Mur | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to mur. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku związanego z odnową muru przy kościele

Fragment:

(...) Finansowanie tego działania pochodzi w 20% z Budżetu Państwa i w 80% ze środków Unii Europejskiej. W ramach realizacji złożonego wniosku prowadzone jest odnowienie zabytkowego ogrodzenia wokół kościoła w P. Celem operacji jest ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez konserwację ogrodzenia kościoła – obiektu małej architektury, wpisanej do rejestru zabytków. Wydatki związane z realizacją tych działań to: zabezpieczenie muru przed zawilgoceniem, roboty murarskie, tynkowanie muru i malowanie. W związku z realizacją projektu Parafia nie będzie uzyskiwać żadnych przychodów i na mocy art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, nie będzie występować sprzedaż opodatkowana. Parafia nie będzie prowadzić działalności gospodarczej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca będzie mieć możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na realizację projektu w ramach działania 4.1/4.1.3 (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy nieodpłatne przekazanie towarów klientom w ramach programu premiowania powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług oraz czy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z zakupu tych towarów?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art.14a § 1, § 2, § 3, § 4, art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 7, art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika z dnia 15.05.2006 r. o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym: czy nieodpłatne przekazanie towarów klientom w ramach programu premiowania powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług oraz czy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z zakupu tych towarów? Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesku po wnikliwej analizie własnego stanowiska wnioskodawcy, który uważa, (...)