ZP/443-22/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy spadkobierca ma prawo do skorzystania z nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z ostatniej deklaracji VAT-7 po zmarłym ojcu, w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej?

ZP/443-22/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. kontynuacja działalności przez spadkobierców
  2. nadwyżka podatku od towarów i usług
  1. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Zobowiązania podatkowe -> Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych -> Spadkobiercy

Stan faktyczny: Ojciec Podatnika zmarł w dniu czerwcu 2004r. Do tego dnia prowadził działalność gospodarczą blacharstwo-lakiernictwo pojazdowe, auto-handel Ostatnią deklarację VAT-7 złożył za m-c 05/2004 wykazując kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w wysokości 25.780,- zł. Syn postanowił kontynuować działalność po zmarłym ojcu i po postanowieniu Sądu Rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku z dnia 28 stycznia 2005r. w dniu 18.04.2005r. zarejestrował działalność gospodarczą i stał się czynnym podatnikiem podatku VAT.

Własne stanowisko w sprawie: Podatnikk uważa, że w deklaracji VAT-7 za m-c 04/2005r. ma prawo ująć kwotę nadwyżki z deklaracji ostatniej złożonej przez zmarłego ojca i tym samym skorzystać z przysługującego mu prawa wstąpienia w wszelkie prawa i obowiązki spadkodawcy, o których mowa w art. 97 Ordynacji podatkowej.

Interpretacja i ocena prawna stanowiska Podatnika: Art. 97 ustawy Ordynacja podatkowa wskazuje okoliczności następstwa prawnego w odniesieniu do spadkobierców w zakresie ich praw i obowiązków. §1 w/w przepisu stanowi o prawach i obowiązkach majątkowych spadkobiercy w zakresie przepisów prawa podatkowego, §2 w/w przepisu stanowi, że jeżeli na podstawie przepisów prawa podatkowego spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą to uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek. W świetle przedstawionej sytuacji Pan, jako spadkobierca który prowadzi od 18.04.2005r. działalność gospodarczą po zmarłym ojcu, w deklaracji VAT-7 za m-c 04/2005r. ma prawo do rozliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającej z ostatniej deklaracji VAT-7 złożonej przez spadkodawcę.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kontynuacja działalności przez spadkobierców
1432/IPdg2/415/429/3/4/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

nadwyżka podatku od towarów i usług
1434/PV/443-57a/05/ST | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.