Mur oporowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to mur oporowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawkę należy zastosować w przypadku zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z posadowionym murem oporowym, w celu uzupełnienia sąsiedniej nieruchomości?

Fragment:

(...) siebie równolegle i przylegającymi do budynków znajdujących się na działkach sąsiednich, wykonanymi z pustaków, otynkowanymi i zadaszonymi blachą falistą. Opisane ogrodzenie wybudowano na gruncie gminnym ze względów bezpieczeństwa celem oddzielenia przestrzeni pomiędzy budynkami a drogą publiczną. Nakłady poczynione na wybudowanie murów oporowych poniosły osoby fizyczne wnioskujące o dołączenie nieruchomości gruntowej. Zgodnie z oświadczeniem stron przedmiotowy mur oporowy został wybudowany w 1991r., a jego koszt wyniósł 500,- zł. Korzystanie przez osoby fizyczne z sąsiedniej działki, gdzie znajdują się mury oporowe nie było regulowane przez Gminę w formie opłaty za bezumowne korzystanie, czy też w formie zawarcia umowy dzierżawy. Zgodnie z przedstawionym przez wnioskodawcę stanem faktycznym działka przeznaczona do dołączenia oznaczona jest w ewidencji gruntów symbolem Bp. Z uwagi na wielkość i kształt nie może stanowić samodzielnej (...)