Mechanika pojazdowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to mechanika pojazdowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadku świadczenia usług naprawy samochodów, bez dokonywania dostawy części i akcesoriów samochodowych?

Fragment:

(...) Z opisu stanu faktycznego zawartego w treści wniosku, który wpłynął do tut. Organu podatkowego w dn. 03.08.2006 r. wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług naprawy samochodów w zakresie elektromechaniki pojazdów mechanicznych. W celu dokonania naprawy zaopatruje sie Pan w niezbędne dla wykonania tej czynności części i akcesoria do pojazdów mechanicznych, które następnie montowane są w miejsce zużytych i nienadających się do eksploatacji w naprawianym samochodzie. Nie dokonuje Pan sprzedaży części bez wykonania usługi. Obroty z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyły w 2005 roku kwoty 40.000 zł. Również w bieżącym roku, do dnia złożenia wniosku, wymieniona kwota nie została przekroczona. W związku z przedstawionym stanem faktycznym prosi Pan o potwierdzenie swojego stanowiska, że nie jest Pan zobowiązany do (...)

2011
1
kwi

Istota:

Zapytanie dotyczy następującej kwestii – czy z dniem 1.09.2006 r. podatnik jest zobowiązany zainstalować kasę rejestrującą jeżeli prowadzi działalność polegającą na konserwacji i naprawie pojazdów samochodowych (PKWiU 50.20)

Fragment:

(...) D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b §5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa /Dz. U. Z 2005 r. Nr 8 poz. 60/;zmieniam postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu nr PP-1-005/128/06 z dnia 9 sierpnia 2006 r. dotyczące interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego i uznaję, że stanowisko strony jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 10 lipca 2006 r. podatnik złożył wniosek do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług. Zapytanie dotyczyło następującej kwestii – czy z dniem 1.09.2006 r. podatnik jest zobowiązany zainstalować kasę rejestrującą jeżeli prowadzi działalność polegającą na konserwacji i naprawie pojazdów samochodowych (PKWiU 50.20) Ze stanu faktycznego sprawy wynika, iż podmiot prowadzi działalność polegającą na konserwacji i naprawie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy zastosowania przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 375) - w odniesieniu do czynności polegającej na świadczeniu usług naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych, a także dorabiania i montażu elementów wyposażenia pojazdów i akcesoriów.

Fragment:

(...) D E C Y Z J A Na podstawie art.14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.); § 3 ust. 1 w związku z § 4 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 375) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (wpływ do tut. Izby 30.08.2006 r.) wniesionego przez Panią Jolantę S. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu nr PP-1-005/125/06 z dnia 9 sierpnia 2006 r. , wydane na wniosek Strony z dnia 30 czerwca 2006 r. (uzupełniony pismem z dnia 22 lipca 2006 r.) uznające za nieprawidłowe stanowisko Podatnika w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego - stwierdzam, iż stanowisko Strony jest prawidłowe. W związku z powyższym - na podstawie art.14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) - uchylam i zmieniam wymienione (...)