Miejsce pracy | Interpretacje podatkowe

Miejsce pracy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to miejsce pracy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z tworzeniem nowego miejsca pracy.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2008r. (data wpływu 14 listopada 2008r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 stycznia 2009r. (data wpływu 8 stycznia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup urządzeń objętych refundacją kosztów wyposażenia nowego stanowiska pracy - jest prawidłowe UZASADNIENIE W dniu 14 listopada 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy i w jakim zakresie do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwalifikują się wydatki związane z utworzeniem przez niego nowych miejsc pracy, w odniesieniu do pracowników zatrudnionych jeszcze przed uzyskaniem zezwolenia na działalność w strefie?
Fragment:
(...) to przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął ponoszenie kosztów pracy, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, przy spełnieniu warunków, o których mowa w § 3 ust. 6. W § 3 ust. 6 wskazano, że przez nowo zatrudnionych pracowników należy rozumieć liczbę pracowników zatrudnionych po dniu uzyskania zezwolenia, w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji, a każde miejsce pracy jest utrzymane przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres co najmniej 3 lat. Mając na uwadze powyższe, zajęte przez Spółkę stanowisko w kwestii zwolnienia od podatku dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej w związku z poniesieniem, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wydatków kwalifikujących do objęcia pomocą publiczną z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy przychód osiągnięty z tytułu wykonywania pracy w Niemczech, mimo nie pobierania z tego tytułu zaliczki na podatek powinien być wykazany w deklaracji PIT-11/8B?
Fragment:
(...) W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: W Spółce (Agencji Pracy Tymczasowej) część zatrudnionych pracowników to pracownicy tymczasowi, świadczący pracę na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika – pracodawca użytkownik jest podmiotem polskim – spółką kapitałową z siedzibą w Polsce. Praca niektórych osób spośród pracowników tymczasowych świadczona jest poza granicami Polski, dokładnie na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Jest to efektem realizacji kontraktu – umowy zawartej między pracodawcą użytkownikiem, a podmiotem niemieckim na rzecz którego pracodawca użytkownik realizuje umówiony kontrakt. Podmiot niemiecki jest samobilansującym się oddziałem pracodawcy użytkownika. Fakt świadczenia pracy przez pracowników poza granicami Polski wynika wprost z treści umów o pracę zatrudnionych przez Spółkę pracowników tymczasowych. Z zawartych umów o pracę wynika wyraźnie, że praca świadczona jest na (...)
2011
1
kwi

Istota:
Jakie obowiązki podatkowe w Polsce za rok 2005 i 2006 ma podatnik, który wyjechał w 2005r. do Anglii, gdzie uzyskał certyfikat rezydenta oraz podjął legalną pracę zarobkową ? Mam wątpliwości w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na tle ustalenia czy jeżeli wrócę do Polski to zmieni się moje rozliczenie podatkowe ?
Fragment:
(...) Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 07.07.2006r W dniu 07.07.2006r. złożono do tut. organu podatkowego wniosek (uzupełniony pismem z dnia 01.09.2006r.) o udzielenie informacji jakie obowiązki podatkowe w Polsce za rok 2005 i 2006 ma podatnik, który wyjechał w 2005r. do Anglii, gdzie uzyskał certyfikat rezydenta oraz podjął legalną pracę zarobkową. Wątpliwości Pana w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego powstały na tle ustalenia czy jeżeli wróci Pan do Polski to zmieni się Pana rozliczenie podatkowe. Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym informujemy, (...)
2011
1
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.