Montaż | Interpretacje podatkowe

Montaż | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to montaż. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy prawidłowe jest stosowanie preferencyjnej stawki podatku w wysokości 8% dla dostawy i montażu kotłów c.o. dla odbiorcy indywidualnego w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia 2015 r. (data wpływu 16 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku dla czynności sprzedaży i montażu kotłów c.o. – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 kwietnia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku dla czynności sprzedaży i montażu kotłów c.o. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie handlu. Zamierza Pan rozszerzyć działalność o usługę budowlaną, tj. sprzedaż kotłów c.o. wraz z montażem odbiorcy indywidualnemu w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym, sklasyfikowanych w dziale 11 PKOB. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest stosowanie preferencyjnej stawki podatku w wysokości 8% dla dostawy i montażu kotłów c.o. dla odbiorcy indywidualnego w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym? Pana zdaniem, na podstawie przepisów powołanych w poz. 61 wniosku ORD-IN – art. 146 pkt 2 lit. a, art. 41 ust. 2, ust. 12a i 12b, art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług, dostawa i montaż kotłów c.o. stanowi usługę remontową (to wykonanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego nie stanowi bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym) lub modernizację (unowocześnienie, trwałe ulepszenie istniejącego obiektu budowlanego, prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej).
2016
28
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie mógł zastosować preferencyjną stawkę 8% VAT przy sprzedaży materiałów wraz z montażem, o którym mowa w art. 41 ust. 12 ust VAT?
Fragment:
Świadczenie Wnioskodawcy będzie obejmowało usługę kompleksową, na którą będą się składały dostawa towarów oraz montażu tych towarów. Wynagrodzenie należne Wnioskodawcy będzie przewidywało jedną kwotę wynagrodzenia. Wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność cywilnoprawną względem swoich klientów za jakość i terminowość usług wykonywanych przez podwykonawcę. Podwykonawca, który wykona usługę montażu będzie rozliczał się wyłącznie z Wnioskodawcą. Wnioskodawca nie wyklucza, że w niektórych przypadkach nie będzie korzystał z usług podwykonawcy, a montaż będzie wykonywał w ramach własnej działalności. Wnioskodawca będzie wystawiał swojemu klientowi paragon lub fakturę, w której zostanie ujęta kwota wynagrodzenia bez wyszczególnienia na wartość usługi i towarów wykorzystywanych do jej świadczenia. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca będzie mógł zastosować preferencyjną stawkę VAT 8 % przy sprzedaży materiałów wraz z montażem, o którym mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż materiałów wraz z montażem, w związku z budową obiektu, o którym mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, będzie objęta stawką podatku VAT 8%, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
2016
13
lip

Istota:
Opodatkowanie dostawy towarów na terytorium innego państwa z montażem lub ich instalacją albo bez ich montażu lub instalacji
Fragment:
W przypadku eksportu towarów, bez jego montażu. Spółka przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymała (i posiada w swojej dokumentacji) dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. W związku z powyższym zadano pytanie. Jak należy opodatkować dostawę regałów (bez ich montażu lub instalacji) na terytorium innego (niż Polska) kraju UE... Jak należy opodatkować dostawę regałów wraz z ich montażem (lub instalacją) w przypadku, gdy ich montaż (lub instalacja) odbywa się na terytorium innego (niż Polska) kraju UE... Czy w tym przypadku znaczenie ma kto jest nabywcą przedmiotowych regałów... Jak należy opodatkować dostawę regałów (bez ich montażu lub instalacji) poza terytorium UE... Jak należy opodatkować dostawę regałów wraz z ich montażem (lub instalacją) w przypadku, gdy ich montaż lub instalacja odbywa się poza terytorium UE... Czy w tym przypadku znaczenie ma kto jest nabywcą przedmiotowych regałów... Zdaniem Wnioskodawcy (doprecyzowanym w uzupełnieniu), Dostawa regałów (bez ich montażu lub instalacji) na terytorium innego (niż Polska) kraju UE podlega opodatkowaniu na terytorium kraju (RP): w przypadku (...)
2016
5
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca może rozliczyć w PIT-37 za 2015 r. koszty związane z zakupem i montażem klimatyzacji?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 1 marca 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia wydatku na zakup klimatyzacji wraz z usługą montażu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności 05-R (upośledzenie narządów ruchu) i 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia). Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności orzeka, że niepełnosprawność istnieje od 2001 r. W związku z upałem, jaki jest latem, 11 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca zakupił do mieszkania klimatyzację wraz z usługą montażu w wysokości 6.765 zł. Wnioskodawca nadmienia, że przeszedł cztery operacje na serce. Zakup ww. klimatyzacji ułatwia mu wykonywanie podstawowych czynności życiowych. Niepełnosprawność 07-S przy upałach powoduje, że Wnioskodawca nie może swobodnie się poruszać, jest słaby, ma duszności i nie może swobodnie oddychać. W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca może rozliczyć w PIT-37 za 2015 r. koszty związane z zakupem i montażem klimatyzacji... Zdaniem Wnioskodawcy, zakup klimatyzacji wraz z usługą montażu stanowi niezbędny wydatek w jego rehabilitacji oraz ułatwia mu wykonywanie czynności życiowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2016
23
cze

Istota:
Czy opisaną w stanie faktycznym i przyszłym transakcję zakupu linii formierskiej wraz z nadzorem nad montażem należy zakwalifikować jako nabycie towaru wraz z usługą montażu opodatkowane w miejscu, w którym towary te są instalowane lub montowane, zgodnie z art. 13 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 22 ust. l pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy brzmienie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT i powołanie w nim pojęcia „ prostych czynności ” kładzie raczej nacisk na specjalistyczną wiedzę posiadaną przez dostawcę towaru, niezbędną do jego instalacji/montażu, niż konieczność realizacji wszystkich czynności związanych z montażem/instalacją „ fizycznie ” wyłącznie przez dostawcę. W tym kontekście, zaangażowanie dostawcy w proces montażu poprzez zapewnienie nad nim nadzoru, przy czym nadzór ten jest niezbędnym elementem procesu montażu, zapewniającym możliwość prawidłowego zmontowania, uruchomienia i eksploatacji linii formierskiej. Włączenie się dostawcy w proces montażu będzie realizowane poprzez wyznaczanie zadań pracownikom dokonującym montażu, udzielanie im bieżących instrukcji i wytycznych dotyczących tego procesu, zlecanie niezbędnych poprawek i modyfikacji. W celu realizacji tych zadań pracownicy dostawcy będą przebywać na miejscu montażu zasadniczo przez cały okres prac montażowych trwających około jednego miesiąca. Całokształt okoliczności stanu faktycznego sprawia, że pomimo braku bezpośredniego zaangażowania dostawcy w fizyczne prace związane ze złożeniem poszczególnych elementów urządzenia, to zdaniem Wnioskodawcy czynności dokonywane przez dostawcę są czynnościami montażu, a dokonaną dostawę można uznać za dostawę wraz z montażem w rozumieniu art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy.
2016
31
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie wysokości opodatkowania czynności wykonywanych w obiekcie zaliczanym do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, związanych z montażem wraz ze sprzedażą materiałów: drzwi, okien, zewnętrznych rolet i żaluzji okiennych, bram garażowych, dachów, stropów, paneli podłogowych.
Fragment:
Celem realizowanych umów sprzedaży będzie montaż ww. towarów - pomiędzy Wnioskodawcą a jego klientem. Montaż będzie dotyczył obiektu zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, sklasyfikowanego w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Część świadczeń będzie wykonywana w obrębie: budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2 ; lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2 . Pozostała część usług będzie wykonywana w obiektach o mniejszej powierzchni niż wyżej wskazana. Usługi nie będą wykonywane poza bryłą obiektów budownictwa mieszkaniowego. Usługi będą wykonywane w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy. Świadczenie Wnioskodawcy będzie obejmowało dwa elementy składowe: dostawę towarów oraz usługę montażu tych towarów. Wynagrodzenie należne Wnioskodawcy będzie przewidywało jedną kwotę wynagrodzenia. Wnioskodawca nie wyklucza, że w niektórych przypadkach nie będzie korzystał z usług podwykonawcy, a montaż będzie wykonywał w ramach własnej działalności. Wnioskodawca będzie wystawiał swojemu klientowi paragon lub fakturę, w której wykazana będzie kwota wynagrodzenia bez wyszczególniania wartości usługi i towarów wykorzystanych do jej świadczenia.
2016
14
kwi

Istota:
Dostawa maszyn wraz montażem. Montaż maszyn.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zasad opodatkowania dostawy linii produkcyjnej wraz ze specjalistycznym montażem (Republika Białorusi) oraz usługi montażu maszyn na terytorium Republiki Białorusi. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów z zakresu podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że Wnioskodawca w Sprawie nr 1. dokonuje dostawy towaru (linii produkcyjnej) z montażem (montaż jest dokonywany przez podmiot trzeci działający na rzecz Wnioskodawcy), które to świadczenia są ze sobą ściśle związane i które nie powinny być rozdzielane. Z ekonomicznego punktu widzenia dostawa towarów i ich montaż stanowią jedną całość. Kontrahent Wnioskodawcy (Zamawiający) zamówił dostawę towarów połączoną z jego montażem. Dla Kontrahenta Wnioskodawcy istotne jest, aby zostały wykonane oba określone powyżej świadczenia, tj. dostawa towarów i montaż. Aby wypełnić podjęte zobowiązanie Wnioskodawca zarówno dostarcza towar, jak i dokonuje montażu. Nie będzie wystarczające zrealizowanie tylko jednego ze świadczeń np. wyłącznie dostarczenie towarów. W konsekwencji dostawę towarów z montażem, o której mowa we wniosku, uznać należy za jedno świadczenie złożone. Skoro zasadniczym elementem świadczenia złożonego realizowanego przez Spółkę jest dostawa towaru (linia produkcyjna), w rozważanym przypadku znajduje zastosowanie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, pozwalający określić miejsce dostawy towarów dla tzw. dostaw z montażem.
2016
12
kwi

Istota:
Stawka podatku VAT dla montażu paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym oraz na gruncie poza budynkiem.
W programie Prosument jest zawarta stawka 8 % VAT do budynku mieszkalnego czy taka sama stawka dotyczy budynku gospodarczego lub gruntu obok budynku?
Fragment:
Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „ remont ” oznacza zespół czynności, w wyniku których przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „ montaż ” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei „ instalować ” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne. Istotą remontu są więc wszystkie działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy w istniejącym obiekcie budowlanym lub lokalu mieszkalnym. Modernizacja to „ unowocześnienie i usprawnienie czegoś ”, natomiast termomodernizacja to modernizacja dotycząca ocieplenia budynku (pierwszy człon wyrazu wskazuje na związek z ciepłem tego, co oznacza człon drugi) - według internetowego słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.). Montaż – według powyższego słownika – to „ składanie maszyn, aparatów, urządzeń z gotowych części; zakładanie, instalowanie urządzeń technicznych, łączenie oddzielnych części w całość ”. W związku z przytoczoną definicją należy stwierdzić, że pojęcie „ montaż ” odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością. Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, jest spełnienie dwóch przesłanek.
2016
8
kwi

Istota:
Stawka podatku dla świadczenia polegającego na sprzedaży usługi montażu stolarki wewnętrznej (drzwi, schodów wyprodukowanych przez Wnioskodawcę, jak i drzwi zakupionych od innego producenta) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2
Fragment:
Usługa montażu jest i będzie wykonywana na podstawie zawartej pisemnej umowy z klientem, w ramach której wykonywany będzie/jest montaż drzwi wewnętrznych i schodów drewnianych przy użyciu zakupionych przez niego materiałów, z których wykonuje lub w przyszłości wykona w siedzibie firmy (warsztacie stolarskim) gotowe produkty, czyli drzwi wewnętrzne drewniane lub schody wewnętrzne drewniane. W przyszłości także usługa montażu będzie wykonywana na podstawie zawartej pisemnej umowy z klientem, w ramach której wykonywany będzie montaż drzwi wewnętrznych uprzednio zakupionych przez niego od innej firmy, która produkuje drzwi wykonane z płyty MDF. Usługa montażu drzwi drewnianych lub schodów drewnianych wewnętrznych jest i będzie realizowana w ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, czyli w ramach budowy, remontu, modernizacji lub przebudowy. W przyszłości usługa montażu drzwi wykonanych z płyty MDF zakupionych uprzednio przez Wnioskodawcę od innej firmy, również będzie realizowana w ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, czyli w ramach budowy, remontu, modernizacji lub przebudowy.
2016
30
mar

Istota:
Czy dla instalacji pompy ciepła, która ma na celu ogrzewanie wnętrza budynku mieszkalnego ma zastosowanie preferencyjna stawka podatku VAT?
Fragment:
Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „ remont ” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „ montaż ” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Montaż – wg powyższego słownika – to „ składanie maszyn, urządzeń z gotowych części; zakładanie instalacji, łączenie oddzielnych części w jedną artystyczną, kompozycyjną całość ”. W związku z przytoczoną definicją stwierdzić należy, że pojęcie „ montaż ” odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością. Natomiast w świetle art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 712) przez przedsięwzięcie termomodernizacyjne rozumie się przedsięwzięcie, którego przedmiotem jest: ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych, ulepszenie, (...)
2016
30
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Montaż
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.