ITPP2/4512-353/15/AD | Interpretacja indywidualna

1. Czy usługi magazynowania świadczone na terenie Polski dla podmiotów mających siedzibę poza naszymi granicami na terenie Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na terenie Polski?
2. Czy usługi logistyki magazynowej świadczone na terenie Polski dla podmiotów mających siedzibę poza naszymi granicami na terenie Unii Europejskiej, mające bezpośredni związek z magazynowanymi elementami, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na terenie Polski?
3. Czy usługi transportu drogowego świadczone na terenie Polski dla podmiotów mających siedzibę poza naszymi granicami na terenie Unii Europejskiej, mające bezpośredni związek z magazynowanymi elementami, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na terenie Polski?
ITPP2/4512-353/15/ADinterpretacja indywidualna
  1. magazynowanie
  2. miejsce świadczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia i opodatkowania świadczonych usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia i opodatkowania świadczonych usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą, której głównym rodzajem zgodnie z PKB (52.10.B) jest działalność polegająca na magazynowaniu i przechowywaniu wszystkich rodzajów towarów (z wyłączeniem paliw gazowych) oraz na świadczeniu przeładunku towarów magazynowanych na Pana nieruchomościach. Ma Pan kilku kontrahentów posiadających swoje siedziby na terenie Unii Europejskiej i świadczy im usługę magazynowania materiałów, które niezbędne są do ich dalszej produkcji lub elementów gotowych, a także tzw. modeli drewnianych, które wielokrotnie wykorzystywane są w procesie produkcyjnym przy produkcji różnych odlewów w odlewniach. Usługa świadczona przez Pana polega również na świadczeniu dla tych podmiotów logistyki magazynowej tychże rzeczy. Usługa logistyki polega na transportowaniu tym kontrahentom rzeczy z odlewni, bądź innych magazynów znajdujących się na terenie Polski, rozładowaniu ich w magazynach Pana wózkami widłowymi, bądź suwnicą z pełną obsługą. Usługa ta jest częścią integralną z usługą magazynowania, stanowi usługę kompleksową, ponieważ aby magazynować elementy, należy odebrać je z innych miejsc, a następnie rozładować (w celu magazynowania), bądź załadować (w celu zakończenia magazynowania). W celu wykonania kompleksowych usług otrzymuje Pan od kontrahentów zamówienia na: magazynowanie i usługę logistyczną (transport, załadunek i rozładunek). W przypadku, gdy zachodzi potrzeba przetransportowania pewnych „projektów” w celu użycia ich do produkcji, wówczas otrzymuje Pan dodatkowe zamówienie na logistykę (transport, załadunek i rozładunek) określonych elementów. Sytuacja, którą wskazał Pan wyżej polega na tym, że elementy, które należą do kontrahenta unijnego znajdują się w Polsce, ponieważ najczęściej wykorzystywane są do dalszego procesu produkcyjnego w fabrykach usytuowanych w mieście i w związku z tym nie przewozi się ich do siedziby firmy (do innego kraju unijnego). W chwili, gdy wystawia Pan faktury dla kontrahentów zawsze odwołuje się do numeru danego zamówienia i wyszczególnia w osobnych pozycjach: magazynowanie, logistykę magazynową, tj. wózek widłowy, suwnicowy, hakowy (zgodnie z ilością godzin, jakie potrzebuje na usługę) oraz transport, którego wartość zależy od ilości kursów oraz od tego, czy jest to standard, czy ponadgabaryt. Za wszystkie usługi: magazynowania oraz logistyki magazynowej kontrahentom mającym siedzibę na terenie Unii Europejskiej, zgodnie z informacją jaką otrzymał Pan w rozmowie telefonicznej z pracownikiem Urzędu Skarbowego, wystawia faktury VAT w wysokości 23% stawki. Jednak kontrahenci posiadający swoje siedziby na terenie Unii Europejskiej oraz ich Izby Finansowe nie chcą płacić VAT w wysokości 23%, ponieważ uważają, że jest nienależny i powinien wynosić 0%. Usługi świadczone przez Pana wykonywane są wyłącznie na terenie Polski, natomiast faktury są wystawiane dla kontrahentów zagranicznych wg ich siedziby poza granicami Polski, a znajdujących się w Unii Europejskiej. Z treści art. 44 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej z późniejszymi zmianami wynika, że faktycznie do tych usług powinien być naliczony podatek od towarów i usług wg stawki „0”. Kontrahenci, o których napisał Pan we wniosku, nie mają przyznanego wyłącznego prawa do użytkowania powierzchni magazynowej. Nie ponoszą, ani kosztów od nieruchomości, ani lokalnych, nie ponoszą kosztów energii elektrycznej i innych mediów, a także „nie są wydzieleni na stałe”. Wszystkie usługi związane z logistyką magazynową dla tych kontrahentów związane są bezpośrednio z przechowywanym asortymentem. Są to usługi, które stanowią usługę kompleksową dla usługi magazynowania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy usługi magazynowania świadczone na terenie Polski dla podmiotów mających siedzibę poza naszymi granicami na terenie Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na terenie Polski...
  2. Czy usługi logistyki magazynowej świadczone na terenie Polski dla podmiotów mających siedzibę poza naszymi granicami na terenie Unii Europejskiej, mające bezpośredni związek z magazynowanymi elementami, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na terenie Polski...
  3. Czy usługi transportu drogowego świadczone na terenie Polski dla podmiotów mających siedzibę poza naszymi granicami na terenie Unii Europejskiej, mające bezpośredni związek z magazynowanymi elementami, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na terenie Polski...

Zdaniem Wnioskodawcy, powołującego w poz. 61 wniosku art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 44 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, żadna z usług opisanych w niniejszym wniosku nie podlega opodatkowaniu VAT na terenie Polski. Wobec powyższego odpowiedź na każde z trzech pytań zadanych w niniejszym wniosku powinna być przecząca.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

magazynowanie
ITPB1/415-1089/12/MR | Interpretacja indywidualna

miejsce świadczenia
IPPP3/4512-187/15-2/ISZ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.