Mięso | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to mięso. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować dostawy „ żołądków wieprzowych parzonych, nie nadających się do bezpośredniego spożycia” zakwalifikowanych do PKWiU 15.13?

Fragment:

(...) art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem” podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju... Według art.41 ust.2 w.w. ustawy – dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust.12 i art.114 ust.1. Pod poz.18 tego załącznika ustawodawca wykazał – mięso i produkty mięsne, z wyłączeniem: tłuszczów technicznych, produktów ubocznych garbarń, skór i skórek niejadalnych, usług związanych z wytwarzaniem produktów mięsnych – zakwalifikowane do PKWiU ex 15.1. W związku z czym należy stwierdzić, że w przypadku zakwalifikowania przez podatnika towaru do PKWiU 15.13 podlegać on będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg. stawki 7%. Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Śródmieście informuje, iż (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy należy zastosować stawkę podatku 3% VAT przy dostawie wyrobów mięsnych świeżych (PKWiU 15.11.15-00.40) i mrożonych (PKWiU 15.11.16-00.40)?

Fragment:

(...) W świetle art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54. poz. 535 ze zm.) stawka podatku VAT w wysokości 3% obowiązuje do 30.04.2008 r., w odniesieniu do czynności o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do w/w ustawy, wyłączeniem wewnątrzwsólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów. W pozycji 14 powołanego załącznika zostały wymienione towary o symbolu PKWiU 15.11.1 mięso i podroby jadalne wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, z osłów i mułów. Ponadto, tutejszy organ podatkowy informuje, że dla prawidłowego zastosowania symbolu PKWiU dla wyrobów i usług właściwym jest Urząd Statystyczny. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 05.11.2002 r. w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, opinie takie wydaje Ośrodek Interpretacji Standardów (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy zastosowanie stawki podatku od towarów i usług VAT 7% i symbolu PKWiU 15.13.90-00.00 jest właściwe przy wykonaniu usługi uboju żywca wołowego i wieprzowego dla osób zlecających?

Fragment:

(...) Odpowiadając na pytanie strony, informuje się, że usługi sklasyfikowane pod numerem Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - 15.13.90-00.00, to usługi związane z wytwarzaniem produktów mięsnych, które podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług, tj. stawką 22%, a nie jak zasugerowano w piśmie stawką 7%. Z kolei jeżeli chodzi o potwierdzenie zastosowania prawidłowego symbolu PKWiU do świadczonych przez Panie usług, tut. organ podatkowy informuje, że w tej sprawie należy się zwrócić do właściwego urzędu statystycznego. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, opinie takie wydaje Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź. (...)

2011
1
sty

Istota:

Spółka zgłasza wątpliwości, czy sprzedając sprowadzone z Włoch mięso, bez dalszego jego przerobu, powinna stosować stawkę podatku VAT w wysokości 3%, czy 7%.

Fragment:

(...) pod poz. 52 ujęto wyroby sklasyfikowane do grupowania: ex 15.13.1- „Konserwy i przetwory z mięsa, podrobów mięsnych lub krwi – z wyłączeniem niejadalnych mączek, grysików i granulek z mięsa i podrobów (wg PKWiU 15.13.13-00.10)”. Według objaśnień do ww. załącznika symbol „ex” oznacza, że wymieniona pozycja dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu/usługi z danego grupowania. Zatem sprowadzane przez Spółkę wyroby sklasyfikowane do grupowania wg PKWiU 15.13.11-50 „Mięso wieprzowe suszone, solone w solance lub wędzone, pozostałe” objęte są grupowaniem wymienionym w poz. 52 ww. Załącznika. Sprzedaż tych wyrobów należy opodatkować stawką podatku w wysokości 7%. Odnosząc się do zapytania Spółki należy zauważyć, iż to na producencie lub importerze towaru ciąży obowiązek ustalenia właściwej klasyfikacji, w oparciu o przepisy o statystyce publicznej, a w wyniku tego stosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług. W razie (...)