Napoje | Interpretacje podatkowe

Napoje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to napoje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Sposób opodatkowania świadczonych usług gastronomicznych.
Fragment:
W pozycji 7 tego załącznika wymieniono usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży: napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, napojów przy przygotowywaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju, napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy. W myśl art. 2 pkt 30 ustawy o podatku od towarów i usług, przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Oznaczenie „ ex ” przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „ nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) ”. Podkreślenia wymaga, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) opodatkowanych stawką obniżoną, a określonych m.in. w załączniku do ww. rozporządzenia, należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową (art. 41 ust. 1 wskazanej ustawy).
2015
17
gru

Istota:
Stawka podatku obowiązującej dla sprzedaży napojów A., m., latte m. i cappuccino.
Fragment:
Wskazując na motywy uchylenia zaskarżonej interpretacji, Sąd stwierdził, że nie można za jedynie doprecyzowującą uznać zmiany treści przepisu polegającej na tym, że w załączniku nr 3 do u.p.t.u. w miejsce pozycji „ wyłącznie niegazowane napoje zawierające tłuszcz mlekowy ” wprowadza się zapis „ zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju ”. W ocenie Sądu jest to ewidentne ograniczenie zakresu przedmiotowego towarów objętych poz. 52 załącznika. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku usług określonych w poz. 7 pkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia wykonawczego, w którym w miejsce wyłączenia „ kawy i herbaty (wraz z dodatkami) ” wprowadzono „ napojów, przy przygotowywaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju ”. Zdaniem Sądu, zasadne jest przyjęcie, że dostawa napojów opisanych przez Skarżącego, przypisanych do grupowania PKWiU z 2008r. 11.07.19.0, stanowią sprzedaż „ napojów zawierających tłuszcz mlekowy ” nie zaś sprzedaż „ kawy z dodatkami ”. W ocenie WSA nie sposób przyjąć, że ten sam napój jest inaczej kwalifikowany jako wyrób i inaczej jako przedmiot usługi. Innymi słowy, skoro jako wskazane napoje A., espresso m., latte m. i cappuccino nie są „ kawą z dodatkami ”, a napojem mlecznym, ich sprzedaż nie może być uznana za usługę sprzedaży kawy z dodatkami.
2015
3
gru

Istota:
23% stawka podatku na sprzedaż napoju zawierającego kawę (ekstrakt)
Fragment:
Jak wskazano we wniosku Produkt wytwarzany przez Wnioskodawcę został przez Urząd Statystyczny zaklasyfikowany do pozycji PKWiU 2008 11.07.19.0 - jako „ pozostałe napoje bezalkoholowe ”. Zgodnie z art. 41 ust. 2a UPTU - dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. W załączniku nr 10 pod pozycją 31 wskazano: „Pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje: w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego; zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju.” W analizowanym przypadku składnikiem Produktu zawierającym tłuszcz mlekowy jest śmietanka. Produkt Wnioskodawcy jest zatem objęty punktem nr 2 pozycji 31 załącznika nr 10 do UPTU - pozostały napój bezalkoholowy zawierający tłuszcz mlekowy. Ustawodawca ograniczył możliwość zastosowania obniżonej stawki 5%, w przypadku, gdy przy przygotowywaniu napoju zawierającego tłuszcz mlekowy wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju. Zdaniem Wnioskodawcy dla prawidłowej interpretacji tego ograniczenia kluczowe jest właściwe zdefiniowanie użytego przez ustawodawcę pojęcia - napar.
2015
11
wrz

Istota:
VAT - w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży gotowych posiłków i napoi
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Spółka jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT i prowadzi działalność gospodarczą polegająca między innymi na dostarczaniu do domów i biur potraw oraz napojów. Spółka sama nie wytwarza dostarczanych potraw i napojów - jej działalność polega na tym, że klient zamawia wybrany posiłek, zaś Spółka odbiera z lokalu gastronomicznego potrawę lub napój i dostarcza zamówienie pod wskazany przez klienta adres. Zamówienia są składane przez klientów drogą telefoniczną lub za pomocą sieci Internet. Po złożeniu zamówienia operator Spółki podaje całkowitą wartość zamówienia łącznie z kosztem dowozu oraz określi przybliżony czas dostawy. Wybór dań i napojów jest ograniczony ofertami poszczególnych lokali gastronomicznych w ramach ich menu. Dostarczane przez Spółkę dania i napoje są gotowe - zostały przygotowane przez odpowiednie lokale gastronomiczne i nie wymagają dalszej obróbki w celu ich przygotowania do konsumpcji. Dostarczane przez Spółkę dania i napoje obejmują dania i napoje gotowe (tj. przygotowane uprzednio w restauracji), które są również przez restauracje pakowane w jednorazowe opakowania. Do dostarczanych dań i napojów Spółka załącza jednorazowe plastikowe sztućce oraz jednorazowe serwetki wykonane z papieru. Kurier zatrudniony w Spółce dostarcza zamówienie pod adres wskazany przez klienta podczas składania zamówienia.
2015
24
cze

Istota:
Stawka podatku VAT dla dostawy soków i napojów sprzedawanych „na wynos” oraz ustalenie czy sprzedaż soków i napojów na targach „na kubki” stanowi dostawę towarów czy świadczenie usług.
Fragment:
Szczegółowy skład soków, napojów wraz z numerem PKWiU przedstawiono poniżej: sok o składzie: 100% winogron – PKWiU 10.32.12.0, sok o składzie: 100% pomarańczy – PKWiU 10.32.12.0, napój o składzie: jabłko 95%, natka pietruszki 5% – PKWiU 11.07.19.0, napój o składzie: jabłko 77,9%, pomarańcza 17%, burak 5%, świeży imbir 0,1% – PKWiU 11.07.19.0, napój o składzie: jabłko 79,9%, ananas 20%, kurkuma 0,1% – PKWiU 11.07.19.0, napój o składzie: jabłko 63%, zielona herbata 20%, pomarańcza 17% – PKWiU 11.07.19.0, napój o składzie: jabłko 60%, yerba mate 20%, brzoskwinia 20% – PKWiU 11.07.19.0, napój o składzie: jabłko 60%, trawa cytrynowa 37%, trawa pszeniczna 3% – PKWiU 11.07.19.0. Dostawę ww. soków oraz napojów Spółdzielnia opodatkowuje stawką VAT 5%. Sprzedaż ww. soków i napojów odbywa się w różny sposób: Sprzedaż w lokalu wraz z usługą gastronomiczną. W tym samym lokalu, w którym są wytwarzane soki i napoje Spółdzielnia prowadzi pijalnię soków i świadczy usługi gastronomiczne. Soki, napoje oraz różnego rodzaju produkty spożywcze przygotowywane są bezpośrednio przed spożyciem. Są one spożywane przez klientów pijalni przy stolikach, prowadzona jest obsługa kelnerska. Soki i napoje podawane są w naczyniach szklanych (wielorazowego użytku), lokal gastronomiczny wyposażony jest w toaletę dla klientów, wieszaki na okrycia wierzchnie.
2015
15
kwi

Istota:
W zakresie uznania transakcji za dostawę towarów, określenia momentu sprzedaży, powstania obowiązku podatkowego oraz zakresie określenia czy opisywane we wniosku świadczenie stanowi jedną transakcję sprzedaży napoju (napojów) i jest dokumentowane paragonem fiskalnym.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia m.in. czy do opisanych świadczeń powinien stosować stawkę VAT właściwą dla dostawy towarów a zatem stawkę właściwą dla danego towaru (napoju) będącego przedmiotem dostawy, czy też stawkę właściwą dla świadczenia usług oraz czy świadczenie opisane we wniosku stanowi jedną transakcję, która powinna być traktowana jako sprzedaż napoju (napojów), czy też świadczenie to składa się z dwu odrębnych, lecz pozostających ze sobą w ścisłym związku transakcji: pierwszej polegającej na sprzedaży żetonu, który powinien być traktowany jako odrębny towar i drugiej polegającej na sprzedaży określonego napoju, dokonywanej w chwili wydawania tego napoju z automatu. W pierwszej kolejności wskazać należy, że celem zawieranej przez strony umowy sprzedaży, jest uzyskanie przez klienta, w zamian za określoną ilość środków pieniężnych towaru z automatu (napoju). Celem umowy nie jest nabycie znaku legitymacyjnego – żetonu. Nabycie znaku legitymacyjnego (żetonu) upoważnia klienta do wydania towaru (napoju z automatu). Klient bez żetonu nie będzie mógł skorzystać z automatu. W przedmiotowej sprawie nie ma odrębnej płatności za żeton. Klient otrzymując żeton dokonuje zapłaty za towar (napój), czyli dokonuje wpłaty za dostawę towaru w postaci napoju. Przedmiotem transakcji jest towar (napój), wydawany z automatu, wydanie żetonu nie ma samodzielnego znaczenia, nie jest celem samym w sobie, służy jedynie umożliwieniu realizacji celu właściwego, którym jest wydanie towaru (napoju).
2015
4
mar

Istota:
Stawki podatku obowiązujące dla sprzedaży z automatów.
Fragment:
(...) napój przygotowywany poprzez zaparzenie: - 8 g kawy mielonej (PKWiU 15.86.11-50.00) - 34,78% napoju, - 10 g mleka w proszku (PKWiU 10.89.19.0) - 43,47% napoju, - 5 g czekolady w proszku (PKWiU 10.89.19.0) - 21,74% napoju. Czekolada” – napój przygotowywany poprzez rozpuszczenie 25 g czekolady w proszku (PKWiU 10.89.19.0) - 100% napoju. Czekolada z mlekiem” – napój przygotowywany poprzez rozpuszczenie: - 20 g czekolady w proszku (PKWiU 10.89.19.0) - 71,43% napoju, - 8 g mleka w proszku (PKWiU 10.89.19.0) - 28,57% napoju. „ Zupa pieczarkowa ”, „ Zupa pomidorowa ”, „ Barszcz ” – napój przygotowywany poprzez rozpuszczenie 15 g zupy w proszku (PKWiU 10.89.11.0) - 100% napoju. „ Herbata ” – napój przygotowywany poprzez rozpuszczenie 12 g napoju herbacianego w proszku (PKWiU 10.89.19.0) - 100% napoju. „ Herbata E. ” – napój przygotowywany poprzez rozpuszczenie 12 g napoju herbacianego w proszku (PKWiU 10.83.14.0) - 100% napoju. „ P. czekoladowy ” – napój przygotowywany poprzez rozpuszczenie 20 g napoju mlecznego w proszku (PKWiU 10.82.22.0) - 100% napoju. W uzupełnieniu wniosku podał Pan symbole PKWiU oferowanych napojów (a nie ich poszczególnych (...)
2015
29
sty

Istota:
Opodatkowanie 8% stawką podatku VAT wymienionych we wniosku kawy, herbaty, napojów chłodzących
Fragment:
Takie wnioskowanie jest nieprawidłowe, bo zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 załącznika, obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, wyłączono: napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, napoje, przy przygotowaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju, napoje bezalkoholowe gazowane, wody mineralne, inne towary w stanie nieprzetworzonym opodatkowane stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy. Tak więc wskazany przepis pozwala na objęcie stawką 8% świadczenia usługi gastronomicznej jednocześnie wyłączając możliwość opodatkowania tą obniżoną stawką sprzedaży kawy, herbaty i napojów, niezależnie od tego czy stanowi ona element pomocniczy usługi gastronomicznej, czy też nie. W związku z powyższym sprzedaż wskazanych: kawy, herbaty, napojów nie korzysta z obniżonej stawki podatku. A zatem, stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie opodatkowania ww. kawy, herbaty i napojów stawką 8%, należało uznać za nieprawidłowe. W tym miejscu należy podkreślić, że niniejsza interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie objętym pytaniem Wnioskodawczyni. Stąd też inne kwestie zawarte w stanowisku, a w szczególności kwestia stawki na usługę gastronomiczną, nie jest przedmiotem interpretacji.
2014
14
paź

Istota:
Jakie są skutki podatkowe wydania pracownikom środków higieny osobistej oraz herbaty?
Fragment:
Szczegółowe zasady zaopatrzenia w napoje pracowników zatrudnionych stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych, na podstawie delegacji ustawowej wynikającej z cyt. powyżej art. 232 Kodeksu pracy, określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. z 1996 r. Nr 60, poz. 279). Rozporządzenie to określa rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagań jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania. Zgodnie z § 1 pkt 1 tego rozporządzenia pracodawca zapewnia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie: posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, zwane dalej „ posiłkami ”, w formie jednego dania gorącego, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2, napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy. Rozporządzenia z dnia 26 września 1997 r. oraz z dnia 28 maja 1996 r. nie określają kto i w jaki sposób winien przygotowywać napoje nakładając jedynie na pracodawcę obowiązek zapewnienia tychże napojów. Rozporządzenia te w sposób nie budzący wątpliwości posługują się pojęciem „ napoje ”. Tymczasem dostarczenie pracownikom 100 gram herbaty na miesiąc – co ma miejsce w przedmiotowej sprawie – nie może być utożsamiane z napojem. Wydana herbata jest artykułem spożywczym, a nie napojem. Skoro każdy pracownik otrzyma 100 gram herbaty miesięcznie, świadczenie to nie może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegać będzie opodatkowaniu na takich samych zasadach jak wynagrodzenie za pracę.
2014
25
wrz

Istota:
Konsekwencje podatkowye dla dostawy napojów do spożycia na miejscu (w lokalu hybrydowym) wraz z wykonaniem czynności dodatkowych.
Fragment:
Jeśli klient jest zainteresowany spożyciem (konsumpcją) napoju na miejscu, tj. w punkcie gastronomicznym zlokalizowanym w Lokalu hybrydowym, to komunikuje to sprzedawcy przy kasie. Otrzymanie tego komunikatu przez sprzedawcę jest istotne aby podjąć działania mające na celu umożliwienie klientowi konsumpcji napoju na miejscu lub na wynos. Z uwagi na fakt, iż w Lokalach hybrydowych mogą być wykorzystywane różne rodzaje automatów do przyrządzania napojów gorących (na żeton, na przycisk itd.), po opłaceniu napoju przy kasie, sprzedawca może wydać klientowi żeton, bądź też wydać mu tekturowy kubek (żeton jest wykorzystywany żeby uruchomić automat przy / w którym znajdują się kubki / kubek służy jako naczynie, do którego wlewany jest napój gorący po wciśnięciu przycisku). Klient co do zasady samodzielnie korzysta z automatu z napojem gorącym (nalewa sobie napój gorący do tekturowego kubka), niemniej jednak mogą zdarzać się przypadki, w których to obsługa Lokalu hybrydowego napełnia kubek na życzenie klienta bądź też instruuje klienta o sposobie posługiwania się automatem. Jednocześnie, po napełnieniu kubka napojem gorącym, w związku z faktem, że klient zdecydował o konsumpcji tego napoju (...)
2014
9
wrz
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Napoje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.