Najemcy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to najemcy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
26
maj

Istota:

W zakresie rozpoznania świadczenia usług.

Fragment:

(...) Najemcy określonych w poszczególnych umowach, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Jednak w sytuacji, gdy zdawany przedmiot najmu odbiega od stanu pierwotnego, Spółka jest uprawniona do żądania od Najemcy przywrócenia przedmiotu najmu do stanu z dnia przekazania go Najemcy, z uwzględnieniem jego normalnego zużycia. Umowa najmu nie przewiduje kar umownych za brak przywrócenia przedmiotu najmu do stanu z dnia przekazania przez Najemcę. Wnioskodawca wskazuje na sytuację, gdzie przed zakończeniem umowy najmu i opuszczeniem przedmiotu najmu Wnioskodawca i Najemca podpiszą porozumienie. Z treści takiego porozumienia będzie wynikało, że Najemca zobowiąże się zapłacić Spółce określoną kwotę netto powiększoną o należny podatek VAT według obowiązującej stawki, z tytułu przejęcia przez Wynajmującego zobowiązań Najemcy do przywrócenia zwracanego przedmiotu najmu do stanu pierwotnego, co będzie równoznaczne ze zwolnieniem Najemcy z wykonania prac wymienionych w załączniku dołączanym do takiego porozumienia. Wartość usługi świadczonej przez Spółkę będzie kalkulowana w oparciu o zakres prac, które powinny zostać wykonane przez Najemcę w celu przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego.

2018
25
maj

Istota:

W zakresie rozpoznania świadczenia usług.

Fragment:

(...) Najemcy określonych w poszczególnych umowach, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Jednak w sytuacji, gdy zdawany przedmiot najmu odbiega od stanu pierwotnego, Spółka jest uprawniona do żądania od Najemcy przywrócenia przedmiotu najmu do stanu z dnia przekazania go Najemcy, z uwzględnieniem jego normalnego zużycia. Umowa najmu nie przewiduje kar umownych za brak przywrócenia przedmiotu najmu do stanu z dnia przekazania przez Najemcę. Wnioskodawca wskazuje na sytuację, gdzie przed zakończeniem umowy najmu i opuszczeniem przedmiotu najmu Wnioskodawca i Najemca podpiszą porozumienie. Z treści takiego porozumienia będzie wynikało, że Najemca zobowiąże się zapłacić Spółce określoną kwotę netto powiększoną o należny podatek VAT według obowiązującej stawki, z tytułu przejęcia przez Wynajmującego zobowiązań Najemcy do przywrócenia zwracanego przedmiotu najmu do stanu pierwotnego, co będzie równoznaczne ze zwolnieniem Najemcy z wykonania prac wymienionych w załączniku dołączanym do takiego porozumienia. Wartość usługi świadczonej przez Spółkę będzie kalkulowana w oparciu o zakres prac, które powinny zostać wykonane przez Najemcę w celu przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego.

2018
25
maj

Istota:

W zakresie rozpoznania świadczenia usług.

Fragment:

(...) Najemcy określonych w poszczególnych umowach, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Jednak w sytuacji, gdy zdawany przedmiot najmu odbiega od stanu pierwotnego, Spółka jest uprawniona do żądania od Najemcy przywrócenia przedmiotu najmu do stanu z dnia przekazania go Najemcy, z uwzględnieniem jego normalnego zużycia. Umowa najmu nie przewiduje kar umownych za brak przywrócenia przedmiotu najmu do stanu z dnia przekazania przez Najemcę. Wnioskodawca wskazuje na sytuację, gdzie przed zakończeniem umowy najmu i opuszczeniem przedmiotu najmu Wnioskodawca i Najemca podpiszą porozumienie. Z treści takiego porozumienia będzie wynikało, że Najemca zobowiąże się zapłacić Spółce określoną kwotę netto powiększoną o należny podatek VAT według obowiązującej stawki, z tytułu przejęcia przez Wynajmującego zobowiązań Najemcy do przywrócenia zwracanego przedmiotu najmu do stanu pierwotnego, co będzie równoznaczne ze zwolnieniem Najemcy z wykonania prac wymienionych w załączniku dołączanym do takiego porozumienia. Wartość usługi świadczonej przez Spółkę będzie kalkulowana w oparciu o zakres prac, które powinny zostać wykonane przez Najemcę w celu przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego.

2018
25
maj

Istota:

W zakresie rozpoznania świadczenia usług.

Fragment:

(...) Najemcy określonych w poszczególnych umowach, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Jednak w sytuacji, gdy zdawany przedmiot najmu odbiega od stanu pierwotnego, Spółka jest uprawniona do żądania od Najemcy przywrócenia przedmiotu najmu do stanu z dnia przekazania go Najemcy, z uwzględnieniem jego normalnego zużycia. Umowa najmu nie przewiduje kar umownych za brak przywrócenia przedmiotu najmu do stanu z dnia przekazania przez Najemcę. Wnioskodawca wskazuje na sytuację, gdzie przed zakończeniem umowy najmu i opuszczeniem przedmiotu najmu Wnioskodawca i Najemca podpiszą porozumienie. Z treści takiego porozumienia będzie wynikało, że Najemca zobowiąże się zapłacić Spółce określoną kwotę netto powiększoną o należny podatek VAT według obowiązującej stawki, z tytułu przejęcia przez Wynajmującego zobowiązań Najemcy do przywrócenia zwracanego przedmiotu najmu do stanu pierwotnego, co będzie równoznaczne ze zwolnieniem Najemcy z wykonania prac wymienionych w załączniku dołączanym do takiego porozumienia. Wartość usługi świadczonej przez Spółkę będzie kalkulowana w oparciu o zakres prac, które powinny zostać wykonane przez Najemcę w celu przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego.

2018
23
maj

Istota:

W zakresie rozpoznania świadczenia usług.

Fragment:

(...) Najemcy określonych w poszczególnych umowach, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Jednak w sytuacji, gdy zdawany przedmiot najmu odbiega od stanu pierwotnego, Spółka jest uprawniona do żądania od Najemcy przywrócenia przedmiotu najmu do stanu z dnia przekazania go Najemcy, z uwzględnieniem jego normalnego zużycia. Umowa najmu nie przewiduje kar umownych za brak przywrócenia przedmiotu najmu do stanu z dnia przekazania przez Najemcę. Wnioskodawca wskazuje na sytuację, gdzie przed zakończeniem umowy najmu i opuszczeniem przedmiotu najmu Wnioskodawca i Najemca podpiszą porozumienie. Z treści takiego porozumienia będzie wynikało, że Najemca zobowiąże się zapłacić Spółce określoną kwotę netto powiększoną o należny podatek VAT według obowiązującej stawki, z tytułu przejęcia przez Wynajmującego zobowiązań Najemcy do przywrócenia zwracanego przedmiotu najmu do stanu pierwotnego, co będzie równoznaczne ze zwolnieniem Najemcy z wykonania prac wymienionych w załączniku dołączanym do takiego porozumienia. Wartość usługi świadczonej przez Spółkę będzie kalkulowana w oparciu o zakres prac, które powinny zostać wykonane przez Najemcę w celu przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego.

2018
23
maj

Istota:

W zakresie rozpoznania świadczenia usług.

Fragment:

Jednak w sytuacji, gdy zdawany przedmiot najmu odbiega od stanu pierwotnego, Spółka jest uprawniona do żądania od Najemcy przywrócenia przedmiotu najmu do stanu z dnia przekazania go Najemcy, z uwzględnieniem jego normalnego zużycia. Umowa najmu nie przewiduje kar umownych za brak przywrócenia przedmiotu najmu do stanu z dnia przekazania przez Najemcę. Wnioskodawca wskazuje na sytuację, gdzie przed zakończeniem umowy najmu i opuszczeniem przedmiotu najmu Wnioskodawca i Najemca podpisują porozumienie. Z treści takiego porozumienia wynika, że Najemca jest zobowiązany zapłacić Spółce określoną kwotę netto powiększoną o należny podatek VAT według obowiązującej stawki, z tytułu przejęcia przez Wynajmującego zobowiązań Najemcy do przywrócenia zwracanego przedmiotu najmu do stanu pierwotnego, co będzie równoznaczne ze zwolnieniem Najemcy z wykonania prac wymienionych w załączniku dołączanym do takiego porozumienia. Wartość usługi świadczonej przez Spółkę jest kalkulowana w oparciu o zakres prac, które powinny zostać wykonane przez Najemcę w celu przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego. W zakres tych prac wchodzą również prace budowlano - montażowe wymienione w załączniku nr 14 do ustawy VAT. Zakres prac, które powinny zostać wykonane przez Najemcę (...)

2018
22
mar

Istota:

Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z otrzymanych faktur dokumentujących wykonanie prac budowalno – montażowych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT?

Fragment:

Przy czym, należy mieć na względzie, że zakres prac wskazanych w załączniku do porozumienia zależy od stanu przedmiotu najmu zwracanego przez najemcę. Stąd w zakres tych prac na dzień podpisania przedmiotowego porozumienia nie wchodzą prace polegające na dostosowaniu lokalu do indywidualnych potrzeb i wymagań nowego najemcy, gdyż na dzień podpisania porozumienia nowy najemca, jak i jego potrzeby nie są jeszcze znane. Spółka pragnie podkreślić, że przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie jest zakres prac zlecanych przez nowego najemcę. Wnioskodawca pragnie ponownie podkreślić, że na dzień podpisania porozumienia z najemcą, z którym wygasła umowa najmu, nie są mu znane postanowienia umowy z nowym najemcą, co jest spowodowane brakiem nowego najemcy. Transakcje rozliczające prace polegające na dostosowaniu lokalu do indywidualnych potrzeb i wymagań nowego najemcy są rozpatrywane przez Spółkę odrębnie od transakcji wynikającej z zawartego porozumienia, po podpisaniu umowy z nowym najemcą, co nie stanowi przedmiotu wniosku o interpretację indywidualną. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostateczne sprecyzowane w uzupełnieniu): Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z otrzymanych faktur dokumentujących wykonanie prac (...)

2018
22
mar

Istota:

1) Czy świadczenie usługi polegającej na zwolnieniu Najemcy z obowiązku przywrócenia przedmiotu najmu do stanu pierwotnego za określone wynagrodzenie podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy VAT? 2) Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z otrzymanych faktur dokumentujących wykonanie prac budowlano - montażowych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy VAT?

Fragment:

Przy czym, należy mieć na względzie, że zakres prac wskazanych z załączniku do porozumienia zależy od stanu przedmiotu najmu zwracanego przez najemcę. Stąd w zakres tych prac na dzień podpisania przedmiotowego porozumienia nie wchodzą prace polegające na dostosowaniu lokalu do indywidualnych potrzeb i wymagań nowego najemcy, gdyż na dzień podpisania porozumienia nowy najemca, jak i jego potrzeby nie są jeszcze znane. Spółka pragnie podkreślić, że przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie jest zakres prac zlecanych przez nowego najemcę. Wnioskodawca pragnie ponownie podkreślić, że na dzień podpisania porozumienia z najemcą, z którym wygasła umowa najmu, nie są mu znane postanowienia umowy z nowym najemcą, co jest spowodowane brakiem nowego najemcy. Transakcje rozliczające prace polegające na dostosowaniu lokalu do indywidualnych potrzeb i wymagań nowego najemcy są rozpatrywane przez Spółkę odrębnie od transakcji wynikającej z zawartego porozumienia, po podpisaniu umowy z nowym najemcą, co nie stanowi przedmiotu wniosku o interpretację indywidualną. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sprecyzowane w uzupełnieniu: Czy świadczenie usługi polegającej na zwolnieniu Najemcy z obowiązku przywrócenia przedmiotu najmu do stanu pierwotnego za określone wynagrodzenie podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy VAT? Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z otrzymanych faktur dokumentujących wykonanie prac budowlano - montażowych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy VAT? Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sprecyzowanym w uzupełnieniu): Ad. 1.

2017
21
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania usługi dostarczania zimnej wody na rzecz najemców lokali mieszkalnych za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki właściwej dla tych usług.

Fragment:

W okolicznościach niniejszej sprawy, czynność odpłatnego udostępniania lokali mieszkalnych oraz obciążanie najemców opłatami za zużywaną w lokalach mieszkalnych zimną wodę, są czynnościami wykonywanymi na podstawie umów cywilnoprawnych i dla tych czynności Wnioskodawca działa jako podatnik podatku VAT w ramach działalności gospodarczej. Należy wskazać, że umowa najmu jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony – zarówno wynajmującego, jak i najemcę – określone przepisami obowiązki. Jak wynika z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459,z późn. zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Najem jest więc umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną; odpowiednikiem świadczenia wynajmującego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie najemcy polegające na płaceniu umówionego czynszu, a więc wynagrodzenia za możliwość korzystania z cudzej rzeczy i stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie lokalu przez jego najemcę. W konsekwencji umowa najmu co do zasady stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2017
9
cze

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych - koszty uzyskania przychodów (rozdział 3) - pojęcie kosztów uzyskania przychodów (art. 15), najem, umowa, wynagrodzenie, najemcy

Fragment:

(...) najemców, jak również na zwiększenie obrotu najemców, co mogło mieć przełożenie na wysokość czynszu najmu uzyskiwanego przez Spółkę (jak wskazano powyżej część czynszu najmu uzależniona była między innymi od obrotu wygenerowanego przez Najemcę). W takim przypadku strony postanawiały, że Najemca zobowiązuje się do wyświadczenia na rzecz Spółki usług w zakresie wsparcia w utrzymaniu oraz umacnianiu wizerunku Centrum jako wiodącego punktu handlowego w regionie, obejmującego: kontynuowanie / prowadzenie działalności handlowej najemcy w Centrum poprzez zawarcie danej umowy najmu, oraz wyrażenie zgody na posługiwanie się wizerunkiem (marką) najemcy w materiałach marketingowych Spółki wydawanych w celu promocji Centrum oraz zachęcenia nowych najemców do najmu powierzchni użytkowych. Z tytułu świadczenia powyższych usług Spółka wypłacała najemcy wynagrodzenie w określonej wysokości (tj. Zachętę pieniężną). Ponadto w przypadku niektórych najemców strony postanawiały, że otrzymując Zachętę pieniężną dany najemca zobowiązany był do wykonania na rzecz Spółki określonych czynności o charakterze marketingowym. W szczególności, (...)