Nadmierny ubytek | Interpretacje podatkowe

Nadmierny ubytek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nadmierny ubytek. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy rozliczanie narastająco za okresy roczne ponadnormatywnych ubytków paliw ciekłych, w tym gazu skroplonego powstałych podczas ich produkcji, przyjęcia, wydania oraz magazynowania w procedurze zawieszenia poboru akcyzy jest prawidłowe.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem XXXX złożonym w piśmie z dnia 29.12.2006r. (data wpływu do Urzędu – 03.01.2007r.), uzupełnionym pismami z dnia 05.01.2007r. oraz z dnia 17.01.2007r. postanawiam udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, stosownie do art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, uznać przedstawione przez Spółkę stanowisko w zakresie sposobu rozliczania ubytków powstałych z tytułu produkcji, przyjęcia, wydania i magazynowania paliw ciekłych, w tym gazu skroplonego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 03.01.2007r. do Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie wpłynął wniosek XXXX (zwanej dalej Spółką) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym Spółka (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy przedstawiona przez Spółkę metodologia rozliczania ponadnormatywnych ubytków powstałych z tytułu transportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (paliw ciekłych w tym gazu skroplonego) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy jest prawidłowa.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem XXXX złożonym w piśmie z dnia 29.12.2006r. (data wpływu do Urzędu – 03.01.2007r.), uzupełnionym pismami z dnia 05.01.2007r. oraz z dnia 17.01.2007r. postanawiam udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, stosownie do art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, uznać przedstawione przez Spółkę stanowisko w zakresie sposobu rozliczania ubytków z tytułu transportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 03.01.2007r. do Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie wpłynął wniosek XXXX (zwanej dalej Spółką) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółka prowadzi składy podatkowe, w których podczas (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów tylko strat powstałych w wyniku nadmiernych ubytków i zawinionych niedoborów wyrobów akcyzowych?
Fragment:
(...) ubytków i zawinionych niedoborów tych towarów oraz podatku akcyzowego od ubytków lub niedoborów. W przedstawionej sprawie, aby można było uznać za koszty uzyskania przychodu znaczne ubytki (straty) towarów akcyzowych, niezbędne jest posiadanie dokumentów, z których wynikałoby, że ubytki te spowodowane zostały okolicznościami, na które Podatnik nie miał wpływu. Jeżeli zatem z dokumentów będących w posiadaniu Podatnika będzie wynikało, że stwierdzony niedobór lub nadmierny ubytek nastąpił bez winy podatnika, to w myśl art. 22 ust. 1 ustawy, jego wartość będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym, że katalog wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) nie obejmuje swym zakresem ubytków niezawinionych, Podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów straty (rzeczywiste) poniesione w towarach handlowych, jeżeli (...)
2011
1
maj

Istota:
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży gazu płynnego służącego do tankowania pojazdów samochodowych. Badanie urządzeń stacji paliw przeprowadzone przez odpowiednie służby wykazało, że magazynowany w zbiornikach gaz ulatniał się z powodu nieszczelnej instalacji, co kwalifikowało stację do kapitalnego remontu. Przeprowadzona próba ciśnieniowa zbiorników doprowadziła do wycieku znacznej ilości gazu. Czy w przedstawionej sytuacji podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość powstałej straty w towarze handlowym, jakim dla stacji paliw jest gaz płynny stanowiący wyrób akcyzowy?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. W działalności polegającej na sprzedaży gazu płynnego niewątpliwie wydatki poniesione na jego zakup stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ww. przepisu. W przypadku powstania strat w towarach (bez względu na to czy są one czy też nie wyrobami akcyzowymi) konieczne jest udowodnienie, czy strata jest normalnym (powszechnie występującym) następstwem prowadzonej działalności w danej branży, czy też powstała z winy podatnika, tj. z tego rodzaju zaniedbań, których racjonalnie działający podmiot nie popełniłby. W przedstawionej sprawie, aby można było uznać za koszty uzyskania przychodu prawdopodobnie znaczne ubytki (straty) gazu, niezbędne jest posiadanie dokumentów (np. opinii (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.