Mierniki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to mierniki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Wnioskodawca prosi o interpretację podatkową w zakresie podatku VAT należnego, czy przedstawiony stan faktyczny uprawniał Agencję do wystawienia faktury VAT korygującej – zmniejszającej wielkość sprzedaży oraz kwotę podatku VAT należnego – na podstawie zawartej umowy w sprawie ratalnej spłaty zobowiązania z dnia 08.10.2008 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 30.10.2008 r.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Agencji, przedstawione we wniosku z dnia 07.04.2009 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu 14.04.2009 r., data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku 20.07.2009 r.), uzupełnionym na wezwanie tut. Organu z dnia 03.09.2009 r. pismem z dnia 10.09.2009 r. (data wpływu 14.09.2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia podstaw do wystawienia faktury korygującej - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE (...)

2011
1
lut

Istota:

1./ Czy wymianę i montaż podzielników kosztów ogrzewania , które są trwale umiejscowione na grzejnikach centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych można odliczyć od podatku w ramach ulgi remontowej ?

Fragment:

(...) Stosownie do art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r Nr 137,poz.926 z późn.zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku wyjaśnia,iż: W myśl art.27a ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2000r Nr.14 ,poz.176 ze zm.), odliczeniu od podatku podlegają poniesione przez podatnika w roku podatkowym wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe , przeznaczone na remont i modernizację-zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej , utworzonych na podstawie odrębnych przepisów. Rodzaje wydatków mieszczących się w zakresie ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zawiera rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 grudnia 1996r.w sprawie określenia rodzajów wydatków na (...)