Materiały promujące | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to materiały promujące. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy od 1 czerwca 2005 r. przekazywanie materiałów promujących Gminę nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a także wskazanie, czy przekazanie prezentów typu kubki, serwetki, rzeźby na rzecz firm i instytucji należy objąć tym podatkiem?

Fragment:

(...) nie mających statusu próbek oraz nie kwalifikujących się do materiałów informacyjno-reklamowych - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych czynności w całości lub w części. Jeśli zatem podczas spotkań Podatnika z władzami różnych szczebli w kraju i za granicą, podczas targów turystycznych oraz różnorodnych imprez przez niego organizowanych, a także w ramach podziękowania sponsorom tychże imprez, rozdawane są materiały promujące oraz prezenty (np. czasopisma, mapy, broszury, książki, foldery, widokówki, siatki, kubki, serwetki z haftem kaszubskim, rzeźby itp.), co wiąże się bezpośrednio z prowadzoną przez Podatnika działalnością, przekazanie to podlega opodatkowaniu jako odpłatna dostawa, jeżeli podatek naliczony w związku z nabyciem lub wytworzeniem tych materiałów podlega odliczeniu. Nie podlega natomiast opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przekazanie takich (...)