Nagrody | Interpretacje podatkowe

Nagrody | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nagrody. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy nagrody przekazywane uczestnikom Akcji Promocyjnych niebędącym Klientami Spółki będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową, które na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystają ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i la ww. ustawy pod warunkiem, że jednorazowa wartość nagrody przekazywanej uczestnikowi Akcji Promocyjnej nie przekroczy 760 zł?
Fragment:
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Wobec powyższego, aby wartość nagród zwolniona była z podatku dochodowego na podstawie zacytowanego przepisu spełnione muszą być następujące warunki: nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł, nagroda nie może zostać otrzymana przez podmioty w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą. Dokonując wykładni pojęcia sprzedaży premiowej – wobec braku definicji legalnej – w pierwszej kolejności szukać należy podatkowego sensu badanego zwrotu, a dopiero po stwierdzeniu, że ustawodawca nie nadał mu odrębnej dla prawa podatkowego treści, można przyjąć wykładnię stosowaną w innej dziedzinie prawa. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 czerwca 2015 r. sygn. akt II FSK 1618/13: „ W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wielokrotnie pojawia się pojęcie "sprzedaż".
2017
11
gru

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem osobom niebędącym klientami firmy w ramach akcji promocyjnych nagród o wartości nieprzekraczającej 760 zł.
Fragment:
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Wobec powyższego, aby wartość nagród zwolniona była z podatku dochodowego na podstawie zacytowanego przepisu spełnione muszą być następujące warunki: nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł, nagroda nie może zostać otrzymana przez podmioty w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą. Dokonując wykładni pojęcia sprzedaży premiowej - wobec braku definicji legalnej - w pierwszej kolejności szukać należy podatkowego sensu badanego zwrotu, a dopiero po stwierdzeniu, że ustawodawca nie nadał mu odrębnej dla prawa podatkowego treści, można przyjąć wykładnię stosowaną w innej dziedzinie prawa. Jak wskazuje Naczelny Sąd Administracyjny - w wyroku sygn. akt II FSK 1618/13 z dnia 18 czerwca 2015 r. - w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wielokrotnie pojawia się pojęcie „ sprzedaż ”.
2017
9
gru

Istota:
Czy nagrody przekazywane uczestnikom Akcji Promocyjnych niebędącym Klientami Spółki będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową które na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystają ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i la ustawy o PIT pod warunkiem, że jednorazowa wartość nagrody przekazywanej uczestnikowi Akcji Promocyjnej nie przekroczy 760 zł?
Fragment:
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Wobec powyższego, aby wartość nagród zwolniona była z podatku dochodowego na podstawie zacytowanego przepisu spełnione muszą być następujące warunki: nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł, nagroda nie może zostać otrzymana przez podmioty w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą. Dokonując wykładni pojęcia sprzedaży premiowej - wobec braku definicji legalnej - w pierwszej kolejności szukać należy podatkowego sensu badanego zwrotu, a dopiero po stwierdzeniu, że ustawodawca nie nadał mu odrębnej dla prawa podatkowego treści, można przyjąć wykładnię stosowaną w innej dziedzinie prawa. Jak wskazuje Naczelny Sąd Administracyjny - w wyroku sygn. akt II FSK 1618/13 z dnia 18 czerwca 2015 r. - w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wielokrotnie pojawia się pojęcie „ sprzedaż ”.
2017
9
gru

Istota:
Czy nagrody przekazywane uczestnikom Akcji Promocyjnych niebędącym Klientami Spółki będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową które na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i la ww. ustawy pod warunkiem, że jednorazowa wartość nagrody przekazywanej uczestnikowi Akcji Promocyjnej nie przekroczy 760 zł
Fragment:
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Wobec powyższego, aby wartość nagród zwolniona była z podatku dochodowego na podstawie zacytowanego przepisu spełnione muszą być następujące warunki: nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł, nagroda nie może zostać otrzymana przez podmioty w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą. Dokonując wykładni pojęcia sprzedaży premiowej - wobec braku definicji legalnej - w pierwszej kolejności szukać należy podatkowego sensu badanego zwrotu, a dopiero po stwierdzeniu, że ustawodawca nie nadał mu odrębnej dla prawa podatkowego treści, można przyjąć wykładnię stosowaną w innej dziedzinie prawa. Jak wskazuje Naczelny Sąd Administracyjny - w wyroku sygn. akt II FSK 1618/13 z dnia 18 czerwca 2015 r. - w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wielokrotnie pojawia się pojęcie „ sprzedaż ”.
2017
9
gru

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w sytuacji, gdy u Wnioskodawcy Uczestnik programu wymieni punkty na nagrody, na Wnioskodawcy będą ciążyć obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych lub obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 42a ustawy o PDOF lub obowiązki sporządzenia i złożenia deklaracji/informacji podatkowej?
Fragment:
W niektórych sytuacjach ma bowiem zastosowanie zwolnienie ukonstytuowane w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof, zgodnie z którym wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Dla zastosowania powyższego zwolnienia niezbędne jest zatem aby: otrzymana nagroda była związana ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jednorazowa wartość nagród nie przekroczyła kwoty 760 zł, nagroda z tytułu sprzedaży premiowej towarów lub usług nie została otrzymana w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyrażeniem „ sprzedaż premiowa ”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie, wskazał jedynie, że sprzedaż premiowa dotyczy zarówno towarów, jak i usług. Sprzedaż premiowa nie została również uregulowana w ustawie Kodeks cywilny, jako jeden ze szczególnych rodzajów sprzedaży. W związku z powyższym, dla potrzeb zastosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 cytowanej ustawy konieczne jest ustalenie definicji sprzedaży premiowej w oparciu o dostępne reguły wykładni.
2017
8
gru

Istota:
W sytuacji, gdy planowane przedsięwzięcie o charakterze programu motywacyjnego będzie skierowane tylko i wyłącznie do jednej grupy osób - pracowników Wnioskodawcy, którego organizatorem, jak i współorganizatorem jest Wnioskodawca, który przyznaje i wydaje nagrody oraz ponosi ekonomiczny ciężar organizacji przedsięwzięcia i nagród, w takim zakresie (części) w jakim faktycznie ponosi ich ciężar ekonomiczny, otrzymana nagroda stanowi dla tych osób przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy, a Wnioskodawca jest zobowiązany, jako płatnik do obliczenia pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy na zasadach określonych w ww. art. 31 cyt. ustawy oraz uwzględnienia kwoty pobranych zaliczek na podatek w rocznej deklaracji PIT-4R oraz do sporządzenia i przesłania imiennych informacji PIT-11.
Fragment:
Zatem w przypadku gdy Spółka jest organizatorem, jak i współorganizatorem ww. przedsięwzięcia i to Spółka przyznaje nagrody/wydaje nagrody i ponosi ciężar ekonomiczny organizacji konkursu i nagród - nagrody są własnością Spółki - to obowiązki płatnika ciążą wyłącznie na Spółce. Natomiast gdy Spółka jest współorganizatorem przedsięwzięcia i Spółka wydaje nagrody i tylko w części ponosi ciężar ekonomiczny organizacji przedsięwzięcia i nagród, tj.: gdy nagrody są własnością Współorganizatora a Spółka zwróci odpowiednią część kosztów związanych z zakupem tych nagród lub gdy nagrody są jej współwłasnością to w takim zakresie (części) w jakim Spółka ponosi ciężar ekonomiczny nagród obowiązki płatnika ciążą na Spółce jak również na pozostałych Współorganizatorach w zakresie poniesionego przez nich ciężaru ekonomicznego organizacji konkursu i nagród. W świetle powyższego, sposób zorganizowania przedsięwzięć o charakterze programu motywacyjnego nie czyni z Wnioskodawcy jedynego organizatora będącego płatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem organizatorem jest każdy podmiot powiązany będący współorganizatorem danego przedsięwzięcia w zakresie poniesionego przez niego ciężaru ekonomicznego jego organizacji i nagród.
2017
7
gru

Istota:
Skutki podatkowe z tytułu przekazania nagród.
Fragment:
Zastosowanie zryczałtowanego 10% podatku dochodowego w przypadku nagród związanych ze sprzedażą premiową, nie zawsze jednak znajdzie zastosowanie. Przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 updof może zostać zmodyfikowany poprzez zastosowanie przepisu szczególnego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof (lex specialis). Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 68 updof, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego. W myśl powołanego przepisu wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest m.in. wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą stanowiących przychód z tej działalności. Należy zauważyć, że z przytoczonego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 68 updof wynika, że ze zwolnienia od podatku korzystają nagrody przyznane w ramach sprzedaży premiowej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł, nagroda jest związana ze sprzedażą premiową, otrzymane nagrody przez podatnika nie pozostają w bezpośrednim związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą.
2017
6
gru

Istota:
Czy Gmina prawidłowo pobrała 10% zryczałtowany podatek dochodowy od nagrody w wysokości 500 zł (nagroda 5000 zł) przyznanej osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą związaną z tematem konkursu, zaliczając nagrodę do przychodów z wygranych w grach i konkursach na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Prawa autorskie, zgodnie z regulaminem, były przenoszone z chwilą przyjęcia nagrody na zamawiającego, czyli na Gminę Miejską, a autor wyraził zgodę na przetwarzanie pracy konkursowej i korzystanie w całości lub dowolnych fragmentach. Zgodnie z regulaminem, konkurs rozstrzygnięto w dniu 25 kwietnia 2017 r. oraz przyznano 3 nagrody. Jedną z nagród w wysokości 5 000 zł otrzymała osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą związaną z tematem konkursu. Gmina potrąciła z nagrody 10% podatek zryczałtowany na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 41 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek ten został odprowadzony do dnia 20 następnego miesiąca do Urzędu Skarbowego w .... W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Gmina prawidłowo pobrała 10% zryczałtowany podatek dochodowy od nagrody w wysokości 500 zł (nagroda 5000 zł) przyznanej osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą związaną z tematem konkursu, zaliczając nagrodę do przychodów z wygranych w grach i konkursach na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada, że przychody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą jakie uzyskał przedsiębiorca podlegają, opodatkowaniu na tych samych zasadach, jak pozostałe przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.
2017
19
wrz

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika związanych z przedsięwzięciami o nieograniczonej liczbie nagród, których organizatorem będzie Wnioskodawca
Fragment:
Zatem w przypadku gdy Spółka jest organizatorem, jak i współorganizatorem ww. przedsięwzięcia i to Spółka przyznaje nagrody/wydaje nagrody i ponosi ciężar ekonomiczny organizacji konkursu i nagród - nagrody są własnością Spółki - to obowiązki płatnika ciążą wyłącznie na Spółce. Natomiast gdy Spółka jest współorganizatorem przedsięwzięcia i Spółka wydaje nagrody i tylko w części ponosi ciężar ekonomiczny organizacji przedsięwzięcia i nagród, tj.: gdy nagrody są własnością Współorganizatora a Spółka zwróci odpowiednią część kosztów związanych z zakupem tych nagród lub gdy nagrody są jej współwłasnością to w takim zakresie (części) w jakim Spółka ponosi ciężar ekonomiczny nagród obowiązki płatnika ciążą na Spółce jak również na pozostałych Współorganizatorach w zakresie poniesionego przez nich ciężaru ekonomicznego organizacji konkursu i nagród. W świetle powyższego, sposób zorganizowania przedsięwzięć o charakterze programu motywacyjnego nie czyni z Wnioskodawcy jedynego organizatora będącego płatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem organizatorem jest każdy podmiot powiązany będący współorganizatorem danego przedsięwzięcia w zakresie poniesionego przez niego ciężaru ekonomicznego jego organizacji i nagród.
2017
12
wrz

Istota:
W sytuacji, gdy planowane przedsięwzięcie o charakterze programu motywacyjnego będzie skierowane tylko i wyłącznie do jednej grupy osób - pracowników Wnioskodawcy, którego organizatorem, jak i współorganizatorem jest Wnioskodawca, który przyznaje i wydaje nagrody oraz ponosi ekonomiczny ciężar organizacji przedsięwzięcia i nagród, w takim zakresie (części) w jakim faktycznie ponosi ich ciężar ekonomiczny, otrzymana nagroda stanowi dla tych osób przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy, a Wnioskodawca jest zobowiązany, jako płatnik do obliczenia pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy na zasadach określonych w ww. art. 31 cyt. ustawy oraz uwzględnienia kwoty pobranych zaliczek na podatek w rocznej deklaracji PIT-4R oraz do sporządzenia i przesłania imiennych informacji PIT-11.
Fragment:
Zatem w przypadku gdy Spółka jest organizatorem, jak i współorganizatorem ww. przedsięwzięcia i to Spółka przyznaje nagrody/wydaje nagrody i ponosi ciężar ekonomiczny organizacji konkursu i nagród - nagrody są własnością Spółki - to obowiązki płatnika ciążą wyłącznie na Spółce. Natomiast gdy Spółka jest współorganizatorem przedsięwzięcia i Spółka wydaje nagrody i tylko w części ponosi ciężar ekonomiczny organizacji przedsięwzięcia i nagród, tj.: gdy nagrody są własnością Współorganizatora a Spółka zwróci odpowiednią część kosztów związanych z zakupem tych nagród lub gdy nagrody są jej współwłasnością to w takim zakresie (części) w jakim Spółka ponosi ciężar ekonomiczny nagród obowiązki płatnika ciążą na Spółce jak również na pozostałych Współorganizatorach w zakresie poniesionego przez nich ciężaru ekonomicznego organizacji konkursu i nagród. W świetle powyższego, sposób zorganizowania przedsięwzięć o charakterze programu motywacyjnego nie czyni z Wnioskodawcy jedynego organizatora będącego płatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem organizatorem jest każdy podmiot powiązany będący współorganizatorem danego przedsięwzięcia w zakresie poniesionego przez niego ciężaru ekonomicznego jego organizacji i nagród.
2017
12
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Nagrody
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.