IIIUS.DPP2/44406/05/26/2005 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w myśl art. 2 pkt 6 oraz art. 15 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r., jeżeli sprzedaż działek gruntowych (w planie zagospodarowania przestrzennego tereny te są przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną) zostanie objęta podatkiem VAT, właściwym urzędem skarbowym do poboru tego podatku jest urząd właściwy dla miejsca położenia nieruchomości, czy też urząd właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika?

IIIUS.DPP2/44406/05/26/2005

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
 2. częstotliwość wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług
 3. działalność gospodarcza
 4. grunty własne
 5. miejsce zamieszkania
 6. miejsce świadczenia przy dostawie towarów
 7. naczelnik urzędu skarbowego
 8. nieruchomości
 9. osoby fizyczne
 10. podatnik zwolniony
 11. prowadzenie działalności gospodarczej
 12. sprzedaż gruntów
 13. sprzedaż nieruchomości
 14. właściwość miejscowa
 15. właściwość urzędu skarbowego
 1. Podatek od towarów i usług (VAT)
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia

Do tutejszego organu wpłynęło zapytanie, z którego wynika, że wnoszący zapytanie jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nie będącą płatnikiem podatku VAT (prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zawierania ubezpieczeń majątkowych i osobowych, która korzysta ze zwolnienia z podatku VAT). W zeszłym roku otrzymał w spadku parcelę gruntowo – rolną na południu Polski. W planie zagospodarowania przestrzennego tereny te są przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną. Wobec braku możliwości sprzedaży całości podatnik podzielił na 7 mniejszych niezabudowanych działek o powierzchni około 1.000 msup2; każda. Działki te zamierza sukcesywnie w miarę możliwości sprzedawać, a pieniądze przeznaczyć na budowę domu. Do chwili obecnej sprzedał jedną z nich, a wkrótce najprawdopodobniej sprzeda następną. Trudno jest podatnikowi określić, ile działek uda mu się zbyć w bieżącym roku. Wartość każdej działki wynosi 10.000 zł. Wspomniane działki nie są związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, sam nigdy nie prowadził działalności, która w myśl wspomnianej ustawy opodatkowana byłaby podatkiem VAT.

Wobec wątpliwości w stosowaniu przepisów prawa podatkowego podatnik sformułował pytanie, czy w myśl art. 2 pkt 6 oraz art. 15 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r., jeżeli sprzedaż zostanie objęta podatkiem VAT, właściwym urzędem skarbowym do poboru tego podatku jest urząd właściwy dla miejsca położenia nieruchomości, czy też urząd właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika...

Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, że właściwym winien być urząd skarbowy według miejsca położenia zbywanej nieruchomości.

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie jako nieprawidłowe.

Wobec powyższego postanowiono jak w rozstrzygnięciu z następujących przyczyn:

Na podstawie art. 3 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 2 - 5. Stosownie do ust. 2 pkt 1 cyt. artykułu jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się dla osób fizycznych - ze względu na miejsce zamieszkania.

Tym samym wobec faktu prowadzenia działalności zwolnionej z podatku VAT (działalność ubezpieczeniowa) w miejscu zamieszkania, właściwym dla potrzeb podatku od towarów i usług dla podatnika jest urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

Powyższe oznacza, iż dla celów opodatkowania dostawy przedmiotowych gruntów właściwy będzie naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.