Mur | Interpretacje podatkowe

Mur | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to mur. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku związanego z odnową muru przy kościele
Fragment:
(...) Finansowanie tego działania pochodzi w 20% z Budżetu Państwa i w 80% ze środków Unii Europejskiej. W ramach realizacji złożonego wniosku prowadzone jest odnowienie zabytkowego ogrodzenia wokół kościoła w P. Celem operacji jest ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez konserwację ogrodzenia kościoła – obiektu małej architektury, wpisanej do rejestru zabytków. Wydatki związane z realizacją tych działań to: zabezpieczenie muru przed zawilgoceniem, roboty murarskie, tynkowanie muru i malowanie. W związku z realizacją projektu Parafia nie będzie uzyskiwać żadnych przychodów i na mocy art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, nie będzie występować sprzedaż opodatkowana. Parafia nie będzie prowadzić działalności gospodarczej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca będzie mieć możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na realizację projektu w ramach działania 4.1/4.1.3 (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy nieodpłatne przekazanie towarów klientom w ramach programu premiowania powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług oraz czy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z zakupu tych towarów?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art.14a § 1, § 2, § 3, § 4, art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 7, art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika z dnia 15.05.2006 r. o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym: czy nieodpłatne przekazanie towarów klientom w ramach programu premiowania powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług oraz czy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z zakupu tych towarów? Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesku po wnikliwej analizie własnego stanowiska wnioskodawcy, który uważa, (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Mur
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.