Nadzór sanitarny | Interpretacje podatkowe

Nadzór sanitarny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nadzór sanitarny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dotyczy zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie przedmiotowym usług, sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w sekcji N dziale 85 - usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej.
Fragment:
(...) Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 28.09.2005r., uzupełnionym pismem z dnia 14.11.2005r., Stacja Sanitarno Epidemiologiczna, wykonuje badania czystości powietrza, gleby wody oraz inne badania i analizy laboratoryjne w ramach państwowego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, realizując zadania zlecone i finansowane przez państwo, w ramach dochodów własnych, sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz. U. Nr 89, poz. 844) w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w Sekcji N Dziale 85 - Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej w grupie 85.14.18-00.00 - Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, gdzie indziej niesklasyfikowane.W myśl art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku - o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy podlegamy obowiązkowi podatku VAT, jeśli tak to w jakiej stawce?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60). Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu potwierdza stanowisko Jednostki zawarte we wniosku z dnia 11.02.2005 r. w sprawie zwolnienia od podatku od towarów i usług wykonywanych usług. U Z A S A D N I E N I E W dniu 11.02.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stan faktyczny opisany we wniosku: Jednostka wykonuje w ramach środka własnego usługi z zakresu:- analiz fizykochemicznych wody do spożycia PKWiU 85.14.16-00.00,- badań jakości zdrowotnej artykułów spożywczych i przedmiotów użytku PKWiU 85.14.16-00.00,- wydawania próbek na badanie w kierunku nosicielstwa i wpis do książeczki zdrowia PKWiU 85.14.16-00.00. Usługi wymienione wykonywane są w celu ochrony życia i zdrowia ludzkiego (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy w związku z wykonywanymi czynnościami wynikającymi z ustawowego nadzoru oraz czynnościami wykonywanymi w ramach prowadzonych środków specjalnych Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna powinna dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług ?
Fragment:
(...) Stosownie do art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opolu Lubelskim, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.06.2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie kontrolne ani podatkowe, stwierdza co następuje: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna prowadzona jest w formie państwowej jednostki budżetowej przy pomocy której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wykonuje zadania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W myśl art. 1 tej ustawy PSSE realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego przez sprawowanie nadzoru zapobiegawczego i bieżącego – art. 2 ustawy. Za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy PIS ( inspektorów ), którzy wykonują zadania przy pomocy stacji w (...)
2011
1
lut

Istota:
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji w przedmiocie opodatkowania podatkiem VAT czynności i usług wykonywanych przez Stację Sanitarno- Epidemiologiczną. Do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług nasza działalność była zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
(...) Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie w odpowiedzi na pismo z dnia 25.06.2004r. informuje : Zgodnie z przepisem art.15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna jako jednostka budżetowa będąca własnością Skarbu Państwa wykonuje czynności z zakresu zdrowia publicznego, nałożone ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998r., Nr 90, poz.575 ze zm.). Zatem Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna jako organ władzy publicznej w (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.