Miejsce spełnienia świadczenia | Interpretacje podatkowe

Miejsce spełnienia świadczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to miejsce spełnienia świadczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawca może zastosować rozliczenie usług dla kontrahenta czeskiego jako niepodlegających opodatkowaniu VAT?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2010r. (data wpływu 7 maja 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 lipca 2010r. (data wpływu 30 lipca 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca opodatkowania usług budowlanych świadczonych przez Wnioskodawcę - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 maja 2010r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej (...)
2011
1
wrz

Istota:
Podatnik zwraca się z pytaniem czy do zakupu wymienionych usług stosuje się przepisy zawarte w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, czy też Spółka powinna wystawić fakturę wewnętrzną, o której mowa w art. 106 ust. 7 tej ustawy.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z dnia 11.05.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 16.05.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. postanawia uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 11.05.2005r. za prawidłowe. Uzasadnienie Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Strona jest organizatorem udziału firm polskich w targach i wystawach poza granicami kraju, w krajach Unii Europejskiej i w krajach trzecich. Strona klasyfikuje przedmiotowe usługi do grupowania PKWiU 74.84.15 – usługi organizowania wystaw, targów, kongresów. W ramach prowadzonej działalności Strona nabywa od podmiotów z krajów UE i krajów trzecich na (...)
2011
1
mar

Istota:
Określenie miejsca świadczenia dla przedmiotowych usług oraz podmiotu obowiązanego do zapłaty podatku VAT.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie z dnia 1 sierpnia 2005r. w sprawie opodatkowania usług doradztwa technicznego, jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 sierpnia 2005r. do kancelarii tut. Urzędu wpłynęło pismo z dnia 1 sierpnia 2005r., w którym Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Stan faktyczny: Podatnik jest obywatelem Szwecji posiadającym kartę stałego pobytu w Polsce. Od 1998r. prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski, będąc równocześnie (...)
2011
1
mar

Istota:
Dotyczy zasad opodatkowania świadczonych usług w zakresie montażu schodów w domach jednorodzinnych znajdujących się na terenie Niemiec.
Fragment:
(...) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na Pana pytanie zawarte w piśmie z dnia 25 maja 2004 r. uzupełnione o własne stanowisko w sprawie w dniu 08 czerwca 2004r. w zakresie podatku od towarów i usług – działając zgodnie z przepisami art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) -uprzejmie wyjaśnia . Stan faktyczny zawarty w złożonym piśmie przedstawia się następująco: Prowadzi Pan działalność gospodarczą polegającą na produkcji schodów i świadczeniu usług montażu schodów. Bezpośrednim Pana kontrahentem jest firma budowlana, w Polsce zarejestrowana jako podatnik VAT, dokonująca wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i świadcząca usługi na terenie państw Unii Europejskiej. Sprzedaż schodów - jako dostawa towarów na rzecz krajowego odbiorcy jest przez Pana opodatkowana wg 22%-owej stawki podatkowej. Wątpliwości Pana dotyczą zasad opodatkowania świadczonych (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.