Minister Finansów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Minister Finansów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Decyzją Ministra Finansów Nr PO4/j.v./94 Spółka uzyskała zwolnienie podatkowe w postaci zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów Spółki do wysokości stanowiącej 7.867.164 ECU. Pytanie Spółki dotyczy interpretacji art. 23 ust. 6 ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym, w szczególności jak ustalić przeliczenie wykorzystanego zwolnienia.

Fragment:

(...) wnosi o interpretację stosowania art. 23 ust. 6 ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie nie podziela stanowiska Spółki wyrażonego we wniosku. W przedmiotowej sprawie Spółka wnosi o interpretację art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. z 1991 r. Nr 60, poz. 253 ze zm.). Przepis art. 23 dotyczył zwolnienia spółki od podatku dochodowego, którego mógł dokonać Minister Finansów po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego ministra. Stosownie do powoływanego art. 23 ust. 6 kwota ulg w podatku dochodowym nie może przekroczyć wartości transakcji nabycia lub objęcia udziałów albo akcji przez podmioty zagraniczne. Przy obliczaniu części kwoty zwolnienia od podatku dochodowego, która została wykorzystana w danym roku podatkowym, uwzględnia się średnioroczny kurs kupna ECU do złotego, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. Przepisy art. 23-25 (...)