Miejsce spełnienia świadczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to miejsce spełnienia świadczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawca może zastosować rozliczenie usług dla kontrahenta czeskiego jako niepodlegających opodatkowaniu VAT?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2010r. (data wpływu 7 maja 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 lipca 2010r. (data wpływu 30 lipca 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca opodatkowania usług budowlanych świadczonych przez Wnioskodawcę - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 maja 2010r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zwraca się z pytaniem czy do zakupu wymienionych usług stosuje się przepisy zawarte w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, czy też Spółka powinna wystawić fakturę wewnętrzną, o której mowa w art. 106 ust. 7 tej ustawy.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z dnia 11.05.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 16.05.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. postanawia uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 11.05.2005r. za prawidłowe. Uzasadnienie Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Strona jest organizatorem udziału firm polskich w targach i wystawach poza granicami kraju, w krajach Unii Europejskiej i w krajach trzecich. Strona klasyfikuje przedmiotowe usługi do grupowania PKWiU 74.84.15 – usługi organizowania wystaw, targów, kongresów. W ramach prowadzonej działalności Strona nabywa od podmiotów z krajów UE i krajów trzecich na (...)

2011
1
mar

Istota:

Określenie miejsca świadczenia dla przedmiotowych usług oraz podmiotu obowiązanego do zapłaty podatku VAT.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie z dnia 1 sierpnia 2005r. w sprawie opodatkowania usług doradztwa technicznego, jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 sierpnia 2005r. do kancelarii tut. Urzędu wpłynęło pismo z dnia 1 sierpnia 2005r., w którym Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Stan faktyczny: Podatnik jest obywatelem Szwecji posiadającym kartę stałego pobytu w Polsce. Od 1998r. prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski, będąc równocześnie (...)

2011
1
sty

Istota:

Dotyczy zasad opodatkowania świadczonych usług w zakresie montażu schodów w domach jednorodzinnych znajdujących się na terenie Niemiec.

Fragment:

(...) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na Pana pytanie zawarte w piśmie z dnia 25 maja 2004 r. uzupełnione o własne stanowisko w sprawie w dniu 08 czerwca 2004r. w zakresie podatku od towarów i usług – działając zgodnie z przepisami art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) -uprzejmie wyjaśnia . Stan faktyczny zawarty w złożonym piśmie przedstawia się następująco: Prowadzi Pan działalność gospodarczą polegającą na produkcji schodów i świadczeniu usług montażu schodów. Bezpośrednim Pana kontrahentem jest firma budowlana, w Polsce zarejestrowana jako podatnik VAT, dokonująca wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i świadcząca usługi na terenie państw Unii Europejskiej. Sprzedaż schodów - jako dostawa towarów na rzecz krajowego odbiorcy jest przez Pana opodatkowana wg 22%-owej stawki podatkowej. Wątpliwości Pana dotyczą zasad opodatkowania świadczonych (...)