Mieszkania | Interpretacje podatkowe

Mieszkania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to mieszkania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy jeśli Wnioskodawczyni sprzeda swój udział w mieszkaniu jako współwłaściciel do końca kwietnia 2018 r. to czy będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli tak to w jakiej wysokości?
Fragment:
Wnioskodawczyni chce sprzedać udział w mieszkaniu jako współwłaściciel. Spadek został podzielony na 3 równe części pomiędzy Wnioskodawczynię, brata i mamę, przydzielając każdemu po 1/3 części. Wnioskodawczyni planuje sprzedaż swojej części udziału w mieszkaniu do końca kwietnia 2018 roku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy jeśli Wnioskodawczyni sprzeda swój udział w mieszkaniu jako współwłaściciel do końca kwietnia 2018 r. to czy będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli tak to w jakiej wysokości? Zdaniem Wnioskodawczyni, nie powinna być Ona zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych po sprzedaży udziału w mieszkaniu jako współwłaściciel, gdyż udział ten Wnioskodawczyni nabyła drogą spadku po ojcu, a od jego śmierci minęło już 5 lat. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2018
22
mar

Istota:
Czy zakup mieszkania w którym nie zamieszkuję będzie stanowił wydatek na własny cel mieszkaniowy.
Fragment:
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Dnia 10 maja 2013 r. nabyłam mieszkanie od mojego taty w darowiźnie. Dnia 5 marca 2015 r. sprzedałam to mieszkanie. Ponieważ nie minęło jeszcze pięć lat od darowizny, postanowiłam wydać te pieniądze na własne cele mieszkaniowe. Dnia 25 marca 2015 r. kupiłam mieszkanie a resztę pieniędzy wydałam na remont mojego domu w którym zamieszkuję. W mieszkaniu nie zamieszkuję, pomieszkuje tam mój tata . W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy zakup mieszkania w którym nie zamieszkuję będzie stanowił wydatek na własny cel mieszkaniowy? Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko: Uważam, że jest to mój cel mieszkaniowy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-d) ww. (...)
2018
16
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w mieszkaniu, nabytego w drodze dziedziczenia.
Fragment:
Wnioskodawca wskazał, że: mama Wnioskodawcy miała współwłasność mieszkania z ojcem, po jej śmierci w 2004 r. udziały w mieszkaniu przysługiwały po równo, Wnioskodawcy - 1/3, siostrze - 1/3 oraz ojcu - 1/3, nie było przeprowadzone postępowanie spadkowe, w 2016 r. zmarł ojciec Wnioskodawcy i zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe, w drodze którego Wnioskodawca odziedziczył 1/6 udziałów w mieszkaniu po mamie, siostra również 1/6 udziałów w mieszkaniu po mamie, natomiast syn 4/6 udziałów w mieszkaniu po ojcu Wnioskodawcy na podstawie testamentu. Zarówno Wnioskodawca, jak i siostra nie dostali nic po zmarłym ojcu. Mieszkanie zostało sprzedane w 2017 r., w momencie sprzedaży właścicielami mieszkania był Wnioskodawca, siostra oraz syn. Udział w mieszkaniu Wnioskodawcy wynosił 1/6. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Od którego roku należy liczyć datę nabycia udziałów w mieszkaniu (data śmierci, czy postępowania spadkowego), po którym roku dochody ze sprzedaży nieruchomości stają się zwolnione z podatku? Zdaniem Wnioskodawcy, jak wynika z art. 924 oraz art. 925 Kodeksu cywilnego, w 2004 r. automatycznie został otwarty spadek i Wnioskodawca nabył prawa do części mieszkania. Zdaniem Wnioskodawcy dochód ze sprzedaży mieszkania po 2010 r. nie podlega opodatkowaniu.
2018
15
lut

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku podnajmu lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Firma podnajmuje te mieszkania na cele mieszkaniowe m. in. spółce akcyjnej i spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które realizują kontrakty w miejscowości G. W mieszkaniach tych mieszkają pracownicy tych firm i jest to najem długoterminowy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy świadczona przez podatnika usługa w zakresie podnajmu lokalu mieszkalnego jest czynnością zwolnioną od podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, usługa jest zwolniona od podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2018
11
sty

Istota:
Czy w sytuacji wynajmowania poszczególnych pokoi Mieszkania odrębnym najemcom, Wnioskodawca zachowa możliwość opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof?
Fragment:
Mieszkanie będzie wynajmowane na czas określony (na okresy co najmniej kilkumiesięczne – w szczególności Mieszkanie nie będzie wynajmowane na doby), z możliwością wypowiedzenia umowy przy zaistnieniu określonych w umowie okoliczności. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w sytuacji wynajmowania poszczególnych pokoi Mieszkania odrębnym najemcom, Wnioskodawca zachowa możliwość opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof? Czy Wnioskodawca może prowadzić 10 letnią amortyzację Mieszkania (w oparciu o przepisy art. 22j ust. 1 pkt 3 updof) wprowadzonego do środków trwałych, a rozpoznawane w ten sposób odpisy amortyzacyjne zaliczać do kosztów uzyskania przychodów (zgodnie z art. 22 ust. 8 updof) uzyskiwanych z najmu? Czy poniesione nakłady na remont Mieszkania, jak i zakup mebli, akcesoriów i wyposażenia, a także sprzętów AGD, oraz poniesione koszty kredytu, jak i odsetki od kredytu opłacone przed wprowadzeniem Mieszkania do ewidencji środków trwałych zwiększą wartość początkową środka trwałego? Czy fakt wynajmowania Mieszkania, a także dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, wpływa na stosowanie regulacji art. 10 ust. 1 pkt 8 upof w przypadku odpłatnego zbycia tej nieruchomości po okresie 5 lat od końca roku, w którym została nabyta? Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź w zakresie pytania pierwszego.
2017
20
gru

Istota:
Czy fakt wynajmowania Mieszkania, a także dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, wpływa na stosowanie regulacji art. 10 ust. 1 pkt 8 upof w przypadku odpłatnego zbycia tej nieruchomości po okresie 5 lat od końca roku, w którym została nabyta?
Fragment:
Mieszkanie będzie wynajmowane na czas określony (na okresy co najmniej kilkumiesięczne – w szczególności Mieszkanie nie będzie wynajmowane na doby), z możliwością wypowiedzenia umowy przy zaistnieniu określonych w umowie okoliczności. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w sytuacji wynajmowania poszczególnych pokoi Mieszkania odrębnym najemcom, Wnioskodawca zachowa możliwość opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof? Czy Wnioskodawca może prowadzić 10 letnią amortyzację Mieszkania (w oparciu o przepisy art. 22j ust. 1 pkt 3 updof) wprowadzonego do środków trwałych, a rozpoznawane w ten sposób odpisy amortyzacyjne zaliczać do kosztów uzyskania przychodów (zgodnie z art. 22 ust. 8 updof) uzyskiwanych z najmu? Czy poniesione nakłady na remont Mieszkania, jak i zakup mebli, akcesoriów i wyposażenia, a także sprzętów AGD, oraz poniesione koszty kredytu, jak i odsetki od kredytu opłacone przed wprowadzeniem Mieszkania do ewidencji środków trwałych zwiększą wartość początkową środka trwałego? Czy fakt wynajmowania Mieszkania, a także dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, wpływa na stosowanie regulacji art. 10 ust. 1 pkt 8 upof w przypadku odpłatnego zbycia tej nieruchomości po okresie 5 lat od końca roku, w którym została nabyta? Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź w zakresie pytania czwartego.
2017
20
gru

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży mieszkania.
Fragment:
Powyższe wynika z faktu, że mieszkanie to zostało kupione od ludzi, którzy nabyli nieruchomość w spadku po ojcu, a on był właścicielem co najmniej 20 lat. Zatem od pierwszego zasiedlenia ww. mieszkania do planowanej dostawy upłynie okres dłuższy niż dwa lata. W treści wniosku Zainteresowany wskazał, że nakłady na remont mieszkania najprawdopodobniej przekroczą 30% ceny za którą zostało kupione. Należy jednak podkreślić, że – jak wyjaśnił sam Zainteresowany – ww. mieszkanie stanowi dla Wnioskodawcy towar handlowy. Tym samym skoro nie mamy do czynienia ze środkiem trwałym, nakłady ponoszone przez Zainteresowanego na ww. mieszkanie nie stanowią ulepszenia w rozumieniu art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jak już zaznaczono powyżej, na gruncie prawa podatkowego „ ulepszenie ” jest pojęciem, które dotyczy wyłącznie składników majątku będących środkami trwałymi. W konsekwencji powyższego dla dostawy przedmiotowego mieszkania będą spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W związku z tym, że dostawa przedmiotowego mieszkania będzie korzystała ze zwolnienia w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, rozpatrywanie zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a oraz art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy stało się bezzasadne.
2017
9
gru

Istota:
Czy jeśli Wnioskodawczyni odziedziczy mieszkanie w Niemczech to będzie mogła skorzystać z ulgi mieszkaniowej nawet wtedy, gdy sprzeda to mieszkanie?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy jeśli Wnioskodawczyni odziedziczy mieszkanie w Niemczech to będzie mogła skorzystać z ulgi mieszkaniowej nawet wtedy, gdy sprzeda to mieszkanie? (Pytanie oznaczone we wniosku nr 2). Zdaniem Wnioskodawczyni, w opisanej sytuacji może skorzystać z ulgi mieszkaniowej i nie płacić podatku spadkowego od odziedziczonego mieszkania. Wnioskodawczyni nie posiada żadnej nieruchomości, mieszkanie które otrzyma w spadku ma 104 m 2 (a więc mniej niż 110 m 2 ), kurator spadku wynajął je, a więc Wnioskodawczyni nie może w nim zamieszkać (przepisy prawa niemieckiego chronią najemców). Wnioskodawczyni mieszka i studiuje w Polsce i nie może zmienić miejsca zamieszkania. Odziedziczone mieszkanie może tylko sprzedać (wraz z umową najmu – wtedy najemcy będą mogli nadal mieszkać w tym mieszkaniu). Wnioskodawczyni zamierza za uzyskane ze sprzedaży tego mieszkania pieniądze nabyć lokal mieszkalny w Polsce (w ciągu dwóch lat) i tam zamieszkać. W ten sposób – w ocenie Wnioskodawczyni – spełni ona warunki uzyskania ulgi mieszkaniowej. Ustawa nie wyklucza skorzystania w sytuacji dziedziczenia nieruchomości poza granicami Polski. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.
2017
16
lis

Istota:
Czy odpłatne zbycie mieszkania nie stanowi źródła przychodów na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) mieszkania nie stanowi źródła przychodów na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 2 czerwca 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia, czy odpłatne zbycie mieszkania nie stanowi źródła przychodów na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Dnia 15 stycznia 2007 r. otrzymałem poprzez darowiznę lokal mieszkalny (mieszkanie) znajdujący się w budynku wielorodzinnym w (...), w którym jestem zameldowany do dnia dzisiejszego. Jestem jedynym właścicielem przedmiotowego mieszkania. Zamierzam sprzedać przedmiotowy lokal mieszkalny (mieszkanie). Informuję, że odpłatne zbycie mieszkania nie nastąpi w wykonaniu prowadzonej działalności gospodarczej. Przedmiotowe mieszkanie nie było wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Ponadto informuję, że przedmiotem prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej zgodnie ze zgłoszeniem dokonanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z).
2017
2
wrz

Istota:
Czy prawidłowo Wnioskodawca rozlicza się z Urzędem Skarbowym na podstawie stawki ryczałtowej 8,5 % za wynajmowanie mieszkania?
Fragment:
Natomiast Wnioskodawca – właściciel zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów mediów, opłat (w tym abonament RTV), wynagrodzenia zarządcy nieruchomości oraz innych opłat związanych z utrzymywaniem mieszkania na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej. Wnioskodawcę obciążają również koszty konserwacji i bieżących remontów oraz innych opłat wynikających z normalnego zużycia. Firma dysponuje mieszkaniem Wnioskodawcy i wynajmuje je na różne okresy czasu, np. dzień, weekend, tydzień itp. Z tego tytułu otrzymuje On miesięcznie różne kwoty, w zależności od obłożenia. Zgodnie z zawartą umową czynsz najmu lokalu należny Wnioskodawcy jako właścicielowi uzgodniony jest na kwotę odpowiadającą 75% kwoty netto (kwota czynszu podnajmu pomniejszona o stosowny podatek VAT – w chwili zawarcia umowy podatek ten wynosi 8%) czynszu podnajmu należnego Firmie od Klientów. Zgodnie z ustaleniem Wnioskodawca płaci 8,5% ryczałtu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prawidłowo Wnioskodawca rozlicza się z Urzędem Skarbowym na podstawie stawki ryczałtowej 8,5 % za wynajmowanie mieszkania? Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ umowa o najem mieszkania została zawarta z Firmą na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą dodatkowych obowiązków z Jego strony, w tym sprzątania, zmiany pościeli, dbania o środki higieniczne itp. Wnioskodawca uważa, że rozliczanie się w oparciu o ryczałt 8,5% jest jak najbardziej prawidłowe.
2017
3
sie
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Mieszkania
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.