UPO-415/PD/55/04/GS | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Podatnik z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych zarachował jako przychód zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należność uznaną za nieściągalną. Na udokumentowanie tej nieściągalności Podatnik załączył postanowienie o umorzeniu dochodzenia wobec nie wykrycia sprawcy przestępstwa wydane przez Komendę Miejską Policji. Czy mogę uznać za koszt uzyskania przychodu należność uznaną za nieściągalną, która uprzednio na podstawie art. 14 updof została zarachowana jako przychód?

UPO-415/PD/55/04/GS

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. należności nieściągalne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem takich wierzytelności, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została uprawdopodobniona. Jak stanowi przepis art. 23 ust. 2 updof nieściągalność musi być w takim przypadku udokumentowana: 1) postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo 2) postanowieniem sądu o: a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek masy nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, lub b) umorzeniu postępowania upadłościowego, gdy zachodzi okoliczność, o której mowa w lit.a lub c) ukończeniu postępowania upadłościowego, albo 3) protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty. Biorąc pod uwagę powyższe nie można uznać za koszt uzyskania przychodu należności uznanej za nieściągalną ponieważ dokument potwierdzający jej nieściągalność, tj. postanowienie o umorzeniu dochodzenia wobec nie wykrycia sprawcy przestępstwa nie spełnia wymogów dokumentu, o którym mowa w art. 23 ust. 2 updof.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty uzyskania przychodów
PD/415-28/03 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.