Moc wiążąca orzeczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to moc wiążąca orzeczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy od 01.stycznia 2007 roku Urząd Gminy i Miasta R.. powinien doliczać do opłat za użytkowanie wieczyste ustanowione przed dniem 01. maja 2004 r. podatek VAT w wysokości 22%?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz.60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.02.2007 r. udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat rocznych za użytkowanie wieczyste ustanowione przed dniem 01.05.2004 r. uznaję stanowisko Podatnika za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 02 marca 2007 roku Podatnik złożył do tutejszego organu podatkowego wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy od 01.01.2007 r. Urząd Gminy i Miasta Raszków powinien doliczać do opłat za użytkowanie wieczyste ustanowionych przed dniem 01 maja 2004 podatek VAT w wysokości 22 %? Wątpliwość Wnioskodawcy pojawiła się w związku ukazaniem się Uchwały w składzie siedmiu sędziów Naczelnego (...)