10.89.15.0; ex 11.07.19.0, opodatkowana będzie podatkiem VAT w stawce 5%. Nadto dokonywana przez Spółkę pomocnicza usługa dostawy gotowych posiłków, dań i napojów wyszczególnionych w załączniku 10 u.p.t.u. w zw. z art. 41 ust. 2a u.p.t.u. w punktach 28, 30 i 31 tegoż załącznika i oznaczonych następującymi symbolami PKWiU: ex 10.85.1; ex 10.89.15.0; ex 11.07.19.0 również będzie opodatkowana tak jak dostawa dominująca podatkiem VAT w stawce 5%.

Ad. 1.

W myśl przepisu art. 5a u.p.t.u. - towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5 u.p.t.u., wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

W myśl art. 41 ust. 2a u.p.t.u., dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do u.p.t.u. stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku nr 3 do u.p.t.u.. zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych obecnie stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 42 wskazano na „Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% (symbol PKWiU ex 10.85.1). Należy wskazać, że zgodnie z art. 2 pkt 30 u.p.t.u., przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce - nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania - konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU. Ponadto zgodnie z pkt 1) objaśnień do ww. załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Natomiast w obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. załączniku nr 10 do u.p.t.u., stanowiącym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, pod pozycją 28 wymienione zostały także „Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%” (symbol PKWiU ex 10.85.1). Z objaśnienia zawartego w pkt 1 do załącznika nr 10 wynika, że zamieszczenie przedrostka „ex” przed symbolem PKWiU oznacza, że wskazana pozycja dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

Mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że co prawda towary klasyfikowane w grupowaniu PKWiU ex 10.85.1. zostały wymienione w poz. 42 załącznika nr 3 do u.p.t.u., a tym samym mogłyby one korzystać z opodatkowania stawką podatku 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 u.p.t.u. i poz. 42 załącznika nr 3 do tej ustawy, to jednak z uwagi na fakt, iż w poz. 28 załącznika nr 10 do u.p.t.u. zostały wymienione objęte symbolem PKWiU ex 10.85.1 - Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, a ponadto w objaśnieniach do ww. załącznika nr 3 wskazano, iż wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawkami niższymi („Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży (...) opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik”), należy przyjąć, że sprzedawane przez Spółkę gotowe dania i napoje, traktowane jako towar, które Spółka zaliczyła do kodu PKWiU ex 10.85.1, podlegają opodatkowaniu 5% stawką podatku VAT, na mocy wyżej powołanego art. 41 ust. 2a u.pt.u. w związku z poz. 28 załącznika nr 10 do u.p.t.u.

Powyższe uwagi odnieść należy także do sprzedawanych przez Spółkę soków i ekstraktów roślinnych, substancji pektynowych, środków zagęszczających i żelujących -wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane (PKWiU ex 10.89.15.0), pozostałych napojów bezalkoholowych - wyłącznie napojów gazowych: 1) w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, 2) zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju (PKWiU ex 11.07.19.0). Podobnie bowiem jak gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, tak i wyszczególnione w załączniku 10 u.p.t.u. napoje, oznaczone symbolami PKWiU ex 10.89.15.0 oraz PKWiU ex 11.07.19.0 opodatkowane są na podstawie art. 41 ust. 2a u.p.t.u, w zw. z załącznikiem 10 u.p.t.u. z obniżonej 5% stawki podatku VAT.

Nadto podnieść należy, że zaprezentowane wyżej stanowisko Spółki znajduje uzasadnienie w wydawanych wcześniej interpretacjach podatkowych (por. interpretacja indywidualna wydana przez Izbę Skarbową w Łodzi z dnia 5 czerwca 2014 r. sygn. IPTPP4/443-204/14-4/OS; Interpretacja indywidualna wydana przez Izbę Skarbową w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2014 r. sygn. ILPP2/443-105/14-3/AK; interpretacja indywidualna wydana przez Izbę Skarbową w Łodzi z dnia 25 listopada 2013 r. sygn. IPTPP2/443-71/13-4/JN).

Ad. 2.

Stosownie do dyrektywy w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1 ze zm.), (dalej zwanej Dyrektywa), opodatkowaniu VAT podlegają (...) odpłatna dostawa towarów na terytorium państwa członkowskiego przez podatnika działającego w takim charakterze. Z treści art. 14 ust. 1 Dyrektywy, wynika, że „dostawa towarów” oznacza przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel. Natomiast zgodnie z art. 24 ust. 1 Dyrektywy, „świadczenie usług” oznacza każdą transakcję, która nie stanowi dostawy towarów. Z treści art. 6 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 77 str. 1) wynika, że usługi restauracyjne i cateringowe oznaczają usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie, a dostarczanie żywności lub napojów lub żywności i napojów stanowi jedynie element większej całości, w której muszą przeważać usługi. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. rozporządzenia, za usługi cateringowe i restauracyjne w rozumieniu ust. 1 nie uznaje się dostawy gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo dostawy gotowej lub niegotowej żywności i napojów, wraz z ich transportem lub bez niego, ale bez żadnych innych usług wspomagających.

Stanowisko Spółki znajduje uzasadnienie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, który w wyroku z dnia 10 marca 2011 r., wydanego w połączonych sprawach C-497/09, C-499/09, C-501/09 i C-502/09, wskazał, że działalność cateringowa jest świadczeniem usług, chyba że przedsiębiorstwo cateringowe dostarcza jedynie standardowe dania bez świadczenia dodatkowych usług, albo inne szczególne okoliczności dowodzą, iż dostawa gotowych dań stanowi przeważający element transakcji”. Z przytoczonego powyżej poglądu Trybunału Sprawiedliwości a contrario wprost wynika, że w przedmiotowym stanie faktycznym, dostarczane przez Spółkę dania i napoje stanowią dostawę towaru, a nie świadczenie usług. Skoro tak, to dostawa tychże dań i napojów winna być opodatkowana tą samą stawką, co sprzedaż tychże produktów. Jak bowiem wskazuje się w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, „z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych (...) usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej (...) Z powyższego wynika zatem, że celem usługi pomocniczej tworzącej razem z usługą dominującą usługę złożoną jest lepsze wykorzystanie przez nabywcę usługi zasadniczej dominującej” (wyrok TSUE z dnia 25 lutego 1999 r. sygn. C-349/96).

Przytoczone wyżej stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest zaaprobowane przez polskie organy podatkowe. W interpretacji podatkowej z dnia 14 kwietnia 2014 r. sygn. ILPP2/443-105/14-3/AK Izba Skarbowa w Poznaniu wskazała, że „sprzedaż posiłków z dostawą do klienta oraz sprzedaż posiłków dokonywaną w lokalu, z przeznaczeniem do konsumpcji co do zasady poza lokalem stwierdzić należy, że o ile rzeczywiście nie towarzyszą im żadne inne usługi, którym można przypisać charakter dominujący (tj. usługi charakteryzujące działalność restauracyjną, które kwalifikują się do PKWiU do grupowania 56), czynności te należy uznać za dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług”.

W konsekwencji uznać należy, że zarówno sprzedaż dania i napoju jak i usługa polegająca na ich dostawie do klienta winna być opodatkowana jednolicie podatkiem VAT w stawce 5%, z uwagi na fakt, że dostarczenie dania bądź napoju stanowi usługę pomocniczą do usługi dominującej, jaką jest sprzedaż dania i napoju. Mając na uwadze powyższe stanowisko Spółki co do przestawionych pytań jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ustawy.

Jak wynika z art. 2 pkt 1 lit. a) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1 ze zm.), dalej Dyrektywa, opodatkowaniu VAT podlegają (...) odpłatna dostawa towarów na terytorium państwa członkowskiego przez podatnika działającego w takim charakterze.

Z treści art. 14 ust. 1 Dyrektywy, wynika, że „dostawa towarów” oznacza przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel. Natomiast zgodnie z art. 24 ust. 1 Dyrektywy, „świadczenie usług” oznacza każdą transakcję, która nie stanowi dostawy towarów.

Z treści art. 6 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 77 str. 1) wynika, że usługi restauracyjne i cateringowe oznaczają usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie. Dostarczanie żywności lub napojów lub żywności i napojów stanowi jedynie element większej całości, w której muszą przeważać usługi. Usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, podczas gdy usługi cateringowe polegają na świadczeniu takich usług poza lokalem usługodawcy”. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. rozporządzenia, za usługi cateringowe i restauracyjne w rozumieniu ust. 1 nie uznaje się dostawy gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo dostawy gotowej lub niegotowej żywności i napojów, wraz z ich transportem lub bez niego, ale bez żadnych innych usług wspomagających.

Powyższe uregulowania, które na mocy art. 65 tego rozporządzenia weszły w życie z dniem 1 lipca 2011 r., określają cechy charakterystyczne oraz sposób identyfikacji usług cateringowych i restauracyjnych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Spółka jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT i prowadzi działalność gospodarczą polegająca między innymi na dostarczaniu do domów i biur potraw oraz napojów. Spółka sama nie wytwarza dostarczanych potraw i napojów - jej działalność polega na tym, że klient zamawia wybrany posiłek, zaś Spółka odbiera z lokalu gastronomicznego potrawę lub napój i dostarcza zamówienie pod wskazany przez klienta adres. Zamówienia są składane przez klientów drogą telefoniczną lub za pomocą sieci Internet.

Po złożeniu zamówienia operator Spółki podaje całkowitą wartość zamówienia łącznie z kosztem dowozu oraz określi przybliżony czas dostawy.

Wybór dań i napojów jest ograniczony ofertami poszczególnych lokali gastronomicznych w ramach ich menu.

Dostarczane przez Spółkę dania i napoje są gotowe - zostały przygotowane przez odpowiednie lokale gastronomiczne i nie wymagają dalszej obróbki w celu ich przygotowania do konsumpcji. Dostarczane przez Spółkę dania i napoje obejmują dania i napoje gotowe (tj. przygotowane uprzednio w restauracji), które są również przez restauracje pakowane w jednorazowe opakowania. Do dostarczanych dań i napojów Spółka załącza jednorazowe plastikowe sztućce oraz jednorazowe serwetki wykonane z papieru. Kurier zatrudniony w Spółce dostarcza zamówienie pod adres wskazany przez klienta podczas składania zamówienia.

Jednocześnie Spółka w ramach wykonywania dostawy dań i napojów nie oferuje dostarczenia żadnych świadczeń umożliwiających konsumpcję takich jak dostarczanie naczyń ani nakryć metalowych czy ceramicznych, ani mebli do złożonego przez klienta zamówienia. Spółka nie prowadzi w ramach działalności gospodarczej lokali gastronomicznych. Nie prowadzi również żadnego lokalu, w którym możliwe byłoby spożycie przez klienta zamówionych produktów. Konsumpcja zamówionego przez klienta towaru jest możliwa zatem jedynie w miejscu dostawy dania lub napoju do klienta, lub w innym miejscu przez klienta wybranym.

W odniesieniu do dostawy dokonywanej w ramach sprzedaży posiłków i napojów na wynos, traktowanej jako dostawa towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 u.p.t.u., Spółka stosuje stawki VAT właściwe dla produktu, będącego przedmiotem sprzedaży.

W tym stanie faktycznym, Spółka zamierza w ramach dokonywanych dostaw dotyczących:

 1. gotowych posiłków i dań z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej
 2. soków i ekstraktów roślinnych, substancji pektynowych, środków zagęszczających i żelujących - wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane (PKWiU ex 10.89.15.0),
 3. pozostałych napojów bezalkoholowych - wyłącznie napojów gazowych:
  1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo- warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
  2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju (PKWiU ex 11.07.19.0),
 4. dokumentować transakcje sprzedaży tychże produktów i ich dostawy za pomocą jednego dokumentu fiskalnego, w którym transakcje te będą występowały pod jedną pozycją, opodatkowaną stawką VAT w wysokości 5%.

Wnioskodawca rozlicza się z lokalami gastronomicznymi na podstawie zbiorczych faktur, dokumentujących zamówione, przygotowane i wydane Wnioskodawcy dania lub napoje w danych okresach rozliczeniowych, wystawionych przez poszczególne lokale gastronomiczne na rzecz Wnioskodawcy. Proces złożenia przez Wnioskodawcę zamówienia następuje po przyjęciu przez Wnioskodawcę zamówienia złożonego przez Klienta konkretnych pozycji z dostępnego menu lokalu gastronomicznego, udostępnionego przez Wnioskodawcę na stronie internetowej, jak również w bezpłatnym katalogu. Wnioskodawca następnie składa zamówienie w lokalu gastronomicznym za pośrednictwem systemu Internet lub telefax potraw lub napojów uprzednio wskazanych przez Klienta. Wnioskodawca nabywa od lokali gastronomicznych zamówione przez siebie (a uprzednio zamówione przez Klienta Wnioskodawcy) dania lub napoje we własnym imieniu i na własną rzecz a następnie odsprzedaje je Klientom, z uwzględnieniem marży i kosztu dowozu. W ramach współpracy z lokalami gastronomicznymi poza wynagrodzeniem za dania lub napoje, Spółka nie wypłaca ani nie otrzymuje od tychże lokali gastronomicznych osobnego wynagrodzenia.

Wnioskodawca ma wątpliwości, czy sprzedaż gotowych posiłków, dań i napojów wyszczególnionych w załączniku 10 u.p.t.u. w zw. z art. 41 ust. 2a u.p.t.u, w punktach 28, 30 i 31 tegoż załącznika i oznaczonych następującymi symbolami PKWiU: ex 10.85.1; ex 10.89.15.0; ex 11.07.19.0 opodatkowane będą podatkiem VAT w stawce 5% oraz czy dokonywana przez Spółkę pomocnicza usługa dostawy gotowych posiłków, dań i napojów również podlega opodatkowaniu stawką 5%.

Na wstępie należy zaznaczyć, że mając do czynienia z kilkoma czynnościami, które składają się w rezultacie na jedno zasadnicze świadczenie, możemy mówić o pewnym kompleksie usług. Zagadnienie to było przedmiotem wielu orzeczeń wydawanych zarówno przez TSUE jak i sądy administracyjne. Wspólną tezę jaką można wyciągnąć na ich podstawie, jest twierdzenie, iż w sytuacji gdy „dwa lub więcej niż dwa świadczenia (czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta są tak ściśle powiązane, że obiektywnie tworzą w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie dla celów podatku od wartości dodanej”.

Należy również podkreślić, że w wyroku C-349/96 w sprawie Card Protection Plan Ltd, TSUE stwierdził, że „pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej. Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej”.

Rozstrzygając czy w konkretnej sprawie mamy do czynienia z jednym bądź wieloma świadczeniami istotne jest dokonanie tej analizy z punktu widzenia klienta, odbiorcy tych czynności. Poza tym ustalenie czy świadczenie złożone należy zakwalifikować jako dostawę towarów, czy jako świadczenie usług, wymaga wzięcia pod uwagę wszelkich okoliczności, w jakich następuje transakcja, w celu określenia jej elementów charakterystycznych i dominujących.

W analizowanej sprawie Spółka oferuje klientom sprzedaż gotowych dań i napoi wraz z dostawą do klienta, lub w innym miejscu przez klienta wybranym.

Wnioskodawca nabywa we własnym imieniu i na własną rzecz uprzednio zamówione przez Klienta Wnioskodawcy dania lub napoje, a następnie odsprzedaje je temu Klientowi z uwzględnieniem marży i kosztu dowozu. Wnioskodawca, w ramach współpracy z lokalami gastronomicznymi poza wynagrodzeniem za dania lub napoje nie wypłaca ani nie otrzymuje od tychże lokali gastronomicznych osobnego wynagrodzenia.

Zatem, dostarczenie gotowych dań i napoi nie stanowi dla klienta celu samego w sobie. Klient składając zamówienie zainteresowany jest otrzymaniem w wyznaczonym miejscu gotowego do spożycia posiłku i napoju. Wobec tego, dostarczenie stanowi jedynie środek do korzystania na jak najlepszych warunkach z oferowanego przez Spółkę świadczenia podstawowego, jakim jest dostawa gotowych do spożycia dań i napoi. Wykonywane przez Spółkę czynności (sprzedaż dań i napoi oraz dostarczenie ich do klienta) są ze sobą tak ściśle związane, że ich rozdzielenie miałoby charakter sztuczny. W przedmiotowej sprawie, Wnioskodawca wyraźnie wskazał, że nabywa on od lokali gastronomicznych zamówione przez siebie (a uprzednio zamówione przez Klienta Wnioskodawcy) dania lub napoje we własnym imieniu i na własną rzecz a następnie odsprzedaje je Klientom. Proces złożenia przez Spółkę zamówienia następuje po przyjęciu przez Wnioskodawcę zamówienia złożonego przez Klienta konkretnych pozycji z dostępnego menu lokalu gastronomicznego, udostępnionego przez Wnioskodawcę na stronie internetowej, jak również w bezpłatnym katalogu. Wnioskodawca następnie składa zamówienie w lokalu gastronomicznym za pośrednictwem systemu Internet lub telefax potraw lub napojów uprzednio wskazanych przez Klienta. Klient obciążany jest płatnością za całość świadczenia, tj. za sprzedaż gotowego posiłku, napoi wraz z ich dostawą pod wskazany adres z uwzględnieniem marży i kosztu dowozu.

Wobec powyższego, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że dostarczenie dania bądź napoju stanowi usługę pomocniczą do świadczenia dominującego, jakim jest sprzedaż dania i napoju.

W tym miejscu wskazać należy, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w orzeczeniu z dnia 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94 Faaborg-Gelting Linien, wprowadził rozróżnienie na transakcje dotyczące działalności restauracyjnej i transakcje dotyczące żywności na wynos. Zgodnie z tym orzecznictwem transakcje dotyczące działalności restauracyjnej (świadczenia usług) „charakteryzuje ciąg elementów i czynności, od przygotowania posiłku do jego fizycznego podania”, wśród których dostawa artykułów żywnościowych stanowi tylko jeden ze składników, a przeważa zdecydowanie świadczenie usług. Z żywnością na wynos (dostawą towarów) mamy do czynienia, jeżeli poza dostawą artykułów żywnościowych „transakcji nie towarzyszą usługi mające na celu organizację konsumpcji na miejscu w odpowiednim otoczeniu”.

W pkt 14 ww. wyroku Trybunał orzekł, że działalność restauracyjną charakteryzuje szereg elementów i czynności, wśród których dostawa żywności jest tylko jedną ze składowych i gdzie zdecydowanie przeważają usługi. (...) Odwrotnie jest natomiast, gdy transakcja dotyczy artykułów żywnościowych na wynos i nie wiąże się ze świadczeniem usług służących organizacji konsumpcji na miejscu w odpowiednich warunkach”.

Do powyższego wyroku odniósł się również TSUE w orzeczeniu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawach połączonych C-497/09, C-499/09, C-501/09 i C-502/09 podtrzymując argumentację przedstawioną w wyroku w sprawie Faaborg-Gelting Linien. W przedmiotowym orzeczeniu Trybunał odnosząc się do kwestii określenia czy sprzedaż w przyczepach i na stoiskach gastronomicznych kiełbasek, frytek i innych gotowych produktów do spożycia na miejscu na ciepło wskazał, iż „w działalności będącej przedmiotem postępowań w sprawach C-497/09 i C-501/09 nie występują kelnerzy, nie doradza się w rzeczywistości klientom, nie ma serwisu w ścisłym znaczeniu, polegającego na przekazywaniu zamówienia do kuchni, układaniu dań na talerzach i podawaniu ich klientom, brakuje zamkniętych i ogrzewanych lokali przeznaczonych do konsumpcji dostarczonych produktów, brakuje szatni i toalet, brakuje też co do zasady naczyń, mebli i nakryć stołowych.” W pkt 70 ww. orzeczenia Trybunał podkreślił, że „elementy świadczenia usług wskazane przez sąd krajowy polegają bowiem jedynie na istnieniu podstawowych urządzeń, to jest prostych kontuarów do konsumpcji bez miejsc siedzących, pozwalających ograniczonej liczbie klientów na konsumpcję na miejscu, na świeżym powietrzu. Tego rodzaju podstawowe urządzenia wymagają jedynie nieznacznej działalności ludzkiej. Zatem elementy te stanowią jedynie świadczenia dodatkowe w minimalnym zakresie i nie zmieniają dominującego charakteru świadczenia głównego, jakim jest dostawa towarów.

Ponadto Trybunał zauważył, że „przeważającym elementem tych transakcji w ich całościowym ujęciu jest dostawa gotowych dań lub artykułów żywnościowych (...), a udostępnienie podstawowych urządzeń pozwalających ograniczonej liczbie klientów na konsumpcję na miejscu ma charakter wyłącznie dodatkowy i drugorzędny. (...) konsumpcja na miejscu, która nie stanowi zasadniczej cechy owej transakcji nie może determinować jej charakteru.

W analizowanej sprawie, stwierdzić należy, że sprzedaż gotowych wyrobów, tj.: dań przygotowanych i zapakowanych w jednorazowe opakowania, do których Spółka załącza jednorazowe plastikowe sztućce oraz jednorazowe papierowe serwetki, stanowi dostawę towarów, a nie świadczenie usług. Klienci ww. produktów dokonują zakupu gotowych posiłków i napoi z przeznaczeniem „na wynos”. Zamawiający gotowe posiłki i napoje z dostawą na wskazany adres nie oczekują dodatkowych świadczeń poza zakupem ww. produktów. Nie mają również zapewnionej obsługi kelnerskiej, nikt im nie doradza w wyborze dań i napoi. Jak wynika z opisu sprawy, przy wyborze towarów i napoi klient korzysta bądź z dostępnego bezpłatnie katalogu w wersji papierowej, bądź z jego internetowej wersji dostępnej na stronie internetowej Spółki. W przypadku posiłków i napoi z dostawą do klienta, dostawa ta odbywa się bez usług wspomagających, tj.: rozkładania dań, sprzątania po posiłku itp. Sprzedawany jest gotowy posiłek przygotowywany zgodnie z zamówieniem złożonym przez klienta w wybranym lokalu gastronomicznym, któremu towarzyszy jedynie obsługa polegająca na zapakowaniu posiłku do konsumpcji poza tym lokalem. Oczekiwania klientów sprowadzają się jedynie do otrzymania gotowych posiłków i napoi, które można spożyć od razu po otrzymaniu. Bez wpływu na przedstawioną ocenę prawnopodatkową pozostaje fakt, że ze sprzedażą tych towarów wiąże się wykonywanie prostych czynności, takich jak zapakowanie. Czynności tej, w całym świadczeniu, nie można przypisać charakteru dominującego, przeważającego, pozwalającego na uznanie sprzedaży na rzecz klienta gotowych posiłków i napoi wraz z ich dostawą pod wskazany adres, za świadczenie usług. W związku z powyższym należy uznać, że w opisywanej sprawie mamy do czynienia z kompleksową dostawą towarów tj. gotowych do spożycia dań i napoi.

Wobec tego, dokonując oceny całości transakcji dokonywanych przez Wnioskodawcę należy uznać, że elementy świadczenia usług (tj. zapakowanie przez wybrany lokal gastronomiczny gotowych dań i napoi w jednorazowe opakowania oraz wykonywana przez Spółkę dostawa do klienta tych produktów) nie mają charakteru przeważającego a zatem mamy do czynienia z kompleksową dostawą towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, a nie świadczeniem usług.

W myśl przepisu art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca dzieli sprzedaż na dostawę:

 1. gotowych posiłków i dań z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% (PKWiU ex 10.85.1),
 2. soków i ekstraktów roślinnych, substancji pektynowych, środków zagęszczających i żelujących - wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane (PKWiU ex 10.89.15.0),
 3. wyłącznie napojów gazowych:
  1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
  2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju (PKWiU ex 11.07.19.0).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl natomiast przepisu art. 41 ust. 2 ustawy – dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 2a, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%:

 • pod pozycją 42 wskazano na „Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%” (symbol PKWiU ex 10.85.1)
 • pod pozycją nr 47 zostały wymienione „Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące - wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane – PKWiU ex 10.89.15.0
 • pod pozycją nr 79 zostały wymienione „Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące - wyłącznie soki i ekstrakty roślinne z opium – PKWiU ex 10.89.15.0”.
 • pod pozycją 52 wymieniono – sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem ex 11.07.19.0 – „Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje:
  1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
  2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju.

Należy wskazać, że w myśl art. 2 pkt 30 ustawy o podatku od towarów i usług, przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Ponadto zgodnie z pkt 1) objaśnień do ww. załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Natomiast w obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. załączniku nr 10 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%:

 • pod pozycją 28 wymienione zostały także „Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%” (symbol PKWiU ex 10.85.1),
 • pod pozycją 30 (symbol PKWiU ex 10.89.15.0), wymienione zostały „Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące - wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane
 • pod pozycją 31 (symbol PKWiU ex 11.07.19.0), wymienione zostały „Pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje:
  1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
  2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju”.

Z objaśnienia zawartego w pkt 1 do załącznika nr 10 wynika, że zamieszczenie przedrostka „ex” przed symbolem PKWiU oznacza, że wskazana pozycja dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania. Z kolei w punkcie 2 objaśnień do ww. załącznika wskazano, że wykaz ten nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawką 0%.

Tym samym, w analizowanej sprawie należy stwierdzić, że:

 1. Sprzedaż gotowych posiłków z dostawą do klienta zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU 10.85.1 „gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%” stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i w konsekwencji podlega podatkowaniu preferencyjną 5% stawką podatku VAT – na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy.
 2. Sprzedaż przez Wnioskodawcę soków i ekstraktów roślinnych, substancji pektynowych, środków zagęszczających i żelujących - wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane (PKWiU ex 10.89.15.0) wraz z dostawą do klienta stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką podatku VAT – na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 30 załącznika nr 10 do ustawy.
 3. Sprzedaż pozostałych napojów bezalkoholowych - wyłącznie napojów gazowych (PKWiU ex 11.07.19.0):
  1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
  2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju

- wraz z dostawą do klienta stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT i podlega podatkowaniu preferencyjną 5% stawką podatku VAT – na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 31 załącznika nr 10 do ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać w całości za prawidłowe.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania wskazanych we wniosku dań i napojów (towarów) według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, które nie zostały objęte pytaniem oraz własnym stanowiskiem w sprawie oceny prawnej tego zdarzenia – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności prawidłowości dokumentowania transakcji sprzedaży przedmiotowych produktów i ich dostawy za pomocą jednego dokumentu fiskalnego, w którym transakcje te będą występowały pod jedną pozycją, opodatkowaną stawką VAT w wysokości 5%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.