Naczelnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to naczelnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy Wnioskodawca ma obowiązek wystąpić zgodnie z treścią art. 85 ust. 2 pkt 2 do Naczelnika Urzędu Celnego o wydanie decyzji ustalającej normy zużycia asfaltu i bitumu do produkcji mieszanki mineralnej, która to z kolei jest zużywana do remontu i budowy dróg?

Fragment:

(...) ze względów technologicznych, jako czynnik przenoszący energię cieplną w instalacjach grzewczych lub chłodzących, do odłuszczania powierzchni, wypalania form odlewniczych itp. W związku z powyższym, w przypadku zużycia asfaltu i bitumu o kodzie CN 2714 do produkcji mieszanki bitumicznej, istnieje obowiązek ustalenia dopuszczalnych norm zużycia na podstawie art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym. Tym samym Wnioskodawca zobowiązany jest do wystąpienia do właściwego Naczelnika Urzędu Celnego o wydanie decyzji ustalającej normy zużycia asfaltu i bitumu do produkcji mieszanki bitumicznej, która to następnie zużywana jest do remontu i budowy dróg. Mając zatem powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Ponadto dodatkowo wskazuje się, iż zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie (...)