Miejsce opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to miejsce opodatkowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
27
mar

Istota:

W zakresie ustalenia czy Wnioskodawca posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, ustalenia miejsca opodatkowania usługi polegającej na udostępnieniu Maszyn, ustalenia czy podatnikiem z tytułu transakcji polegającej na udostępnieniu Maszyn jest usługobiorca oraz obowiązku rejestracji jako podatnik VAT w Polsce

Fragment:

Organu z dnia 12 lutego 2018 r. (skutecznie doręczone w dniu 16 lutego 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: ustalenia czy Wnioskodawca posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – jest prawidłowe, ustalenia miejsca opodatkowania usługi polegającej na udostępnieniu Maszyn – jest prawidłowe, ustalenia czy podatnikiem z tytułu transakcji polegającej na udostępnieniu Maszyn jest usługobiorca – jest prawidłowe, obowiązku rejestracji jako podatnik VAT w Polsce – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 stycznia 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, ustalenia miejsca opodatkowania usługi polegającej na udostępnieniu Maszyn, ustalenia czy podatnikiem z tytułu transakcji polegającej na udostępnieniu Maszyn jest usługobiorca oraz obowiązku rejestracji jako podatnik VAT w Polsce. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 20 lutego 2018 r., złożonym w dniu 20 lutego 2018 r. (data wpływu 26 lutego 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 12 lutego 2018 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe: Spółka posiadająca siedzibę w Belgii (dalej również Wnioskodawca lub D.) jest częścią Grupy z główną siedzibą w USA. Belgia jest miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę.

2015
13
lis

Istota:

Miejsce opodatkowania i rozliczenia usługi wykonanej dla kontrahentów z krajów unijnych

Fragment:

Tym samym skoro miejsce opodatkowania usługi znajduje się na terytorium innych krajów członkowskich należało wystawić faktury VAT bez opodatkowania wartości wykonanych usług. Należy zaznaczyć, że nieprawidłowo Wnioskodawca odnosi prawidłowość miejsca opodatkowania usługi z posiadanym lub nie oddziałem w Polsce przez odbiorców usług. Bowiem należy rozróżnić oddział firmy od stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, do którego odnoszą się przepisy określające miejsce opodatkowania usługi. Mając na uwadze powyższe ustalenia należy stwierdzić, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe, gdyż decydującym kryterium przesądzającym o miejscu opodatkowania świadczonej usługi dla firm nieposiadających na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej jest posiadanie w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla którego świadczone są usługi. Posiadanie przez kontrahentów Wnioskodawcy oddziału w Polsce nie jest wyznacznikiem wskazania miejsca opodatkowania usługi. Wnioskodawca błędnie zatem powiązał posiadanie przez kontrahenta z Austrii oddziału w Polsce z prawidłowością opodatkowania wykonanej usługi na terytorium kraju.