Miejsce przeznaczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to miejsce przeznaczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy podlegają rozliczeniu do podstawy opodatkowania podatkiem VAT z tytułu importu towarów, koszty z tytułu przewozu kontrahentów i inne koszty przewozowe?

Fragment:

(...) pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienionew dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego towary są importowane. Elementy, o których mowa w zdaniu pierwszym, wlicza się do podstawy opodatkowania również gdy powstają one w związku z transportem do innego miejsca przeznaczenia na terytorium Wspólnoty, jeżeli miejsce jest to znane w momencie dokonania importu. Jak wynika z treści zapytania, w omawianym przypadku na dokumencie celnym wskazano jako miejsce przeznaczenia G., a zatem do podstawy opodatkowania przy określaniu podatku VAT należy wliczyć wszelkie koszty poniesione w związku z transportem do tego miejsca. Usługi związane z przeładunkiem, transportem na trasie G. - K., zlecone innemu krajowemu podmiotowi stanowią odrębną usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy i podlegają oddzielnemu rozliczeniu. W tym przypadku obowiązek opodatkowania w/w usługi ciąży na podmiocie świadczącym tą usługę. W/w usługi (...)