Metoda memoriałowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to metoda memoriałowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Moment i sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z umową o przejście na nowy model współpracy, z przygotowaniem i przekazaniem placówki, jak również z umowami o współpracę

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2008r. (data wpływu do tut. Biura – 21 stycznia 2008r.), uzupełnionym w dniu 17 marca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie: momentu i sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z umową o przejście na nowy model współpracy, z przygotowaniem i przekazaniem placówki, jak również z umowami o (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w przypadku osiągnięcia dochodu ze sprzedaży akcji pracowniczych, podatnik będzie zobowiązany do zapłacenia 19% podatku od części dochodu uzyskanego w danym roku, czy też od całej kwoty określonej w umowa kupna-sprzedaży akcji?

Fragment:

(...) Pismem z dnia 11.10.2005 r. (data wpływu), podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lesznie o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że w związku z prywatyzacją zakładu S.A. w Lesznie, mającą miejsce w grudniu 2002 r., otrzymał nieodpłatnie akcje w trybie art. 38 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Zgodnie z Pakietem Gwarancji Socjalnych oraz Statutem Spółki pracownicy mają prawo odsprzedać swoje udziały właścicielowi. Taką możliwość wykorzysta również podatnik i zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży. Określona w niej będzie wartość całości akcji, jednak ich spłata nastąpi w trzech ratach (okresach półrocznych). W związku z powyższym podatnik zwraca się z pytaniem, czy w przypadku osiągnięcia dochodu ze sprzedaży akcji będzie zobowiązany do zapłacenia 19% podatku od uzyskanej w (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy należy dokonać korekty zapisów z podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej metodą memoriałową w sytuacji, gdy dokonane przez podatnika płatności zostały zgodnie z wyrokiem Sądu zaliczone nie na należność główną lecz na odsetki za zwłokę?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w T. stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 21.02.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dot. zasad ewidencjonowania zdarzeń w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej metodą memoriałową, jest prawidłowe. UZASADNIENIE Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę: podatnik prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, której przedmiotem jest handel detaliczny. Spółka współpracowała z firmą dostarczającą mrożone pieczywo. Współpraca z powodu nieporozumień została zakończona. Firma dostawcza w roku ubiegłym skierowała przeciwko spółce pozew do sądu o zapłatę długów wraz z odsetkami za zwłokę. W czasie trwania postępowania sądowego spółka (...)