Napoje | Interpretacje podatkowe

Napoje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to napoje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia obniżonej stawki podatku VAT na sprzedaż w kraju napoju sojowego i napoju ryżowego.
Fragment:
Wnioskodawca w opisie sprawy wskazał, że w każdym z powyższych produktów, czyli napoju ryżowym i napoju sojowym udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo warzywnego wynosi mniej niż 20% składu surowcowego. Zatem w przypadku ww. napojów, mimo ich klasyfikacji do grupowania PKWiU 11.07.19.0 „ Pozostałe napoje bezalkoholowe ”, nie został spełniony warunek odnośnie udziału masowego soku warzywnego w danym napoju. Przy czym jak przedstawił Wnioskodawca soja (Glycine Willd) jest rośliną warzywną - rodzaj roślin z rodziny bobowatych, zaliczana do warzyw strączkowych. Natomiast ryż (Oryza) należy do grupy roślin uprawnych z rodziny wiechlinowatych i jest rośliną zaliczaną do zbóż. Zatem Wnioskodawca do sprzedawanych napojów: ryżowego i sojowego nie może stosować stawki podatku VAT w wysokości 5%, gdyż nie został spełniony warunek procentowego udziału masowego soku warzywnego/owocowego w napoju. Do ww. napojów Wnioskodawca nie może także zastosować stawki podatku VAT w wysokości 8%, gdyż wymienione w pozycji 52 zał. nr 3 do ustawy - pozostałe napoje bezalkoholowe (PKWiU ex 11.07.19.0) - posiadają tożsame z poz. 31 zał. nr 10 zapisy. W związku z tym do sprzedaży napoju sojowego i napoju ryżowego z uwagi na niespełnienie warunków wskazanych w poz. 31 załącznika nr 10 i poz. 52 załącznika nr 3 Wnioskodawca nie może stosować obniżonej stawki podatku VAT odpowiednio w wysokości 5% lub 8%, lecz jest zobowiązany do stosowania stawki podatku w wysokości 23% stosownie do art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy.
2017
18
sie

Istota:
Jaką stawkę podatku VAT, należy zastosować do napoju o smaku jabłkowym z dodatkiem octu jabłkowego zakwalifikowanego do PKWiU 11.07.19.0?
Fragment:
W załączniku nr 10 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, zostały wymienione w poz. 31 – PKWiU ex 11.07.19.0 – „Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje: w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju. W objaśnieniu do tego załącznika zaznaczono, iż symbol „ ex ” dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania. Zgodnie z wyjaśnieniami Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU grupowanie 11.07.19.0 obejmuje: napoje owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, nektary, napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy, - płynne preparaty zawierające bogaty zestaw witamin, składników mineralnych, enzymów, aminokwasów, które są stosowane np. w celu poprawy stanu zdrowia, obniżenia poziomu cholesterolu, pomocy w leczeniu astmy, wrzodów, przeziębień, niestrawności itp., pozostałe napoje bezalkoholowe, gdzie indziej niesklasyfikowane, a nie obejmuje: soków owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych, sklasyfikowanych w 10.32., napojów na bazie mleka, sklasyfikowanych w 10.51.5, - bezalkoholowego wina, sklasyfikowanego w 11.02.1, bezalkoholowego piwa, sklasyfikowanego w 11.05.10.0.
2017
14
lip

Istota:
Stawki podatku VAT dla dostawy napojów przez lokale gastronomiczne
Fragment:
(...) napoju” - PKWiU ex 11.07.19.0. W objaśnieniu do tego załącznika zaznaczono, że symbol „ ex ” dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania. Należy zauważyć, że w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1719 z późn. zm.) przewidziano, że stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W pozycji 7 tego załącznika wskazano na usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży: napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, napojów, przy przygotowaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowaniu napoju, napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.
2017
18
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT sprzedaży na wynos napojów niegazowanych, zawierających tłuszcz mlekowy.
Fragment:
I tak, w poz. 7 ww. załącznika do rozporządzenia wskazano: usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży: napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, napojów, przy przygotowaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowanym napoju, napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy. Powołane powyżej zapisy jednoznacznie wskazują, że sprzedaż napojów zawierających napar z kawy, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju nie korzysta z preferencji w zakresie podatku od towarów i usług na podstawie tego przepisu. Przedmiotem sprzedaży w niniejszej sprawie są napoje niegazowane zawierające tłuszcz mlekowy oraz kawę, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 11.07.19.0, lista napojów z proporcjami składników przedstawiona jest poniżej: latte macchiato: 300 ml mleka, 9 gram kawy; cafe latte: 270 ml mleka, 9 gram kawy, 30 ml syropu; kawa mrożona: 250 ml mleka, 9 gram kawy, dwie gałki lodów; frappe: 250 ml mleka, 9 gram kawy; cappuccino małe: 170 ml mleka, 9 gram kawy; cappuccino duże 300 ml mleka, 18 gram kawy.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania dla dostawy napojów gazowanych stawki 5%
Fragment:
(...) napojów Produkty należące do czwartej grupy: Napój X Bio-winogrono zawartość owoców 50% sok Bio-winogrono (50%) - wykonany z organicznego soku z winogron zawiera naturalną wodę mineralną alternatywa dla kalorycznych napojów Produkty należące do piątej grupy: Napój X Bio-jabłko zawartość owoców 66% sok Bio-jabłko (66%) - wykonany z organicznego soku z jabłek zawiera naturalną wodę mineralną alternatywa dla kalorycznych napojów Wyżej wymieniony towar mieści się w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWIU 11.07.19.0 "Pozostałe napoje bezalkoholowe". Wyżej wymienione produkty nie są produktami o zawartości alkoholu powyżej 1,2%. Ponadto, Wnioskodawca wskazał, że napoje te są napojami gazowanymi i nie zawierają w swoim składzie tłuszczu mlekowego. W napojach jakimi są Napój X bez cukru i X dosładzana stewią udział masowy soku owocowego warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi mniej niż 20% składu surowcowego. Wątpliwości Wnioskodawcy wiążą się z ustaleniem właściwej stawki dla dostawy wszystkich napojów, które planuje sprzedawać na polskim rynku, należące do grupy napojów X. Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
2016
29
lis

Istota:
Stawka podatku przy sprzedaży gotowych posiłków i dań sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.85.1 oraz napojów niegazowanych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 11.07.19.0, stawka podatku przy sprzedaży napojów gazowanych.
Fragment:
(...) napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju. W objaśnieniu do tego załącznika zaznaczono, iż symbol „ ex ” dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania. Należy zauważyć, iż w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1719) przewidziano, że stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W pozycji 7 tego załącznika wskazano na usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży: napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, napojów, przy przygotowaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowaniu napoju, napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.
2016
26
lis

Istota:
Stawka właściwa dla dostarczanych towarów.
Fragment:
W kwestii opodatkowania sprzedawanych przez Spółkę napojów klasyfikowanych do symbolu PKWiU 11.07.19.0 Organ wskazuje, że symbol PKWiU ex 11.07.19.0 „Pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje: w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju” - wymieniony został w poz. 52 załącznika nr 3 oraz w poz. 31 załącznika nr 10 do ustawy o VAT. Należy zatem zauważyć, że sprzedaż napojów bezalkoholowych klasyfikowanych w symbolu PKWiU 11.07.19.0 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wys. 5%, jednak w tym celu muszą zostać spełnione ww. warunki określone przez ustawodawcę – muszą być to napoje niegazowane, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego lub napoje niegazowane zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju. Sprzedawany przez Spółkę napój C. jest napojem gazowanym tym samym nie ma do niego zastosowania preferencyjna stawka podatku VAT i jego sprzedaż podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych – stawka 23%.
2016
2
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla napoju owocowego zawierającego w swoim składzie aloes.
Fragment:
Z przywołanych przepisów wynika, że z obniżonej stawki VAT w wysokości 5% mogą korzystać m.in. sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 11.07.19.0 napoje bezalkoholowe, pod warunkiem, że są to napoje niegazowane i że udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo -warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego tego napoju. Mając na uwadze opis sprawy oraz przywołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że ponieważ napój owocowy z sokiem jabłkowym z koncentratem jabłkowym, sokiem winogronowym z koncentratem z soku winogronowego oraz aloesem, to sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 11.07.19.0 napój bezalkoholowy, niegazowany, w którego składzie surowcowym udział soku owocowego (jabłkowego i winogronowego) wynosi nie mniej niż 20%, spełnione są warunki, o których mowa w art. 41 ust. 2a ustawy w zw. z poz. 31 załącznika nr 10 do ustawy, a zatem przy sprzedaży ww. napoju Wnioskodawca może stosować stawkę VAT w wysokości 5%. Podsumowując, skład napoju zakwalifikowanego przez Wnioskodawcę do PKWiU 11.07.19.0 – „ pozostałe napoje bezalkoholowe ”, pozwala na zastosowanie przy jego sprzedaży obniżonej 5% stawki podatku VAT. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Zgodnie z przepisem art. 14b § 3 – ustawy – składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
2016
18
maj

Istota:
1. Czy wydatki na usługi gastronomiczne, obejmujące posiłki w postaci śniadania, obiadu, kolacji wraz z napojami bezalkoholowymi, w postaci jak wskazana w opisie stanu faktycznego, poniesione przez Spółkę na spotkaniach biznesowych z obecnymi lub potencjalnymi kontrahentami Spółki stanowią koszty reprezentacji w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2. Czy wydatki na napoje alkoholowe, w postaci jak wskazana w opisie stanu faktycznego, poniesione przez Spółkę na spotkaniach biznesowych z obecnymi lub potencjalnymi kontrahentami Spółki stanowią koszty reprezentacji w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami spotkań. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka w związku z prowadzoną działalnością inicjuje szereg kontaktów gospodarczych z potencjalnymi klientami w celu nawiązania z nimi regularnej współpracy, jak również prowadzi rozmowy i negocjacje z obecnymi kontrahentami, bądź to w celu rozszerzenia bieżącej współpracy, bądź aby omówić i wyjaśnić naturalnie pojawiające się w trakcie współpracy zagadnienia i problemy. Spółka organizuje powyższe spotkania w lokalach Spółki bądź poza nimi, w zależności od możliwości lokalowych, a przede wszystkim woli kontrahentów. W czasie spotkań w lokalu Spółki, Spółka zamawia u zewnętrznego podmiotu posiłki (śniadanie, lunch, obiad, kolacja) i napoje, w tym sporadycznie napoje alkoholowe, jedynie w postaci symbolicznej i w celach zwyczajowych (pojedynczy toast symbolizujący zamknięcie negocjacji, zawarcie kontraktu, nawiązanie współpracy lub rozwiązanie bieżącego problemu) przeznaczone dla przedstawicieli swoich i kontrahenta.
2016
1
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie kwalifikacji czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę oraz stawek podatku z tytułu sprzedaży posiłków, napojów i soków.
Fragment:
Czy sprzedaż produkowanej w samochodzie żywności i napojów należy traktować jako dostawę towarów czy jako usługę gastronomiczną... Jaką stawkę podatkową VAT należy zastosować do sprzedawanych posiłków z samochodu... Jaką stawkę podatkową VAT należy zastosować do sprzedawanych napojów i soków sporządzonych ze świeżych owoców i warzyw oraz do soków i napojów zakupionych w celu dalszej odsprzedaży, dokonywanych z samochodu... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad.1 Przy sprzedaży przygotowywanych towarów i napojów z samochodu dokonywana jest dostawa towarów, i nie jest świadczona usługa gastronomiczna. Swoje stanowisko Podatnik opiera na art. 6 rozporządzenia wykonawczego Rady (EU) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. który definiuje usługi restauracyjne i cateringowe następująco: Usługi restauracyjne i cateringowe oznaczają usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie. Dostarczanie żywności lub napojów, lub żywności i napojów stanowi jedynie element większej całości, w której muszą przeważać usługi.
2016
24
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Napoje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.