IPTPP1/4512-616/15-3/IG | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT dla usług montażowych
IPTPP1/4512-616/15-3/IGinterpretacja indywidualna
 1. montaż
 2. stawka preferencyjna
 3. usługi budowlano-montażowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) .) i w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 1649 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 02 grudnia 2015 r. (data wpływu 07 grudnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 31 stycznia 2016 r. (data wpływu 04 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla montażu:

 • rolet zewnętrznych, żaluzji zewnętrznych w budynkach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym – jest prawidłowe
 • rolet wewnętrznych, plis wewnętrznych, żaluzji wewnętrznych i moskitier w budynkach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla montażu rolet zewnętrznych, żaluzji zewnętrznych, rolet wewnętrznych, plis wewnętrznych, żaluzji wewnętrznych i moskitier w budynkach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 31 stycznia 2016 r. (data wpływu 04 lutego 2016 r.) w zakresie doprecyzowania zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi firmę produkcyjno - usługowo - handlową, której przedmiotem jest działalność polegająca na montażu: rolet zewnętrznych, żaluzji zewnętrznych, rolet wewnętrznych, plis wewnętrznych, żaluzji wewnętrznych i moskitier, zarówno w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym, jak i w pozostałym budownictwie. Część montowanych przez firmę Wnioskodawcy towarów jest produktem Wnioskodawcy, a część kupuje w firmach zewnętrznych.

Montaż oferowanych towarów polega na trwałym przytwierdzeniu ich do stolarki okiennej/drzwiowej lub ściany (zewnętrznej lub wewnętrznej) budynku. Sterowanie zamontowane jest wewnątrz lub na zewnątrz budynku do okna/drzwi lub ściany (obsługa ręczna) lub zintegrowane z instalacją elektryczną (obsługa automatyczna). Każdy montowany towar wymaga indywidualnego pomiaru i jest przeznaczony do konkretnego otworu okiennego/drzwiowego.

Osłony te zimą zatrzymują ciepło wewnątrz budynku oraz zapobiegają przedostawaniu się zimna z zewnątrz. Latem przeciwdziałają nagrzewaniu się pomieszczeń zatrzymując ciepło i promieniowanie słoneczne na zewnątrz budynku.

Osłony zewnętrzne podczas największych upałów obniżają temperaturę powietrza wewnątrz nawet o 7 stopni C, natomiast zimą redukują straty ciepła nawet o 30%. Oprócz tego całkowicie zaciemniają pomieszczenia i tłumią odgłosy dobiegające z zewnątrz.

Osłony wewnętrzne poprawiają izolacyjność okien/drzwi. Zastosowanie specjalnych energooszczędnych materiałów pozwala na zmniejszenie strat ciepła nawet o 34%. Latem z kolei chronią wnętrze przed nagrzewaniem. Dobre właściwości izolujące rolet i plis uzyskuje się dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji podwójnie plisowanych tkanin przypominającej plaster miodu, którego przestrzenie wypełnia powietrze, a wewnętrzną część pokrywa izolująca powłoka aluminium. Dzięki bocznym prowadnicom mocowanym do skrzydeł okien/drzwi rolety i plisy dobrze przylegają do zasłanianych powierzchni.

Dodatkowo w prowadnicach stosuje się dodatkowe uszczelki skutecznie zapobiegające przenikaniu promieni słonecznych do wnętrza, zimnego powietrza z zewnątrz i ciepłego z wewnątrz.

Wszystkie oferowane towary mogą zostać wyposażone w napędy elektryczne zintegrowane z instalacją elektryczną.

Sterowanie automatyczne można zintegrować z systemem alarmowym. Dodatkowo można je zaprogramować tak by opuszczały się i podnosiły samoczynnie o określonych godzinach np. po wschodzie i zachodzie słońca, inaczej dla każdej pory roku, w celu jak najlepszej izolacji termicznej pomieszczeń. Systemy sterowania posiadają czujniki nasłonecznienia, prędkości wiatru, temperatury wewnątrz i zewnątrz domu, a nawet opadów atmosferycznych, co również przyczynia się do poprawy izolacji termicznej pomieszczeń.

Z uwagi na powyższe fakty usługi montażu wymienionych towarów uznaje się za modernizację lub termomodernizację budynków mieszkalnych.

Moskitiery montowane są do ram okiennych/drzwiowych w celu ochrony pomieszczeń przed owadami, insektami oraz opadami z drzew, krzewów i kwiatów.

Usługi objęte zakresem pytania, świadczone będą wyłącznie w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zdefiniowanym, w przepisie art. 41 ust 12 ustawy o VAT. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych nie przekracza 150 m2, a budynków mieszkalnych 300 m2.

Wnioskodawca zawiera z klientami umowy, w których zobowiązuje się do montażu zamawianych przez klienta towarów. W cenę usługi wliczona jest wartość towaru oraz jego montaż, dlatego też usługa ta traktowana jest jako kompleksowa.

Umowy nie określają odrębnie wynagrodzenia z tytułu sprzedaży montowanego elementu oraz z tytułu usługi montażu.

Wynagrodzenie Wnioskodawcy jest określone w jednej kwocie, jako wynagrodzenie z tytułu montażu określonego elementu. Wartość montowanego elementu jest jedynie składnikiem kalkulacji wynagrodzenia.

Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W ramach czynności objętych zakresem pytania elementem dominującym będzie świadczenie usług (montaż rolet zewnętrznych, żaluzji zewnętrznych, rolet wewnętrznych, plis wewnętrznych, żaluzji wewnętrznych i moskitier).

Montaż poszczególnych produktów polega na:

 1. Rolety zewnętrzne - trzy sposoby montażu rolet zewnętrznych:
  • natynkowych, polega na trwałym przymocowaniu rolety do muru nad oknem (nie przysłaniają światła okna, ale zaburzają układ elewacji) lub bezpośrednio do ramy okna (skrzynki wchodzą wówczas w światło okna) oraz wprowadzeniu przez okno sterownika rolety,
  • podtynkowych, polega na trwałym przymocowaniu rolety do okna w sposób umożliwiający zabudowę jej górnej części elewacją budynku
  • nadstawnych polega na wcześniejszym nałożeniu skrzynki rolety na ramę okna oraz przykręceniu prowadnic do jej zewnętrznej części. Następnie cały zestaw montuje się we wnęce okiennej. Skrzynkę ociepla wkładka ze styropianu, natomiast przestrzeń między nią a otworem budowlanym uszczelnia się pianką poliuretanową. Skrzynka rolety może być nieosłonięta i widoczna lub otynkowana z jednej strony (od wewnątrz lub od zewnątrz) albo z obu stron.

W powyższych systemach można zastosować technologię zwijania automatycznego co skutkuje wykonaniem dodatkowej instalacji elektrycznej.

 1. Żaluzje zewnętrzne - dwa sposoby montażu rolet zewnętrznych:
  • montaż do ramy okiennej: do tego montażu wykorzystuje się indywidualnie przygotowany zestaw elementów mocujących. Uchwyt mocujący rynnę górną przykręcany jest do górnej części ramy okna. Prowadnice mogą być montowane na uchwytach do ramy okna lub ściany przy oknie. Ewentualnie prowadnice mogą być również bezpośrednio przewiercone czołowo do węgarków (bocznych ścian wnęki),
  • montaż do ściany: uchwyty mocujące rynnę górną żaluzji zostaną zamontowane do wcześniej przygotowanej konstrukcji lub wprost na ścianę obiektu. Prowadnice lub linki mogą być montowane na uchwytach do ramy okna lub ściany.

W powyższych systemach można zastosować technologię zwijania automatycznego co skutkuje wykonaniem dodatkowej instalacji elektrycznej.

 1. Rolety wewnętrzne - dwa sposoby montażu rolet wewnętrznych:
  • do ściany - polega na przy mocowaniu rolety za pomocą kołków rozporowych,
  • do ramy okna - polega na przymocowaniu rolety do ramy okiennej za pomocą wkrętów oraz prowadnic do listwy przyszybowej za pomocą taśmy klejącej dwustronnej.

W powyższych systemach można zastosować technologię zwijania automatycznego co skutkuje wykonaniem dodatkowej instalacji elektrycznej.

 1. Plisy wewnętrzne - dwa sposoby montażu plis wewnętrznych:
  • do ściany - polega na przymocowaniu plisy za pomocą kołków rozporowych,
  • do ramy okna - polega na przymocowaniu plisy do ramy okiennej za pomocą wkrętów.

W powyższych systemach można zastosować technologię zwijania automatycznego co skutkuje wykonaniem dodatkowej instalacji elektrycznej.

 1. Żaluzje wewnętrzne - dwa sposoby montażu żaluzji wewnętrznych:
  • do ściany - polega na przymocowaniu plisy za pomocą kołków rozporowych,
  • do ramy okna - polega na przymocowaniu plisy do ramy okiennej za pomocą wkrętów.

W powyższych systemach można zastosować technologię zwijania automatycznego co skutkuje wykonaniem dodatkowej instalacji elektrycznej.

 1. Moskitiery - dwa sposoby montażu moskitier:
  • montaż do zewnętrznej ramy okna za pomocą zaczepów,
  • montaż do zewnętrznej ramy okna za pomocą wkrętów (możliwość otwierania moskitiery na zawiasach).

Wykorzystanie elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego podczas montażu:

 1. rolety zewnętrzne - nadproża, ściany konstrukcyjne,
 2. żaluzje zewnętrzne - nadproża, ściany konstrukcyjne,
 3. rolety wewnętrzne – nadproża, okna,
 4. plisy wewnętrzne - nadproża, okna,
 5. żaluzje wewnętrzne - nadproża, okna,
 6. moskitiery – okna.

Demontaż każdego z montowanych produktów nie może być dokonany bez zniszczenia budynku lub lokalu.

 1. Rolety zewnętrzne:
  • natynkowe - usunięcie rolety z elewacji bądź fasady budynku, na którym została zamontowana, powoduje trwałe i nieodwracalne uszkodzenie elewacji bądź fasady, a także ściany wewnętrznej budynku,
  • podtynkowe - usunięcie rolety skutkuje trwałym i nieodwracalnym uszkodzeniem okna, elewacji, a także ściany wewnętrznej budynku,
  • nadstawne - usunięcie rolety z okna, na którym została zamontowana powoduje trwałe i nieodwracalne uszkodzenie okna, w wielu przypadkach elewacji budynku, a także szpalet wewnętrznych okna.

Dodatkowo usuwanie rolet zamontowanych z automatycznym podnoszeniem wiąże się z uszkodzeniem instalacji bądź jej nieprawidłowym działaniem.

 1. Żaluzje zewnętrzne:
  • montaż do ściany - usunięcie żaluzji z elewacji bądź fasady budynku, na którym została zamontowana, powoduje trwałe i nieodwracalne uszkodzenie elewacji bądź fasady, a także ściany wewnętrznej budynku,
  • montaż do ramy okiennej - usunięcie żaluzji z okna, na którym została zamontowana powoduje trwałe i nieodwracalne uszkodzenie okna, w wielu przypadkach elewacji budynku.

Dodatkowo usuwanie żaluzji zamontowanych z automatycznym podnoszeniem wiąże się z uszkodzeniem instalacji bądź jej nieprawidłowym działaniem.

 1. Rolety wewnętrzne - demontaż powoduje trwałe uszkodzenie nadproża lub ramy okna.

Dodatkowo usuwanie rolet zamontowanych z automatycznym podnoszeniem wiąże się z uszkodzeniem instalacji bądź jej nieprawidłowym działaniem.

 1. Plisy wewnętrzne - demontaż powoduje trwałe uszkodzenie nadproża lub ramy okna.

Dodatkowo usuwanie plis zamontowanych z automatycznym podnoszeniem wiąże się z uszkodzeniem instalacji bądź jej nieprawidłowym działaniem.

 1. Żaluzje wewnętrzne - demontaż powoduje trwale uszkodzenie nadproża lub ramy okna.

Dodatkowo usuwanie żaluzji zamontowanych z automatycznym podnoszeniem wiąże się z uszkodzeniem instalacji bądź jej nieprawidłowym działaniem.

 1. Moskitiery - demontaż powoduje trwałe uszkodzenie ramy okna.

Ponadto demontaż wszystkich wyżej wymienionych produktów może skutkować utratą gwarancji na stolarkę okienną.

Demontaż poszczególnych towarów spowoduje:

 • rolety zewnętrzne - naruszenie nadproży i ścian konstrukcyjnych,
 • żaluzje zewnętrzne - naruszenie nadproży i ścian konstrukcyjnych,
 • rolety wewnętrzne - naruszenie nadproży i ścian konstrukcyjnych w przypadku montażu do ściany,
 • plisy wewnętrzne naruszenie nadproży i ścian konstrukcyjnych w przypadku montażu do ściany,
 • żaluzje wewnętrzne - naruszenie nadproży i ścian konstrukcyjnych w przypadku montażu do ściany,
 • moskitiery - nie powodują naruszeń elementów konstrukcyjnych.

Czynności wykonywane (montaż rolet zewnętrznych, żaluzji zewnętrznych, rolet wewnętrznych, plis wewnętrznych, żaluzji wewnętrznych i moskitier) są sklasyfikowane według PKWiU numerem 43.39.Z - wykonanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Wnioskodawca prosi o wydanie interpretacji w zakresie montażu: rolet zewnętrznych, żaluzji zewnętrznych, rolet wewnętrznych, plis wewnętrznych, żaluzji wewnętrznych i moskitier w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym. Czy w tym przypadku prawidłowe jest zastosowanie 8% stawki podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, przepis art. 41 ust 12 ustawy o VAT stanowi, że stawkę podatku 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Rodzaje usług wymienione w tym artykule nie zostały zdefiniowane w tej ustawie (o VAT) nie można w niej znaleźć również odnośników do innych ustaw (np. ustawa o Prawie budowlanym). Dlatego należy przyjąć, że czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, w tym pojęcie modernizacji, zostały wprowadzone do tej ustawy w rozumieniu przyjętym w języku powszechnym. W takim znaczeniu modernizacja oznacza unowocześnienie, ulepszenie, udoskonalenie, podniesienie standardu obiektu budowlanego lub jego części.

Świadczenie przez Wnioskodawcę usług montażu: rolet zewnętrznych, żaluzji zewnętrznych, rolet wewnętrznych, plis wewnętrznych, żaluzji wewnętrznych i moskitier należy określić jako usługę modernizacji/termomodernizacji obiektu budowlanego lub jego części objętego społecznym programem mieszkaniowym (uzasadnienie w punkcie 67 niniejszego wniosku), w której zastosowanie będzie miała preferencyjna stawka podatku VAT - 8%.

Montaż: rolet zewnętrznych, żaluzji zewnętrznych, rolet wewnętrznych, plis wewnętrznych, żaluzji wewnętrznych i moskitier powoduje zmianę parametrów użytkowych i technicznych obiektu, zaopatruje go w elementy wyposażenia konstrukcyjnego, mieści się w pojęciu budowy, przebudowy, remontu lub modernizacji budynku, a w przepisach o podatku VAT nie zostało ujęte czy montaż ten wykonywany jest na zewnątrz czy wewnątrz budynku. Dlatego też usługi montażu (zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz) w budynkach mieszkalnych stanowią remont lub modernizację, w których można zastosować stawkę VAT 8%.

Wnioskodawca uważa, że do usługi montażu: rolet zewnętrznych, żaluzji zewnętrznych, rolet wewnętrznych, plis wewnętrznych, żaluzji wewnętrznych i moskitier należy stosować preferencyjną stawkę podatku VAT 8% ze względu na powyższe dane. Ponadto potwierdzone to zostało wyrokiem NSA z 12 marca 2014 r., sygn. akt I FSK 617/13.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe w zakresie stawki podatku VAT dla montażu rolet zewnętrznych, żaluzji zewnętrznych w budynkach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
 • nieprawidłowe w zakresie stawki podatku VAT dla montażu rolet wewnętrznych, plis wewnętrznych, żaluzji wewnętrznych i moskitier w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl przepisu art. 5a ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Według art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z treścią art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

W treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 8%.

W świetle art. 41 ust. 12 ustawy, obniżoną stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych, sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Art. 41 ust. 12b ustawy, stanowi, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 • lokali mieszkalnych. których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w art. 41 ust. 12b, obniżoną stawkę podatku o której mowa w ust. 2, zgodnie z ust. 12c powyższego artykułu, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Należy również zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Jak wynika z ww. art. 2 pkt 12 ustawa odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.).

Wskazuje się, że stosownie do przepisów cyt. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. Budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych. Część „mieszkaniowa” budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie, pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania, np. wózkarnie, suszarnie).

Wg podziału obiektów budowlanych na sekcje i działy w PKOB w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, natomiast w dziale 12 budynki niemieszkalne.

Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy:

 • Budynki mieszkalne jednorodzinne – 111,
 • Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe – 112,
 • Budynki zbiorowego zamieszkania – 113.

Ustawodawca zatem wyraźnie wskazał, że w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. opodatkowaniu stawką w wysokości 8% podlega dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z wyłączeniem lokali użytkowych, a więc m.in. do budynków mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11 oraz do lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, przy uwzględnieniu kryterium powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 41 ust. 12b ustawy.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć: „budowa”, „modernizacja”, „termomodernizacja”, „remont” oraz „przebudowa”, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego oraz do ich rozumienia w języku potocznym.

I tak, na podstawie art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Na mocy pkt 7a tego artykułu, przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji (...).

Definicję remontu zawarto w pkt 8 art. 3 cyt. ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z jego brzmieniem, przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Z kolei pojęcie „modernizacja” – według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 474, kol. 2) – oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

Należy także wyjaśnić, że w przepisach prawa podatkowego brak jest ustawowego określenia pojęcia termomodernizacji obiektu budowlanego. Definicji takiej nie zawiera również cytowana ustawa Prawo budowlane.

Natomiast w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r., poz. 712), znajduje się określenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (art. 2 pkt 2), którym jest między innymi ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych.

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r., poz. 712, z późn. zm.) przedsięwzięciem termomodernizacyjnym określa się przedsięwzięcia których przedmiotem jest:

 1. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych.
 2. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
 3. wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,
 4. całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Co prawda, ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów ma inny kontekst normatywny niż ustawa o podatku od towarów i usług, ale skoro ustawodawca zdefiniował dane pojęcie w systemie prawnym, to nie ma podstaw do tego, aby odrzucać istniejącą definicję i tworzyć nową. Należy więc zaznaczyć, że definiując pojęcie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ustawodawca kierował się wyłącznie skutkiem, jaki ma zostać osiągnięty w wyniku tego przedsięwzięcia; zaniechał nawet przykładowego wymienienia rodzajów prac, jakie mieszczą się w pojęciu tego przedsięwzięcia. Definicja określająca przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie na podstawie celu, jaki ma zostać osiągnięty, jest usprawiedliwiona zarówno na gruncie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, jak i na gruncie prawa podatkowego.

Z kolei „montaż” zgodnie ze Współczesnym słownikiem języka polskiego (red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), oznacza „składanie maszyn, urządzeń z gotowych części; zakładanie instalacji, łączenie oddzielnych części w jedną artystyczną, kompozycyjną całość”. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

W związku z przytoczoną definicją stwierdzić należy, że pojęcie „montaż” odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością.

Przy czym należy zauważyć, że sama usługa montażu czy też instalacji poszczególnych towarów nie może być traktowana jako budowa, remont, modernizacja, czy też termomodernizacja. Dopiero w połączeniu z zespołem innych czynności, w wyniku których powstaje bądź podnosi się czy też przywraca poprzedni stan techniczny czy wartość użytkową budynku lub lokalu, można usługę tą traktować jako usługę budowy, remontu, modernizacji lub termomodernizacji, o których mowa w ustawie.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi obejmować dostawę, budowę, remont, modernizację, termomodernizację lub przebudowę budynków lub ich części. Przy czym – wziąwszy pod uwagę przywołane wyżej definicje – czynności budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji powinny dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Natomiast w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych przekraczających powierzchnię użytkową 300 m2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2, preferencyjną stawkę VAT w wysokości 8% stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej te obiekty do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzi firmę produkcyjno - usługowo - handlową, której przedmiotem jest działalność polegająca na montażu: rolet zewnętrznych, żaluzji zewnętrznych, rolet wewnętrznych, plis wewnętrznych, żaluzji wewnętrznych i moskitier, zarówno w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym, jak i w pozostałym budownictwie. Część montowanych przez firmę Wnioskodawcy towarów jest produktem Wnioskodawcy, a część kupuje w firmach zewnętrznych. Montaż oferowanych towarów polega na trwałym przytwierdzeniu ich do stolarki okiennej/drzwiowej lub ściany (zewnętrznej lub wewnętrznej) budynku. Sterowanie zamontowane jest wewnątrz lub na zewnątrz budynku do okna/drzwi lub ściany (obsługa ręczna) lub zintegrowane z instalacją elektryczną (obsługa automatyczna). Każdy montowany towar wymaga indywidualnego pomiaru i jest przeznaczony do konkretnego otworu okiennego/drzwiowego. Usługi objęte zakresem pytania, świadczone będą wyłącznie w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zdefiniowanym, w przepisie art. 41 ust 12 ustawy o VAT. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych nie przekracza 150 m2, a budynków mieszkalnych 300 m2. Wnioskodawca zawiera z klientami umowy, w których zobowiązuje się do montażu zamawianych przez klienta towarów. W cenę usługi wliczona jest wartość towaru oraz jego montaż, dlatego też usługa ta traktowana jest jako kompleksowa. Wynagrodzenie Wnioskodawcy jest określone w jednej kwocie, jako wynagrodzenie z tytułu montażu określonego elementu. W ramach czynności objętych zakresem pytania elementem dominującym będzie świadczenie usługi montażu. Demontaż poszczególnych towarów (z wyjątkiem moskitier) spowoduje naruszenie nadproży i ścian konstrukcyjnych w przypadku montażu do ściany. Czynności wykonywane przez Zainteresowanego sklasyfikowane są według PKWiU pod numerem 43.39.Z - wykonanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stawki podatku VAT dla usługi polegającej na montażu rolet zewnętrznych, żaluzji zewnętrznych, rolet wewnętrznych, plis wewnętrznych, żaluzji wewnętrznych i moskitier w budynkach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zauważa się, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę oraz, czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia itp.). Wyliczenie co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Świadczenie kompleksowe (złożone) to zgodnie z orzecznictwem TSUE szereg działań podejmowanych przez podatnika na rzecz konsumenta, które z gospodarczego punktu widzenia tworzy jedną całość i z podatkowego punktu widzenia nie powinno być w sposób sztuczny dzielone. Natomiast o tym, czy będziemy mieli do czynienia z dostawą towarów, czy świadczeniem usług powinien przesądzić element, który w ramach danego świadczenia ma charakter dominujący (zob. np. wyroki TSUE: z 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94, Faaborg – Gelting Linien; z 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd p-ko Commissioners of Custom and Excise; z 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04, Levob Verzekeringen BV i OV Bank NV v Staatssecretaris van Financien, z glosą P. Selera, opubl. Lex/el. 2010). Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, zaś pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Natomiast w przypadku gdy istotą transakcji będą inne czynności to mimo, że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług.

Odnosząc się zatem do montażu rolet zewnętrznych i żaluzji zewnętrznych w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, należy zauważyć, że niewątpliwie ich montaż, skutecznie chroni budynki przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych - słońcem, deszczem, wiatrem, śniegiem i mrozem, poprawia bilans energetyczny domu czy mieszkania, wpływają dodatnio na izolację akustyczną, w odczuwalny sposób obniżając poziom hałasu w pomieszczeniach. Ponadto mogą stanowić zabezpieczenie antywłamaniowe. Zatem montaż wymienionych wyżej technik osłonowych wpisuje się w usługę termomodernizacji. Usługi w powyższym zakresie wykonywane są więc w ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że świadczenie polegające na montażu wskazanych w pytaniu rolet i żaluzji zewnętrznych, wykonywane w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy tych obiektów – będzie opodatkowane preferencyjną 8% stawką podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy, z uwzględnieniem ograniczeń wskazanych w art. 41 ust. 12b ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w zakresie usług montażu rolet zewnętrznych i żaluzji zewnętrznych wykonywanych w obiektach budowlanych objętych społecznym programem mieszkaniowym można zastosować stawkę obniżoną 8%, jest prawidłowe.

Z uwagi na to, iż obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy stwierdzić należy, iż stawki te mogą mieć zastosowanie wyłącznie do czynności wskazanych wprost przez prawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Skoro zatem preferencyjna - 8% stawka podatku od towarów i usług, stosownie do art. 41 ust. 12 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, ma zastosowanie wyłącznie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, to stwierdzić należy, iż wszelkie inne czynności dotyczące tych obiektów nie mogą korzystać z preferencji podatkowej.

Podkreślenia wymaga, że sama usługa montażu czy też instalacja poszczególnych towarów nie może być traktowana jako remont lub modernizacja. Dopiero w połączeniu z zespołem innych czynności, w wyniku których podnosi się bądź też przywraca poprzedni stan faktyczny czy wartość użytkową budynku lub lokalu, usługę taką można traktować jako usługę budowy, remontu, modernizacji lub przebudowy, o których mowa w ustawie.

Zatem w sytuacji świadczenia przez Wnioskodawcę usług montażu rolet wewnętrznych, plis wewnętrznych, żaluzji wewnętrznych i moskitier wykonywanych w budynkach lub lokalach objętych społecznym programem mieszkaniowym, zastosowanie będzie miała 23% stawka podatku od towarów i usług. Bowiem rolety wewnętrzne, plisy wewnętrzne, żaluzje wewnętrzne i moskitiery są wyposażeniem budynku (lokalu), w wyniku ich montażu nie nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego budynku (lokalu). Usługi te nie mieszczą się w zakresie remontu czy budowy gdyż w istocie są czynnościami polegającymi na zaopatrywaniu budynku (lokalu mieszkalnego) w elementy wyposażenia, niestanowiące jego elementów konstrukcyjnych.

Wskazać należy, że preferencyjna stawka podatku miała i ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym, jednakże nie do wszystkich usług dotyczących samego instalowania, czy montażu różnych towarów. Zatem montaż ww. rolet wewnętrznych, plis wewnętrznych, żaluzji wewnętrznych i moskitier nie mieści się w pojęciu remontu czy budowy, bowiem w takim przypadku mamy do czynienia z elementami wyposażenia budynku (lokalu). W odniesieniu do powyższych czynności stawką właściwą jest 23%.

Podsumowując, w ramach świadczonych przez Wnioskodawcę usług montażu wewnętrznych rolet, plis wewnętrznych, żaluzji wewnętrznych i moskitier wykonywanych w obiektach budowlanych lub jego częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie ma zastosowania 8% stawka podatku VAT.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy, należy stwierdzić, że w sytuacji świadczenia przez Wnioskodawcę usług montażu rolet wewnętrznych, plis wewnętrznych, żaluzji wewnętrznych i moskitier, wykonywanych w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zastosowanie będzie miała 23% stawka, zgodnie z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w zakresie usług montażu rolet wewnętrznych, plis wewnętrznych, żaluzji wewnętrznych i moskitier wykonywanych w obiektach budowlanych objętych społecznym programem mieszkaniowym można zastosować stawkę obniżoną 8%, jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.