Moment powstania zobowiązania podatkowego | Interpretacje podatkowe

Moment powstania zobowiązania podatkowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to moment powstania zobowiązania podatkowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dotyczy prawa organu podatkowego do naliczenia odsetek za zwłokę, przypadających do zapłaty w związku z obowiązkiem złożenia korekty zeznania podatkowego za 2001 r.
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi , po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 21 grudnia 2005 r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty z dnia 15 grudnia 2005 r. Nr I//415 - 86- 179/05/ZDB - odmawia zmiany w/w postanowienia. Z dokumentacji podatkowej zgromadzonej w niniejszej sprawie wynika, iż w dniu 16 listopada 2005 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty wpłynął Pana wniosek, z prośbą o dokonanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pana wątpliwości powstały w związku z dokonaną w 2001 r. przez Spółdzielnię Mieszkaniową refundacją poniesionych przez Pana wydatków z tytułu przeprowadzonych prac remontowych. W swoim wystąpieniu do Naczelnika Urzędu Skarbowego kwestionuje Pan prawo organu (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy i w jaki sposób mogę odzyskać odprowadzony do Urzędu Skarbowego w 2000 r. podatek dochodowy oraz podatek należny VAT, z tytułu wykonanej usługi, za którą nie otrzymałem zapłaty ?
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo z dnia 03.03.2004 r. dotyczące wierzytelności nieściągalnych oraz możliwości odzyskania zapłaconego podatku dochodowego i podatku od towarów i usług, wyjaśnia: 1. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych: Biorąc pod uwagę przepisy art. 23 ust. 1 pkt 20 oraz ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zmianami) należy stwierdzić, że do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wierzytelności odpisane jako nieściągalne, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki: - zostały uprzednio zarachowane jako przychody należne na podstawie art. 14 w/w ustawy oraz - nieściągalność została udokumentowana postanowieniem o nieściągalności wydanym przez (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.