Należności sporne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to należności sporne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Podatnik wnioskiem z dnia 14.11.02 r. wystąpił o restrukturyzację zaległości podatkowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 30.08.2002 o restrukturyzacji.... Zdaniem podatnika z uwagi na należności sporne postępowanie restrukturyzacyjne zostało zawieszone – a zgodnie ze stanem faktycznym zostało umorzone przez Organ restrukturyzacyjny.
Czy – zgodnie z art. 6. ust. 1 ww. ustawy – będzie podlegać restrukturyzacji zobowiązanie wobec budżetu w sytuacji gdy kontrola podatkowa została zakończona podpisaniem protokołu z kontroli w dniu 28.06.2002, a od decyzji wydanej w 2004 r. podatnik wniesie odwołanie ?

Fragment:

(...) że Jednostka nie skorzystała z uprawnień wypowiedzenia się co do zebranego materiału, nie wniosła też odwołania od ww. decyzji umarzającej postępowanie restrukturyzacyjne – decyzja została doręczona dnia 13.01.2003 r. i jest prawomocna. Tak więc w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania ww. przepis art. 6 ust. 1, w związku z art. 2 pkt 3 i pkt 4, ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji...bowiem postępowanie restrukturyzacyjne nie zostało zawieszone z uwagi na należności sporne ale zostało umorzone ze względu na bezprzedmiotowość wniosku (...)