Mechanika pojazdowa | Interpretacje podatkowe

Mechanika pojazdowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to mechanika pojazdowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadku świadczenia usług naprawy samochodów, bez dokonywania dostawy części i akcesoriów samochodowych?
Fragment:
(...) Z opisu stanu faktycznego zawartego w treści wniosku, który wpłynął do tut. Organu podatkowego w dn. 03.08.2006 r. wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług naprawy samochodów w zakresie elektromechaniki pojazdów mechanicznych. W celu dokonania naprawy zaopatruje sie Pan w niezbędne dla wykonania tej czynności części i akcesoria do pojazdów mechanicznych, które następnie montowane są w miejsce zużytych i nienadających się do eksploatacji w naprawianym samochodzie. Nie dokonuje Pan sprzedaży części bez wykonania usługi. Obroty z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyły w 2005 roku kwoty 40.000 zł. Również w bieżącym roku, do dnia złożenia wniosku, wymieniona kwota nie została przekroczona. W związku z przedstawionym stanem faktycznym prosi Pan o potwierdzenie swojego stanowiska, że nie jest Pan zobowiązany do (...)
2011
1
kwi

Istota:
Zapytanie dotyczy następującej kwestii – czy z dniem 1.09.2006 r. podatnik jest zobowiązany zainstalować kasę rejestrującą jeżeli prowadzi działalność polegającą na konserwacji i naprawie pojazdów samochodowych (PKWiU 50.20)
Fragment:
(...) D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b §5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa /Dz. U. Z 2005 r. Nr 8 poz. 60/;zmieniam postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu nr PP-1-005/128/06 z dnia 9 sierpnia 2006 r. dotyczące interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego i uznaję, że stanowisko strony jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 10 lipca 2006 r. podatnik złożył wniosek do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług. Zapytanie dotyczyło następującej kwestii – czy z dniem 1.09.2006 r. podatnik jest zobowiązany zainstalować kasę rejestrującą jeżeli prowadzi działalność polegającą na konserwacji i naprawie pojazdów samochodowych (PKWiU 50.20) Ze stanu faktycznego sprawy wynika, iż podmiot prowadzi działalność polegającą na konserwacji i naprawie (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy zastosowania przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 375) - w odniesieniu do czynności polegającej na świadczeniu usług naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych, a także dorabiania i montażu elementów wyposażenia pojazdów i akcesoriów.
Fragment:
(...) D E C Y Z J A Na podstawie art.14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.); § 3 ust. 1 w związku z § 4 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 375) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (wpływ do tut. Izby 30.08.2006 r.) wniesionego przez Panią Jolantę S. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu nr PP-1-005/125/06 z dnia 9 sierpnia 2006 r. , wydane na wniosek Strony z dnia 30 czerwca 2006 r. (uzupełniony pismem z dnia 22 lipca 2006 r.) uznające za nieprawidłowe stanowisko Podatnika w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego - stwierdzam, iż stanowisko Strony jest prawidłowe. W związku z powyższym - na podstawie art.14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) - uchylam i zmieniam wymienione (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.