Metoda rachunkowa ustalania różnic kursowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to metoda rachunkowa ustalania różnic kursowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
21
lut

Istota:

W zakresie możliwości kontynuowania rachunkowej metody ustalania różnic kursowych oraz braku obowiązku złożenia zawiadomienia związanego z koniecznością zaprzestania korzystania z ww. metody

Fragment:

Natomiast przepis ten nie nakłada obowiązku informacyjnego w sytuacji, gdy podatnik mimo chęci nie może korzystać z metody rachunkowej ustalania różnic kursowych z uwagi na niespełnienie określonych przesłanek. Zdaniem Wnioskodawcy należy rozróżnić rezygnację, czyli odstąpienie od danej metody ustalania różnic kursowych od braku możliwości korzystania z metody rachunkowej. Jak przedstawiono w stanie faktycznym Spółka zamierza kontynuować korzystanie z metody rachunkowej ustalania różnic kursowych, a analizowany przepis nie nakłada innych obowiązków informacyjnych w związku z zastosowaniem lub zaprzestaniem stosowania metody rachunkowej. W związku z tym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż z uwagi na to, że Spółka nie rezygnuje z ustalania różnic kursowych metodą rachunkową, nie była zobowiązana do złożenia żadnego zawiadomienia, np. zawiadomienia o zaprzestaniu badania sprawozdania finansowego lub zawiadomienia związanego z koniecznością zaprzestania korzystania z metody rachunkowej ustalania różnic kursowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.