Metanol | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to metanol. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Na kim ciąży obowiązek zapłaty podatku akcyzowego

Fragment:

(...) będzie służył producentowi estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych jako surowiec służący do wytworzenia estrów metylowych kwasów tłuszczowych dodawanych następnie do paliw lub stanowiących samoistne paliwo silnikowe. Wobec powyższego nie można przyjąć, że Spółka decyduje o bezpośrednim przeznaczeniu metanolu do celów napędowych. O takim przeznaczeniu decyduje bowiem dopiero producent przedmiotowych estrów. Z powyższego wynika zatem, że Spółka sprzedająca metanol syntetyczny i dostarczająca go jako surowiec producentowi estrów metylowych, nie jest zobowiązana do zapłaty z tego tytułu podatku akcyzowego. W opisanym zdarzeniu przyszłym obowiązek zapłaty podatku akcyzowego ciąży na firmie produkującej estry metylowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą (...)