Napoje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to napoje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
4
lip

Istota:

Ustalenie stawki podatku dla sprzedaży produkowanych soków i napojów na wynos lub przez tzw. okienko podawcze.

Fragment:

Podsumowując, Podatnik planuje produkcję naturalnych soków i napojów, które w okresie letnim będzie oferował klientom do sprzedaży w okienku podawczym tylko na zewnątrz w specjalnych opakowaniach do tego przeznaczonych. Poza sprzedażą soków i napojów przez tzw. okienko podawcze Podatnik planuje również sprzedaż z dostawą. W tym przypadku klient zamawia telefonicznie soki i napoje z dostawą na miejsce. Dostarczane soki i napoje będą pakowane w specjalne opakowania. Soki i napoje będą dostarczane wraz z zamówieniem, na które może się składać oprócz soków i napojów np. posiłek. W piśmie z dnia 30 maja 2018 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Zainteresowany udzielił następujących informacji. Poniżej Wnioskodawca przedstawia, jakie będą wytwarzane soki i napoje i koktajle: Napoje: Smoothie owocowe: mango/acai, masło orzechowe/banan, czekolada/maliny, banan/orzechy, jabłko/imbir, kiwi/truskawka, melon/migdały, truskawka/banan, ananas/kokos, banan/kokos/chia, mango/macha. Udział procentowy soków wynosi ponad 20% w ww. napojach. Napoje są własnej produkcji, nie są napojami gazowanymi. Są to napoje niegazowane. Wnioskodawca będzie producentem powyższych napojów, w których udział masowy soku owocowego, wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego.

2018
21
lut

Istota:

Opodatkowanie VAT stawka 5% sprzedaży napojów sojowych

Fragment:

Z przywołanych przepisów wynika, że z obniżonej stawki VAT w wysokości 5% mogą korzystać m.in. sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 11.07.19.0 napoje bezalkoholowe, pod warunkiem, że są to napoje niegazowane i że udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo -warzywnego w tych napojach wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego danego napoju. Ponadto opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 5% objęte są napoje bezalkoholowe niegazowane, które w składzie zawierają tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, zawierających napar z kawy lub herbaty. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności zajmuje się m.in. dystrybucją produktów wytwarzanych z surowców roślinnych, niemodyfikowanych genetycznie. Wśród oferowanych przez Spółkę produktów znajdują się m.in.: napoje sojowe w trzech rodzajach – napój sojowy, napój sojowy o smaku czekoladowym oraz napój sojowy o smaku waniliowym. Przedmiotem dostaw będą produkowane na bazie soi (z soku sojowego) - bezalkoholowe i niegazowane napoje, stanowiące produkty gotowe i przeznaczone bezpośrednio do spożycia. Wnioskodawca wskazał, że udział masowy soku sojowego, wynosi w poszczególnych napojach nie mniej niż 20% ich składu. Produkty powstają w drodze tzw. ekstrakcji składników, polegającej na zmieleniu surowca (soi), a następnie wymywaniu go wodą (tzw. ekstrakcja wodna) i w efekcie powstaje sok.

2018
27
sty

Istota:

Prawo do stosowania stawki podatku w wysokości 5% do sprzedaży napojów aloesowych na terytorium kraju

Fragment:

Możliwość zastosowania obniżonej stawki VAT do sprzedaży Napojów Aloesowych przez Spółkę Napoje Aloesowe jako towary, o których mowa w poz. 31 Załącznika nr 10 do ustawy o VAT Jak wskazano we wcześniejszej części złożonego wniosku, Napoje Aloesowe są napojami niegazowanymi, klasyfikowanymi do grupowania PKWiU 2008 pod symbolem 11.07.19.0 – pozostałe napoje bezalkoholowe. Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowo zaklasyfikował Napoje Aloesowe do grupowania o symbolu PKWiU 11.07.19.0 – pozostałe napoje bezalkoholowe, co potwierdzają m.in. takie czynniki jak: skład Napojów Aloesowych, dokument VZTA dotyczący jednego z Napojów Aloesowych potwierdzający, że należy zaklasyfikować go według kodu CN 2202 90 19. Zgodnie z kluczem powiązań między CN a PKWiU, kod CN 2202 90 19 odnosi się do grupowania PKWiU 11.07.19.0 – pozostałe napoje bezalkoholowe, informacja klasyfikacyjna Urzędu Statystycznego w Łodzi dotycząca jednego z Napojów Aloesowych, w której został on przypisany do grupowania PKWiU o symbolu 11.07.19.0. Jak już wspomniano, Napoje Aloesowe zawierają ponad 20% Aloe (...) (soku z aloesu), tj. składają się w ponad 20% z soku z aloesu. W opinii Spółki nie powinno budzić wątpliwości, iż sok z aloesu jest sokiem warzywnym.

2017
18
sie

Istota:

W zakresie ustalenia obniżonej stawki podatku VAT na sprzedaż w kraju napoju sojowego i napoju ryżowego.

Fragment:

Wnioskodawca w opisie sprawy wskazał, że w każdym z powyższych produktów, czyli napoju ryżowym i napoju sojowym udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo warzywnego wynosi mniej niż 20% składu surowcowego. Zatem w przypadku ww. napojów, mimo ich klasyfikacji do grupowania PKWiU 11.07.19.0 „ Pozostałe napoje bezalkoholowe ”, nie został spełniony warunek odnośnie udziału masowego soku warzywnego w danym napoju. Przy czym jak przedstawił Wnioskodawca soja (Glycine Willd) jest rośliną warzywną - rodzaj roślin z rodziny bobowatych, zaliczana do warzyw strączkowych. Natomiast ryż (Oryza) należy do grupy roślin uprawnych z rodziny wiechlinowatych i jest rośliną zaliczaną do zbóż. Zatem Wnioskodawca do sprzedawanych napojów: ryżowego i sojowego nie może stosować stawki podatku VAT w wysokości 5%, gdyż nie został spełniony warunek procentowego udziału masowego soku warzywnego/owocowego w napoju. Do ww. napojów Wnioskodawca nie może także zastosować stawki podatku VAT w wysokości 8%, gdyż wymienione w pozycji 52 zał. nr 3 do ustawy - pozostałe napoje bezalkoholowe (PKWiU ex 11.07.19.0) - posiadają tożsame z poz. 31 zał. nr 10 zapisy. W związku z tym do sprzedaży napoju sojowego i napoju ryżowego z uwagi na niespełnienie warunków wskazanych w poz. 31 załącznika nr 10 i poz. 52 załącznika nr 3 Wnioskodawca nie może stosować obniżonej stawki podatku VAT odpowiednio w wysokości 5% lub 8%, lecz jest zobowiązany do stosowania stawki podatku w wysokości 23% stosownie do art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy.

2017
14
lip

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT, należy zastosować do napoju o smaku jabłkowym z dodatkiem octu jabłkowego zakwalifikowanego do PKWiU 11.07.19.0?

Fragment:

W załączniku nr 10 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, zostały wymienione w poz. 31 – PKWiU ex 11.07.19.0 – „Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje: w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju. W objaśnieniu do tego załącznika zaznaczono, iż symbol „ ex ” dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania. Zgodnie z wyjaśnieniami Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU grupowanie 11.07.19.0 obejmuje: napoje owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, nektary, napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy, - płynne preparaty zawierające bogaty zestaw witamin, składników mineralnych, enzymów, aminokwasów, które są stosowane np. w celu poprawy stanu zdrowia, obniżenia poziomu cholesterolu, pomocy w leczeniu astmy, wrzodów, przeziębień, niestrawności itp., pozostałe napoje bezalkoholowe, gdzie indziej niesklasyfikowane, a nie obejmuje: soków owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych, sklasyfikowanych w 10.32., napojów na bazie mleka, sklasyfikowanych w 10.51.5, - bezalkoholowego wina, sklasyfikowanego w 11.02.1, bezalkoholowego piwa, sklasyfikowanego w 11.05.10.0.

2017
18
maj

Istota:

Stawki podatku VAT dla dostawy napojów przez lokale gastronomiczne

Fragment:

(...) napoju” - PKWiU ex 11.07.19.0. W objaśnieniu do tego załącznika zaznaczono, że symbol „ ex ” dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania. Należy zauważyć, że w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1719 z późn. zm.) przewidziano, że stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W pozycji 7 tego załącznika wskazano na usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży: napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, napojów, przy przygotowaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowaniu napoju, napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

2017
10
maj

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT sprzedaży na wynos napojów niegazowanych, zawierających tłuszcz mlekowy.

Fragment:

I tak, w poz. 7 ww. załącznika do rozporządzenia wskazano: usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży: napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, napojów, przy przygotowaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowanym napoju, napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy. Powołane powyżej zapisy jednoznacznie wskazują, że sprzedaż napojów zawierających napar z kawy, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju nie korzysta z preferencji w zakresie podatku od towarów i usług na podstawie tego przepisu. Przedmiotem sprzedaży w niniejszej sprawie są napoje niegazowane zawierające tłuszcz mlekowy oraz kawę, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 11.07.19.0, lista napojów z proporcjami składników przedstawiona jest poniżej: latte macchiato: 300 ml mleka, 9 gram kawy; cafe latte: 270 ml mleka, 9 gram kawy, 30 ml syropu; kawa mrożona: 250 ml mleka, 9 gram kawy, dwie gałki lodów; frappe: 250 ml mleka, 9 gram kawy; cappuccino małe: 170 ml mleka, 9 gram kawy; cappuccino duże 300 ml mleka, 18 gram kawy.

2016
29
lis

Istota:

W zakresie możliwości zastosowania dla dostawy napojów gazowanych stawki 5%

Fragment:

(...) napojów Produkty należące do czwartej grupy: Napój X Bio-winogrono zawartość owoców 50% sok Bio-winogrono (50%) - wykonany z organicznego soku z winogron zawiera naturalną wodę mineralną alternatywa dla kalorycznych napojów Produkty należące do piątej grupy: Napój X Bio-jabłko zawartość owoców 66% sok Bio-jabłko (66%) - wykonany z organicznego soku z jabłek zawiera naturalną wodę mineralną alternatywa dla kalorycznych napojów Wyżej wymieniony towar mieści się w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWIU 11.07.19.0 "Pozostałe napoje bezalkoholowe". Wyżej wymienione produkty nie są produktami o zawartości alkoholu powyżej 1,2%. Ponadto, Wnioskodawca wskazał, że napoje te są napojami gazowanymi i nie zawierają w swoim składzie tłuszczu mlekowego. W napojach jakimi są Napój X bez cukru i X dosładzana stewią udział masowy soku owocowego warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi mniej niż 20% składu surowcowego. Wątpliwości Wnioskodawcy wiążą się z ustaleniem właściwej stawki dla dostawy wszystkich napojów, które planuje sprzedawać na polskim rynku, należące do grupy napojów X. Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

2016
26
lis

Istota:

Stawka podatku przy sprzedaży gotowych posiłków i dań sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.85.1 oraz napojów niegazowanych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 11.07.19.0, stawka podatku przy sprzedaży napojów gazowanych.

Fragment:

(...) napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju. W objaśnieniu do tego załącznika zaznaczono, iż symbol „ ex ” dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania. Należy zauważyć, iż w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1719) przewidziano, że stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W pozycji 7 tego załącznika wskazano na usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży: napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, napojów, przy przygotowaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowaniu napoju, napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

2016
2
sie

Istota:

Stawka właściwa dla dostarczanych towarów.

Fragment:

W kwestii opodatkowania sprzedawanych przez Spółkę napojów klasyfikowanych do symbolu PKWiU 11.07.19.0 Organ wskazuje, że symbol PKWiU ex 11.07.19.0 „Pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje: w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju” - wymieniony został w poz. 52 załącznika nr 3 oraz w poz. 31 załącznika nr 10 do ustawy o VAT. Należy zatem zauważyć, że sprzedaż napojów bezalkoholowych klasyfikowanych w symbolu PKWiU 11.07.19.0 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wys. 5%, jednak w tym celu muszą zostać spełnione ww. warunki określone przez ustawodawcę – muszą być to napoje niegazowane, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego lub napoje niegazowane zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju. Sprzedawany przez Spółkę napój C. jest napojem gazowanym tym samym nie ma do niego zastosowania preferencyjna stawka podatku VAT i jego sprzedaż podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych – stawka 23%.