US32/IPdg2/4111/429/35/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

W odniesieniu do sprzedaży wierzytelności wynikającej z nie zapłaconej przez kontrahenta należności. Uzyskany przychód nie stanowi przychodu zaliczanego do przychodów działalności gospodarczej a ewentualna strata poniesiona w wyniku tej transakcji, nie jest kosztem uzyskania przychodu.

US32/IPdg2/4111/429/35/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. kontrahenci
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. należności nieściągalne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

Przedmiotem zapytania z dnia 6 grudnia 2004 r. złożonego w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) jest zakres stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1997 r. o pdof w odniesieniu do sprzedaży wierzytelności wynikającej z nie zapłaconej przez kontrahenta należności.
Według opinii wyrażonej w piśmie, uzyskany przychód nie stanowi przychodu zaliczanego do przychodów działalności gospodarczej a ewentualna strata poniesiona w wyniku tej transakcji, nie jest kosztem uzyskania przychodu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany działając w trybie art. 14 a § 1ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. 137 poz. 926 ze zm. ) niniejszym wyjaśnia:

Zgodnie z określeniem wynikającym z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.o pdof ( Dz. U z 2000 nr. 14 poz. 176 ze zm. ) za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem Vat za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek Vat.
Zatem kwota uzyskana ze sprzedaży wierzytelności, zarachowanej uprzednio jako przychód należny na podstawie wystawionej faktury, nie stanowi dodatkowego przychodu działalności gospodarczej. Przychód ten traktowany jest na równi z zapłatą należności zaliczonej już wcześniej do przychodów.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Jak wynika z art. 23 ust. 1 pkt. 34 ustawy, strata z tytułu wierzytelności nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, chyba że wierzytelność ta uprzednio na podstawie art. 14 została zarachowana jako przychód należny.
Stosownie do opisanej reguły, strata ze sprzedaży wierzytelności zarachowanej jako przychód należny a ceną uzyskaną z jej sprzedaży może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.