0114-KDIP1-1.4012.119.2017.2.DG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie ustalenia obniżonej stawki podatku VAT na sprzedaż w kraju napoju sojowego i napoju ryżowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2017 r. (data wpływu 18 kwietnia 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 czerwca 2017 r. (data wpływu 26 czerwca 2017 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 0114-KDIP1-1.4012.119.2017.1.DG o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia obniżonej stawki podatku VAT na sprzedaż w kraju napoju sojowego i napoju ryżowego sklasyfikowanych jako:

 • przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna (PKWiU 10.86.10.0) – jest prawidłowe;
 • soki i ekstrakty roślinne (PKWiU 10.89.15.0) oraz pozostałe napoje bezalkoholowe (PKWiU 11.07.19.0) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 19 czerwca 2017 r. (data wpływu 26 czerwca 2017 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 0114-KDIP1-1.4012.119.2017.1.DG doręczone w dniu 14 czerwca 2017 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia obniżonej stawki podatku VAT na sprzedaż w kraju napoju sojowego i napoju ryżowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest dystrybutorem dwóch napojów na bazie ekstraktów roślinnych o nazwie handlowej napój sojowy i napój ryżowy produkowanego we Włoszech.

Napój sojowy ma skład:

 • 90% woda - rozcieńczalnik mający zapewnić produktowi należytą konsystencję;
 • 7,5% ziarna soi - podstawowy składnik odżywczy - soja jest jedyną rośliną zawierającą kompletne białko czyli osiem podstawowych aminokwasów, które są niezbędne dla organizmu dorosłego człowieka;
 • 2,1% cukier trzcinowy - substancja słodząca zapewniająca właściwy smak produktu;
 • 0,2% sól morska - substancja zapewniająca właściwą konsystencję niezbędna do zachowania homogenizacji produktu;
 • 0,1% emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, substancja zapewniająca właściwą konsystencję, niezbędny do zachowania homogenizacji produktu;
 • 0,1% naturalny aromat - substancja słodząca zapewniająca właściwy smak produktu.

Napój ryżowy ma skład:

 • 81% woda, rozcieńczalnik mający zapewnić produktowi należytą konsystencję;
 • 17,2% ryż podstawowy składnik odżywczy bogaty w żelazo, fosfor, potas oraz witaminy z grupy B i PP;
 • 1% olej słonecznikowy - zagęstnik zapewniający kremową konsystencję;
 • 0,4%, cytrynian wapnia - źródło wapnia;
 • 0,2% glony wapienne - źródło wapnia;
 • 0,1% sól morska - regulator smaku;
 • 1,5 mikrograma/100g witamina D2.

Pierwotnie pismami GUS z dnia 2 i 30 kwietnia 2015 r. GUS MS02.4221.44.2015.ES/KW.1, GUS MS02.4221.45.2015.ES/KW.1 oraz GUS MS02.4221.44.2015.ES/KW.2, GUS MS02.4221.45.2015. ES/KW.2 powyższe produkty były klasyfikowane jako PKWiU 10.86.10.0 "Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna", jednakże interpretacja ta została zmieniona pismem z dnia 16 lutego 2016 r. GUS-MS02.4221.45.2015.ES/KW.3 ze wskazaniem dla obu produktów PKWiU 11.07.19.0 „Pozostałe napoje bezalkoholowe”.

Dwa podmioty na rynku S., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru oraz C., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru, dokonały klasyfikacji produktów napój sojowy i napój ryżowy o praktycznie identycznym składzie dystrybuowanych pod marką ALPRO jako PKWiU 10.89.15.0 „Soki i ekstrakty roślinne”.

W nadesłanym uzupełnieniu z dnia 19 czerwca 2017 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Wnioskodawca i Wspólnicy Spółka komandytowa jest czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług.
 2. Ww. produkty (napój sojowy i napój ryżowy) nie stanowią wyłącznie substancji pektynowych; środków zagęszczających i żelujących, natomiast są niewątpliwie Sokami i ekstraktami roślinnymi. Zaklasyfikowanie napoju sojowego i napoju ryżowego do grupowania PKWiU 10.89.15.0 jest dokonywane przez inne podmioty na rynku; w tym S., dystrybuującą produkty „alpro” i spółka w związku z tym dokonała odniesienia z poz. 30 zał. nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960, 1052, 1206, 1228, 1579);

W odniesieniu do pytania nr 3 tut. Organu o treści: „Czy w związku z zaklasyfikowaniem przez GUS napoju ryżowego i napoju sojowego do grupowania PKWiU 11.07.19.0 w zw. z poz. 31 zał. nr 10 do ustawy od podatku od towarów i usług ww. produkty stanowią wyłącznie niegazowane napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego?” Wnioskodawca wskazał, że:

 • napój ryżowy - skład:
  • 81% woda, rozcieńczalnik mający zapewnić produktowi należyta konsystencję;
  • 17,2% ryż podstawowy składnik odżywczy bogatą w żelazo, fosfor, potas oraz witaminy z grupy BiPP;
  • 1% olej słonecznikowy* - zagęstnik zapewniający kremową konsystencję;
  • 0,4%, cytrynian wapnia - źródło wapnia;
  • 0,2% glony wapienne - źródło wapnia;
  • 0,1%,- Sól morska - regulator smaku;
  • 1,5 mikrograma/l00g witamina D2.
  Razem: 100%
 • napój sojowy skład:
  • 90% woda - rozcieńczalnik mający zapewnić produktowi należytą konsystencję;
  • 7,5% ziarna soi - podstawowy składnik odżywczy - soja jest jedyną rośliną zawierającą kompletne białko, czyli osiem podstawowych aminokwasów, które są niezbędne dla organizmu dorosłego człowieka.
  • 2,1% cukier trzcinowy - substancja słodząca zapewniająca właściwy smak produktu;
  • 0,2% sól morska - substancja zapewniająca właściwą konsystencję niezbędną do zachowania homogenizacji produktu;
  • 0,1%, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych - substancja zapewniająca właściwą konsystencję niezbędną do zachowania homogenizacji produktu;
  • 0,1% naturalny aromat - substancja słodząca zapewniająca właściwy smak produktu.
  Razem: 100%

W związku z powyższym w każdym z powyższych produktów udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo warzywnego wynosi mniej niż 20% składu surowcowego.

Odnośnie wskazania przez Organ, że poz. 31 zał. nr 10 do ustawy od podatku od towarów i usług odnosi się do zawartości soku owocowego, warzywnego i owocowo-warzywnego, a nie do zawartości ziarna soi i ziarna ryżu, Wnioskodawca pragnie wskazać, że ziarno soi jest klasyfikowane jako warzywo - Glycine Willd - to inaczej Soja warzywna - rodzaj roślin z rodziny bobowatych, zaliczana do warzyw strączkowych podobnie jak bób (Vicia faba var. Major), ciecierzyca pospolita (Cicer arietinum L.), fasola zwykła (Phaseolus vulgaris); fasola wielokwiatowa (Phaseolus coccineus syn. Multiflorus), groch zwyczajny (Pisum satiwum) i soczewica jadalna (Lens culinaris).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy za prawidłowe należy uznać opodatkowanie dostawy produktów pod nazwą "napój sojowy" i "napój ryżowy" jako:

 1. PKWiU 10.86.10.0 „Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna” i na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710) oraz poz. 43 załącznika nr 3 do ww. ustawy, do której ma zastosowanie stawka podatku w wysokości 8%,
 2. PKWiU 11.07.19.0 „Pozostałe napoje bezalkoholowe”, na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710) oraz poz. 31 załącznika nr 10 do ww. ustawy, do której ma zastosowanie stawka podatku w wysokości 5%,
 3. PKWiU 10.89.15.0 „Soki i ekstrakty roślinne” na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710) oraz poz. 30 załącznika nr 10 do ww. ustawy, do której ma zastosowanie stawka podatku w wysokości 5% ?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy prawidłowe jest klasyfikowanie produktu "napój ryżowy" i "napój sojowy” jako PKWiU 10.89.15.0 „Soki i ekstrakty roślinne” i na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710) oraz poz. 30 załącznika nr 10 do ww. ustawy opodatkowanie dostawy ww. produktów według stawki podatki od towarów i usług w wysokości 5 %.

Klasyfikacja według PKWiU 10.86.10.0 "Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna" pierwotnie przyjęta przez GUS także była prawidłowa, ponieważ zarówno przeznaczenie produktu jako bezglutenowego w dietach różnego rodzaju i sposób wytwarzania (homogenizacja) przemawiały za tą klasyfikacją. W przypadku takiej klasyfikacji na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710) oraz poz. 43 załącznika nr 3 do ww. ustawy do dostawy tych produktów ma zastosowanie stawka podatku w wysokości 8%. Klasyfikacja ta została jednak zmieniona przez GUS pismem z dnia 16 lutego 2016 r. z kategorycznym wskazaniem PKWiU 11.07.19.0 „Pozostałe napoje bezalkoholowe”. Co istotne, jako uzasadnienie zmiany klasyfikacji GUS przyjął zmianę interpretacji Zharmonizowanego Systemu Oznaczania Towarów (HS) i Nomenklatury Scalonej (CN). Powyższa klasyfikacja umożliwia na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy o VAT i poz. 31 zał. nr 10 do ustawy stosowanie stawki 5% - wyłącznie do napojów owocowych, napojów owocowo-warzywnych, nektarów, napojów warzywnych oraz napojów bezalkoholowych zawierających tłuszcz mlekowy. Pozostałe produkty z tej grupy objęte są stawką 23%. Wyłączenie produktów z pozycji CN 2009 Nomenklatury Scalonej nie przesądza o braku możliwości zaklasyfikowania produktów do kategorii „soki roślinne i ekstrakty”, co pozwala na klasyfikację wskazaną na wstępie stanowiska Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe w zakresie objętym pytaniem w części a), natomiast w pozostałym zakresie jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych od podatku. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, od dnia 1 stycznia 2011 r. wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), która dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676) obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 r.

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku albo zwolnienie od podatku.

I tak, w świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy w pozycji 43 wymieniono towary znajdujące się w grupowaniu PKWiU 10.86.10.0 - „Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna”.

Stosownie zaś do treści art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów, wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, stawka podatku wynosi 5%.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Zatem umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru”. Wobec tego, wskazana w załączniku stawka podatku VAT dotyczy wyłącznie danego towaru z danego grupowania.

W załączniku nr 10 do ustawy, stanowiącym „Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%”, w poz. 31 wymieniono towary mieszczące się pod symbolem PKWiU
ex 11.07.19.0 - „Pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje:

 1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
 2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju”.

Z przywołanych przepisów wynika, że z obniżonej stawki VAT w wysokości 5% mogą korzystać m.in. sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 11.07.19.0 napoje bezalkoholowe, pod warunkiem, że są to napoje niegazowane i że udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo -warzywnego w tych napojach wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego danego napoju.

Ponadto w poz. 30 załącznika nr 10 do ustawy, wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.89.15.0 – soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące - wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane.

W objaśnieniu do tego załącznika zaznaczono, że symbol „ex” dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

Zatem stosowanie stawki podatku VAT w wysokości 5% do produktu oznaczonego symbolem PKWiU 10.89.15.0 zostało przez ustawodawcę zawężone tylko do pewnej grupy towarów z tego grupowania. Pozycja 30 załącznika Nr 10 wskazuje, że stawką VAT 5% opodatkowane są wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane.

Natomiast stosowanie stawki podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do ustawy, możliwe jest jedynie do towarów oznaczonych symbolem PKWiU 10.89.15.0 stanowiących substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane (poz. 47) oraz do towarów stanowiących soki i ekstrakty roślinne z opium (poz. 79).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako czynny podatnik VAT w ramach prowadzonej działalności zajmuje się dystrybucją dwóch napojów na bazie ekstraktów roślinnych o nazwie handlowej napój sojowy i napój ryżowy produkowanego we Włoszech.

Napój sojowy ma skład: 90% woda – rozcieńczalnik; 7,5% ziarna soi - podstawowy składnik odżywczy; 2,1% cukier trzcinowy; 0,2% sól morska - substancja zapewniająca właściwą konsystencję; 0,1% emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych; 0,1% naturalny aromat.

Napój ryżowy ma skład: 81% woda – rozcieńczalnik; 17,2% ryż - podstawowy składnik odżywczy; 1% olej słonecznikowy – zagęstnik; 0,4%, cytrynian wapnia - źródło wapnia; 0,2% glony wapienne - źródło wapnia; 0,1% sól morska - regulator smaku; 1,5 mikrograma/ 100g witamina D2.

Pierwotnie pismami GUS z dnia 2 i 30 kwietnia 2015 r. powyższe produkty były klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 10.86.10.0 „Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna”, lecz interpretacja ta została zmieniona pismem z dnia 16 lutego 2016 r. ze wskazaniem dla obu produktów PKWiU 11.07.19.0 „Pozostałe napoje bezalkoholowe”.

Ww. produkty (napój sojowy i napój ryżowy) nie stanowią wyłącznie substancji pektynowych; środków zagęszczających i żelujących, natomiast zdaniem Wnioskodawcy są niewątpliwie Sokami i ekstraktami roślinnymi.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest zastosowanie obniżonej stawki podatku VAT do sprzedaży napoju sojowego i napoju ryżowego w zależności od klasyfikacji PKWiU.

Jak wynika z opisu sprawy, napój sojowy i napój ryżowy zostały pierwotnie sklasyfikowane do grupowania PKWiU 10.86.10.0 – przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna.

Jak wskazano wyżej, w załączniku nr 3 w poz. 43 wymieniono przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczną (PKWiU 10.86.10.0). Tym samym więc do towarów sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.86.10.0 – tutaj napoju sojowego i napoju ryżowego – do czasu zmiany tej klasyfikacji będzie miała zastosowanie stawka podatku VAT w wysokości 8% stosownie do art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy.

Tym samym w tej części stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Stosowanie stawki podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do ustawy, możliwe jest także do towarów oznaczonych symbolem PKWiU 10.89.15.0 stanowiących substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane (poz. 47) oraz do towarów stanowiących soki i ekstrakty roślinne z opium (poz. 79).

Natomiast stosowanie stawki podatku VAT w wysokości 5% do produktu oznaczonego symbolem PKWiU 10.89.15.0 zostało przez ustawodawcę zawężone tylko do pewnej grupy towarów z tego grupowania. Pozycja 30 załącznika Nr 10 wskazuje, że stawką VAT 5% opodatkowane są wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane.

Pozycje wymienione w załącznikach Nr 3 i 10 do ustawy są odzwierciedleniem grupowania towarów zawartego w PKWiU. Wszystkie pozycje załącznika nieopatrzone znakiem „ex” bez żadnych zmian powtarzają treść danego grupowania PKWiU. Natomiast analiza pozycji załącznika Nr 3 i Nr 10 do ustawy opatrzonych znakiem „ex” w powiązaniu z treścią danego grupowania PKWiU prowadzi do wniosku, że pierwsza część opisu towaru (przed myślnikiem) jest pełnym odzwierciedleniem nazwy grupowania, zaś druga część za myślnikiem zawiera określone ograniczenia.

Niewątpliwie interpunkcja, budowa zdań, ich sposób łączenia ma ogromne znaczenie przy interpretacji tekstu pisanego. Użycie różnych znaków interpunkcyjnych może zmienić sens zdania. Nie można jednak twierdzić, że ze względu na użycie w rubryce „nazwa towaru lub usługi” w poz. 30 załącznika Nr 10 do ustawy średników do rozdzielenia poszczególnych zawartych w tej rubryce grup towarów, wyrażenie „- wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane” odnosi się tylko do ostatniej grupy towarów tam wymienionych tj. środki zagęszczające i żelujące. Wykaz towarów i usług zawarty w załączniku Nr 10 i Nr 3 objętych obniżoną stawką podatku VAT w pozycjach oznaczonych „ex” z użyciem słowa „wyłącznie”, należy interpretować w taki sposób, że stawką obniżoną opodatkowany jest towar wymieniony po myślniku. W pierwszej części ustawodawca powołał wyłącznie nazwę grupowania, która jest przypisana przez PKWiU danemu symbolowi, dopiero po myślniku wymienił te towary, które mieszczą się w tym grupowaniu i są objęte stawką obniżoną.

Ze względu na przedstawiony opis sprawy oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że sprzedaż w ramach prowadzonej działalności napoju ryżowego i sojowego o symbolu PKWiU 10.89.15.0, skoro nie są one klasyfikowane jako substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane, a są sokami - nie będzie podlegała opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 5%, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 30 załącznika nr 10 do ustawy. Dostawa tych produktów nie będzie także podlegała opodatkowaniu VAT wg stawki 8% na podstawie poz. 47 załącznika nr 3, ponieważ w tej pozycji znajduje się takie samo wyłączenie jak omawiane powyżej.

Sprzedawany przez Spółkę napój sojowy i ryżowy nie korzystają również z obniżonej stawki podatku w wysokości 8%, na podstawie poz. 79 załącznika nr 3 do ustawy, gdyż w tej pozycji wymienione zostały soki i ekstrakty roślinne, lecz wyłącznie soki i ekstrakty roślinne z opium, a niewątpliwie opisane przez Wnioskodawcę produkty nie zawierają się w tej grupie.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe w odniesieniu do zastosowania do sprzedaży napoju ryżowego i napoju sojowego obniżonej stawki podatku VAT (8% lub 5%) jako do soków i ekstraktów roślinnych, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU ex 10.89.15.0.

Natomiast Wnioskodawca od 16 lutego 2016 r. uzyskał dla ww. towarów klasyfikację PKWiU 11.07.19.0 „Pozostałe napoje bezalkoholowe”.

W rozpatrywanej sprawie należy wskazać, że dla zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 5%, w odniesieniu do produktów opisanych we wniosku, niezbędnym jest nie tylko aby były one klasyfikowane w określonym grupowaniu PKWiU, ale również muszą być napojami bezalkoholowymi - wyłącznie niegazowanymi, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego.

W tym miejscu należy wskazać, że zarówno ustawa o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęcia: „warzywo”, „roślina”, „owoc”. Zatem należy posiłkować się w tym zakresie definicją zawartą w opracowaniach słownikowych.

Z zawartej w Słowniku języka polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl) definicji „warzywa” wynika, że jest to roślina zielna, której korzenie, liście, kwiatostany lub owoce używane są jako pożywienie.

Natomiast „owoc” – zgodnie z definicją zawartą w tym samym słowniku – to jadalna część rośliny powstała z kwiatu.

Wnioskodawca w opisie sprawy wskazał, że w każdym z powyższych produktów, czyli napoju ryżowym i napoju sojowym udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo warzywnego wynosi mniej niż 20% składu surowcowego. Zatem w przypadku ww. napojów, mimo ich klasyfikacji do grupowania PKWiU 11.07.19.0 „Pozostałe napoje bezalkoholowe”, nie został spełniony warunek odnośnie udziału masowego soku warzywnego w danym napoju. Przy czym jak przedstawił Wnioskodawca soja (Glycine Willd) jest rośliną warzywną - rodzaj roślin z rodziny bobowatych, zaliczana do warzyw strączkowych.

Natomiast ryż (Oryza) należy do grupy roślin uprawnych z rodziny wiechlinowatych i jest rośliną zaliczaną do zbóż.

Zatem Wnioskodawca do sprzedawanych napojów: ryżowego i sojowego nie może stosować stawki podatku VAT w wysokości 5%, gdyż nie został spełniony warunek procentowego udziału masowego soku warzywnego/owocowego w napoju.

Do ww. napojów Wnioskodawca nie może także zastosować stawki podatku VAT w wysokości 8%, gdyż wymienione w pozycji 52 zał. nr 3 do ustawy - pozostałe napoje bezalkoholowe (PKWiU ex 11.07.19.0) - posiadają tożsame z poz. 31 zał. nr 10 zapisy.

W związku z tym do sprzedaży napoju sojowego i napoju ryżowego z uwagi na niespełnienie warunków wskazanych w poz. 31 załącznika nr 10 i poz. 52 załącznika nr 3 Wnioskodawca nie może stosować obniżonej stawki podatku VAT odpowiednio w wysokości 5% lub 8%, lecz jest zobowiązany do stosowania stawki podatku w wysokości 23% stosownie do art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie jest nieprawidłowe.

Tut. Organ zauważa, że granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, § 2 i § 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast, na podstawie art. 14c § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, tut. Organ dokonuje oceny stanowiska wnioskodawcy.

Z powyższych przepisów wynika, że organ rozpatrując wniosek o wydanie interpretacji nie podejmuje wyjaśnienia stanu faktycznego, tj. nie przeprowadza dowodów oraz nie analizuje załączonych do wniosku dokumentów, lecz dokonuje oceny prawnej przedstawionych we wniosku okoliczności, w kontekście zadanego pytania, przyporządkowanego do danego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Tut. Organ nadmienia, że wydana interpretacja indywidualna dotyczy wyłącznie podmiotu, który o nią wystąpił; tak więc nie jest możliwe rozstrzyganie stanów faktycznych dotyczących innych podmiotów niż Wnioskodawca.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.