Należności sporne | Interpretacje podatkowe

Należności sporne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to należności sporne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatnik wnioskiem z dnia 14.11.02 r. wystąpił o restrukturyzację zaległości podatkowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 30.08.2002 o restrukturyzacji.... Zdaniem podatnika z uwagi na należności sporne postępowanie restrukturyzacyjne zostało zawieszone – a zgodnie ze stanem faktycznym zostało umorzone przez Organ restrukturyzacyjny.
Czy – zgodnie z art. 6. ust. 1 ww. ustawy – będzie podlegać restrukturyzacji zobowiązanie wobec budżetu w sytuacji gdy kontrola podatkowa została zakończona podpisaniem protokołu z kontroli w dniu 28.06.2002, a od decyzji wydanej w 2004 r. podatnik wniesie odwołanie ?
Fragment:
(...) że Jednostka nie skorzystała z uprawnień wypowiedzenia się co do zebranego materiału, nie wniosła też odwołania od ww. decyzji umarzającej postępowanie restrukturyzacyjne – decyzja została doręczona dnia 13.01.2003 r. i jest prawomocna. Tak więc w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania ww. przepis art. 6 ust. 1, w związku z art. 2 pkt 3 i pkt 4, ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji...bowiem postępowanie restrukturyzacyjne nie zostało zawieszone z uwagi na należności sporne ale zostało umorzone ze względu na bezprzedmiotowość wniosku (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.