I-1/415/1/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy zbieractwo i kolekcjonerstwo minerałów z powierzchni ziemi, tj. złota, platyny, srebra podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?

I-1/415/1/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. metale szlachetne
  2. podatek dochodowy od osób fizycznych
  3. przychód
  4. źródła przychodu
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.01.2004r. (data wpływu 19.01.2004r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, iż analizując obowiązujące przepisy prawa podatkowego:

<
  • ustawę z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.);
  • ustawę z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.);
  • ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.);
  • ustawę z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.), należałoby stwierdzić, że zbieractwo i kolekcjonerstwo nie jest objęte obowiązkiem podatkowym i nie jest zaliczane do działalności gospodarczej

Z treści złożonych przez Pana pism wynika ponadto, że nie prowadzi Pan handlu pozyskanymi minerałami.

W związku z powyższym zdaniem tutejszego organu podatkowego Pańskie zainteresowania hobbistyczne nie stanowią źródła przychodów w rozumieniu przepisów w/w ustaw.

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.