Montaż | Interpretacje podatkowe

Montaż | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to montaż. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla czynności związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem saun, łaźni parowych, wanien SPA oraz montażem urządzeń do tych saun.
Fragment:
Łącznie zatem stanowią usługę, obejmującą kompleksowo dostawę i montaż elementów własnej produkcji, jak i innych producentów. Urządzenia i elementy są na stałe połączone z instalacją elektryczną, wodną, kanalizacyjną i nie ma możliwości swobodnego rozporządzania nimi – wymagają wcześniej demontażu. Cena końcowa uwzględnia zakup gotowych produktów, koszt materiałów własnych, pracy ludzi (specjaliści z uprawnieniami), montażu. Nie ma możliwości zakupu sauny, łaźni parowej, wanny SPA bez usługi montażu. Sprzedaż sauny, łaźni, wanny SPA następuje tylko i wyłącznie z usługą profesjonalnego montażu. Wnioskodawca nigdy nie sprzedaje samego towaru bez usługi montażu, ponieważ potrzebna jest do tego specjalistyczna wiedza i uruchomienie gwarancji wymaga podbicia pieczątką specjalisty z uprawnieniami, który prace monterskie wykonywał. Kompletna sauna fińska zbudowana jest z kabiny drewnianej obejmującej ściany, sufit, drzwi, podłogę (wykonywana z własnego materiału lub kupowana jako gotowa kabina innego producenta celem sprzedaży z usługą montażu), pieca do sauny (kupowanego i sprzedawanego z usługą montażu) oraz akcesoriów (kupowanych i montowanych w tej kabinie). Wnioskodawca do sauny doprowadza media, tj. odpływ wody, zasilanie wody, prąd.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie uznania kwoty, która ma pokryć wszystkie roszczenia z tytułu Umowy dostawy z montażem za niepodlegającą opodatkowaniu VAT.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 8 lutego 2017 r. (data wpływu 13 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania kwoty, która ma pokryć wszystkie roszczenia z tytułu Umowy dostawy z montażem za niepodlegającą opodatkowaniu VAT – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 13 lutego 2017 r. wpłynął wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania kwoty, która ma pokryć wszystkie roszczenia z tytułu Umowy dostawy z montażem za niepodlegającą opodatkowaniu VAT. Przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W dniu 14 września 2012 r. w celu realizacji farmy wiatrowej, C. zawarła umowę o dostawę i montaż z N. (dalej: Umowa o dostawę i montaż). Przedmiotem Umowy o dostawę i montaż była dostawa dwóch generatorów turbin wiatrowych ze stalową wieżą rurową o wysokości piasty 100 m i transformatorem 15 kV MS w wieży łącznie z wybudowaniem i uruchomieniem (dalej: Turbina wiatrowa). Cena zakupu wyniosła 5 306 000 euro netto. Również w dniu 14 września 2012 r. C. zawarła umowę serwisową z N. Przedmiotem umowy serwisowej było serwisowanie, konserwacja, i naprawa powołanych dwóch turbin wiatrowych na farmie wiatrowej oraz gwarancja dyspozycyjności w czasie trwania umowy serwisowej. W Umowie o dostawę i montaż wskazano, że po wykonaniu Turbin wiatrowych ich odbiór powinien zostać dokonany przez C. bezpośrednio po pierwszej konserwacji typu 1, najpóźniej jednak 40 dni kalendarzowych po oddaniu do eksploatacji, jednak nie wcześniej niż przed pomyślnym zakończeniem rozruchu próbnego i przekazaniem przez N. gwarancji wykonania zobowiązań oraz poręczenia bankowego dotyczącego rękojmi.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie zastosowania 8% stawki podatku od towarów i usług na kompleksową usługę wykonania stalowych schodów, balustrad i montażu ich zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków mieszkalnych klientów
Fragment:
W ramach prowadzonej działalności, Wnioskodawca świadczy również usługi budowlano - montażowe które polegają na wykonywaniu i montażu wytworzonych przez niego produktów w budynkach stałego zamieszkania sklasyfikowanych pod symbolem PKOB 111 oraz PKOB 112. Zawarta z inwestorem umowa określa, że przedmiotem dostawy są wybrane elementy konstrukcji stalowych (np. balustrady balkonowe i schodowe) zamontowane przez Wnioskodawcę jako ich producenta w ww. obiektach. Określono też jedną cenę dostawy obejmującą koszty materiału, robocizny, narzędzi i transportu. Przedmiotem zawartych z inwestorami umów jest dostawa i montaż wybranych elementów konstrukcji stalowych, takich jak: schody, balustrady balkonowe, schodowe montowane wewnątrz i na zewnątrz budynków związanych z bryłą budynku. Żadna z umów nie rozdziela czynności dostawy towarów a następnie ich montaż. W ramach świadczonych usług Wnioskodawca realizuje czynności polegające na produkcji, a następnie montażu m.in. poręczy schodowych na zewnątrz budynku, tj. na schodach do domu, bądź wewnątrz budynku, tj. na schodach prowadzących na piętro domu. Produkowane i montowane przez Wnioskodawcę elementy konstrukcji stalowych (np. schody, balustrady schodowe i balkonowe) są niezbędnymi elementami składowymi budynku istotnymi dla bezpiecznego jego użytkowania.
2017
10
maj

Istota:
Czy prawidłowe jest stosowanie preferencyjnej stawki podatku w wysokości 8% dla dostawy i montażu kotłów c.o. dla odbiorcy indywidualnego w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia 2015 r. (data wpływu 16 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku dla czynności sprzedaży i montażu kotłów c.o. – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 kwietnia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku dla czynności sprzedaży i montażu kotłów c.o. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie handlu. Zamierza Pan rozszerzyć działalność o usługę budowlaną, tj. sprzedaż kotłów c.o. wraz z montażem odbiorcy indywidualnemu w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym, sklasyfikowanych w dziale 11 PKOB. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest stosowanie preferencyjnej stawki podatku w wysokości 8% dla dostawy i montażu kotłów c.o. dla odbiorcy indywidualnego w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym? Pana zdaniem, na podstawie przepisów powołanych w poz. 61 wniosku ORD-IN – art. 146 pkt 2 lit. a, art. 41 ust. 2, ust. 12a i 12b, art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług, dostawa i montaż kotłów c.o. stanowi usługę remontową (to wykonanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego nie stanowi bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym) lub modernizację (unowocześnienie, trwałe ulepszenie istniejącego obiektu budowlanego, prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej).
2016
28
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie mógł zastosować preferencyjną stawkę 8% VAT przy sprzedaży materiałów wraz z montażem, o którym mowa w art. 41 ust. 12 ust VAT?
Fragment:
Świadczenie Wnioskodawcy będzie obejmowało usługę kompleksową, na którą będą się składały dostawa towarów oraz montażu tych towarów. Wynagrodzenie należne Wnioskodawcy będzie przewidywało jedną kwotę wynagrodzenia. Wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność cywilnoprawną względem swoich klientów za jakość i terminowość usług wykonywanych przez podwykonawcę. Podwykonawca, który wykona usługę montażu będzie rozliczał się wyłącznie z Wnioskodawcą. Wnioskodawca nie wyklucza, że w niektórych przypadkach nie będzie korzystał z usług podwykonawcy, a montaż będzie wykonywał w ramach własnej działalności. Wnioskodawca będzie wystawiał swojemu klientowi paragon lub fakturę, w której zostanie ujęta kwota wynagrodzenia bez wyszczególnienia na wartość usługi i towarów wykorzystywanych do jej świadczenia. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca będzie mógł zastosować preferencyjną stawkę VAT 8 % przy sprzedaży materiałów wraz z montażem, o którym mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż materiałów wraz z montażem, w związku z budową obiektu, o którym mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, będzie objęta stawką podatku VAT 8%, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
2016
13
lip

Istota:
Opodatkowanie dostawy towarów na terytorium innego państwa z montażem lub ich instalacją albo bez ich montażu lub instalacji
Fragment:
W przypadku eksportu towarów, bez jego montażu. Spółka przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymała (i posiada w swojej dokumentacji) dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. W związku z powyższym zadano pytanie. Jak należy opodatkować dostawę regałów (bez ich montażu lub instalacji) na terytorium innego (niż Polska) kraju UE... Jak należy opodatkować dostawę regałów wraz z ich montażem (lub instalacją) w przypadku, gdy ich montaż (lub instalacja) odbywa się na terytorium innego (niż Polska) kraju UE... Czy w tym przypadku znaczenie ma kto jest nabywcą przedmiotowych regałów... Jak należy opodatkować dostawę regałów (bez ich montażu lub instalacji) poza terytorium UE... Jak należy opodatkować dostawę regałów wraz z ich montażem (lub instalacją) w przypadku, gdy ich montaż lub instalacja odbywa się poza terytorium UE... Czy w tym przypadku znaczenie ma kto jest nabywcą przedmiotowych regałów... Zdaniem Wnioskodawcy (doprecyzowanym w uzupełnieniu), Dostawa regałów (bez ich montażu lub instalacji) na terytorium innego (niż Polska) kraju UE podlega opodatkowaniu na terytorium kraju (RP): w przypadku (...)
2016
5
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca może rozliczyć w PIT-37 za 2015 r. koszty związane z zakupem i montażem klimatyzacji?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 1 marca 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia wydatku na zakup klimatyzacji wraz z usługą montażu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności 05-R (upośledzenie narządów ruchu) i 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia). Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności orzeka, że niepełnosprawność istnieje od 2001 r. W związku z upałem, jaki jest latem, 11 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca zakupił do mieszkania klimatyzację wraz z usługą montażu w wysokości 6.765 zł. Wnioskodawca nadmienia, że przeszedł cztery operacje na serce. Zakup ww. klimatyzacji ułatwia mu wykonywanie podstawowych czynności życiowych. Niepełnosprawność 07-S przy upałach powoduje, że Wnioskodawca nie może swobodnie się poruszać, jest słaby, ma duszności i nie może swobodnie oddychać. W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca może rozliczyć w PIT-37 za 2015 r. koszty związane z zakupem i montażem klimatyzacji... Zdaniem Wnioskodawcy, zakup klimatyzacji wraz z usługą montażu stanowi niezbędny wydatek w jego rehabilitacji oraz ułatwia mu wykonywanie czynności życiowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2016
23
cze

Istota:
Czy opisaną w stanie faktycznym i przyszłym transakcję zakupu linii formierskiej wraz z nadzorem nad montażem należy zakwalifikować jako nabycie towaru wraz z usługą montażu opodatkowane w miejscu, w którym towary te są instalowane lub montowane, zgodnie z art. 13 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 22 ust. l pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy brzmienie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT i powołanie w nim pojęcia „ prostych czynności ” kładzie raczej nacisk na specjalistyczną wiedzę posiadaną przez dostawcę towaru, niezbędną do jego instalacji/montażu, niż konieczność realizacji wszystkich czynności związanych z montażem/instalacją „ fizycznie ” wyłącznie przez dostawcę. W tym kontekście, zaangażowanie dostawcy w proces montażu poprzez zapewnienie nad nim nadzoru, przy czym nadzór ten jest niezbędnym elementem procesu montażu, zapewniającym możliwość prawidłowego zmontowania, uruchomienia i eksploatacji linii formierskiej. Włączenie się dostawcy w proces montażu będzie realizowane poprzez wyznaczanie zadań pracownikom dokonującym montażu, udzielanie im bieżących instrukcji i wytycznych dotyczących tego procesu, zlecanie niezbędnych poprawek i modyfikacji. W celu realizacji tych zadań pracownicy dostawcy będą przebywać na miejscu montażu zasadniczo przez cały okres prac montażowych trwających około jednego miesiąca. Całokształt okoliczności stanu faktycznego sprawia, że pomimo braku bezpośredniego zaangażowania dostawcy w fizyczne prace związane ze złożeniem poszczególnych elementów urządzenia, to zdaniem Wnioskodawcy czynności dokonywane przez dostawcę są czynnościami montażu, a dokonaną dostawę można uznać za dostawę wraz z montażem w rozumieniu art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy.
2016
31
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie wysokości opodatkowania czynności wykonywanych w obiekcie zaliczanym do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, związanych z montażem wraz ze sprzedażą materiałów: drzwi, okien, zewnętrznych rolet i żaluzji okiennych, bram garażowych, dachów, stropów, paneli podłogowych.
Fragment:
Celem realizowanych umów sprzedaży będzie montaż ww. towarów - pomiędzy Wnioskodawcą a jego klientem. Montaż będzie dotyczył obiektu zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, sklasyfikowanego w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Część świadczeń będzie wykonywana w obrębie: budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2 ; lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2 . Pozostała część usług będzie wykonywana w obiektach o mniejszej powierzchni niż wyżej wskazana. Usługi nie będą wykonywane poza bryłą obiektów budownictwa mieszkaniowego. Usługi będą wykonywane w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy. Świadczenie Wnioskodawcy będzie obejmowało dwa elementy składowe: dostawę towarów oraz usługę montażu tych towarów. Wynagrodzenie należne Wnioskodawcy będzie przewidywało jedną kwotę wynagrodzenia. Wnioskodawca nie wyklucza, że w niektórych przypadkach nie będzie korzystał z usług podwykonawcy, a montaż będzie wykonywał w ramach własnej działalności. Wnioskodawca będzie wystawiał swojemu klientowi paragon lub fakturę, w której wykazana będzie kwota wynagrodzenia bez wyszczególniania wartości usługi i towarów wykorzystanych do jej świadczenia.
2016
14
kwi

Istota:
Dostawa maszyn wraz montażem. Montaż maszyn.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zasad opodatkowania dostawy linii produkcyjnej wraz ze specjalistycznym montażem (Republika Białorusi) oraz usługi montażu maszyn na terytorium Republiki Białorusi. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów z zakresu podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że Wnioskodawca w Sprawie nr 1. dokonuje dostawy towaru (linii produkcyjnej) z montażem (montaż jest dokonywany przez podmiot trzeci działający na rzecz Wnioskodawcy), które to świadczenia są ze sobą ściśle związane i które nie powinny być rozdzielane. Z ekonomicznego punktu widzenia dostawa towarów i ich montaż stanowią jedną całość. Kontrahent Wnioskodawcy (Zamawiający) zamówił dostawę towarów połączoną z jego montażem. Dla Kontrahenta Wnioskodawcy istotne jest, aby zostały wykonane oba określone powyżej świadczenia, tj. dostawa towarów i montaż. Aby wypełnić podjęte zobowiązanie Wnioskodawca zarówno dostarcza towar, jak i dokonuje montażu. Nie będzie wystarczające zrealizowanie tylko jednego ze świadczeń np. wyłącznie dostarczenie towarów. W konsekwencji dostawę towarów z montażem, o której mowa we wniosku, uznać należy za jedno świadczenie złożone. Skoro zasadniczym elementem świadczenia złożonego realizowanego przez Spółkę jest dostawa towaru (linia produkcyjna), w rozważanym przypadku znajduje zastosowanie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, pozwalający określić miejsce dostawy towarów dla tzw. dostaw z montażem.
2016
12
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Montaż
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.