Napoje regeneracyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to napoje regeneracyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy można przy świadczeniu usług medycznych, zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów - zakup wody mineralnej i napojów regeneracyjnych?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze, działając na podstawie art. 14a § 1, i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 24.06.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 04.07.2005 r.) - uzupełnionego pismem z dnia 19.07.2005 r. - w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Po analizie stanu faktycznego tut. organ uznał, iż podatnik jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie interpretacji, a w sprawie tej nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Ze złożonego wniosku wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych. Zwróciła się Pani z zapytaniem czy można (...)